OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
AeC Valle d´Aosta (IT) 2017

Sportprofil

13 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Alessandro Busca smiley
12 89:44 8.159,45 112,54
ugo vietti smiley
15 80:32 5.631,28 75,73
Giacinto Giorgio
5 37:04 2.681,34 93,42
Enrico Berthod
5 34:46 2.327,93 81,35
Marco Seghezzi
7 35:07 1.864,22 56,80
Walter Pregno
6 29:40 1.813,60 68,22
Diego Marchesini
8 25:00 980,16 30,88
Giancarlo Casella
3 11:10 689,92 60,82
CLAUDIO SCIULLI
8 14:47 663,21 23,49
Paolo Marguerettaz
3 12:55 625,56 56,75
Pierangelo Nicola
4 11:04 556,35 45,17
DARIX BURGAY smiley
1 7:08 514,23 88,79
Enrico Girardi
2 7:32 424,58 56,47
13 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  NDC

79 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-25 530,00 Enrico Berthod (IT) 485,66 66,66 Aosta (IT / ) ASW 24 10:32 18:10 info
2017-06-25 526,20 Giacinto Giorgio (IT) 529,57 70,64 Aosta (IT / ) ASW 27 10:11 18:12 info
2017-06-24 130,43 Diego Marchesini (IT) 103,99 63,86 Aosta (IT / ) G 102 Club Astir 13:43 16:06 info
2017-06-07 595,92 ugo vietti (IT) smiley 690,16 99,42 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:02 17:23 info
2017-06-07 533,72 Enrico Berthod (IT) 527,07 71,98 Aosta (IT / ) ASW 24 10:39 18:10 info
2017-06-07 480,43 Giacinto Giorgio (IT) 509,82 71,66 Aosta (IT / ) ASW 27 10:22 17:42 info
2017-06-02 155,84 Diego Marchesini (IT) 141,00 46,60 Aosta (IT / ) Mosquito 13:25 16:48 info
2017-05-24 701,04 Alessandro Busca (IT) smiley 707,29 89,00 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 17:31 info
2017-05-24 637,82 ugo vietti (IT) smiley 645,97 83,53 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:44 17:05 info
2017-05-24 371,45 Giacinto Giorgio (IT) 420,08 82,46 Aosta (IT / ) ASW 27 09:40 15:01 info
2017-05-24 271,07 Diego Marchesini (IT) 260,13 52,76 Aosta (IT / ) Mosquito 12:02 17:25 info
2017-05-24 127,81 Marco Seghezzi (IT) 126,38 33,55 Aosta (IT / ) ASW 24 10:25 14:25 info
2017-05-24 90,30 CLAUDIO SCIULLI (IT) 79,91 47,39 Aosta (IT / ) LS 4 11:49 13:50 info
2017-05-21 211,98 Walter Pregno (IT) 182,68 46,78 Aosta (IT / ) Mosquito 09:50 14:35 info
2017-05-21 127,90 Pierangelo Nicola (IT) 127,85 51,37 Aosta (IT / ) ASW 24 11:28 14:22 info
2017-05-20 938,40 Alessandro Busca (IT) smiley 899,27 103,19 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:20 17:16 info
2017-05-20 613,13 Giacinto Giorgio (IT) 611,04 83,31 Aosta (IT / ) ASW 27 08:34 16:29 info
2017-05-20 521,04 Enrico Berthod (IT) 503,89 61,71 Aosta (IT / ) ASW 24 08:54 17:34 info
2017-05-17 131,38 ugo vietti (IT) smiley 117,20 69,07 Aosta (IT / ) DG 1000/18m 12:15 14:36 info
2017-05-15 673,43 ugo vietti (IT) smiley 778,14 90,62 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 07:51 16:53 info
2017-05-15 492,81 Marco Seghezzi (IT) 508,87 75,13 Aosta (IT / ) ASW 24 10:30 17:23 info
2017-05-15 137,69 CLAUDIO SCIULLI (IT) 119,65 56,98 Aosta (IT / ) LS 4 10:47 13:01 info
2017-05-14 364,73 Enrico Berthod (IT) 358,92 71,94 Aosta (IT / ) ASW 24 10:06 15:38 info
