OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
AeC Prealpi Venete (IT) 2017

Sportprofil

18 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Giorgio Galetto smiley
11 72:33 6.409,26 73,04
Roberto Cremasco
15 66:22 3.054,33 53,04
Roberto Pinato
8 34:28 2.636,29 55,09
Giandomenico Benetti
9 39:02 2.359,00 56,68
Pino Dal Grande
5 23:22 1.860,23 54,11
Manuele Molinari
5 23:58 1.641,47 73,33
Flavio Dal Lago
12 35:42 1.447,47 28,33
Lorenzo Allegrini
3 17:39 1.226,22 72,28
Giorgio Ceolato
9 41:40 1.198,58 30,38
Jan Douwe Bakker
7 21:59 1.088,98 33,72
Pietro Menara
7 16:47 819,26 30,87
Lucio Bordin
2 7:40 708,10 38,05
Davide Schiavotto
1 7:26 696,21 117,70
gianni orsato
2 9:00 495,56 57,52
Francesco Ziche
1 5:10 444,06 90,46
Manuel Pedron
2 3:41 169,97 20,12
Ruggero Piccoli
3 2:17 73,01 5,61
Paolo Prando
1 1:51 0,00 0,00
18 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  BHC
  NDC

103 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 329,75 Roberto Cremasco (IT) 362,19 67,24 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:27 info
2017-06-24 179,18 Giandomenico Benetti (IT) 178,84 65,78 Ferrara Gld (IT / ) Ventus 2c/15m 12:04 14:55 info
2017-06-23 0,00 Giandomenico Benetti (IT) 72,62 38,74 Ferrara Gld (IT / ) Ventus 2c/15m 12:57 14:55 info
2017-06-18 444,06 Francesco Ziche (IT) 421,48 84,03 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 08:26 13:37 info
2017-06-18 369,35 Manuele Molinari (IT) 331,05 78,49 Thiene (IT / ) Discus 2 10:25 14:46 info
2017-06-18 366,48 Roberto Pinato (IT) 358,72 86,55 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:06 13:27 info
2017-06-18 256,87 Roberto Cremasco (IT) 285,35 59,68 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:36 14:31 info
2017-06-17 235,85 Giorgio Ceolato (IT) 212,23 53,09 Thiene (IT / ) LS 4 09:36 14:48 info
2017-06-17 152,81 Flavio Dal Lago (IT) 144,08 45,20 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 13:51 info
2017-06-17 109,65 Manuel Pedron (IT) 92,04 59,55 Thiene (IT / ) Astir CS Jeans 08:37 10:40 info
2017-06-11 298,68 Roberto Pinato (IT) 341,07 83,36 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:25 13:46 info
2017-06-11 241,70 Manuele Molinari (IT) 241,16 63,66 Thiene (IT / ) Discus 2 09:16 13:12 info
2017-06-11 229,84 Giandomenico Benetti (IT) 257,13 62,08 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 09:55 14:16 info
2017-06-11 221,00 Flavio Dal Lago (IT) 236,53 47,39 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:09 14:19 info
2017-06-10 249,07 Roberto Cremasco (IT) 278,69 53,35 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:11 15:45 info
2017-06-04 35,13 Ruggero Piccoli (IT) 31,99 54,89 Thiene (IT / ) G 103 Twin III 12:09 12:55 info
2017-06-03 199,99 Roberto Cremasco (IT) 221,54 50,52 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:21 13:53 info
2017-06-03 60,32 Manuel Pedron (IT) 54,96 41,70 Thiene (IT / ) Astir CS 08:54 10:32 info
2017-06-02 288,37 Giorgio Galetto (IT) smiley 325,37 86,57 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:15 14:04 info
2017-06-02 224,57 Roberto Cremasco (IT) 249,54 74,94 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:25 13:54 info
2017-06-02 176,77 Jan Douwe Bakker (NL) 181,87 67,01 Thiene (IT / ) Discus 10:51 13:45 info
2017-05-28 787,55 Giorgio Galetto (IT) smiley 762,65 100,88 Thiene (IT / ) Ventus 3 08:54 16:52 info
2017-05-28 663,16 Pino Dal Grande (IT) 677,28 98,53 Thiene (IT / ) Ventus 2cM/18m 08:32 15:53 info
2017-05-28 255,32 Flavio Dal Lago (IT) 276,43 56,18 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:50 15:55 info
