OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
CVNE - Centro Vol. Nord Est (IT) 2017

Sportprofil

22 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
ALESSANDRO GIAIOTTI
14 80:43 5.661,06 73,45
Diego Gaspari Bandion smiley
14 69:20 5.151,76 63,62
Pierantonio Fassina
20 88:18 4.002,05 41,72
Viviano Ongaro
7 47:14 3.527,70 73,97
Alessandro Busco
10 48:42 2.861,15 56,89
Paolo Gross smiley
8 49:35 2.349,22 56,21
Alessandro Dell'Andrea
14 46:59 2.178,68 40,01
Roberto Polano
16 48:08 2.132,58 42,40
Stefano Fantuz
9 39:53 2.042,17 49,85
Sandro Taddio
9 31:46 1.779,26 55,67
Francesco Rizzani
4 24:16 1.764,21 76,52
Leonardo Mazzolini
8 29:03 1.756,14 60,13
tonello paolo
7 28:53 1.719,14 54,40
Giorgio Antonini smiley
18 41:04 1.506,55 16,04
Andrea Pizzutti
6 24:43 1.455,86 50,71
Raffaello Del Moro
9 30:29 1.223,84 35,53
Flavio Molinaro
3 12:08 399,92 38,53
Massimiliano Comar
5 10:49 379,20 20,17
alfredo marchiori
2 6:22 321,28 48,67
Arrigo Camerotto
1 2:38 124,96 39,88
Aurelio Piazza
1 1:39 69,95 22,07
Elena Donato
1 1:59 62,37 18,65
22 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  BHC
  NDC

185 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 83,87 Giorgio Antonini (IT) smiley 73,35 39,91 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 11:04 13:29 info
2017-06-22 599,57 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 513,41 76,03 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:41 16:02 info
2017-06-18 549,82 Viviano Ongaro (IT) 441,06 64,09 Enemonzo (IT / ) Mistral C 09:06 16:23 info
2017-06-18 365,31 Alessandro Busco (IT) 312,33 54,52 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:42 15:40 info
2017-06-18 347,19 Andrea Pizzutti (IT) 259,96 52,85 Enemonzo (IT / ) Ka 6 E 09:57 15:38 info
2017-06-18 265,16 Pierantonio Fassina (IT) 250,07 60,22 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:23 15:36 info
2017-06-18 206,14 Sandro Taddio (IT) 178,73 71,97 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 11:40 14:19 info
2017-06-17 550,98 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 572,01 70,81 Enemonzo (IT / ) LS 3 07:55 16:10 info
2017-06-17 362,41 Viviano Ongaro (IT) 300,96 54,69 Enemonzo (IT / ) Mistral C 08:16 13:58 info
2017-06-17 213,62 Sandro Taddio (IT) 206,23 50,33 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:31 13:11 info
2017-06-17 170,34 Giorgio Antonini (IT) smiley 149,29 35,40 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 08:46 14:04 info
2017-06-17 138,89 Alessandro Dell'Andrea (IT) 125,67 42,81 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 09:47 13:12 info
2017-06-17 28,45 Raffaello Del Moro (IT) 26,14 23,32 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 09:10 12:08 info
2017-06-15 432,50 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 427,30 93,46 Lienz Nikolsdorf (AT / t) LS 3 12:05 16:54 info
2017-06-15 277,73 Stefano Fantuz (IT) 243,10 53,07 Lienz Nikolsdorf (AT / t) Std. Libelle WL 10:05 15:01 info
2017-06-15 163,16 Pierantonio Fassina (IT) 137,03 37,00 Lienz Nikolsdorf (AT / t) DG 300 10:39 14:32 info
2017-06-15 84,64 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 85,56 41,57 Enemonzo (IT / ) LS 3 09:28 11:41 info
2017-06-13 310,14 Stefano Fantuz (IT) 275,88 52,07 Lienz Nikolsdorf (AT / t) Std. Libelle WL 10:00 15:44 info
2017-06-13 245,03 Pierantonio Fassina (IT) 222,63 42,16 Lienz Nikolsdorf (AT / t) DG 300 09:43 15:47 info
2017-06-11 420,43 Francesco Rizzani (IT) 369,68 57,15 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:21 15:14 info
2017-06-11 297,72 Alessandro Busco (IT) 257,71 42,90 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:35 14:57 info
2017-06-11 244,73 Paolo Gross (IT) smiley 241,83 47,57 Enemonzo (IT / ) LS 6 10:01 20:56 info
2017-06-11 207,09 Stefano Fantuz (IT) 173,82 35,19 Enemonzo (IT / ) Std. Libelle WL 09:49 15:03 info
2017-06-11 113,67 Raffaello Del Moro (IT) 93,70 35,59 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 09:06 12:32 info