2017-05-14 344,13 Walter Pregno (IT) 329,65 72,57 Aosta (IT / ) Mosquito 10:18 15:20 info
2017-05-09 898,69 Alessandro Busca (IT) smiley 879,84 103,67 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:27 17:10 info
2017-05-09 520,45 ugo vietti (IT) smiley 594,28 88,99 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:06 15:26 info
2017-05-07 378,44 Enrico Berthod (IT) 379,46 73,13 Aosta (IT / ) ASW 24 10:42 16:08 info
2017-05-07 84,58 Diego Marchesini (IT) 79,14 36,73 Aosta (IT / ) Mosquito 12:31 14:43 info
2017-05-05 696,52 Alessandro Busca (IT) smiley 794,10 103,12 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 09:02 16:56 info
2017-05-05 197,72 Marco Seghezzi (IT) 194,19 45,81 Aosta (IT / ) ASW 24 12:20 16:53 info
2017-05-05 179,77 Pierangelo Nicola (IT) 174,59 56,19 Aosta (IT / ) ASW 24 11:35 15:06 info
2017-04-29 445,65 ugo vietti (IT) smiley 462,99 72,14 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:30 17:23 info
2017-04-29 376,47 Walter Pregno (IT) 347,52 65,56 Aosta (IT / ) Mosquito 11:05 16:32 info
2017-04-23 125,50 CLAUDIO SCIULLI (IT) 124,02 55,75 Aosta (IT / ) LS 4 12:24 15:00 info
2017-04-22 313,77 Walter Pregno (IT) 307,59 61,69 Aosta (IT / ) Mosquito 10:27 15:40 info
2017-04-21 223,95 Paolo Marguerettaz (IT) 206,66 40,21 Aosta (IT / ) ASW 24 11:22 16:46 info
2017-04-20 207,24 Paolo Marguerettaz (IT) 192,63 56,42 Aosta (IT / ) ASW 24 11:02 14:45 info
2017-04-19 194,37 Paolo Marguerettaz (IT) 200,05 60,41 Aosta (IT / ) ASW 24 09:48 13:37 info
2017-04-17 218,84 Walter Pregno (IT) 226,78 50,62 Aosta (IT / ) Mosquito 10:17 15:01 info
2017-04-17 150,56 Giancarlo Casella (IT) 157,11 49,06 Aosta (IT / ) ASW 24 10:31 14:10 info
2017-04-17 105,08 Diego Marchesini (IT) 80,91 33,48 Aosta (IT / ) ASK 21 12:53 15:28 info
2017-04-16 1.066,24 Alessandro Busca (IT) smiley 1.213,63 114,04 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 06:00 16:43 info
2017-04-16 690,13 Giacinto Giorgio (IT) 718,70 92,42 Aosta (IT / ) ASW 27 06:08 14:37 info
2017-04-16 480,61 ugo vietti (IT) smiley 543,00 84,89 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 07:43 14:47 info
2017-04-14 151,40 CLAUDIO SCIULLI (IT) 133,18 53,32 Aosta (IT / ) LS 4 12:29 15:23 info
2017-04-13 479,19 ugo vietti (IT) smiley 509,33 80,42 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:56 15:53 info
2017-04-13 211,66 Marco Seghezzi (IT) 199,04 39,55 Aosta (IT / ) ASW 24 09:56 15:07 info
2017-04-09 842,44 Alessandro Busca (IT) smiley 839,63 116,50 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:46 16:52 info
2017-04-09 401,15 Giancarlo Casella (IT) 414,20 80,24 Aosta (IT / ) ASW 24 10:36 16:05 info
2017-04-09 272,32 Enrico Girardi (IT) 262,42 58,13 Aosta (IT / ) ASW 24 11:58 16:47 info
79 items found, displaying 1 - 50
79 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-25 253,72 Enrico Berthod (IT) 271,48 36,42 Aosta (IT / ) ASW 24 10:32 18:10 info
2017-06-25 205,50 Giacinto Giorgio (IT) 234,27 30,52 Aosta (IT / ) ASW 27 10:11 18:12 info
2017-06-24 53,87 Diego Marchesini (IT) 49,02 25,86 Aosta (IT / ) G 102 Club Astir 13:43 16:06 info
