OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
Japan Soaring Club (JP) 2017

Sportprofil

29 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
hiroshi ugajin
26 121:13 8.697,22 75,25
Masa Watanabe smiley
22 80:28 4.481,58 53,87
Kiyoshi Ninomiya smiley
12 57:20 3.756,57 76,27
Masafumi Inagaki smiley
17 61:51 3.003,08 47,56
Kenshi Tagami smiley
10 45:15 2.730,53 9,06
masahiro oodaira smiley
31 76:21 2.276,79 17,06
Keiji Saotome smiley
15 53:54 2.250,97 41,82
Toshinori Yoshioka smiley
9 41:16 1.875,23 38,15
Hitoshi Hatamoto
14 45:56 1.799,07 29,81
motoaki shikano smiley
6 19:38 1.216,26 52,69
Susumu Teramoto smiley
9 26:00 973,91 25,14
Kazuhito Shimada smiley
11 23:57 827,89 20,02
takeo shinozaki
9 20:42 762,35 18,08
Kunitomo Miyahara
4 14:10 600,03 40,45
Takao Nakanishi smiley
5 13:47 566,59 21,65
hideo nonomura smiley
6 19:17 560,48 22,53
Reiko Sakurai
2 10:25 466,59 12,04
Masahisa Takahashi smiley
4 11:51 427,23 30,93
naoki hatsuno smiley
3 13:25 384,57 47,11
hiroshi yamaki
1 5:01 342,46 76,95
Masahiro Mori
2 6:41 330,84 42,70
Michiaki TAKAMI
2 5:44 285,16 39,34
masaya watanabe
4 14:01 242,60 13,45
SHIGETERU SUZUKI smiley
1 3:01 166,63 51,93
YOSHINOBU SATO
2 4:53 157,51 17,82
Kazuhiko Yabuki
2 4:15 137,79 18,82
Masaki HISADA
2 1:48 106,12 15,61
Fumiyuki Sato
1 1:18 53,88 13,10
Tomoaki Ono
2 3:21 36,75 3,90
29 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  NDC

234 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-05-21 68,48 Masahisa Takahashi (JP) smiley 61,59 27,46 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:07 06:32 info
2017-05-21 54,45 Kazuhito Shimada (JP) smiley 50,06 31,68 Itakura GP (JP / ) Discus 04:57 06:40 info
2017-05-20 261,39 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 247,16 74,45 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:13 07:40 info
2017-05-20 72,24 masahiro oodaira (JP) smiley 64,44 34,06 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:20 06:37 info
2017-05-20 45,21 Hitoshi Hatamoto (JP) 41,32 28,12 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 03:36 05:14 info
2017-05-07 102,62 Masafumi Inagaki (JP) smiley 97,12 27,20 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:33 06:28 info
2017-05-05 389,50 Reiko Sakurai (JP) 362,32 64,47 Nagano GP (JP / ) DG 505M 20m 01:53 08:27 info
2017-05-05 166,04 Masa Watanabe (JP) smiley 155,51 29,11 Itakura GP (JP / ) Discus 02:23 08:28 info
2017-05-05 123,03 Hitoshi Hatamoto (JP) 138,19 83,92 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:08 05:30 info
2017-05-05 120,36 Masafumi Inagaki (JP) smiley 111,63 35,10 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:00 07:50 info
2017-05-05 107,09 masahiro oodaira (JP) smiley 99,74 26,24 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:29 07:48 info
2017-05-05 84,00 YOSHINOBU SATO (JP) 64,59 24,93 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 04:40 07:29 info
2017-05-04 200,31 Keiji Saotome (JP) smiley 202,76 50,73 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:11 07:44 info
2017-05-04 196,16 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 218,01 67,15 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:07 07:40 info
2017-05-04 184,07 Masa Watanabe (JP) smiley 167,02 43,91 Itakura GP (JP / ) Discus 03:36 07:42 info
2017-05-04 183,71 masahiro oodaira (JP) smiley 161,79 30,59 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:11 07:48 info
2017-05-04 167,53 Kunitomo Miyahara (JP) 148,23 29,92 Itakura GP (JP / ) Discus 2 02:51 07:59 info
2017-05-04 127,46 motoaki shikano (JP) smiley 127,10 47,39 Itakura GP (JP / ) Duo Discus T 02:56 05:55 info
2017-05-04 95,35 naoki hatsuno (JP) smiley 89,98 29,87 Itakura GP (JP / ) LS 3 03:20 06:31 info
2017-05-04 90,23 masaya watanabe (JP) 79,84 21,40 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:31 07:47 info
2017-05-04 56,94 Susumu Teramoto (JP) smiley 46,97 32,20 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 05:01 06:40 info
2017-05-04 56,54 Susumu Teramoto (JP) smiley 49,78 55,26 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 01:55 02:55 info
2017-05-04 55,18 takeo shinozaki (JP) 62,32 42,41 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 02:36 04:58 info
2017-05-03 104,43 Hitoshi Hatamoto (JP) 96,27 24,57 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 03:56 08:05 info
2017-05-03 91,82 Keiji Saotome (JP) smiley 94,16 40,35 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:40 06:40 info