2017-06-11 58,27 Giorgio Antonini (IT) smiley 54,74 38,62 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 09:25 11:07 info
2017-06-10 28,25 Roberto Polano (IT) 29,64 45,29 Enemonzo (IT / ) ASW 20 09:24 13:16 info
2017-06-08 317,40 Viviano Ongaro (IT) 254,98 51,55 Enemonzo (IT / ) Mistral C 09:25 14:32 info
2017-06-08 221,53 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 205,88 47,77 Enemonzo (IT / ) LS 3 10:01 14:42 info
2017-06-08 130,26 Pierantonio Fassina (IT) 107,25 40,45 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:18 13:00 info
2017-06-08 122,91 alfredo marchiori (IT) 111,45 43,90 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:14 13:58 info
2017-06-03 301,84 Francesco Rizzani (IT) 298,23 67,45 Enemonzo (IT / ) DG 300 11:05 15:40 info
2017-06-03 140,89 Raffaello Del Moro (IT) 129,81 49,04 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:39 13:35 info
2017-06-02 172,33 Pierantonio Fassina (IT) 182,46 57,63 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:08 14:32 info
2017-06-02 159,85 Alessandro Dell'Andrea (IT) 141,45 54,67 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 11:49 14:36 info
2017-06-02 106,71 Stefano Fantuz (IT) 103,94 55,44 Enemonzo (IT / ) Std. Libelle WL 11:30 13:42 info
2017-05-29 348,77 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 303,67 53,65 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:39 14:47 info
2017-05-29 108,53 Flavio Molinaro (IT) 100,87 24,89 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 08:58 13:24 info
2017-05-28 535,41 Francesco Rizzani (IT) 439,72 74,02 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:53 16:23 info
2017-05-28 228,87 Sandro Taddio (IT) 241,30 59,88 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 09:30 13:46 info
2017-05-28 111,28 Pierantonio Fassina (IT) 94,60 33,76 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:07 13:00 info
2017-05-27 536,82 Viviano Ongaro (IT) 460,77 62,01 Enemonzo (IT / ) Mistral C 08:27 16:12 info
2017-05-27 433,44 Alessandro Busco (IT) 377,86 58,96 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:00 16:36 info
2017-05-27 379,14 Raffaello Del Moro (IT) 329,50 67,80 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:14 15:14 info
2017-05-27 373,44 tonello paolo (IT) 334,72 60,80 Enemonzo (IT / ) Silent 2 Electro 08:42 14:56 info
2017-05-27 260,23 Alessandro Dell'Andrea (IT) 226,28 47,60 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 09:28 14:24 info
2017-05-27 198,37 alfredo marchiori (IT) 175,60 53,37 Enemonzo (IT / ) LS 3 09:47 13:25 info
2017-05-27 183,56 Andrea Pizzutti (IT) 135,84 45,25 Enemonzo (IT / ) Ka 6 E 10:28 13:53 info
2017-05-27 62,46 Giorgio Antonini (IT) smiley 54,64 53,98 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 09:11 10:43 info
2017-05-27 24,54 Giorgio Antonini (IT) smiley 21,07 67,36 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 08:13 08:44 info
2017-05-25 528,41 Diego Gaspari Bandion (IT) smiley 470,26 74,31 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:41 15:41 info
185 items found, displaying 1 - 50
183 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 35,07 Giorgio Antonini (IT) smiley 35,07 24,15 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 11:04 13:29 info
2017-06-22 399,20 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 427,15 63,81 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:41 16:02 info
2017-06-18 301,26 Viviano Ongaro (IT) 289,21 40,21 Enemonzo (IT / ) Mistral C 09:06 16:23 info
2017-06-18 216,67 Alessandro Busco (IT) 225,34 38,72 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:42 15:40 info
2017-06-18 137,90 Andrea Pizzutti (IT) 117,22 22,14 Enemonzo (IT / ) Ka 6 E 09:57 15:38 info
2017-06-18 132,96 Pierantonio Fassina (IT) 147,58 35,90 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:23 15:36 info
