OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
AVL - AeC Vol. Lariano (IT) 2017

Sportprofil

25 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Massimo Roncone smiley
11 88:29 6.989,56 93,41
Valentino Pozzoli
13 83:15 5.514,70 89,21
Lorenzo Porro
8 66:40 4.185,29 68,99
Stefano Merli
10 61:35 3.962,58 67,48
Simone Selvini
9 38:02 2.883,51 76,88
Lapo Alessandro Busi
12 53:20 2.510,64 51,74
Luca Leone
8 41:49 2.480,48 62,17
Roberto Villa
8 50:06 2.447,50 74,65
Marialuisa Imperlino
14 52:11 2.173,14 40,68
Luca Frigerio
4 24:43 1.930,32 116,44
Roland Zaccour
6 28:29 1.755,97 56,96
Liana Frola
17 39:20 1.651,20 26,39
Alberto Mantegna
5 21:42 1.486,43 82,19
Eugenio Corbellini
3 14:37 828,09 0,00
Marco Marelli
1 8:25 644,79 102,57
ignazio esposto
2 7:51 612,51 75,71
Alberto Pozzi
1 6:50 503,39 113,20
ALBERTO TESTA
1 5:13 323,89 75,07
Michele Villa
1 2:57 312,11 110,15
Alberto Torriani
3 7:17 286,89 37,17
Riccardo Starace
1 3:20 228,94 70,38
Jacopo Romei smiley
4 4:47 219,77 13,67
DIEGO RIGAMONTI
3 9:12 217,78 18,92
Giorgio Maestri
1 1:58 154,30 49,11
Lorenzo Fornari
1 4:21 0,00 0,00
25 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  BHC
  NDC