2017-06-07 137,07 Enrico Berthod (IT) 146,67 24,22 Aosta (IT / ) ASW 24 10:39 18:10 info
2017-06-07 110,73 Giacinto Giorgio (IT) 126,23 17,89 Aosta (IT / ) ASW 27 10:22 17:42 info
2017-06-07 85,10 ugo vietti (IT) smiley 102,97 16,33 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:02 17:23 info
2017-06-02 80,21 Diego Marchesini (IT) 85,83 28,02 Aosta (IT / ) Mosquito 13:25 16:48 info
2017-05-24 355,59 Alessandro Busca (IT) smiley 423,15 54,90 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 17:31 info
2017-05-24 346,51 ugo vietti (IT) smiley 419,28 59,70 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:44 17:05 info
2017-05-24 93,18 Diego Marchesini (IT) 99,70 19,30 Aosta (IT / ) Mosquito 12:02 17:25 info
2017-05-24 44,90 CLAUDIO SCIULLI (IT) 46,70 25,25 Aosta (IT / ) LS 4 11:49 13:50 info
2017-05-24 32,33 Marco Seghezzi (IT) 34,59 19,64 Aosta (IT / ) ASW 24 10:25 14:25 info
2017-05-24 9,84 Giacinto Giorgio (IT) 11,22 33,33 Aosta (IT / ) ASW 27 09:40 15:01 info
2017-05-21 137,50 Walter Pregno (IT) 147,13 37,55 Aosta (IT / ) Mosquito 09:50 14:35 info
2017-05-21 28,02 Pierangelo Nicola (IT) 29,98 35,28 Aosta (IT / ) ASW 24 11:28 14:22 info
2017-05-20 609,01 Alessandro Busca (IT) smiley 724,73 85,95 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:20 17:16 info
2017-05-20 257,15 Giacinto Giorgio (IT) 293,15 39,08 Aosta (IT / ) ASW 27 08:34 16:29 info
2017-05-20 167,10 Enrico Berthod (IT) 178,79 27,92 Aosta (IT / ) ASW 24 08:54 17:34 info
2017-05-17 69,32 ugo vietti (IT) smiley 73,48 46,93 Aosta (IT / ) DG 1000/18m 12:15 14:36 info
2017-05-15 101,17 ugo vietti (IT) smiley 122,42 15,63 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 07:51 16:53 info
2017-05-15 75,42 CLAUDIO SCIULLI (IT) 78,44 47,93 Aosta (IT / ) LS 4 10:47 13:01 info
2017-05-15 57,41 Marco Seghezzi (IT) 61,42 9,22 Aosta (IT / ) ASW 24 10:30 17:23 info
2017-05-14 120,18 Walter Pregno (IT) 128,59 27,20 Aosta (IT / ) Mosquito 10:18 15:20 info
2017-05-14 97,64 Enrico Berthod (IT) 104,47 25,13 Aosta (IT / ) ASW 24 10:06 15:38 info
2017-05-09 531,10 Alessandro Busca (IT) smiley 632,01 78,48 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:27 17:10 info
2017-05-09 97,74 ugo vietti (IT) smiley 118,27 18,27 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:06 15:26 info
2017-05-07 79,33 Enrico Berthod (IT) 84,89 22,90 Aosta (IT / ) ASW 24 10:42 16:08 info
2017-05-07 35,44 Diego Marchesini (IT) 37,92 17,44 Aosta (IT / ) Mosquito 12:31 14:43 info
2017-05-05 97,37 Alessandro Busca (IT) smiley 115,87 17,73 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 09:02 16:56 info
2017-05-05 55,37 Pierangelo Nicola (IT) 59,24 34,67 Aosta (IT / ) ASW 24 11:35 15:06 info
2017-05-05 54,04 Marco Seghezzi (IT) 57,82 27,69 Aosta (IT / ) ASW 24 12:20 16:53 info
2017-04-29 210,04 ugo vietti (IT) smiley 254,15 44,49 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:30 17:23 info
2017-04-29 172,31 Walter Pregno (IT) 184,37 41,27 Aosta (IT / ) Mosquito 11:05 16:32 info
2017-04-23 20,87 CLAUDIO SCIULLI (IT) 21,70 21,53 Aosta (IT / ) LS 4 12:24 15:00 info
