OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
AeC Torino (IT) 2017

Sportprofil

10 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Claudio Barbero smiley
35 139:51 7.889,52 45,85
Luigi Giardino smiley
29 107:19 5.411,47 45,03
Giovanni Marino
6 25:44 1.684,24 75,58
Enzo Latella
6 17:32 1.061,36 49,93
Giorgio Marchisio
2 9:43 878,27 101,40
Mario Monfrecola
4 15:07 721,38 43,72
Giancarlo Grinza
1 5:44 549,79 113,72
Sergio Aghemo smiley
6 11:44 541,23 26,36
Domenico Bosco
6 13:55 505,82 27,39
Claudio Costamagna
1 3:59 0,00 0,00
10 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  NDC

96 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 366,24 Claudio Barbero (IT) smiley 399,13 89,97 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:47 15:48 info
2017-06-18 201,05 Claudio Barbero (IT) smiley 196,36 49,75 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:11 15:20 info
2017-06-18 57,12 Sergio Aghemo (IT) smiley 49,89 34,85 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:28 12:58 info
2017-06-17 144,09 Claudio Barbero (IT) smiley 149,04 48,79 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:03 14:18 info
2017-06-17 122,26 Luigi Giardino (IT) smiley 125,28 43,84 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:58 14:02 info
2017-06-10 323,88 Giovanni Marino (IT) 329,03 60,32 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:10 15:46 info
2017-06-10 315,28 Luigi Giardino (IT) smiley 302,33 55,82 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:28 16:02 info
2017-06-10 307,56 Claudio Barbero (IT) smiley 336,86 60,03 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:14 16:03 info
2017-06-07 391,67 Claudio Barbero (IT) smiley 429,37 76,96 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:34 16:21 info
2017-06-04 165,13 Giovanni Marino (IT) 183,30 64,37 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:23 14:27 info
2017-06-04 160,74 Luigi Giardino (IT) smiley 162,78 48,02 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 12:38 16:16 info
2017-06-04 111,29 Domenico Bosco (IT) 120,38 39,77 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 241,07 Luigi Giardino (IT) smiley 248,34 68,35 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:21 14:17 info
2017-06-03 182,35 Claudio Barbero (IT) smiley 197,75 70,64 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:33 13:31 info
2017-06-03 132,89 Domenico Bosco (IT) 135,22 66,32 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-02 262,18 Luigi Giardino (IT) smiley 249,16 71,27 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:05 14:55 info
2017-06-02 143,94 Claudio Barbero (IT) smiley 136,32 69,34 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:13 13:16 info
2017-06-02 110,53 Domenico Bosco (IT) 117,92 67,19 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 26,32 Domenico Bosco (IT) 26,06 35,55 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-28 228,67 Luigi Giardino (IT) smiley 232,74 52,28 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:38 15:40 info
2017-05-27 293,82 Luigi Giardino (IT) smiley 299,67 52,64 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:53 16:47 info
2017-05-27 167,11 Claudio Barbero (IT) smiley 171,53 42,30 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 15:37 info
2017-05-26 217,33 Luigi Giardino (IT) smiley 195,84 51,47 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:49 16:01 info
2017-05-24 291,32 Claudio Barbero (IT) smiley 280,26 69,28 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:50 15:05 info
2017-05-20 383,80 Claudio Barbero (IT) smiley 425,09 66,10 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:20 16:01 info
2017-05-20 345,05 Giovanni Marino (IT) 373,66 72,20 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:43 15:05 info
2017-05-20 262,24 Luigi Giardino (IT) smiley 272,76 56,51 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:51 15:53 info
2017-05-16 305,15 Claudio Barbero (IT) smiley 324,52 56,59 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:52 15:53 info
2017-05-13 152,19 Claudio Barbero (IT) smiley 161,14 53,98 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:05 14:17 info
2017-05-13 149,30 Luigi Giardino (IT) smiley 139,83 48,09 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:01 14:04 info
2017-05-13 39,10 Claudio Barbero (IT) smiley 40,10 62,71 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 14:26 15:12 info
2017-05-09 396,90 Claudio Barbero (IT) smiley 446,76 75,03 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:32 16:36 info