2017-05-28 232,32 Manuele Molinari (IT) 235,79 69,58 Thiene (IT / ) Discus 2 11:07 14:36 info
2017-05-28 145,49 Pietro Menara (IT) 146,06 39,89 Thiene (IT / ) LS 4 12:27 16:18 info
2017-05-27 723,96 Giorgio Galetto (IT) smiley 706,50 102,19 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:21 16:25 info
2017-05-27 332,70 Giandomenico Benetti (IT) 359,98 67,78 Thiene (IT / ) Ventus 2c/15m 09:46 15:16 info
2017-05-27 112,68 Giorgio Ceolato (IT) 109,76 52,05 Thiene (IT / ) Duo Discus 09:52 13:35 info
2017-05-21 429,51 Giorgio Galetto (IT) smiley 449,59 67,17 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:32 17:21 info
2017-05-21 228,26 Giorgio Ceolato (IT) 215,19 43,18 Thiene (IT / ) LS 4 09:51 16:21 info
2017-05-21 191,42 gianni orsato (IT) 186,96 56,45 Thiene (IT / ) LS 4 10:42 14:50 info
2017-05-21 155,03 Pietro Menara (IT) 140,31 47,85 Thiene (IT / ) Astir CS Jeans 11:28 14:47 info
2017-05-21 138,41 Flavio Dal Lago (IT) 146,29 34,48 Thiene (IT / ) Ventus 2 11:10 15:38 info
2017-05-18 128,53 Flavio Dal Lago (IT) 127,85 42,05 Thiene (IT / ) Ventus 2 12:25 15:47 info
2017-05-17 193,30 Flavio Dal Lago (IT) 184,14 36,08 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:01 15:15 info
2017-05-16 368,56 Roberto Cremasco (IT) 392,43 65,63 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:00 16:03 info
2017-05-14 74,49 Flavio Dal Lago (IT) 70,16 60,82 Thiene (IT / ) Ventus 2 11:25 12:44 info
2017-05-14 0,00 Pietro Menara (IT) 41,79 62,95 Thiene (IT / ) LS 4 11:29 12:19 info
2017-05-13 136,63 Roberto Cremasco (IT) 128,26 32,59 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:24 14:31 info
2017-04-30 552,59 Lorenzo Allegrini (IT) 602,02 82,56 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 07:57 15:28 info
2017-04-30 550,72 Giorgio Galetto (IT) smiley 612,16 92,63 Thiene (IT / ) Ventus 3 08:09 15:00 info
2017-04-30 397,32 Manuele Molinari (IT) 361,96 59,66 Thiene (IT / ) Discus 2 08:28 14:47 info
2017-04-29 696,21 Davide Schiavotto (IT) 790,06 112,10 Thiene (IT / ) ASG 29/18m 08:12 15:38 info
2017-04-29 570,33 Giandomenico Benetti (IT) 597,95 91,79 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 08:33 15:19 info
2017-04-29 400,78 Manuele Molinari (IT) 378,88 65,38 Thiene (IT / ) Discus 2 09:47 15:40 info
2017-04-29 304,14 gianni orsato (IT) 303,48 65,80 Thiene (IT / ) LS 4 08:48 13:41 info
2017-04-29 302,31 Jan Douwe Bakker (NL) 315,78 65,91 Thiene (IT / ) Discus 10:16 15:10 info
2017-04-29 290,61 Roberto Cremasco (IT) 320,30 62,21 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:20 info
2017-04-29 254,37 Pietro Menara (IT) 249,81 73,22 Thiene (IT / ) Duo Discus 09:27 13:03 info
103 items found, displaying 1 - 50
99 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 74,37 Giandomenico Benetti (IT) 84,78 54,01 Ferrara Gld (IT / ) Ventus 2c/15m 12:04 14:55 info
2017-06-24 40,11 Roberto Cremasco (IT) 45,73 8,59 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:27 info
2017-06-18 289,61 Francesco Ziche (IT) 341,74 67,47 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 08:26 13:37 info
2017-06-18 209,36 Manuele Molinari (IT) 226,10 58,76 Thiene (IT / ) Discus 2 10:25 14:46 info
2017-06-18 208,28 Roberto Pinato (IT) 245,77 62,32 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:06 13:27 info
2017-06-18 21,85 Roberto Cremasco (IT) 24,91 8,96 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:36 14:31 info
2017-06-17 105,92 Giorgio Ceolato (IT) 110,16 42,51 Thiene (IT / ) LS 4 09:36 14:48 info
2017-06-17 88,03 Flavio Dal Lago (IT) 100,35 30,59 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 13:51 info