2017-06-18 130,36 Sandro Taddio (IT) 139,48 55,92 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 11:40 14:19 info
2017-06-17 163,06 Viviano Ongaro (IT) 156,53 28,56 Enemonzo (IT / ) Mistral C 08:16 13:58 info
2017-06-17 70,18 Giorgio Antonini (IT) smiley 70,18 15,97 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 08:46 14:04 info
2017-06-17 69,61 Sandro Taddio (IT) 74,48 18,99 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:31 13:11 info
2017-06-17 54,65 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 58,47 9,66 Enemonzo (IT / ) LS 3 07:55 16:10 info
2017-06-17 44,07 Alessandro Dell'Andrea (IT) 44,07 24,28 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 09:47 13:12 info
2017-06-17 6,79 Raffaello Del Moro (IT) 6,72 19,11 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 09:10 12:08 info
2017-06-15 110,49 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 118,22 39,80 Lienz Nikolsdorf (AT / t) LS 3 12:05 16:54 info
2017-06-15 107,22 Stefano Fantuz (IT) 106,15 30,70 Lienz Nikolsdorf (AT / t) Std. Libelle WL 10:05 15:01 info
2017-06-15 104,68 Pierantonio Fassina (IT) 108,87 29,05 Lienz Nikolsdorf (AT / t) DG 300 10:39 14:32 info
2017-06-15 15,59 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 16,68 56,17 Enemonzo (IT / ) LS 3 09:28 11:41 info
2017-06-13 104,91 Stefano Fantuz (IT) 103,86 30,76 Lienz Nikolsdorf (AT / t) Std. Libelle WL 10:00 15:44 info
2017-06-13 103,23 Pierantonio Fassina (IT) 107,36 31,83 Lienz Nikolsdorf (AT / t) DG 300 09:43 15:47 info
2017-06-11 216,52 Francesco Rizzani (IT) 225,18 34,99 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:21 15:14 info
2017-06-11 166,40 Alessandro Busco (IT) 173,05 32,79 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:35 14:57 info
2017-06-11 105,14 Stefano Fantuz (IT) 104,09 23,01 Enemonzo (IT / ) Std. Libelle WL 09:49 15:03 info
2017-06-11 89,57 Paolo Gross (IT) smiley 99,43 24,13 Enemonzo (IT / ) LS 6 10:01 20:56 info
2017-06-11 63,43 Raffaello Del Moro (IT) 62,80 23,92 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 09:06 12:32 info
2017-06-11 11,77 Giorgio Antonini (IT) smiley 11,77 42,63 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 09:25 11:07 info
2017-06-10 4,35 Roberto Polano (IT) 4,78 27,10 Enemonzo (IT / ) ASW 20 09:24 13:16 info
2017-06-08 172,69 Viviano Ongaro (IT) 165,78 36,14 Enemonzo (IT / ) Mistral C 09:25 14:32 info
2017-06-08 97,12 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 103,91 22,65 Enemonzo (IT / ) LS 3 10:01 14:42 info
2017-06-08 90,45 Pierantonio Fassina (IT) 94,07 35,28 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:18 13:00 info
2017-06-08 75,07 alfredo marchiori (IT) 83,32 32,52 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:14 13:58 info
2017-06-03 79,78 Raffaello Del Moro (IT) 88,56 36,76 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:39 13:35 info
2017-06-03 50,28 Francesco Rizzani (IT) 52,30 66,48 Enemonzo (IT / ) DG 300 11:05 15:40 info
2017-06-02 61,35 Alessandro Dell'Andrea (IT) 61,35 23,18 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 11:49 14:36 info
2017-06-02 26,52 Pierantonio Fassina (IT) 29,44 31,69 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:08 14:32 info
2017-06-02 5,76 Stefano Fantuz (IT) 5,70 18,52 Enemonzo (IT / ) Std. Libelle WL 11:30 13:42 info
2017-05-29 216,51 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 231,67 40,50 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:39 14:47 info
2017-05-29 58,84 Flavio Molinaro (IT) 65,32 15,35 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 08:58 13:24 info
2017-05-28 375,37 Francesco Rizzani (IT) 390,39 62,45 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:53 16:23 info
2017-05-28 67,77 Pierantonio Fassina (IT) 70,48 25,15 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:07 13:00 info
2017-05-28 11,23 Sandro Taddio (IT) 12,02 7,05 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 09:30 13:46 info