2017-05-09 395,35 Luigi Giardino (IT) smiley 393,75 64,36 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:26 16:48 info
2017-05-09 148,89 Enzo Latella (IT) 138,71 45,18 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:44 13:59 info
2017-05-07 223,33 Claudio Barbero (IT) 243,99 61,43 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:59 16:11 info
2017-05-07 180,38 Luigi Giardino (IT) smiley 164,46 64,93 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:50 14:37 info
2017-05-05 261,82 Claudio Barbero (IT) 293,81 82,97 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:20 15:00 info
2017-05-05 151,95 Sergio Aghemo (IT) smiley 127,85 54,55 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 12:24 14:49 info
2017-05-05 124,65 Mario Monfrecola (IT) 114,77 36,02 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 10:58 14:17 info
2017-04-29 549,79 Giancarlo Grinza (IT) 571,40 102,35 Torino Aerit Gld (IT / ) Arcus M 10:11 15:55 info
2017-04-29 478,22 Claudio Barbero (IT) 513,92 86,36 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:03 16:10 info
2017-04-29 444,28 Luigi Giardino (IT) smiley 437,62 68,02 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 09:49 16:30 info
2017-04-29 252,96 Enzo Latella (IT) 275,05 66,50 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:14 14:34 info
2017-04-29 195,55 Mario Monfrecola (IT) 178,72 46,60 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 1000/20m 10:28 14:28 info
2017-04-29 0,00 Claudio Costamagna (IT) 246,97 64,32 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 09:57 13:56 info
2017-04-22 99,64 Claudio Barbero (IT) 108,06 33,96 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:59 14:26 info
2017-04-20 491,23 Giorgio Marchisio (IT) 527,88 96,94 Torino Aerit Gld (IT / ) Duo Discus 10:41 16:14 info
2017-04-20 399,05 Claudio Barbero (IT) 423,12 77,98 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:44 16:26 info
2017-04-20 298,83 Luigi Giardino (IT) smiley 312,19 71,74 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:52 15:27 info
2017-04-20 155,09 Sergio Aghemo (IT) 155,71 57,19 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 12:47 15:34 info
96 items found, displaying 1 - 50
95 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 83,71 Claudio Barbero (IT) smiley 97,94 29,02 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:47 15:48 info
2017-06-18 110,78 Claudio Barbero (IT) smiley 129,61 32,10 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:11 15:20 info
2017-06-18 30,49 Sergio Aghemo (IT) smiley 31,71 22,48 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:28 12:58 info
2017-06-17 55,68 Claudio Barbero (IT) smiley 65,15 25,55 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:03 14:18 info
2017-06-17 13,60 Luigi Giardino (IT) smiley 14,42 16,57 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:58 14:02 info
2017-06-10 150,17 Giovanni Marino (IT) 177,20 38,38 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:10 15:46 info
2017-06-10 100,18 Luigi Giardino (IT) smiley 106,19 21,35 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:28 16:02 info
2017-06-10 65,51 Claudio Barbero (IT) smiley 76,64 15,37 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:14 16:03 info
2017-06-07 82,27 Claudio Barbero (IT) smiley 96,25 19,50 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:34 16:21 info
2017-06-04 32,61 Giovanni Marino (IT) 38,47 13,49 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:23 14:27 info
2017-06-04 23,94 Luigi Giardino (IT) smiley 25,37 19,68 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 12:38 16:16 info
2017-06-04 9,49 Domenico Bosco (IT) 10,53 22,55 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 44,51 Claudio Barbero (IT) smiley 52,08 18,31 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:33 13:31 info
2017-06-03 36,95 Domenico Bosco (IT) 41,01 16,15 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-03 22,59 Luigi Giardino (IT) smiley 23,95 7,69 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:21 14:17 info
2017-06-02 91,43 Claudio Barbero (IT) smiley 106,97 57,65 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:13 13:16 info
2017-06-02 90,41 Luigi Giardino (IT) smiley 95,83 31,28 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:05 14:55 info
2017-06-02 14,34 Domenico Bosco (IT) 15,92 35,60 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 9,46 Domenico Bosco (IT) 10,50 16,71 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-28 30,37 Luigi Giardino (IT) smiley 32,19 36,26 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:38 15:40 info