2017-06-17 35,65 Manuel Pedron (IT) 33,15 23,00 Thiene (IT / ) Astir CS Jeans 08:37 10:40 info
2017-06-11 61,29 Manuele Molinari (IT) 66,19 21,69 Thiene (IT / ) Discus 2 09:16 13:12 info
2017-06-11 45,05 Flavio Dal Lago (IT) 51,35 50,79 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:09 14:19 info
2017-06-11 39,72 Giandomenico Benetti (IT) 46,87 59,06 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 09:55 14:16 info
2017-06-11 32,11 Roberto Pinato (IT) 37,89 9,90 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:25 13:46 info
2017-06-10 15,35 Roberto Cremasco (IT) 17,49 11,53 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:11 15:45 info
2017-06-04 4,84 Ruggero Piccoli (IT) 4,60 33,32 Thiene (IT / ) G 103 Twin III 12:09 12:55 info
2017-06-03 18,89 Roberto Cremasco (IT) 21,54 8,37 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:21 13:53 info
2017-06-03 10,16 Manuel Pedron (IT) 9,75 20,17 Thiene (IT / ) Astir CS 08:54 10:32 info
2017-06-02 49,88 Giorgio Galetto (IT) smiley 59,36 17,04 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:15 14:04 info
2017-06-02 22,62 Jan Douwe Bakker (NL) 24,21 9,08 Thiene (IT / ) Discus 10:51 13:45 info
2017-06-02 18,93 Roberto Cremasco (IT) 21,58 7,26 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:25 13:54 info
2017-05-28 488,85 Giorgio Galetto (IT) smiley 581,74 79,90 Thiene (IT / ) Ventus 3 08:54 16:52 info
2017-05-28 297,32 Pino Dal Grande (IT) 350,84 57,19 Thiene (IT / ) Ventus 2cM/18m 08:32 15:53 info
2017-05-28 46,67 Manuele Molinari (IT) 50,41 18,28 Thiene (IT / ) Discus 2 11:07 14:36 info
2017-05-28 42,77 Flavio Dal Lago (IT) 48,76 12,66 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:50 15:55 info
2017-05-28 16,84 Pietro Menara (IT) 17,52 9,58 Thiene (IT / ) LS 4 12:27 16:18 info
2017-05-27 434,19 Giorgio Galetto (IT) smiley 516,68 74,03 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:21 16:25 info
2017-05-27 56,45 Giandomenico Benetti (IT) 64,35 13,18 Thiene (IT / ) Ventus 2c/15m 09:46 15:16 info
2017-05-27 43,01 Giorgio Ceolato (IT) 47,31 30,59 Thiene (IT / ) Duo Discus 09:52 13:35 info
2017-05-21 172,33 Giorgio Galetto (IT) smiley 205,07 45,02 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:32 17:21 info
2017-05-21 71,09 Giorgio Ceolato (IT) 73,93 21,95 Thiene (IT / ) LS 4 09:51 16:21 info
2017-05-21 38,84 gianni orsato (IT) 40,39 33,17 Thiene (IT / ) LS 4 10:42 14:50 info
2017-05-21 33,66 Flavio Dal Lago (IT) 38,38 14,62 Thiene (IT / ) Ventus 2 11:10 15:38 info
2017-05-21 13,86 Pietro Menara (IT) 12,89 19,29 Thiene (IT / ) Astir CS Jeans 11:28 14:47 info
2017-05-18 54,61 Flavio Dal Lago (IT) 62,26 21,10 Thiene (IT / ) Ventus 2 12:25 15:47 info
2017-05-17 105,85 Flavio Dal Lago (IT) 120,67 25,21 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:01 15:15 info
2017-05-16 81,10 Roberto Cremasco (IT) 92,45 15,48 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:00 16:03 info
2017-05-14 43,14 Flavio Dal Lago (IT) 49,18 44,33 Thiene (IT / ) Ventus 2 11:25 12:44 info
2017-05-13 80,37 Roberto Cremasco (IT) 91,63 24,78 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:24 14:31 info
2017-04-30 207,23 Manuele Molinari (IT) 223,81 37,66 Thiene (IT / ) Discus 2 08:28 14:47 info
2017-04-30 141,37 Lorenzo Allegrini (IT) 166,81 23,96 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 07:57 15:28 info
2017-04-30 120,95 Giorgio Galetto (IT) smiley 143,94 51,84 Thiene (IT / ) Ventus 3 08:09 15:00 info
2017-04-29 211,95 Giandomenico Benetti (IT) 250,10 43,77 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 08:33 15:19 info