2017-05-27 274,29 Raffaello Del Moro (IT) 304,46 64,14 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:14 15:14 info
2017-05-27 233,74 Alessandro Busco (IT) 243,09 38,22 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:00 16:36 info
2017-05-27 189,47 Viviano Ongaro (IT) 181,89 24,89 Enemonzo (IT / ) Mistral C 08:27 16:12 info
2017-05-27 114,20 alfredo marchiori (IT) 122,19 39,30 Enemonzo (IT / ) LS 3 09:47 13:25 info
2017-05-27 113,18 Alessandro Dell'Andrea (IT) 113,18 23,68 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 09:28 14:24 info
2017-05-27 79,16 Andrea Pizzutti (IT) 67,29 20,54 Enemonzo (IT / ) Ka 6 E 10:28 13:53 info
2017-05-27 57,84 tonello paolo (IT) 54,37 11,32 Enemonzo (IT / ) Silent 2 Electro 08:42 14:56 info
2017-05-27 26,07 Giorgio Antonini (IT) smiley 26,07 67,42 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 09:11 10:43 info
2017-05-27 11,55 Giorgio Antonini (IT) smiley 11,55 62,71 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 08:13 08:44 info
2017-05-25 296,43 Diego Gaspari Bandion (IT) smiley 317,18 53,27 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:41 15:41 info
183 items found, displaying 1 - 50
182 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 20,93 Giorgio Antonini (IT) smiley 52,32 20,93 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 11:04 13:29 info
2017-06-22 90,89 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 239,16 95,66 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:41 16:02 info
2017-06-18 73,88 Viviano Ongaro (IT) 179,16 71,66 Enemonzo (IT / ) Mistral C 09:06 16:23 info
2017-06-18 66,07 Sandro Taddio (IT) 173,84 69,53 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 11:40 14:19 info
2017-06-18 63,79 Andrea Pizzutti (IT) 141,54 56,62 Enemonzo (IT / ) Ka 6 E 09:57 15:38 info
2017-06-18 60,33 Alessandro Busco (IT) 155,36 62,14 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:42 15:40 info
2017-06-18 56,16 Pierantonio Fassina (IT) 151,98 60,79 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:23 15:36 info
2017-06-17 81,72 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 215,04 86,01 Enemonzo (IT / ) LS 3 07:55 16:10 info
2017-06-17 69,34 Viviano Ongaro (IT) 168,15 67,26 Enemonzo (IT / ) Mistral C 08:16 13:58 info
2017-06-17 42,04 Giorgio Antonini (IT) smiley 105,11 42,04 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 08:46 14:04 info
2017-06-17 40,53 Sandro Taddio (IT) 106,64 42,65 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:31 13:11 info
2017-06-17 35,27 Alessandro Dell'Andrea (IT) 88,16 35,27 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 09:47 13:12 info
2017-06-17 8,91 Raffaello Del Moro (IT) 22,12 8,85 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 09:10 12:08 info
2017-06-15 91,21 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 240,00 96,00 Lienz Nikolsdorf (AT / t) LS 3 12:05 16:54 info
2017-06-15 59,24 Stefano Fantuz (IT) 146,99 58,80 Lienz Nikolsdorf (AT / t) Std. Libelle WL 10:05 15:01 info
2017-06-15 31,27 Pierantonio Fassina (IT) 80,53 32,21 Lienz Nikolsdorf (AT / t) DG 300 10:39 14:32 info
2017-06-15 28,91 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 76,08 30,43 Enemonzo (IT / ) LS 3 09:28 11:41 info
2017-06-13 53,40 Stefano Fantuz (IT) 132,50 53,00 Lienz Nikolsdorf (AT / t) Std. Libelle WL 10:00 15:44 info
2017-06-13 37,13 Pierantonio Fassina (IT) 95,61 38,24 Lienz Nikolsdorf (AT / t) DG 300 09:43 15:47 info
2017-06-11 63,94 Francesco Rizzani (IT) 164,65 65,86 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:21 15:14 info
2017-06-11 52,35 Alessandro Busco (IT) 134,81 53,92 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:35 14:57 info
2017-06-11 43,39 Paolo Gross (IT) smiley 117,42 46,97 Enemonzo (IT / ) LS 6 10:01 20:56 info
2017-06-11 37,53 Stefano Fantuz (IT) 93,11 37,25 Enemonzo (IT / ) Std. Libelle WL 09:49 15:03 info
