OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
LSV Solling (DE) 2009

Sportprofil

9 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Rutger Goetzke
3 9:51 0,00 41,16
Oliver Garlt
2 5:20 0,00 46,52
Jennifer Garlt
3 7:49 0,00 28,80
Holger Eckert
1 2:28 0,00 43,44
Florian Moews
6 18:22 0,00 51,99
Detlef Eckert
2 5:46 0,00 42,30
Rutger Götzke
1 2:02 0,00 28,53
Björn Winkelbach
6 24:00 0,00 41,72
Stefan Kreike
3 7:45 0,00 49,65
9 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Classic
  OLC-FAI
  Speed/League
  DMSt

27 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2009-07-26 152,56 Detlef Eckert (DE) 175,91 55,03 Uslar (DE / NI) Duo Discus 11:20 14:49 info
2009-07-26 134,05 Florian Moews (DE) 144,98 85,30 Uslar (DE / NI) LS 4 13:58 16:04 info
2009-07-26 117,19 Björn Winkelbach (DE) 116,63 63,75 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:00 13:25 info
2009-07-16 306,75 Florian Moews (DE) 361,32 70,94 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:19 15:56 info
2009-07-07 156,65 Rutger Goetzke (DE) 147,57 37,97 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:01 13:11 info
2009-07-07 151,32 Björn Winkelbach (DE) 149,39 37,85 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:37 13:27 info
2009-07-06 83,10 Björn Winkelbach (DE) 83,12 45,24 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:18 13:06 info
2009-07-06 68,59 Rutger Goetzke (DE) 63,96 44,94 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:49 11:15 info
2009-07-05 214,23 Björn Winkelbach (DE) 218,25 50,36 Kamenz (DE / SN) Mistral C 09:25 15:25 info
2009-07-05 191,41 Florian Moews (DE) 214,76 56,62 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:41 14:34 info
2009-07-05 166,09 Stefan Kreike (DE) 183,33 62,01 Kamenz (DE / SN) LS 4 11:25 14:32 info
2009-07-05 159,85 Rutger Goetzke (DE) 147,91 57,27 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:13 13:28 info
2009-07-04 113,78 Florian Moews (DE) 126,97 61,64 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:58 15:14 info
2009-07-03 138,72 Björn Winkelbach (DE) 135,09 45,42 Kamenz (DE / SN) Mistral C 11:44 15:20 info
2009-07-03 121,89 Stefan Kreike (DE) 132,32 53,32 Kamenz (DE / SN) LS 4 12:23 15:02 info
2009-07-03 81,26 Rutger Götzke (DE) 75,85 38,93 Kamenz (DE / SN) ASK 21 12:37 14:40 info
2009-06-01 97,87 Jennifer Garlt (DE) 100,24 49,71 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:07 14:18 info
2009-05-23 128,31 Oliver Garlt (DE) 142,39 56,85 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:47 13:30 info
2009-05-10 119,70 Florian Moews (DE) 134,07 62,96 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:38 14:56 info
2009-05-10 116,10 Stefan Kreike (DE) 140,17 83,59 Uslar (DE / NI) LS 4 12:51 14:50 info
2009-05-10 94,75 Jennifer Garlt (DE) 95,85 45,64 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:38 14:37 info
2009-05-02 110,50 Oliver Garlt (DE) 122,40 56,24 Uslar (DE / NI) LS 4 11:42 14:20 info
2009-05-02 99,24 Björn Winkelbach (DE) 100,55 66,30 Uslar (DE / NI) Mistral C 12:43 15:05 info
2009-04-13 87,91 Detlef Eckert (DE) 106,64 54,47 Uslar (DE / NI) Duo Discus 13:18 15:35 info
2009-04-13 73,71 Jennifer Garlt (DE) 79,27 55,93 Uslar (DE / NI) LS 4 13:21 14:59 info
2009-04-12 119,34 Holger Eckert (DE) 138,07 68,69 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:10 14:39 info
2009-04-10 89,64 Florian Moews (DE) 103,98 58,86 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:01 14:13 info
27 items found, displaying all items
space
27 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2009-07-26 122,08 Florian Moews (DE) 129,41 65,48 Uslar (DE / NI) LS 4 13:58 16:04 info
2009-07-26 116,35 Detlef Eckert (DE) 127,98 37,06 Uslar (DE / NI) Duo Discus 11:20 14:49 info
2009-07-26 85,80 Björn Winkelbach (DE) 82,37 35,28 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:00 13:25 info
2009-07-16 212,53 Florian Moews (DE) 233,79 45,43 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:19 15:56 info
2009-07-07 5,52 Rutger Goetzke (DE) 5,08 5,56 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:01 13:11 info
2009-07-07 5,18 Björn Winkelbach (DE) 4,97 5,46 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:37 13:27 info
2009-07-06 49,19 Björn Winkelbach (DE) 47,23 25,55 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:18 13:06 info