2017-05-27 68,37 Claudio Barbero (IT) smiley 79,99 19,90 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 15:37 info
2017-05-27 37,06 Luigi Giardino (IT) smiley 39,28 7,64 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:53 16:47 info
2017-05-26 108,62 Luigi Giardino (IT) smiley 115,14 47,85 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:49 16:01 info
2017-05-24 172,60 Claudio Barbero (IT) smiley 201,94 58,82 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:50 15:05 info
2017-05-20 94,64 Giovanni Marino (IT) 111,68 51,36 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:43 15:05 info
2017-05-20 68,24 Claudio Barbero (IT) smiley 79,84 17,19 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:20 16:01 info
2017-05-20 16,33 Luigi Giardino (IT) smiley 17,31 24,42 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:51 15:53 info
2017-05-16 92,58 Claudio Barbero (IT) smiley 108,32 21,46 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:52 15:53 info
2017-05-13 58,02 Luigi Giardino (IT) smiley 61,50 23,79 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:01 14:04 info
2017-05-13 48,16 Claudio Barbero (IT) smiley 56,35 23,93 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:05 14:17 info
2017-05-13 16,10 Claudio Barbero (IT) smiley 18,83 44,08 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 14:26 15:12 info
2017-05-09 79,76 Enzo Latella (IT) 88,53 28,87 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:44 13:59 info
2017-05-09 79,61 Luigi Giardino (IT) smiley 84,39 14,73 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:26 16:48 info
2017-05-09 50,18 Claudio Barbero (IT) smiley 58,71 12,83 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:32 16:36 info
2017-05-07 84,13 Luigi Giardino (IT) smiley 89,18 41,13 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:50 14:37 info
2017-05-07 49,29 Claudio Barbero (IT) 57,67 40,78 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:59 16:11 info
2017-05-05 96,70 Sergio Aghemo (IT) smiley 100,56 43,46 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 12:24 14:49 info
2017-05-05 47,68 Mario Monfrecola (IT) 49,58 22,14 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 10:58 14:17 info
2017-05-05 35,67 Claudio Barbero (IT) 41,73 14,28 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:20 15:00 info
2017-04-29 161,89 Giancarlo Grinza (IT) 184,55 37,90 Torino Aerit Gld (IT / ) Arcus M 10:11 15:55 info
2017-04-29 129,93 Claudio Barbero (IT) 152,02 29,74 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:03 16:10 info
2017-04-29 110,16 Mario Monfrecola (IT) 121,18 33,09 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 1000/20m 10:28 14:28 info
2017-04-29 104,79 Luigi Giardino (IT) smiley 111,08 17,81 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 09:49 16:30 info
2017-04-29 17,22 Enzo Latella (IT) 19,12 8,96 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:14 14:34 info
2017-04-22 24,27 Claudio Barbero (IT) 28,40 17,53 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:59 14:26 info
2017-04-20 124,75 Claudio Barbero (IT) 145,96 27,88 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:44 16:26 info
2017-04-20 87,76 Enzo Latella (IT) 97,42 46,82 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:09 13:23 info
2017-04-20 37,84 Giorgio Marchisio (IT) 41,62 20,04 Torino Aerit Gld (IT / ) Duo Discus 10:41 16:14 info
2017-04-20 17,93 Sergio Aghemo (IT) 18,65 43,65 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 12:47 15:34 info
2017-04-20 14,44 Luigi Giardino (IT) smiley 15,30 5,68 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:52 15:27 info
95 items found, displaying 1 - 50
94 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 0,91 Claudio Barbero (IT) smiley 2,57 1,03 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:47 15:48 info
2017-06-18 45,34 Claudio Barbero (IT) smiley 127,79 51,12 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:11 15:20 info
2017-06-18 17,37 Sergio Aghemo (IT) smiley 44,73 17,89 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:28 12:58 info
2017-06-17 41,65 Claudio Barbero (IT) smiley 117,39 46,96 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:03 14:18 info
2017-06-17 34,94 Luigi Giardino (IT) smiley 91,27 36,51 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:58 14:02 info
2017-06-10 64,38 Giovanni Marino (IT) 182,69 73,07 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:10 15:46 info
2017-06-10 60,46 Claudio Barbero (IT) smiley 170,43 68,17 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:14 16:03 info