2017-06-11 29,82 Raffaello Del Moro (IT) 74,00 29,60 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 09:06 12:32 info
2017-06-11 13,91 Giorgio Antonini (IT) smiley 34,79 13,91 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 09:25 11:07 info
2017-06-10 10,10 Roberto Polano (IT) 27,15 10,86 Enemonzo (IT / ) ASW 20 09:24 13:16 info
2017-06-08 58,46 Viviano Ongaro (IT) 141,77 56,71 Enemonzo (IT / ) Mistral C 09:25 14:32 info
2017-06-08 51,59 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 135,73 54,29 Enemonzo (IT / ) LS 3 10:01 14:42 info
2017-06-08 36,32 alfredo marchiori (IT) 98,29 39,32 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:14 13:58 info
2017-06-08 36,30 Pierantonio Fassina (IT) 93,47 37,39 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:18 13:00 info
2017-06-03 60,06 Francesco Rizzani (IT) 154,64 61,86 Enemonzo (IT / ) DG 300 11:05 15:40 info
2017-06-03 38,93 Raffaello Del Moro (IT) 105,34 42,14 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:39 13:35 info
2017-06-02 46,36 Alessandro Dell'Andrea (IT) 115,91 46,36 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 11:49 14:36 info
2017-06-02 42,34 Pierantonio Fassina (IT) 114,59 45,83 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:08 14:32 info
2017-06-02 38,21 Stefano Fantuz (IT) 94,81 37,92 Enemonzo (IT / ) Std. Libelle WL 11:30 13:42 info
2017-05-29 87,92 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 231,35 92,54 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:39 14:47 info
2017-05-29 22,56 Flavio Molinaro (IT) 61,04 24,42 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 08:58 13:24 info
2017-05-28 77,31 Francesco Rizzani (IT) 199,07 79,63 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:53 16:23 info
2017-05-28 68,41 Sandro Taddio (IT) 179,99 72,00 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 09:30 13:46 info
2017-05-28 27,49 Pierantonio Fassina (IT) 70,78 28,31 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:07 13:00 info
2017-05-27 73,35 Raffaello Del Moro (IT) 198,49 79,40 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:14 15:14 info
2017-05-27 71,38 Viviano Ongaro (IT) 173,10 69,24 Enemonzo (IT / ) Mistral C 08:27 16:12 info
2017-05-27 68,30 Alessandro Busco (IT) 175,88 70,35 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:00 16:36 info
2017-05-27 65,99 tonello paolo (IT) 157,55 63,02 Enemonzo (IT / ) Silent 2 Electro 08:42 14:56 info
2017-05-27 57,02 Alessandro Dell'Andrea (IT) 142,54 57,02 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 09:28 14:24 info
2017-05-27 55,13 alfredo marchiori (IT) 145,06 58,02 Enemonzo (IT / ) LS 3 09:47 13:25 info
2017-05-27 49,07 Andrea Pizzutti (IT) 108,88 43,55 Enemonzo (IT / ) Ka 6 E 10:28 13:53 info
2017-05-27 11,41 Giorgio Antonini (IT) smiley 28,53 11,41 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 09:11 10:43 info
2017-05-27 1,36 Giorgio Antonini (IT) smiley 3,39 1,36 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 08:13 08:44 info
2017-05-25 77,86 Diego Gaspari Bandion (IT) smiley 204,87 81,95 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:41 15:41 info
182 items found, displaying 1 - 50
183 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 146,70 Giorgio Antonini (IT) smiley 73,35 39,91 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 11:04 13:29 info
2017-06-22 538,12 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 513,41 76,03 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:41 16:02 info
2017-06-18 719,61 Andrea Pizzutti (IT) 259,96 52,85 Enemonzo (IT / ) Ka 6 E 09:57 15:38 info
2017-06-18 670,01 Viviano Ongaro (IT) 441,06 64,09 Enemonzo (IT / ) Mistral C 09:06 16:23 info
2017-06-18 404,27 Alessandro Busco (IT) 312,33 54,52 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:42 15:40 info
2017-06-18 324,74 Pierantonio Fassina (IT) 250,07 60,22 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:23 15:36 info