2017-05-03 77,10 masahiro oodaira (JP) smiley 58,99 35,57 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 05:51 07:49 info
2017-05-03 77,09 Reiko Sakurai (JP) 76,70 53,62 Nagano GP (JP / ) DG 500 20m 03:42 07:34 info
2017-05-03 65,73 hideo nonomura (JP) smiley 57,89 16,12 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:06 06:54 info
2017-05-03 64,44 masahiro oodaira (JP) smiley 58,64 37,28 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:52 04:51 info
2017-05-03 61,41 Kazuhiko Yabuki (JP) 57,68 41,68 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:07 06:57 info
2017-05-03 25,39 Kenshi Tagami (JP) smiley 26,65 104,74 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:01 04:14 info
2017-05-02 121,93 Masa Watanabe (JP) smiley 118,95 57,62 Menuma GP (JP / ) Duo Discus 01:50 05:12 info
2017-04-30 504,58 Kenshi Tagami (JP) smiley 454,73 91,24 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:05 08:38 info
2017-04-30 142,33 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 122,84 41,60 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:28 07:46 info
2017-04-30 135,28 Keiji Saotome (JP) smiley 138,43 40,68 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 04:08 07:47 info
2017-04-30 51,30 masahiro oodaira (JP) smiley 41,86 47,61 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 06:30 07:33 info
2017-04-30 40,58 Susumu Teramoto (JP) smiley 37,75 27,56 Itakura GP (JP / ) ASW 24 06:18 07:49 info
2017-04-30 0,00 Takao Nakanishi (JP) smiley 86,70 69,75 Itakura GP (JP / ) Arcus T 04:43 07:17 info
2017-04-29 133,28 masahiro oodaira (JP) smiley 129,35 29,28 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:02 06:58 info
2017-04-29 122,30 Masafumi Inagaki (JP) smiley 110,31 32,67 Itakura GP (JP / ) Discus 2 02:30 06:24 info
2017-04-23 489,75 Kenshi Tagami (JP) smiley 456,81 84,80 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:04 08:35 info
2017-04-23 286,59 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 247,93 47,46 Itakura GP (JP / ) DG 300 01:58 07:40 info
2017-04-23 191,06 Hitoshi Hatamoto (JP) smiley 189,24 41,14 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 02:20 07:05 info
2017-04-23 180,72 Keiji Saotome (JP) smiley 194,65 51,48 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:47 08:00 info
2017-04-23 111,27 takeo shinozaki (JP) 110,97 55,92 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 03:10 05:43 info
2017-04-23 109,61 Kazuhito Shimada (JP) smiley 101,94 22,77 Itakura GP (JP / ) Discus 03:20 07:53 info
2017-04-23 55,18 masaya watanabe (JP) 49,79 17,39 Itakura GP (JP / ) DG 300 04:02 07:17 info
2017-04-23 0,00 naoki hatsuno (JP) smiley 231,35 49,26 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:48 07:52 info
2017-04-22 113,06 masahiro oodaira (JP) smiley 98,30 43,59 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:52 06:36 info
2017-04-16 312,77 hiroshi ugajin (JP) smiley 334,27 70,19 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:14 08:39 info
234 items found, displaying 1 - 50
229 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-05-21 38,21 Masahisa Takahashi (JP) smiley 41,26 19,57 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:07 06:32 info
2017-05-21 25,59 Kazuhito Shimada (JP) smiley 27,38 24,46 Itakura GP (JP / ) Discus 04:57 06:40 info
2017-05-20 148,62 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 169,42 56,79 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:13 07:40 info
2017-05-20 40,04 masahiro oodaira (JP) smiley 42,84 21,28 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:20 06:37 info
2017-05-20 23,18 Hitoshi Hatamoto (JP) 25,04 18,56 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 03:36 05:14 info
2017-05-07 58,09 Masafumi Inagaki (JP) smiley 66,22 19,20 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:33 06:28 info
2017-05-05 137,03 Reiko Sakurai (JP) 142,51 30,32 Nagano GP (JP / ) DG 505M 20m 01:53 08:27 info
2017-05-05 68,95 Masa Watanabe (JP) smiley 73,78 12,54 Itakura GP (JP / ) Discus 02:23 08:28 info
2017-05-05 56,70 Masafumi Inagaki (JP) smiley 61,24 22,22 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:00 07:50 info
2017-05-05 53,36 YOSHINOBU SATO (JP) 50,69 19,20 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 04:40 07:29 info
2017-05-05 46,28 masahiro oodaira (JP) smiley 49,52 9,58 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:29 07:48 info
2017-05-05 6,09 Hitoshi Hatamoto (JP) 6,94 22,57 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:08 05:30 info