2017-04-29 166,55 Manuele Molinari (IT) 179,88 68,55 Thiene (IT / ) Discus 2 09:47 15:40 info
2017-04-29 107,68 Davide Schiavotto (IT) 128,14 38,48 Thiene (IT / ) ASG 29/18m 08:12 15:38 info
2017-04-29 90,88 Pietro Menara (IT) 99,97 39,92 Thiene (IT / ) Duo Discus 09:27 13:03 info
2017-04-29 41,03 gianni orsato (IT) 42,67 11,48 Thiene (IT / ) LS 4 08:48 13:41 info
2017-04-29 32,15 Roberto Cremasco (IT) 36,66 16,33 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:20 info
2017-04-29 23,94 Jan Douwe Bakker (NL) 25,62 12,54 Thiene (IT / ) Discus 10:16 15:10 info
2017-04-23 400,33 Giorgio Galetto (IT) smiley 476,40 85,47 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:49 15:56 info
2017-04-23 396,82 Roberto Pinato (IT) smiley 468,24 92,54 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:44 15:28 info
99 items found, displaying 1 - 50
98 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 68,31 Roberto Cremasco (IT) 188,70 75,48 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:27 info
2017-06-24 47,49 Giandomenico Benetti (IT) 131,18 52,47 Ferrara Gld (IT / ) Ventus 2c/15m 12:04 14:55 info
2017-06-18 79,70 Francesco Ziche (IT) 226,14 90,46 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 08:26 13:37 info
2017-06-18 78,73 Roberto Pinato (IT) 223,39 89,35 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:06 13:27 info
2017-06-18 78,38 Manuele Molinari (IT) 207,70 83,08 Thiene (IT / ) Discus 2 10:25 14:46 info
2017-06-18 64,34 Roberto Cremasco (IT) 177,74 71,10 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:36 14:31 info
2017-06-17 44,57 Giorgio Ceolato (IT) 114,77 45,91 Thiene (IT / ) LS 4 09:36 14:48 info
2017-06-17 37,44 Flavio Dal Lago (IT) 103,44 41,38 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 13:51 info
2017-06-17 28,92 Manuel Pedron (IT) 68,50 27,40 Thiene (IT / ) Astir CS Jeans 08:37 10:40 info
2017-06-11 64,70 Manuele Molinari (IT) 171,47 68,59 Thiene (IT / ) Discus 2 09:16 13:12 info
2017-06-11 59,85 Giandomenico Benetti (IT) 169,82 67,93 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 09:55 14:16 info
2017-06-11 45,30 Flavio Dal Lago (IT) 125,14 50,06 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:09 14:19 info
2017-06-11 0,75 Roberto Pinato (IT) 2,13 0,85 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:25 13:46 info
2017-06-10 59,11 Roberto Cremasco (IT) 163,29 65,31 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:11 15:45 info
2017-06-04 8,92 Ruggero Piccoli (IT) 21,46 8,58 Thiene (IT / ) G 103 Twin III 12:09 12:55 info
2017-06-03 58,15 Roberto Cremasco (IT) 160,63 64,25 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:21 13:53 info
2017-06-03 13,24 Manuel Pedron (IT) 32,12 12,85 Thiene (IT / ) Astir CS 08:54 10:32 info
2017-06-02 85,31 Giorgio Galetto (IT) smiley 243,65 97,46 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:15 14:04 info
2017-06-02 68,94 Roberto Cremasco (IT) 190,46 76,18 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:25 13:54 info
2017-06-02 61,77 Jan Douwe Bakker (NL) 162,53 65,01 Thiene (IT / ) Discus 10:51 13:45 info
2017-05-28 65,46 Manuele Molinari (IT) 173,48 69,39 Thiene (IT / ) Discus 2 11:07 14:36 info
2017-05-28 58,44 Flavio Dal Lago (IT) 161,45 64,58 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:50 15:55 info
2017-05-28 38,96 Pietro Menara (IT) 100,33 40,13 Thiene (IT / ) LS 4 12:27 16:18 info
2017-05-28 1,90 Pino Dal Grande (IT) 5,39 2,16 Thiene (IT / ) Ventus 2cM/18m 08:32 15:53 info
2017-05-28 1,08 Giorgio Galetto (IT) smiley 3,08 1,23 Thiene (IT / ) Ventus 3 08:54 16:52 info