2017-06-18 249,78 Sandro Taddio (IT) 178,73 71,97 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 11:40 14:19 info
2017-06-17 599,54 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 572,01 70,81 Enemonzo (IT / ) LS 3 07:55 16:10 info
2017-06-17 457,19 Viviano Ongaro (IT) 300,96 54,69 Enemonzo (IT / ) Mistral C 08:16 13:58 info
2017-06-17 298,58 Giorgio Antonini (IT) smiley 149,29 35,40 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 08:46 14:04 info
2017-06-17 288,21 Sandro Taddio (IT) 206,23 50,33 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:31 13:11 info
2017-06-17 251,34 Alessandro Dell'Andrea (IT) 125,67 42,81 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 09:47 13:12 info
2017-06-17 42,67 Raffaello Del Moro (IT) 26,14 23,32 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 09:10 12:08 info
2017-06-15 358,29 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 427,30 93,46 Lienz Nikolsdorf (AT / t) LS 3 12:05 16:54 info
2017-06-15 317,49 Stefano Fantuz (IT) 243,10 53,07 Lienz Nikolsdorf (AT / t) Std. Libelle WL 10:05 15:01 info
2017-06-15 162,17 Pierantonio Fassina (IT) 137,03 37,00 Lienz Nikolsdorf (AT / t) DG 300 10:39 14:32 info
2017-06-15 89,68 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 85,56 41,57 Enemonzo (IT / ) LS 3 09:28 11:41 info
2017-06-13 360,30 Stefano Fantuz (IT) 275,88 52,07 Lienz Nikolsdorf (AT / t) Std. Libelle WL 10:00 15:44 info
2017-06-13 263,47 Pierantonio Fassina (IT) 222,63 42,16 Lienz Nikolsdorf (AT / t) DG 300 09:43 15:47 info
2017-06-11 478,51 Francesco Rizzani (IT) 369,68 57,15 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:21 15:14 info
2017-06-11 333,57 Alessandro Busco (IT) 257,71 42,90 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:35 14:57 info
2017-06-11 283,76 Stefano Fantuz (IT) 173,82 35,19 Enemonzo (IT / ) Std. Libelle WL 09:49 15:03 info
2017-06-11 274,78 Paolo Gross (IT) smiley 241,83 47,57 Enemonzo (IT / ) LS 6 10:01 20:56 info
2017-06-11 152,96 Raffaello Del Moro (IT) 93,70 35,59 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 09:06 12:32 info
2017-06-11 109,48 Giorgio Antonini (IT) smiley 54,74 38,62 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 09:25 11:07 info
2017-06-10 34,29 Roberto Polano (IT) 29,64 45,29 Enemonzo (IT / ) ASW 20 09:24 13:16 info
2017-06-08 387,34 Viviano Ongaro (IT) 254,98 51,55 Enemonzo (IT / ) Mistral C 09:25 14:32 info
2017-06-08 215,79 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 205,88 47,77 Enemonzo (IT / ) LS 3 10:01 14:42 info
2017-06-08 158,65 Pierantonio Fassina (IT) 107,25 40,45 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:18 13:00 info
2017-06-08 144,73 alfredo marchiori (IT) 111,45 43,90 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:14 13:58 info
2017-06-03 386,02 Francesco Rizzani (IT) 298,23 67,45 Enemonzo (IT / ) DG 300 11:05 15:40 info
2017-06-03 168,57 Raffaello Del Moro (IT) 129,81 49,04 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:39 13:35 info
2017-06-02 282,90 Alessandro Dell'Andrea (IT) 141,45 54,67 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 11:49 14:36 info
2017-06-02 236,94 Pierantonio Fassina (IT) 182,46 57,63 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 11:08 14:32 info
2017-06-02 169,68 Stefano Fantuz (IT) 103,94 55,44 Enemonzo (IT / ) Std. Libelle WL 11:30 13:42 info
2017-05-29 318,28 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 303,67 53,65 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:39 14:47 info
2017-05-29 130,99 Flavio Molinaro (IT) 100,87 24,89 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 08:58 13:24 info
2017-05-28 569,16 Francesco Rizzani (IT) 439,72 74,02 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:53 16:23 info
2017-05-28 337,22 Sandro Taddio (IT) 241,30 59,88 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 09:30 13:46 info