2017-05-04 108,36 masahiro oodaira (JP) smiley 115,94 21,32 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:11 07:48 info
2017-05-04 100,94 Kunitomo Miyahara (JP) 109,02 21,52 Itakura GP (JP / ) Discus 2 02:51 07:59 info
2017-05-04 99,78 Keiji Saotome (JP) smiley 118,74 32,10 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:11 07:44 info
2017-05-04 93,26 Masa Watanabe (JP) smiley 99,79 24,96 Itakura GP (JP / ) Discus 03:36 07:42 info
2017-05-04 44,81 masaya watanabe (JP) 46,61 11,62 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:31 07:47 info
2017-05-04 39,71 motoaki shikano (JP) smiley 43,69 30,41 Itakura GP (JP / ) Duo Discus T 02:56 05:55 info
2017-05-04 37,55 naoki hatsuno (JP) smiley 40,17 17,56 Itakura GP (JP / ) LS 3 03:20 06:31 info
2017-05-04 19,63 Susumu Teramoto (JP) smiley 18,06 15,97 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 05:01 06:40 info
2017-05-04 16,40 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 18,69 13,62 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:07 07:40 info
2017-05-04 13,77 Susumu Teramoto (JP) smiley 13,09 31,65 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 01:55 02:55 info
2017-05-04 7,96 takeo shinozaki (JP) 9,39 29,76 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 02:36 04:58 info
2017-05-03 50,99 Hitoshi Hatamoto (JP) 55,07 14,09 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 03:56 08:05 info
2017-05-03 43,31 masahiro oodaira (JP) smiley 39,85 22,02 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 05:51 07:49 info
2017-05-03 42,28 Keiji Saotome (JP) smiley 50,32 20,31 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:40 06:40 info
2017-05-03 33,56 hideo nonomura (JP) smiley 34,91 9,75 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:06 06:54 info
2017-05-03 32,09 masahiro oodaira (JP) smiley 34,33 25,15 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:52 04:51 info
2017-05-03 24,99 Kazuhiko Yabuki (JP) 26,74 18,46 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:07 06:57 info
2017-05-03 11,24 Reiko Sakurai (JP) 11,69 16,90 Nagano GP (JP / ) DG 500 20m 03:42 07:34 info
2017-05-03 3,16 Kenshi Tagami (JP) smiley 3,44 91,06 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:01 04:14 info
2017-05-02 46,05 Masa Watanabe (JP) smiley 50,65 15,22 Menuma GP (JP / ) Duo Discus 01:50 05:12 info
2017-04-30 291,34 Kenshi Tagami (JP) smiley 317,56 69,53 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:05 08:38 info
2017-04-30 80,76 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 83,99 21,17 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:28 07:46 info
2017-04-30 63,19 Keiji Saotome (JP) smiley 75,20 31,26 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 04:08 07:47 info
2017-04-30 17,76 masahiro oodaira (JP) smiley 16,16 21,77 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 06:30 07:33 info
2017-04-30 17,73 Susumu Teramoto (JP) smiley 18,97 32,24 Itakura GP (JP / ) ASW 24 06:18 07:49 info
2017-04-29 67,19 Masafumi Inagaki (JP) smiley 72,56 19,92 Itakura GP (JP / ) Discus 2 02:30 06:24 info
2017-04-29 41,28 masahiro oodaira (JP) smiley 44,17 47,79 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:02 06:58 info
2017-04-23 235,49 Kenshi Tagami (JP) smiley 256,68 48,96 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:04 08:35 info
2017-04-23 160,73 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 167,16 32,27 Itakura GP (JP / ) DG 300 01:58 07:40 info
2017-04-23 57,49 takeo shinozaki (JP) 67,83 41,59 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 03:10 05:43 info
2017-04-23 57,12 Keiji Saotome (JP) smiley 67,97 23,47 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:47 08:00 info
2017-04-23 52,76 Hitoshi Hatamoto (JP) smiley 56,98 16,27 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 02:20 07:05 info
2017-04-23 47,79 Kazuhito Shimada (JP) smiley 51,14 15,41 Itakura GP (JP / ) Discus 03:20 07:53 info
2017-04-23 24,32 masaya watanabe (JP) 25,29 10,77 Itakura GP (JP / ) DG 300 04:02 07:17 info
2017-04-23 0,00 naoki hatsuno (JP) smiley 82,25 37,92 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:48 07:52 info
2017-04-22 70,64 masahiro oodaira (JP) smiley 75,58 29,92 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:52 06:36 info
2017-04-16 164,98 Susumu Teramoto (JP) smiley 150,13 42,15 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 03:38 07:40 info