2017-05-27 99,90 Giorgio Galetto (IT) smiley 285,33 114,13 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:21 16:25 info
2017-05-27 65,96 Giandomenico Benetti (IT) 182,21 72,88 Thiene (IT / ) Ventus 2c/15m 09:46 15:16 info
2017-05-27 25,48 Giorgio Ceolato (IT) 68,47 27,39 Thiene (IT / ) Duo Discus 09:52 13:35 info
2017-05-21 68,03 Giorgio Galetto (IT) smiley 194,32 77,73 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:32 17:21 info
2017-05-21 49,48 Giorgio Ceolato (IT) 127,40 50,96 Thiene (IT / ) LS 4 09:51 16:21 info
2017-05-21 48,60 gianni orsato (IT) 125,14 50,06 Thiene (IT / ) LS 4 10:42 14:50 info
2017-05-21 44,41 Pietro Menara (IT) 105,19 42,08 Thiene (IT / ) Astir CS Jeans 11:28 14:47 info
2017-05-21 28,58 Flavio Dal Lago (IT) 78,94 31,58 Thiene (IT / ) Ventus 2 11:10 15:38 info
2017-05-18 32,73 Flavio Dal Lago (IT) 90,42 36,17 Thiene (IT / ) Ventus 2 12:25 15:47 info
2017-05-17 31,20 Flavio Dal Lago (IT) 86,18 34,47 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:01 15:15 info
2017-05-16 67,58 Roberto Cremasco (IT) 186,69 74,67 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:00 16:03 info
2017-05-14 22,44 Flavio Dal Lago (IT) 62,00 24,80 Thiene (IT / ) Ventus 2 11:25 12:44 info
2017-05-13 35,10 Roberto Cremasco (IT) 96,95 38,78 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:24 14:31 info
2017-04-30 93,13 Giorgio Galetto (IT) smiley 266,01 106,40 Thiene (IT / ) Ventus 3 08:09 15:00 info
2017-04-30 83,88 Lorenzo Allegrini (IT) 238,01 95,21 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 07:57 15:28 info
2017-04-30 67,90 Manuele Molinari (IT) 179,94 71,98 Thiene (IT / ) Discus 2 08:28 14:47 info
2017-04-29 103,02 Davide Schiavotto (IT) 294,25 117,70 Thiene (IT / ) ASG 29/18m 08:12 15:38 info
2017-04-29 92,40 Giandomenico Benetti (IT) 262,18 104,87 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 08:33 15:19 info
2017-04-29 72,86 Jan Douwe Bakker (NL) 191,72 76,69 Thiene (IT / ) Discus 10:16 15:10 info
2017-04-29 69,42 Manuele Molinari (IT) 183,97 73,59 Thiene (IT / ) Discus 2 09:47 15:40 info
2017-04-29 68,20 Roberto Cremasco (IT) 188,39 75,36 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:20 info
2017-04-29 65,70 Pietro Menara (IT) 176,57 70,63 Thiene (IT / ) Duo Discus 09:27 13:03 info
2017-04-29 63,09 gianni orsato (IT) 162,46 64,99 Thiene (IT / ) LS 4 08:48 13:41 info
2017-04-23 98,37 Giorgio Galetto (IT) smiley 280,97 112,39 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:49 15:56 info
2017-04-23 89,63 Pino Dal Grande (IT) 254,33 101,73 Thiene (IT / ) Ventus 2cM/18m 09:44 15:14 info
98 items found, displaying 1 - 50
99 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 445,91 Roberto Cremasco (IT) 362,19 67,24 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:27 info
2017-06-24 154,12 Giandomenico Benetti (IT) 178,84 65,78 Ferrara Gld (IT / ) Ventus 2c/15m 12:04 14:55 info
2017-06-18 423,78 Francesco Ziche (IT) 421,48 84,03 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 08:26 13:37 info
2017-06-18 360,68 Roberto Pinato (IT) 358,72 86,55 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:06 13:27 info
2017-06-18 351,31 Roberto Cremasco (IT) 285,35 59,68 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:36 14:31 info
2017-06-18 340,59 Manuele Molinari (IT) 331,05 78,49 Thiene (IT / ) Discus 2 10:25 14:46 info
2017-06-17 319,25 Manuel Pedron (IT) 92,04 59,55 Thiene (IT / ) Astir CS Jeans 08:37 10:40 info
2017-06-17 313,95 Giorgio Ceolato (IT) 212,23 53,09 Thiene (IT / ) LS 4 09:36 14:48 info