2017-04-22 87,68 Walter Pregno (IT) 93,82 18,62 Aosta (IT / ) Mosquito 10:27 15:40 info
2017-04-21 102,73 Paolo Marguerettaz (IT) 109,92 25,57 Aosta (IT / ) ASW 24 11:22 16:46 info
2017-04-20 90,75 Paolo Marguerettaz (IT) 97,10 27,58 Aosta (IT / ) ASW 24 11:02 14:45 info
2017-04-19 24,63 Paolo Marguerettaz (IT) 26,35 64,18 Aosta (IT / ) ASW 24 09:48 13:37 info
2017-04-17 57,09 Diego Marchesini (IT) 52,52 22,27 Aosta (IT / ) ASK 21 12:53 15:28 info
2017-04-17 23,05 Walter Pregno (IT) 24,66 20,46 Aosta (IT / ) Mosquito 10:17 15:01 info
2017-04-17 12,39 Giancarlo Casella (IT) 13,25 15,85 Aosta (IT / ) ASW 24 10:31 14:10 info
2017-04-16 198,99 Giacinto Giorgio (IT) 226,84 28,94 Aosta (IT / ) ASW 27 06:08 14:37 info
2017-04-16 154,63 Alessandro Busca (IT) smiley 184,01 32,82 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 06:00 16:43 info
2017-04-16 106,20 ugo vietti (IT) smiley 128,50 19,71 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 07:43 14:47 info
2017-04-14 77,81 CLAUDIO SCIULLI (IT) 80,92 32,51 Aosta (IT / ) LS 4 12:29 15:23 info
2017-04-13 194,18 ugo vietti (IT) smiley 234,96 37,58 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:56 15:53 info
2017-04-13 85,47 Marco Seghezzi (IT) 91,45 18,46 Aosta (IT / ) ASW 24 09:56 15:07 info
2017-04-09 456,23 Alessandro Busca (IT) smiley 542,91 86,10 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:46 16:52 info
2017-04-09 90,23 Enrico Girardi (IT) 96,54 57,69 Aosta (IT / ) ASW 24 11:58 16:47 info
2017-04-09 46,83 Giancarlo Casella (IT) 50,11 16,54 Aosta (IT / ) ASW 24 10:36 16:05 info
79 items found, displaying 1 - 50
78 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-25 74,43 Giacinto Giorgio (IT) 205,61 82,24 Aosta (IT / ) ASW 27 10:11 18:12 info
2017-06-25 68,30 Enrico Berthod (IT) 179,72 71,89 Aosta (IT / ) ASW 24 10:32 18:10 info
2017-06-24 39,20 Diego Marchesini (IT) 91,38 36,55 Aosta (IT / ) G 102 Club Astir 13:43 16:06 info
2017-06-07 93,78 ugo vietti (IT) smiley 271,37 108,55 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:02 17:23 info
2017-06-07 87,58 Enrico Berthod (IT) 230,44 92,17 Aosta (IT / ) ASW 24 10:39 18:10 info
2017-06-07 74,78 Giacinto Giorgio (IT) 206,59 82,64 Aosta (IT / ) ASW 27 10:22 17:42 info
2017-06-02 40,18 Diego Marchesini (IT) 105,73 42,29 Aosta (IT / ) Mosquito 13:25 16:48 info
2017-05-24 91,96 Alessandro Busca (IT) smiley 262,67 105,07 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 17:31 info
2017-05-24 91,43 ugo vietti (IT) smiley 264,59 105,84 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:44 17:05 info
2017-05-24 86,29 Giacinto Giorgio (IT) 238,38 95,35 Aosta (IT / ) ASW 27 09:40 15:01 info
2017-05-24 51,73 Diego Marchesini (IT) 136,12 54,45 Aosta (IT / ) Mosquito 12:02 17:25 info
2017-05-24 29,60 Marco Seghezzi (IT) 77,88 31,15 Aosta (IT / ) ASW 24 10:25 14:25 info
2017-05-24 25,99 CLAUDIO SCIULLI (IT) 66,92 26,77 Aosta (IT / ) LS 4 11:49 13:50 info
2017-05-21 48,68 Walter Pregno (IT) 128,10 51,24 Aosta (IT / ) Mosquito 09:50 14:35 info
2017-05-21 43,89 Pierangelo Nicola (IT) 115,49 46,20 Aosta (IT / ) ASW 24 11:28 14:22 info