2017-04-16 111,39 Masahisa Takahashi (JP) smiley 120,30 39,07 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:07 07:26 info
229 items found, displaying 1 - 50
228 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-05-21 17,48 Masahisa Takahashi (JP) smiley 46,32 18,53 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:07 06:32 info
2017-05-21 13,32 Kazuhito Shimada (JP) smiley 35,04 14,02 Itakura GP (JP / ) Discus 04:57 06:40 info
2017-05-20 18,63 masahiro oodaira (JP) smiley 49,03 19,61 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:20 06:37 info
2017-05-20 10,98 Hitoshi Hatamoto (JP) 29,11 11,64 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 03:36 05:14 info
2017-05-20 0,39 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 1,08 0,43 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:13 07:40 info
2017-05-07 25,95 Masafumi Inagaki (JP) smiley 71,69 28,67 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:33 06:28 info
2017-05-05 30,83 Masa Watanabe (JP) smiley 81,12 32,45 Itakura GP (JP / ) Discus 02:23 08:28 info
2017-05-05 28,32 Masafumi Inagaki (JP) smiley 75,04 30,01 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:00 07:50 info
2017-05-05 26,37 masahiro oodaira (JP) smiley 69,39 27,76 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:29 07:48 info
2017-05-05 19,29 YOSHINOBU SATO (JP) 46,41 18,56 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 04:40 07:29 info
2017-05-05 6,35 Reiko Sakurai (JP) 16,35 6,54 Nagano GP (JP / ) DG 505M 20m 01:53 08:27 info
2017-05-05 0,00 Hitoshi Hatamoto (JP) 0,00 0,00 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:08 05:30 info
2017-05-04 50,83 Keiji Saotome (JP) smiley 145,19 58,08 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:11 07:44 info
2017-05-04 43,94 Masa Watanabe (JP) smiley 115,63 46,25 Itakura GP (JP / ) Discus 03:36 07:42 info
2017-05-04 36,46 motoaki shikano (JP) smiley 97,99 39,20 Itakura GP (JP / ) Duo Discus T 02:56 05:55 info
2017-05-04 32,87 Kunitomo Miyahara (JP) 87,09 34,84 Itakura GP (JP / ) Discus 2 02:51 07:59 info
2017-05-04 29,99 masahiro oodaira (JP) smiley 78,90 31,56 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:11 07:48 info
2017-05-04 24,79 naoki hatsuno (JP) smiley 65,23 26,09 Itakura GP (JP / ) LS 3 03:20 06:31 info
2017-05-04 20,95 masaya watanabe (JP) 53,94 21,58 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:31 07:47 info
2017-05-04 17,08 takeo shinozaki (JP) 48,45 19,38 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 02:36 04:58 info
2017-05-04 15,97 Susumu Teramoto (JP) smiley 38,42 15,37 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 01:55 02:55 info
2017-05-04 15,82 Susumu Teramoto (JP) smiley 37,17 14,87 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 05:01 06:40 info
2017-05-04 8,08 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 22,31 8,92 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:07 07:40 info
2017-05-03 25,35 Keiji Saotome (JP) smiley 72,42 28,97 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:40 06:40 info
2017-05-03 23,34 Hitoshi Hatamoto (JP) 61,85 24,74 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 03:56 08:05 info
2017-05-03 19,33 masahiro oodaira (JP) smiley 45,42 18,17 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 05:51 07:49 info
2017-05-03 17,26 masahiro oodaira (JP) smiley 45,41 18,16 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:52 04:51 info
2017-05-03 17,02 Reiko Sakurai (JP) 43,84 17,53 Nagano GP (JP / ) DG 500 20m 03:42 07:34 info
2017-05-03 16,53 hideo nonomura (JP) smiley 42,56 17,02 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:06 06:54 info
2017-05-03 15,65 Kazuhiko Yabuki (JP) 41,17 16,47 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:07 06:57 info
2017-05-03 2,50 Kenshi Tagami (JP) smiley 6,67 2,67 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:01 04:14 info
2017-05-02 30,66 Masa Watanabe (JP) smiley 82,39 32,96 Menuma GP (JP / ) Duo Discus 01:50 05:12 info
2017-04-30 40,70 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 104,79 41,92 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:28 07:46 info
2017-04-30 33,77 Keiji Saotome (JP) smiley 96,47 38,59 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 04:08 07:47 info
2017-04-30 8,71 masahiro oodaira (JP) smiley 20,30 8,12 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 06:30 07:33 info
2017-04-30 5,06 Susumu Teramoto (JP) smiley 13,31 5,32 Itakura GP (JP / ) ASW 24 06:18 07:49 info