2017-06-10 53,58 Luigi Giardino (IT) smiley 139,97 55,99 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:28 16:02 info
2017-06-07 66,90 Claudio Barbero (IT) smiley 188,57 75,43 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:34 16:21 info
2017-06-04 56,35 Giovanni Marino (IT) 159,90 63,96 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:23 14:27 info
2017-06-04 45,39 Luigi Giardino (IT) smiley 118,57 47,43 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 12:38 16:16 info
2017-06-04 35,44 Domenico Bosco (IT) 95,91 38,36 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 75,78 Luigi Giardino (IT) smiley 197,98 79,19 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:21 14:17 info
2017-06-03 62,22 Claudio Barbero (IT) smiley 175,39 70,16 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:33 13:31 info
2017-06-03 39,25 Domenico Bosco (IT) 106,21 42,49 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-02 70,02 Luigi Giardino (IT) smiley 182,94 73,17 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:05 14:55 info
2017-06-02 43,28 Claudio Barbero (IT) smiley 122,00 48,80 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:13 13:16 info
2017-06-02 41,49 Domenico Bosco (IT) 112,27 44,91 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 5,66 Domenico Bosco (IT) 15,32 6,13 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-28 53,27 Luigi Giardino (IT) smiley 139,18 55,67 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:38 15:40 info
2017-05-27 64,29 Luigi Giardino (IT) smiley 167,96 67,18 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:53 16:47 info
2017-05-27 40,09 Claudio Barbero (IT) smiley 113,02 45,21 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 15:37 info
2017-05-26 44,10 Luigi Giardino (IT) smiley 115,20 46,08 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:49 16:01 info
2017-05-24 5,30 Claudio Barbero (IT) smiley 14,93 5,97 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:50 15:05 info
2017-05-20 66,65 Giovanni Marino (IT) 189,13 75,65 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:43 15:05 info
2017-05-20 60,25 Luigi Giardino (IT) smiley 157,40 62,96 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:51 15:53 info
2017-05-20 0,45 Claudio Barbero (IT) smiley 1,28 0,51 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:20 16:01 info
2017-05-16 52,89 Claudio Barbero (IT) smiley 149,08 59,63 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:52 15:53 info
2017-05-13 45,08 Claudio Barbero (IT) smiley 127,08 50,83 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:05 14:17 info
2017-05-13 41,47 Luigi Giardino (IT) smiley 108,35 43,34 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:01 14:04 info
2017-05-09 72,50 Claudio Barbero (IT) smiley 204,36 81,74 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:32 16:36 info
2017-05-09 61,05 Luigi Giardino (IT) smiley 159,49 63,80 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:26 16:48 info
2017-05-09 40,36 Enzo Latella (IT) 109,21 43,69 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:44 13:59 info
2017-05-07 52,96 Luigi Giardino (IT) smiley 138,36 55,34 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:50 14:37 info
2017-05-07 0,43 Claudio Barbero (IT) 1,21 0,48 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:59 16:11 info
2017-05-05 73,79 Claudio Barbero (IT) 207,99 83,19 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:20 15:00 info
2017-05-05 44,51 Sergio Aghemo (IT) smiley 114,61 45,85 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 12:24 14:49 info
2017-05-05 28,54 Mario Monfrecola (IT) 73,49 29,40 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 10:58 14:17 info
2017-04-29 102,91 Giancarlo Grinza (IT) 284,30 113,72 Torino Aerit Gld (IT / ) Arcus M 10:11 15:55 info
2017-04-29 79,80 Claudio Barbero (IT) 224,94 89,98 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:03 16:10 info
2017-04-29 72,73 Luigi Giardino (IT) smiley 190,00 76,00 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 09:49 16:30 info
2017-04-29 63,65 Enzo Latella (IT) 172,25 68,90 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:14 14:34 info
2017-04-29 46,50 Mario Monfrecola (IT) 124,96 49,98 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 1000/20m 10:28 14:28 info
2017-04-22 25,34 Claudio Barbero (IT) 71,43 28,57 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:59 14:26 info
2017-04-20 99,37 Giorgio Marchisio (IT) 267,06 106,83 Torino Aerit Gld (IT / ) Duo Discus 10:41 16:14 info