2009-07-06 4,50 Rutger Goetzke (DE) 4,14 12,14 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:49 11:15 info
2009-07-05 166,26 Björn Winkelbach (DE) 159,61 34,23 Kamenz (DE / SN) Mistral C 09:25 15:25 info
2009-07-05 146,31 Florian Moews (DE) 160,94 41,47 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:41 14:34 info
2009-07-05 132,30 Rutger Goetzke (DE) 121,72 42,73 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:13 13:28 info
2009-07-05 119,04 Stefan Kreike (DE) 126,19 42,98 Kamenz (DE / SN) LS 4 11:25 14:32 info
2009-07-04 58,21 Florian Moews (DE) 64,03 30,77 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:58 15:14 info
2009-07-03 134,16 Björn Winkelbach (DE) 128,80 43,23 Kamenz (DE / SN) Mistral C 11:44 15:20 info
2009-07-03 111,70 Stefan Kreike (DE) 118,41 47,21 Kamenz (DE / SN) LS 4 12:23 15:02 info
2009-07-03 12,78 Rutger Götzke (DE) 11,76 35,76 Kamenz (DE / SN) ASK 21 12:37 14:40 info
2009-06-01 51,77 Jennifer Garlt (DE) 49,70 18,68 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:07 14:18 info
2009-05-23 101,99 Oliver Garlt (DE) 112,19 43,30 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:47 13:30 info
2009-05-10 72,13 Jennifer Garlt (DE) 69,25 32,67 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:38 14:37 info
2009-05-10 44,44 Stefan Kreike (DE) 47,11 76,09 Uslar (DE / NI) LS 4 12:51 14:50 info
2009-05-10 19,87 Florian Moews (DE) 21,86 39,51 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:38 14:56 info
2009-05-02 77,22 Oliver Garlt (DE) 81,85 32,96 Uslar (DE / NI) LS 4 11:42 14:20 info
2009-05-02 46,58 Björn Winkelbach (DE) 44,72 19,44 Uslar (DE / NI) Mistral C 12:43 15:05 info
2009-04-13 45,88 Detlef Eckert (DE) 50,47 47,27 Uslar (DE / NI) Duo Discus 13:18 15:35 info
2009-04-13 27,71 Jennifer Garlt (DE) 29,37 22,94 Uslar (DE / NI) LS 4 13:21 14:59 info
2009-04-12 91,14 Holger Eckert (DE) 100,26 41,30 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:10 14:39 info
2009-04-10 66,87 Florian Moews (DE) 73,56 35,42 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:01 14:13 info
27 items found, displaying all items
space
27 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2009-07-26 53,48 Detlef Eckert (DE) 140,38 56,15 Uslar (DE / NI) Duo Discus 11:20 14:49 info
2009-07-26 50,68 Florian Moews (DE) 130,49 52,20 Uslar (DE / NI) LS 4 13:58 16:04 info
2009-07-26 40,59 Björn Winkelbach (DE) 99,44 39,78 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:00 13:25 info
2009-07-16 67,94 Florian Moews (DE) 178,34 71,34 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:19 15:56 info
2009-07-07 48,27 Rutger Goetzke (DE) 115,84 46,34 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:01 13:11 info
2009-07-07 46,79 Björn Winkelbach (DE) 114,64 45,86 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:37 13:27 info
2009-07-06 28,19 Björn Winkelbach (DE) 69,07 27,63 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:18 13:06 info
2009-07-06 23,56 Rutger Goetzke (DE) 56,55 22,62 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:49 11:15 info
2009-07-05 59,53 Stefan Kreike (DE) 153,29 61,32 Kamenz (DE / SN) LS 4 11:25 14:32 info
2009-07-05 57,61 Björn Winkelbach (DE) 141,14 56,46 Kamenz (DE / SN) Mistral C 09:25 15:25 info
2009-07-05 56,78 Rutger Goetzke (DE) 136,26 54,51 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:13 13:28 info
2009-07-05 55,79 Florian Moews (DE) 146,44 58,57 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:41 14:34 info
2009-07-04 45,68 Florian Moews (DE) 119,92 47,97 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:58 15:14 info
2009-07-03 50,76 Björn Winkelbach (DE) 124,35 49,74 Kamenz (DE / SN) Mistral C 11:44 15:20 info
2009-07-03 46,68 Stefan Kreike (DE) 120,20 48,08 Kamenz (DE / SN) LS 4 12:23 15:02 info
2009-07-03 29,72 Rutger Götzke (DE) 71,33 28,53 Kamenz (DE / SN) ASK 21 12:37 14:40 info
2009-06-01 29,65 Jennifer Garlt (DE) 72,64 29,05 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:07 14:18 info
2009-05-23 51,12 Oliver Garlt (DE) 134,19 53,68 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:47 13:30 info
2009-05-10 46,46 Florian Moews (DE) 121,96 48,78 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:38 14:56 info