2017-04-30 0,54 Kenshi Tagami (JP) smiley 1,43 0,57 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:05 08:38 info
2017-04-29 37,75 masahiro oodaira (JP) smiley 99,33 39,73 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:02 06:58 info
2017-04-29 31,35 Masafumi Inagaki (JP) smiley 83,07 33,23 Itakura GP (JP / ) Discus 2 02:30 06:24 info
2017-04-23 55,27 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 142,31 56,92 Itakura GP (JP / ) DG 300 01:58 07:40 info
2017-04-23 46,99 Keiji Saotome (JP) smiley 134,22 53,69 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:47 08:00 info
2017-04-23 41,41 Hitoshi Hatamoto (JP) smiley 109,72 43,89 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 02:20 07:05 info
2017-04-23 24,75 Kazuhito Shimada (JP) smiley 65,13 26,05 Itakura GP (JP / ) Discus 03:20 07:53 info
2017-04-23 11,68 masaya watanabe (JP) 30,08 12,03 Itakura GP (JP / ) DG 300 04:02 07:17 info
2017-04-23 2,39 takeo shinozaki (JP) 6,78 2,71 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 03:10 05:43 info
2017-04-23 0,97 Kenshi Tagami (JP) smiley 2,58 1,03 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:04 08:35 info
2017-04-23 0,00 naoki hatsuno (JP) smiley 122,23 48,89 Itakura GP (JP / ) Arcus T 02:48 07:52 info
2017-04-22 28,67 masahiro oodaira (JP) smiley 75,43 30,17 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:52 06:36 info
2017-04-16 62,37 Susumu Teramoto (JP) smiley 145,39 58,16 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 03:38 07:40 info
2017-04-16 54,82 masahiro oodaira (JP) smiley 144,24 57,69 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:00 08:22 info
228 items found, displaying 1 - 50
56 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-03-02 338,94 hiroshi ugajin (JP) smiley 386,39 105,32 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:33 06:25 info
2017-03-01 514,08 hiroshi ugajin (JP) smiley 586,05 114,99 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:58 07:12 info
2017-02-28 543,64 hiroshi ugajin (JP) smiley 619,75 109,09 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:48 07:47 info
2017-02-27 552,21 hiroshi ugajin (JP) smiley 629,52 93,17 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:10 08:06 info
2017-02-26 92,00 hiroshi ugajin (JP) smiley 104,88 50,58 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:18 05:36 info
2017-02-24 104,69 hiroshi ugajin (JP) smiley 119,35 59,08 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:59 05:07 info
2017-02-23 453,61 hiroshi ugajin (JP) smiley 517,12 70,63 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:24 07:50 info
2017-02-21 217,89 hiroshi ugajin (JP) smiley 248,39 83,79 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:52 05:59 info
2017-02-20 422,25 hiroshi ugajin (JP) smiley 481,37 98,35 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:19 06:29 info
2017-02-19 150,96 hiroshi ugajin (JP) smiley 172,09 66,62 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:52 04:05 info
2017-02-17 212,66 hiroshi ugajin (JP) smiley 242,43 69,91 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:53 05:29 info
2017-02-16 139,88 Masafumi Inagaki (JP) smiley 159,46 52,63 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:27 05:38 info
2017-02-15 244,26 Masa Watanabe (JP) smiley 278,46 63,23 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:13 07:02 info
2017-02-15 235,25 Masafumi Inagaki (JP) smiley 268,18 73,86 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:15 06:36 info
2017-02-14 230,96 Masafumi Inagaki (JP) smiley 263,29 62,44 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:02 06:23 info
2017-02-14 211,30 Masa Watanabe (JP) smiley 240,88 64,98 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:00 06:01 info
2017-02-13 182,04 Masa Watanabe (JP) smiley 207,53 73,35 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:19 05:22 info
2017-02-13 170,92 Masafumi Inagaki (JP) smiley 194,85 70,75 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:21 05:17 info
2017-02-09 350,36 Masa Watanabe (JP) smiley 399,41 99,52 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:42 07:05 info
2017-02-08 295,66 Masa Watanabe (JP) smiley 337,05 92,19 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 04:24 08:25 info
2017-02-03 210,97 Masafumi Inagaki (JP) smiley 240,51 68,56 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:00 06:40 info