2017-04-20 67,91 Claudio Barbero (IT) 191,43 76,57 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:44 16:26 info
2017-04-20 67,03 Luigi Giardino (IT) smiley 175,11 70,05 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:52 15:27 info
2017-04-20 47,70 Sergio Aghemo (IT) 122,82 49,13 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 12:47 15:34 info
2017-04-20 43,87 Enzo Latella (IT) 118,71 47,49 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:09 13:23 info
2017-04-17 53,68 Claudio Barbero (IT) 151,31 60,52 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:45 15:16 info
94 items found, displaying 1 - 50
95 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 408,20 Claudio Barbero (IT) smiley 399,13 89,97 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:47 15:48 info
2017-06-18 200,82 Claudio Barbero (IT) smiley 196,36 49,75 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:11 15:20 info
2017-06-18 92,25 Sergio Aghemo (IT) smiley 49,89 34,85 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:28 12:58 info
2017-06-17 156,10 Luigi Giardino (IT) smiley 125,28 43,84 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:58 14:02 info
2017-06-17 152,43 Claudio Barbero (IT) smiley 149,04 48,79 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:03 14:18 info
2017-06-10 376,70 Luigi Giardino (IT) smiley 302,33 55,82 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:28 16:02 info
2017-06-10 344,51 Claudio Barbero (IT) smiley 336,86 60,03 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:14 16:03 info
2017-06-10 330,83 Giovanni Marino (IT) 329,03 60,32 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:10 15:46 info
2017-06-07 439,12 Claudio Barbero (IT) smiley 429,37 76,96 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:34 16:21 info
2017-06-04 184,30 Giovanni Marino (IT) 183,30 64,37 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:23 14:27 info
2017-06-04 162,26 Luigi Giardino (IT) smiley 162,78 48,02 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 12:38 16:16 info
2017-06-04 125,06 Domenico Bosco (IT) 120,38 39,77 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 247,54 Luigi Giardino (IT) smiley 248,34 68,35 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:21 14:17 info
2017-06-03 202,24 Claudio Barbero (IT) smiley 197,75 70,64 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:33 13:31 info
2017-06-03 140,48 Domenico Bosco (IT) 135,22 66,32 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-02 248,36 Luigi Giardino (IT) smiley 249,16 71,27 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:05 14:55 info
2017-06-02 139,42 Claudio Barbero (IT) smiley 136,32 69,34 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:13 13:16 info
2017-06-02 122,50 Domenico Bosco (IT) 117,92 67,19 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 27,07 Domenico Bosco (IT) 26,06 35,55 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-28 231,99 Luigi Giardino (IT) smiley 232,74 52,28 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:38 15:40 info
2017-05-27 298,71 Luigi Giardino (IT) smiley 299,67 52,64 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:53 16:47 info
2017-05-27 175,43 Claudio Barbero (IT) smiley 171,53 42,30 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 15:37 info
2017-05-26 195,21 Luigi Giardino (IT) smiley 195,84 51,47 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:49 16:01 info
2017-05-24 286,63 Claudio Barbero (IT) smiley 280,26 69,28 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:50 15:05 info
2017-05-20 434,75 Claudio Barbero (IT) smiley 425,09 66,10 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:20 16:01 info
2017-05-20 375,70 Giovanni Marino (IT) 373,66 72,20 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:43 15:05 info
2017-05-20 339,86 Luigi Giardino (IT) smiley 272,76 56,51 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:51 15:53 info
2017-05-16 331,89 Claudio Barbero (IT) smiley 324,52 56,59 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:52 15:53 info
2017-05-13 174,23 Luigi Giardino (IT) smiley 139,83 48,09 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:01 14:04 info
2017-05-13 164,80 Claudio Barbero (IT) smiley 161,14 53,98 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:05 14:17 info
2017-05-13 41,01 Claudio Barbero (IT) smiley 40,10 62,71 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 14:26 15:12 info
2017-05-09 490,61 Luigi Giardino (IT) smiley 393,75 64,36 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:26 16:48 info