2017-05-20 106,88 Alessandro Busca (IT) smiley 305,29 122,11 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:20 17:16 info
2017-05-20 85,34 Giacinto Giorgio (IT) 235,76 94,30 Aosta (IT / ) ASW 27 08:34 16:29 info
2017-05-20 67,85 Enrico Berthod (IT) 178,53 71,41 Aosta (IT / ) ASW 24 08:54 17:34 info
2017-05-17 39,44 ugo vietti (IT) smiley 103,04 41,22 Aosta (IT / ) DG 1000/18m 12:15 14:36 info
2017-05-15 91,72 ugo vietti (IT) smiley 265,42 106,17 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 07:51 16:53 info
2017-05-15 86,81 Marco Seghezzi (IT) 228,43 91,37 Aosta (IT / ) ASW 24 10:30 17:23 info
2017-05-15 39,45 CLAUDIO SCIULLI (IT) 101,59 40,64 Aosta (IT / ) LS 4 10:47 13:01 info
2017-05-14 84,44 Walter Pregno (IT) 222,17 88,87 Aosta (IT / ) Mosquito 10:18 15:20 info
2017-05-14 81,98 Enrico Berthod (IT) 215,71 86,29 Aosta (IT / ) ASW 24 10:06 15:38 info
2017-05-09 109,49 Alessandro Busca (IT) smiley 312,73 125,09 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:27 17:10 info
2017-05-09 91,40 ugo vietti (IT) smiley 264,49 105,80 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:06 15:26 info
2017-05-07 80,76 Enrico Berthod (IT) 212,50 85,00 Aosta (IT / ) ASW 24 10:42 16:08 info
2017-05-07 24,80 Diego Marchesini (IT) 65,26 26,10 Aosta (IT / ) Mosquito 12:31 14:43 info
2017-05-05 127,77 Alessandro Busca (IT) smiley 364,93 145,97 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 09:02 16:56 info
2017-05-05 48,43 Pierangelo Nicola (IT) 127,43 50,97 Aosta (IT / ) ASW 24 11:35 15:06 info
2017-05-05 43,44 Marco Seghezzi (IT) 114,31 45,72 Aosta (IT / ) ASW 24 12:20 16:53 info
2017-04-29 73,05 ugo vietti (IT) smiley 211,38 84,55 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:30 17:23 info
2017-04-29 70,08 Walter Pregno (IT) 184,41 73,76 Aosta (IT / ) Mosquito 11:05 16:32 info
2017-04-23 43,95 CLAUDIO SCIULLI (IT) 113,17 45,27 Aosta (IT / ) LS 4 12:24 15:00 info
2017-04-22 70,11 Walter Pregno (IT) 184,48 73,79 Aosta (IT / ) Mosquito 10:27 15:40 info
2017-04-21 47,93 Paolo Marguerettaz (IT) 126,13 50,45 Aosta (IT / ) ASW 24 11:22 16:46 info
2017-04-20 58,07 Paolo Marguerettaz (IT) 152,79 61,12 Aosta (IT / ) ASW 24 11:02 14:45 info
2017-04-19 55,74 Paolo Marguerettaz (IT) 146,67 58,67 Aosta (IT / ) ASW 24 09:48 13:37 info
2017-04-17 52,29 Walter Pregno (IT) 137,58 55,03 Aosta (IT / ) Mosquito 10:17 15:01 info
2017-04-17 43,98 Giancarlo Casella (IT) 115,73 46,29 Aosta (IT / ) ASW 24 10:31 14:10 info
2017-04-17 29,81 Diego Marchesini (IT) 70,06 28,02 Aosta (IT / ) ASK 21 12:53 15:28 info
2017-04-16 126,61 Alessandro Busca (IT) smiley 361,63 144,65 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 06:00 16:43 info
2017-04-16 101,86 Giacinto Giorgio (IT) 281,38 112,55 Aosta (IT / ) ASW 27 06:08 14:37 info
2017-04-16 82,88 ugo vietti (IT) smiley 239,84 95,94 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 07:43 14:47 info
2017-04-14 42,05 CLAUDIO SCIULLI (IT) 108,29 43,32 Aosta (IT / ) LS 4 12:29 15:23 info
2017-04-13 78,12 ugo vietti (IT) smiley 226,06 90,42 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:56 15:53 info