2017-06-17 177,38 Flavio Dal Lago (IT) 144,08 45,20 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 13:51 info
2017-06-11 342,93 Roberto Pinato (IT) 341,07 83,36 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:25 13:46 info
2017-06-11 291,20 Flavio Dal Lago (IT) 236,53 47,39 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:09 14:19 info
2017-06-11 258,53 Giandomenico Benetti (IT) 257,13 62,08 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 09:55 14:16 info
2017-06-11 248,11 Manuele Molinari (IT) 241,16 63,66 Thiene (IT / ) Discus 2 09:16 13:12 info
2017-06-10 343,11 Roberto Cremasco (IT) 278,69 53,35 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:11 15:45 info
2017-06-04 141,78 Ruggero Piccoli (IT) 31,99 54,89 Thiene (IT / ) G 103 Twin III 12:09 12:55 info
2017-06-03 272,75 Roberto Cremasco (IT) 221,54 50,52 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:21 13:53 info
2017-06-03 238,54 Manuel Pedron (IT) 54,96 41,70 Thiene (IT / ) Astir CS 08:54 10:32 info
2017-06-02 307,22 Roberto Cremasco (IT) 249,54 74,94 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:25 13:54 info
2017-06-02 254,16 Jan Douwe Bakker (NL) 181,87 67,01 Thiene (IT / ) Discus 10:51 13:45 info
2017-06-02 229,76 Giorgio Galetto (IT) smiley 325,37 86,57 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:15 14:04 info
2017-05-28 680,98 Pino Dal Grande (IT) 677,28 98,53 Thiene (IT / ) Ventus 2cM/18m 08:32 15:53 info
2017-05-28 538,56 Giorgio Galetto (IT) smiley 762,65 100,88 Thiene (IT / ) Ventus 3 08:54 16:52 info
2017-05-28 340,33 Flavio Dal Lago (IT) 276,43 56,18 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:50 15:55 info
2017-05-28 242,58 Manuele Molinari (IT) 235,79 69,58 Thiene (IT / ) Discus 2 11:07 14:36 info
2017-05-28 216,07 Pietro Menara (IT) 146,06 39,89 Thiene (IT / ) LS 4 12:27 16:18 info
2017-05-27 498,91 Giorgio Galetto (IT) smiley 706,50 102,19 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:21 16:25 info
2017-05-27 387,79 Giandomenico Benetti (IT) 359,98 67,78 Thiene (IT / ) Ventus 2c/15m 09:46 15:16 info
2017-05-27 145,14 Giorgio Ceolato (IT) 109,76 52,05 Thiene (IT / ) Duo Discus 09:52 13:35 info
2017-05-21 318,33 Giorgio Ceolato (IT) 215,19 43,18 Thiene (IT / ) LS 4 09:51 16:21 info
2017-05-21 317,48 Giorgio Galetto (IT) smiley 449,59 67,17 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:32 17:21 info
2017-05-21 276,57 gianni orsato (IT) 186,96 56,45 Thiene (IT / ) LS 4 10:42 14:50 info
2017-05-21 259,56 Pietro Menara (IT) 140,31 47,85 Thiene (IT / ) Astir CS Jeans 11:28 14:47 info
2017-05-21 180,10 Flavio Dal Lago (IT) 146,29 34,48 Thiene (IT / ) Ventus 2 11:10 15:38 info
2017-05-18 157,40 Flavio Dal Lago (IT) 127,85 42,05 Thiene (IT / ) Ventus 2 12:25 15:47 info
2017-05-17 226,70 Flavio Dal Lago (IT) 184,14 36,08 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:01 15:15 info
2017-05-16 483,14 Roberto Cremasco (IT) 392,43 65,63 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:00 16:03 info
2017-05-14 86,38 Flavio Dal Lago (IT) 70,16 60,82 Thiene (IT / ) Ventus 2 11:25 12:44 info
2017-05-13 157,91 Roberto Cremasco (IT) 128,26 32,59 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:24 14:31 info
2017-04-30 605,31 Lorenzo Allegrini (IT) 602,02 82,56 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 07:57 15:28 info
2017-04-30 432,29 Giorgio Galetto (IT) smiley 612,16 92,63 Thiene (IT / ) Ventus 3 08:09 15:00 info
2017-04-30 372,39 Manuele Molinari (IT) 361,96 59,66 Thiene (IT / ) Discus 2 08:28 14:47 info
2017-04-29 601,21 Giandomenico Benetti (IT) 597,95 91,79 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 08:33 15:19 info