2009-05-10 38,39 Stefan Kreike (DE) 98,87 39,55 Uslar (DE / NI) LS 4 12:51 14:50 info
2009-05-10 30,08 Jennifer Garlt (DE) 73,70 29,48 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:38 14:37 info
2009-05-02 38,22 Oliver Garlt (DE) 98,42 39,37 Uslar (DE / NI) LS 4 11:42 14:20 info
2009-05-02 31,48 Björn Winkelbach (DE) 77,11 30,85 Uslar (DE / NI) Mistral C 12:43 15:05 info
2009-04-13 27,11 Detlef Eckert (DE) 71,15 28,46 Uslar (DE / NI) Duo Discus 13:18 15:35 info
2009-04-13 27,06 Jennifer Garlt (DE) 69,67 27,87 Uslar (DE / NI) LS 4 13:21 14:59 info
2009-04-12 41,37 Holger Eckert (DE) 108,59 43,44 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:10 14:39 info
2009-04-10 31,49 Florian Moews (DE) 82,65 33,06 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:01 14:13 info
27 items found, displaying all items
space
27 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2009-07-26 146,50 Florian Moews (DE) 129,41 65,48 Uslar (DE / NI) LS 4 13:58 16:04 info
2009-07-26 142,70 Detlef Eckert (DE) 156,96 49,14 Uslar (DE / NI) Duo Discus 11:20 14:49 info
2009-07-26 110,19 Björn Winkelbach (DE) 105,78 51,58 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:00 13:25 info
2009-07-16 280,72 Florian Moews (DE) 308,79 60,63 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:19 15:56 info
2009-07-07 150,20 Rutger Goetzke (DE) 138,19 35,60 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:01 13:11 info
2009-07-07 144,80 Björn Winkelbach (DE) 139,00 35,43 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:37 13:27 info
2009-07-06 76,24 Björn Winkelbach (DE) 73,19 40,34 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:18 13:06 info
2009-07-06 65,97 Rutger Goetzke (DE) 60,70 43,70 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:49 11:15 info
2009-07-05 199,51 Björn Winkelbach (DE) 159,61 34,23 Kamenz (DE / SN) Mistral C 09:25 15:25 info
2009-07-05 188,87 Florian Moews (DE) 207,76 55,42 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:41 14:34 info
2009-07-05 162,18 Stefan Kreike (DE) 171,91 66,95 Kamenz (DE / SN) LS 4 11:25 14:32 info
2009-07-05 158,76 Rutger Goetzke (DE) 121,72 42,73 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:13 13:28 info
2009-07-04 109,09 Florian Moews (DE) 120,00 60,03 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:58 15:14 info
2009-07-03 161,00 Björn Winkelbach (DE) 128,80 43,23 Kamenz (DE / SN) Mistral C 11:44 15:20 info
2009-07-03 134,05 Stefan Kreike (DE) 118,41 47,21 Kamenz (DE / SN) LS 4 12:23 15:02 info
2009-07-03 78,08 Rutger Götzke (DE) 71,84 37,06 Kamenz (DE / SN) ASK 21 12:37 14:40 info
2009-06-01 92,80 Jennifer Garlt (DE) 89,09 45,15 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:07 14:18 info
2009-05-23 125,96 Oliver Garlt (DE) 138,56 55,35 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:47 13:30 info
2009-05-10 115,06 Florian Moews (DE) 126,56 59,43 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:38 14:56 info
2009-05-10 108,82 Stefan Kreike (DE) 115,35 68,79 Uslar (DE / NI) LS 4 12:51 14:50 info
2009-05-10 90,86 Jennifer Garlt (DE) 87,23 42,69 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:38 14:37 info
2009-05-02 100,63 Oliver Garlt (DE) 106,67 49,98 Uslar (DE / NI) LS 4 11:42 14:20 info
2009-05-02 88,12 Björn Winkelbach (DE) 84,60 69,53 Uslar (DE / NI) Mistral C 12:43 15:05 info
2009-04-13 70,76 Jennifer Garlt (DE) 75,00 57,56 Uslar (DE / NI) LS 4 13:21 14:59 info
2009-04-13 55,06 Detlef Eckert (DE) 50,47 47,27 Uslar (DE / NI) Duo Discus 13:18 15:35 info
2009-04-12 109,37 Holger Eckert (DE) 100,26 41,30 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:10 14:39 info
2009-04-10 80,25 Florian Moews (DE) 73,56 35,42 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:01 14:13 info
27 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
26. Mai

Mehr Stunden als in den ersten fünf Jahren meiner Fliegerkarriere!

OLC Finale 2016
1. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Symposium für den sportorientierten Segelflug
Platin Sponsoren
Platin SponsorenPeter H. BraaschBürklinaerokurier
Gold Sponsoren
Gold SponsorenLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvusTost
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor LuchtvaartHosting AgencyFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaOLC Sponsor werden?