2017-04-13 42,77 Marco Seghezzi (IT) 112,54 45,02 Aosta (IT / ) ASW 24 09:56 15:07 info
2017-04-09 114,59 Alessandro Busca (IT) smiley 327,30 130,92 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:46 16:52 info
2017-04-09 84,48 Giancarlo Casella (IT) 222,30 88,92 Aosta (IT / ) ASW 24 10:36 16:05 info
2017-04-09 60,70 Enrico Girardi (IT) 159,72 63,89 Aosta (IT / ) ASW 24 11:58 16:47 info
78 items found, displaying 1 - 50
79 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-25 509,03 Enrico Berthod (IT) 485,66 66,66 Aosta (IT / ) ASW 24 10:32 18:10 info
2017-06-25 488,98 Giacinto Giorgio (IT) 529,57 70,64 Aosta (IT / ) ASW 27 10:11 18:12 info
2017-06-24 251,15 Diego Marchesini (IT) 103,99 63,86 Aosta (IT / ) G 102 Club Astir 13:43 16:06 info
2017-06-07 565,67 ugo vietti (IT) smiley 690,16 99,42 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:02 17:23 info
2017-06-07 552,44 Enrico Berthod (IT) 527,07 71,98 Aosta (IT / ) ASW 24 10:39 18:10 info
2017-06-07 470,75 Giacinto Giorgio (IT) 509,82 71,66 Aosta (IT / ) ASW 27 10:22 17:42 info
2017-06-02 246,31 Diego Marchesini (IT) 141,00 46,60 Aosta (IT / ) Mosquito 13:25 16:48 info
2017-05-24 529,45 ugo vietti (IT) smiley 645,97 83,53 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:44 17:05 info
2017-05-24 499,46 Alessandro Busca (IT) smiley 707,29 89,00 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 17:31 info
2017-05-24 454,42 Diego Marchesini (IT) 260,13 52,76 Aosta (IT / ) Mosquito 12:02 17:25 info
2017-05-24 387,89 Giacinto Giorgio (IT) 420,08 82,46 Aosta (IT / ) ASW 27 09:40 15:01 info
2017-05-24 154,54 Marco Seghezzi (IT) 126,38 33,55 Aosta (IT / ) ASW 24 10:25 14:25 info
2017-05-24 118,21 CLAUDIO SCIULLI (IT) 79,91 47,39 Aosta (IT / ) LS 4 11:49 13:50 info
2017-05-21 223,38 Walter Pregno (IT) 182,68 46,78 Aosta (IT / ) Mosquito 09:50 14:35 info
2017-05-21 178,67 Pierangelo Nicola (IT) 127,85 51,37 Aosta (IT / ) ASW 24 11:28 14:22 info
2017-05-20 635,03 Alessandro Busca (IT) smiley 899,27 103,19 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:20 17:16 info
2017-05-20 564,21 Giacinto Giorgio (IT) 611,04 83,31 Aosta (IT / ) ASW 27 08:34 16:29 info
2017-05-20 528,14 Enrico Berthod (IT) 503,89 61,71 Aosta (IT / ) ASW 24 08:54 17:34 info
2017-05-17 125,17 ugo vietti (IT) smiley 117,20 69,07 Aosta (IT / ) DG 1000/18m 12:15 14:36 info
2017-05-15 711,15 Marco Seghezzi (IT) 508,87 75,13 Aosta (IT / ) ASW 24 10:30 17:23 info
2017-05-15 637,78 ugo vietti (IT) smiley 778,14 90,62 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 07:51 16:53 info
2017-05-15 177,00 CLAUDIO SCIULLI (IT) 119,65 56,98 Aosta (IT / ) LS 4 10:47 13:01 info
2017-05-14 403,10 Walter Pregno (IT) 329,65 72,57 Aosta (IT / ) Mosquito 10:18 15:20 info
2017-05-14 376,19 Enrico Berthod (IT) 358,92 71,94 Aosta (IT / ) ASW 24 10:06 15:38 info
2017-05-09 621,31 Alessandro Busca (IT) smiley 879,84 103,67 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:27 17:10 info
2017-05-09 487,08 ugo vietti (IT) smiley 594,28 88,99 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:06 15:26 info