2017-02-03 204,51 Masa Watanabe (JP) smiley 233,14 64,27 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:02 06:48 info
2017-02-02 152,26 motoaki shikano (JP) smiley 173,58 62,40 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:13 06:22 info
2017-02-02 150,25 Masa Watanabe (JP) smiley 171,28 72,42 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:16 06:39 info
2017-02-01 51,21 Michiaki TAKAMI (JP) 58,38 28,97 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 05:05 07:17 info
2017-01-31 183,05 Michiaki TAKAMI (JP) 208,68 64,32 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:25 06:58 info
2017-01-31 157,71 motoaki shikano (JP) smiley 179,79 55,98 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:23 07:02 info
2017-01-29 147,03 Masa Watanabe (JP) smiley 167,61 70,40 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 04:02 07:35 info
2017-01-28 343,07 Masa Watanabe (JP) smiley 391,10 80,69 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:26 07:30 info
2017-01-28 294,04 motoaki shikano (JP) smiley 335,20 80,33 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:30 06:53 info
2017-01-27 268,79 Masa Watanabe (JP) smiley 306,42 65,92 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:48 07:38 info
2017-01-27 254,07 motoaki shikano (JP) smiley 289,64 69,87 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:51 07:18 info
2017-01-26 159,88 Masa Watanabe (JP) smiley 182,26 53,62 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:19 06:57 info
2017-01-26 154,89 Masafumi Inagaki (JP) smiley 176,58 55,10 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:15 06:41 info
2016-12-25 371,58 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 423,60 88,34 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:22 08:31 info
2016-12-25 366,34 hiroshi ugajin (JP) smiley 417,63 88,62 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:26 08:17 info
2016-12-24 265,11 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 302,23 78,44 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:49 08:05 info
2016-12-24 215,90 hiroshi ugajin (JP) smiley 246,13 64,52 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:52 07:57 info
2016-12-23 422,94 hiroshi ugajin (JP) smiley 482,15 78,88 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:50 07:32 info
2016-12-22 260,99 hiroshi ugajin (JP) smiley 297,53 61,83 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:58 08:04 info
2016-12-22 244,23 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 278,42 61,61 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:55 07:42 info
2016-12-21 195,73 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 223,13 53,43 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:51 07:12 info
2016-12-21 185,05 hiroshi ugajin (JP) smiley 210,96 52,64 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:55 07:30 info
2016-12-19 362,54 hiroshi ugajin (JP) smiley 413,29 73,90 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:30 08:36 info
2016-12-19 320,16 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 364,98 66,36 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:27 08:21 info
2016-12-18 140,32 hiroshi ugajin (JP) smiley 159,97 49,61 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:34 07:10 info
2016-12-18 131,40 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 149,80 53,65 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:31 06:45 info
2016-12-17 196,69 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 224,23 47,86 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:46 05:37 info
2016-12-16 256,52 hiroshi ugajin (JP) smiley 292,43 62,80 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:34 08:07 info
2016-12-16 256,33 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 292,22 53,10 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:31 08:14 info
56 items found, displaying 1 - 50
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
26. Mai

Mehr Stunden als in den ersten fünf Jahren meiner Fliegerkarriere!

OLC Finale 2016
1. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Symposium für den sportorientierten Segelflug
Platin Sponsoren
Platin SponsorenPeter H. BraaschBürklinaerokurier
Gold Sponsoren
Gold SponsorenLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule Wasserkuppe
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerKoninklijke Nederlandse Vereniging voor LuchtvaartHosting AgencyFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaOLC Sponsor werden?