2017-04-29 557,91 Davide Schiavotto (IT) 790,06 112,10 Thiene (IT / ) ASG 29/18m 08:12 15:38 info
2017-04-29 492,92 Roberto Cremasco (IT) 320,30 62,21 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:20 info
2017-04-29 448,93 gianni orsato (IT) 303,48 65,80 Thiene (IT / ) LS 4 08:48 13:41 info
2017-04-29 441,30 Jan Douwe Bakker (NL) 315,78 65,91 Thiene (IT / ) Discus 10:16 15:10 info
2017-04-29 389,79 Manuele Molinari (IT) 378,88 65,38 Thiene (IT / ) Discus 2 09:47 15:40 info
2017-04-29 330,33 Pietro Menara (IT) 249,81 73,22 Thiene (IT / ) Duo Discus 09:27 13:03 info
2017-04-23 524,94 Roberto Pinato (IT) smiley 522,09 94,97 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:44 15:28 info
2017-04-23 513,29 Pino Dal Grande (IT) 510,50 96,88 Thiene (IT / ) Ventus 2cM/18m 09:44 15:14 info
99 items found, displaying 1 - 50
One item found
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 162,13 Roberto Cremasco (IT) 184,83 35,65 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:27 info
One item found
space
19 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 366,35 Roberto Cremasco (IT) 362,19 67,24 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:27 info
2017-06-18 306,53 Manuele Molinari (IT) 331,05 78,49 Thiene (IT / ) Discus 2 10:25 14:46 info
2017-06-17 126,39 Flavio Dal Lago (IT) 144,08 45,20 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 13:51 info
2017-06-11 223,30 Manuele Molinari (IT) 241,16 63,66 Thiene (IT / ) Discus 2 09:16 13:12 info
2017-06-11 217,91 Giandomenico Benetti (IT) 257,13 62,08 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 09:55 14:16 info
2017-06-11 207,48 Flavio Dal Lago (IT) 236,53 47,39 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:09 14:19 info
2017-05-28 218,32 Manuele Molinari (IT) 235,79 69,58 Thiene (IT / ) Discus 2 11:07 14:36 info
2017-05-27 315,77 Giandomenico Benetti (IT) 359,98 67,78 Thiene (IT / ) Ventus 2c/15m 09:46 15:16 info
2017-04-30 510,19 Lorenzo Allegrini (IT) 602,02 82,56 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 07:57 15:28 info
2017-04-30 335,15 Manuele Molinari (IT) 361,96 59,66 Thiene (IT / ) Discus 2 08:28 14:47 info
2017-04-29 663,92 Davide Schiavotto (IT) 790,06 112,10 Thiene (IT / ) ASG 29/18m 08:12 15:38 info
2017-04-29 350,81 Manuele Molinari (IT) 378,88 65,38 Thiene (IT / ) Discus 2 09:47 15:40 info
2017-04-23 510,76 Giorgio Galetto (IT) smiley 607,80 102,29 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:49 15:56 info
2017-04-19 1.052,21 Giorgio Galetto (IT) smiley 1.252,13 109,18 Trento Mattarello (IT / ) Ventus 3 05:45 17:40 info
2017-04-17 323,67 Giorgio Galetto (IT) smiley 385,17 77,80 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:00 15:02 info
2017-04-08 587,93 Giorgio Galetto (IT) smiley 699,64 113,33 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:27 17:03 info
2017-04-08 412,40 Lucio Bordin (IT) 470,14 99,27 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:25 15:31 info
2017-04-01 307,64 Giorgio Galetto (IT) smiley 366,09 84,29 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:08 14:04 info
2017-03-25 183,16 Lucio Bordin (IT) 208,80 85,04 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:47 13:23 info
19 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
26. Juni

Der Segelflug im Juli - aerokurier

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenBürklinaerokurierPeter H. Braasch
Gold Sponsoren
Gold SponsorenDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER Instruments
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaOLC Sponsor werden?