2017-05-28 139,94 Pierantonio Fassina (IT) 94,60 33,76 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:07 13:00 info
2017-05-27 699,95 Viviano Ongaro (IT) 460,77 62,01 Enemonzo (IT / ) Mistral C 08:27 16:12 info
2017-05-27 606,10 tonello paolo (IT) 334,72 60,80 Enemonzo (IT / ) Silent 2 Electro 08:42 14:56 info
2017-05-27 489,09 Alessandro Busco (IT) 377,86 58,96 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:00 16:36 info
2017-05-27 452,56 Alessandro Dell'Andrea (IT) 226,28 47,60 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 09:28 14:24 info
2017-05-27 376,03 Andrea Pizzutti (IT) 135,84 45,25 Enemonzo (IT / ) Ka 6 E 10:28 13:53 info
2017-05-27 320,92 Raffaello Del Moro (IT) 329,50 67,80 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:14 15:14 info
2017-05-27 306,75 alfredo marchiori (IT) 175,60 53,37 Enemonzo (IT / ) LS 3 09:47 13:25 info
2017-05-27 109,28 Giorgio Antonini (IT) smiley 54,64 53,98 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 09:11 10:43 info
2017-05-27 42,14 Giorgio Antonini (IT) smiley 21,07 67,36 Enemonzo (IT / ) LS 1 f 08:13 08:44 info
2017-05-25 492,89 Diego Gaspari Bandion (IT) smiley 470,26 74,31 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:41 15:41 info
183 items found, displaying 1 - 50
2 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-05-27 351,19 Raffaello Del Moro (IT) 299,86 67,27 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:14 15:14 info
2017-03-29 364,32 Diego Gaspari Bandion (IT) smiley 299,87 60,29 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:23 16:11 info
2 items found, displaying all items
space
59 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-22 479,82 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 513,41 76,03 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:41 16:02 info
2017-06-18 300,32 Alessandro Busco (IT) 312,33 54,52 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:42 15:40 info
2017-06-17 534,59 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 572,01 70,81 Enemonzo (IT / ) LS 3 07:55 16:10 info
2017-06-15 79,96 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 85,56 41,57 Enemonzo (IT / ) LS 3 09:28 11:41 info
2017-06-11 355,46 Francesco Rizzani (IT) 369,68 57,15 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:21 15:14 info
2017-06-11 247,80 Alessandro Busco (IT) 257,71 42,90 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:35 14:57 info
2017-06-11 217,86 Paolo Gross (IT) smiley 241,83 47,57 Enemonzo (IT / ) LS 6 10:01 20:56 info
2017-06-11 94,65 Raffaello Del Moro (IT) 93,70 35,59 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 09:06 12:32 info
2017-06-10 26,95 Roberto Polano (IT) 29,64 45,29 Enemonzo (IT / ) ASW 20 09:24 13:16 info
2017-06-08 192,41 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 205,88 47,77 Enemonzo (IT / ) LS 3 10:01 14:42 info
2017-06-03 116,95 Raffaello Del Moro (IT) 129,81 49,04 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:39 13:35 info
2017-06-02 141,45 Alessandro Dell'Andrea (IT) 141,45 54,67 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 11:49 14:36 info
2017-05-29 283,80 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 303,67 53,65 Enemonzo (IT / ) LS 3 08:39 14:47 info
2017-05-28 422,81 Francesco Rizzani (IT) 439,72 74,02 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:53 16:23 info
2017-05-28 90,96 Pierantonio Fassina (IT) 94,60 33,76 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:07 13:00 info
2017-05-27 402,20 Raffaello Del Moro (IT) 329,50 67,80 Enemonzo (IT / ) Duo Discus XL 10:14 15:14 info
2017-05-27 363,33 Alessandro Busco (IT) 377,86 58,96 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:00 16:36 info
2017-05-27 226,28 Alessandro Dell'Andrea (IT) 226,28 47,60 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 09:28 14:24 info
2017-05-25 439,50 Diego Gaspari Bandion (IT) smiley 470,26 74,31 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:41 15:41 info