2017-05-07 397,72 Enrico Berthod (IT) 379,46 73,13 Aosta (IT / ) ASW 24 10:42 16:08 info
2017-05-07 138,25 Diego Marchesini (IT) 79,14 36,73 Aosta (IT / ) Mosquito 12:31 14:43 info
2017-05-05 560,77 Alessandro Busca (IT) smiley 794,10 103,12 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 09:02 16:56 info
2017-05-05 271,38 Marco Seghezzi (IT) 194,19 45,81 Aosta (IT / ) ASW 24 12:20 16:53 info
2017-05-05 243,99 Pierangelo Nicola (IT) 174,59 56,19 Aosta (IT / ) ASW 24 11:35 15:06 info
2017-04-29 424,95 Walter Pregno (IT) 347,52 65,56 Aosta (IT / ) Mosquito 11:05 16:32 info
2017-04-29 379,47 ugo vietti (IT) smiley 462,99 72,14 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:30 17:23 info
2017-04-23 183,46 CLAUDIO SCIULLI (IT) 124,02 55,75 Aosta (IT / ) LS 4 12:24 15:00 info
2017-04-22 376,13 Walter Pregno (IT) 307,59 61,69 Aosta (IT / ) Mosquito 10:27 15:40 info
2017-04-21 252,71 Paolo Marguerettaz (IT) 206,66 40,21 Aosta (IT / ) ASW 24 11:22 16:46 info
2017-04-20 235,55 Paolo Marguerettaz (IT) 192,63 56,42 Aosta (IT / ) ASW 24 11:02 14:45 info
2017-04-19 244,62 Paolo Marguerettaz (IT) 200,05 60,41 Aosta (IT / ) ASW 24 09:48 13:37 info
2017-04-17 277,31 Walter Pregno (IT) 226,78 50,62 Aosta (IT / ) Mosquito 10:17 15:01 info
2017-04-17 192,12 Giancarlo Casella (IT) 157,11 49,06 Aosta (IT / ) ASW 24 10:31 14:10 info
2017-04-17 191,19 Diego Marchesini (IT) 80,91 33,48 Aosta (IT / ) ASK 21 12:53 15:28 info
2017-04-16 857,02 Alessandro Busca (IT) smiley 1.213,63 114,04 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 06:00 16:43 info
2017-04-16 663,62 Giacinto Giorgio (IT) 718,70 92,42 Aosta (IT / ) ASW 27 06:08 14:37 info
2017-04-16 445,05 ugo vietti (IT) smiley 543,00 84,89 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 07:43 14:47 info
2017-04-14 197,01 CLAUDIO SCIULLI (IT) 133,18 53,32 Aosta (IT / ) LS 4 12:29 15:23 info
2017-04-13 417,46 ugo vietti (IT) smiley 509,33 80,42 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:56 15:53 info
2017-04-13 278,16 Marco Seghezzi (IT) 199,04 39,55 Aosta (IT / ) ASW 24 09:56 15:07 info
2017-04-09 592,92 Alessandro Busca (IT) smiley 839,63 116,50 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:46 16:52 info
2017-04-09 506,49 Giancarlo Casella (IT) 414,20 80,24 Aosta (IT / ) ASW 24 10:36 16:05 info
2017-04-09 366,73 Enrico Girardi (IT) 262,42 58,13 Aosta (IT / ) ASW 24 11:58 16:47 info
79 items found, displaying 1 - 50
2 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-03-19 32,95 CLAUDIO SCIULLI (IT) 31,63 38,55 Aosta (IT / ) Astir CS 14:04 15:04 info
2017-02-21 325,72 Alessandro Busca (IT) smiley 387,61 94,19 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 12:32 16:42 info
2 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
26. Juni

Der Segelflug im Juli - aerokurier

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenPeter H. BraaschBürklinaerokurier
Gold Sponsoren
Gold SponsorenSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER Instruments
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIOLC Sponsor werden?