2017-05-09 456,91 Claudio Barbero (IT) smiley 446,76 75,03 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:32 16:36 info
2017-05-09 180,13 Enzo Latella (IT) 138,71 45,18 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:44 13:59 info
2017-05-07 249,53 Claudio Barbero (IT) 243,99 61,43 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:59 16:11 info
2017-05-07 204,92 Luigi Giardino (IT) smiley 164,46 64,93 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:50 14:37 info
2017-05-05 300,49 Claudio Barbero (IT) 293,81 82,97 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:20 15:00 info
2017-05-05 236,41 Sergio Aghemo (IT) smiley 127,85 54,55 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 12:24 14:49 info
2017-05-05 212,22 Mario Monfrecola (IT) 114,77 36,02 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 10:58 14:17 info
2017-04-29 545,27 Luigi Giardino (IT) smiley 437,62 68,02 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 09:49 16:30 info
2017-04-29 527,61 Giancarlo Grinza (IT) 571,40 102,35 Torino Aerit Gld (IT / ) Arcus M 10:11 15:55 info
2017-04-29 525,60 Claudio Barbero (IT) 513,92 86,36 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:03 16:10 info
2017-04-29 357,18 Enzo Latella (IT) 275,05 66,50 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:14 14:34 info
2017-04-29 295,40 Mario Monfrecola (IT) 178,72 46,60 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 1000/20m 10:28 14:28 info
2017-04-22 110,52 Claudio Barbero (IT) 108,06 33,96 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:59 14:26 info
2017-04-20 523,52 Giorgio Marchisio (IT) 527,88 96,94 Torino Aerit Gld (IT / ) Duo Discus 10:41 16:14 info
2017-04-20 432,73 Claudio Barbero (IT) 423,12 77,98 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:44 16:26 info
2017-04-20 388,99 Luigi Giardino (IT) smiley 312,19 71,74 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:52 15:27 info
2017-04-20 287,93 Sergio Aghemo (IT) 155,71 57,19 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 12:47 15:34 info
2017-04-20 185,24 Enzo Latella (IT) 142,65 66,65 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:09 13:23 info
95 items found, displaying 1 - 50
17 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-04 108,45 Domenico Bosco (IT) 120,38 39,77 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 121,82 Domenico Bosco (IT) 135,22 66,32 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-02 106,23 Domenico Bosco (IT) 117,92 67,19 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 23,48 Domenico Bosco (IT) 26,06 35,55 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-09 124,96 Enzo Latella (IT) 138,71 45,18 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:44 13:59 info
2017-04-29 501,23 Giancarlo Grinza (IT) 571,40 102,35 Torino Aerit Gld (IT / ) Arcus M 10:11 15:55 info
2017-04-29 247,79 Enzo Latella (IT) 275,05 66,50 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:14 14:34 info
2017-04-20 479,89 Giorgio Marchisio (IT) 527,88 96,94 Torino Aerit Gld (IT / ) Duo Discus 10:41 16:14 info
2017-04-20 128,51 Enzo Latella (IT) 142,65 66,65 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:09 13:23 info
2017-04-15 157,96 Mario Monfrecola (IT) 173,76 45,03 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 1000/20m 10:57 14:52 info
2017-04-08 318,21 Giorgio Marchisio (IT) 350,03 86,33 Torino Aerit Gld (IT / ) Duo Discus 11:36 15:47 info
2017-04-08 98,48 Enzo Latella (IT) 109,31 56,93 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:22 13:25 info
2017-04-06 181,29 Mario Monfrecola (IT) 190,35 50,74 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 WL 10:39 14:33 info
2017-04-04 188,82 Enzo Latella (IT) 209,59 70,45 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:18 14:35 info
2017-03-29 138,28 Enzo Latella (IT) 153,49 68,74 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 12:23 14:46 info
2017-02-25 58,93 Domenico Bosco (IT) 65,41 26,21 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:40 14:24 info
2016-09-25 52,64 Domenico Bosco (IT) 58,43 29,32 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:35 13:44 info
17 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
26. Juni

Der Segelflug im Juli - aerokurier

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenBürklinaerokurierPeter H. Braasch
Gold Sponsoren
Gold SponsorenCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebert
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerSegelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.OLC Sponsor werden?