2017-05-25 197,70 Pierantonio Fassina (IT) 205,61 50,92 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:19 13:30 info
2017-05-23 145,88 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 156,09 49,42 Enemonzo (IT / ) LS 3 10:14 15:23 info
2017-05-21 113,86 Roberto Polano (IT) 125,25 44,31 Enemonzo (IT / ) ASW 20 08:33 11:39 info
2017-05-19 174,68 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 172,93 45,24 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 11:23 16:07 info
2017-05-16 562,73 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) 557,10 70,95 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 08:04 16:07 info
2017-05-16 489,32 Paolo Gross (IT) smiley 543,14 68,16 Enemonzo (IT / ) LS 6 08:37 16:57 info
2017-05-16 328,56 Pierantonio Fassina (IT) 341,70 53,08 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:47 15:48 info
2017-05-14 118,84 Roberto Polano (IT) 130,72 55,46 Enemonzo (IT / ) ASW 20 08:49 11:29 info
2017-05-01 267,60 Roberto Polano (IT) 294,36 75,00 Enemonzo (IT / ) ASW 20 08:49 13:03 info
2017-04-29 385,41 Diego Gaspari Bandion (IT) smiley 412,39 61,66 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 09:12 16:33 info
2017-04-29 282,71 Pierantonio Fassina (IT) 294,02 48,61 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:46 15:19 info
2017-04-29 227,15 Roberto Polano (IT) 249,87 89,30 Enemonzo (IT / ) ASW 20 09:41 12:55 info
2017-04-23 277,13 Pierantonio Fassina (IT) 288,22 46,61 Enemonzo (IT / ) DG 300 08:27 15:23 info
2017-04-23 275,97 Sandro Taddio (IT) 295,29 82,46 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 09:48 13:39 info
2017-04-23 196,23 Roberto Polano (IT) 215,85 75,70 Enemonzo (IT / ) ASW 20 09:59 13:06 info
2017-04-22 85,13 Pierantonio Fassina (IT) 88,54 26,41 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:26 13:55 info
2017-04-22 84,19 Alessandro Dell'Andrea (IT) 84,19 25,13 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 11:30 15:03 info
2017-04-22 76,79 Sandro Taddio (IT) 82,17 29,19 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 10:13 13:12 info
2017-04-21 192,07 Leonardo Mazzolini (IT) 218,96 59,61 Enemonzo (IT / ) Ventus 2 08:27 12:28 info
2017-04-19 764,49 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) smiley 818,00 102,45 Enemonzo (IT / ) LS 3 06:51 15:12 info
2017-04-19 657,16 Diego Gaspari Bandion (IT) smiley 703,16 85,70 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:17 16:43 info
2017-04-13 143,66 Paolo Gross (IT) smiley 159,46 41,94 Enemonzo (IT / ) LS 6 10:04 14:37 info
2017-04-09 96,72 Pierantonio Fassina (IT) 100,59 31,70 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:57 13:19 info
2017-04-08 339,75 Alessandro Busco (IT) 353,34 65,97 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:02 15:48 info
2017-04-08 201,29 Alessandro Dell'Andrea (IT) 201,29 57,50 Enemonzo (IT / ) Std. Astir 10:33 14:12 info
2017-04-06 265,55 ALESSANDRO GIAIOTTI (IT) smiley 262,89 71,53 Enemonzo (IT / ) Std. Cirrus 13:05 16:53 info
2017-04-01 147,81 Roberto Polano (IT) 162,59 61,93 Enemonzo (IT / ) ASW 20 09:56 12:54 info
2017-03-30 331,95 Pierantonio Fassina (IT) 345,23 67,13 Enemonzo (IT / ) DG 300 10:01 15:39 info
2017-03-29 676,62 Diego Gaspari Bandion (IT) smiley 607,03 83,80 Enemonzo (IT / ) LS 7 WL 08:23 16:11 info
2017-03-29 352,42 Pierantonio Fassina (IT) 366,52 60,82 Enemonzo (IT / ) DG 300 09:23 15:48 info
2017-03-25 87,85 Roberto Polano (IT) 96,63 88,63 Enemonzo (IT / ) ASW 20 10:41 14:24 info
59 items found, displaying 1 - 50
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
23. Juni

DWD-Wetterprognose zur Segelflug-BUNDESLIGA Runde

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenaerokurierPeter H. BraaschBürklin
Gold Sponsoren
Gold SponsorenAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebert
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizOLC Sponsor werden?