147 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 562,48 Massimo Roncone (IT) smiley 598,73 89,76 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:24 16:39 info
2017-06-18 514,75 Massimo Roncone (IT) smiley 559,98 62,68 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:51 17:09 info
2017-06-18 484,19 Lorenzo Porro (IT) 508,03 55,73 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 07:36 17:19 info
2017-06-18 228,94 Riccardo Starace (IT) 223,00 72,01 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:03 13:24 info
2017-06-18 144,49 Marialuisa Imperlino (IT) 136,55 33,72 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:18 14:33 info
2017-06-18 87,22 Liana Frola (IT) 66,94 38,54 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:57 13:50 info
2017-06-17 116,07 Lapo Alessandro Busi (IT) 110,73 35,44 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 10:48 14:17 info
2017-06-09 65,44 Liana Frola (IT) 57,23 21,05 Rieti (IT / ) LS 4 12:15 15:25 info
2017-06-09 0,00 Alberto Torriani (IT) 33,94 20,38 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 10:39 12:55 info
2017-06-08 90,81 Liana Frola (IT) 82,40 34,21 Rieti (IT / ) LS 4 11:33 14:04 info
2017-06-07 162,02 Liana Frola (IT) 162,52 53,72 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:31 15:53 info
2017-06-06 66,24 Liana Frola (IT) 60,70 82,46 Rieti (IT / ) Duo Discus 14:11 15:01 info
2017-06-05 160,14 Liana Frola (IT) 149,05 65,65 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:53 14:25 info
2017-06-04 76,26 Liana Frola (IT) 81,91 69,76 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:23 14:09 info
2017-06-03 223,16 Lapo Alessandro Busi (IT) 217,09 56,87 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 16,6m 10:16 14:29 info
2017-06-02 132,03 Marialuisa Imperlino (IT) 132,63 42,40 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:00 13:25 info
2017-05-28 669,82 Massimo Roncone (IT) smiley 698,55 77,58 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:37 17:51 info
2017-05-28 258,07 Alberto Mantegna (IT) 282,01 72,87 Voghera Rivanazz (IT / ) LAK 17/18m 11:14 15:23 info
2017-05-28 160,06 Marialuisa Imperlino (IT) 150,22 39,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:07 14:06 info
2017-05-27 106,94 Liana Frola (IT) 85,41 38,92 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:54 14:22 info
2017-05-26 188,88 Luca Leone (IT) 167,76 43,53 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:13 14:24 info
2017-05-22 609,02 Valentino Pozzoli (IT) 655,94 81,84 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 08:14 16:39 info
2017-05-21 497,28 Simone Selvini (IT) 506,39 91,34 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 1 10:12 15:48 info
2017-05-21 435,06 Luca Leone (IT) 447,76 73,90 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:40 16:00 info
2017-05-21 375,93 Roland Zaccour (IT) 415,28 83,91 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 10:17 15:26 info
2017-05-21 361,78 Lapo Alessandro Busi (IT) 385,73 81,83 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 09:46 14:42 info
2017-05-21 144,64 Marialuisa Imperlino (IT) 143,92 46,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 12:16 15:30 info
2017-05-20 316,54 Roland Zaccour (IT) 323,75 71,05 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:58 14:44 info
2017-05-17 208,76 Marialuisa Imperlino (IT) 191,11 42,29 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:21 15:03 info
2017-05-16 325,92 Roberto Villa (IT) 377,68 68,32 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17/18m 08:49 16:27 info
2017-05-15 897,72 Massimo Roncone (IT) smiley 849,02 86,51 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:08 18:12 info
2017-05-15 520,81 Simone Selvini (IT) 475,63 78,58 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 1 09:59 16:28 info
2017-05-15 283,87 Roland Zaccour (IT) 295,80 69,99 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:31 14:00 info
2017-05-13 241,41 Luca Leone (IT) 212,42 39,79 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:02 15:27 info
2017-05-13 108,89 Liana Frola (IT) 89,33 35,89 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 12:25 15:11 info
2017-05-13 0,00 Lapo Alessandro Busi (IT) 199,19 48,62 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 10:13 14:35 info
2017-05-09 879,09 Massimo Roncone (IT) 892,14 92,11 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:35 17:55 info
2017-05-09 314,49 ignazio esposto (IT) 269,14 76,06 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 11:35 15:25 info
2017-05-09 94,18 Jacopo Romei (IT) smiley 77,87 45,68 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS Jeans 13:04 14:56 info
2017-05-05 619,25 Luca Frigerio (IT) 711,56 95,83 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 09:27 18:25 info
2017-05-05 298,02 ignazio esposto (IT) 304,42 78,71 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 11:01 15:02 info
2017-05-02 260,83 Luca Frigerio (IT) 321,43 117,88 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 10:07 14:06 info
2017-04-30 457,36 Lapo Alessandro Busi (IT) 431,26 63,14 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 08:44 15:56 info
2017-04-30 361,16 Luca Leone (IT) 339,73 65,27 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 08:57 14:15 info
2017-04-30 237,91 Simone Selvini (IT) 240,23 89,32 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:15 13:04 info
2017-04-30 217,93 Liana Frola (IT) 207,37 69,14 Alzate Brianza (IT / ) Janus C FG 12:50 16:02 info
2017-04-30 186,49 Marialuisa Imperlino (IT) 175,58 47,39 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:33 14:45 info
2017-04-30 85,32 Jacopo Romei (IT) smiley 73,15 53,52 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS Jeans 12:56 14:30 info
2017-04-29 787,00 Massimo Roncone (IT) 850,74 96,52 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:48 17:47 info
2017-04-29 644,79 Marco Marelli (IT) 703,04 89,20 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2 08:47 17:13 info
147 items found, displaying 1 - 50
141 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 239,02 Massimo Roncone (IT) smiley 291,61 46,46 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:24 16:39 info
2017-06-18 185,88 Massimo Roncone (IT) smiley 226,77 25,08 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:51 17:09 info
2017-06-18 178,82 Lorenzo Porro (IT) 211,01 23,31 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 07:36 17:19 info
2017-06-18 56,27 Marialuisa Imperlino (IT) 60,21 16,59 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:18 14:33 info
2017-06-18 48,42 Riccardo Starace (IT) 50,35 16,39 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:03 13:24 info
2017-06-18 48,21 Liana Frola (IT) 44,35 27,83 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:57 13:50 info
2017-06-17 51,32 Lapo Alessandro Busi (IT) 56,45 18,70 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 10:48 14:17 info
2017-06-09 34,66 Liana Frola (IT) 36,05 17,37 Rieti (IT / ) LS 4 12:15 15:25 info
2017-06-08 38,63 Liana Frola (IT) 40,17 16,54 Rieti (IT / ) LS 4 11:33 14:04 info
2017-06-07 47,53 Liana Frola (IT) 52,28 18,96 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:31 15:53 info
2017-06-06 36,83 Liana Frola (IT) 40,52 52,62 Rieti (IT / ) Duo Discus 14:11 15:01 info
2017-06-05 82,15 Liana Frola (IT) 90,37 37,84 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:53 14:25 info
2017-06-04 5,89 Liana Frola (IT) 6,48 23,42 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:23 14:09 info
2017-06-03 97,75 Lapo Alessandro Busi (IT) 109,48 31,90 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 16,6m 10:16 14:29 info
2017-06-02 26,94 Marialuisa Imperlino (IT) 28,83 20,55 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:00 13:25 info
2017-05-28 324,18 Massimo Roncone (IT) smiley 395,50 43,14 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:37 17:51 info
2017-05-28 65,57 Marialuisa Imperlino (IT) 70,16 19,34 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:07 14:06 info
2017-05-28 56,81 Alberto Mantegna (IT) 66,47 50,91 Voghera Rivanazz (IT / ) LAK 17/18m 11:14 15:23 info
2017-05-27 47,01 Liana Frola (IT) 43,25 23,25 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:54 14:22 info
2017-05-26 91,95 Luca Leone (IT) 95,63 29,53 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:13 14:24 info
2017-05-22 177,18 Valentino Pozzoli (IT) 209,07 26,33 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 08:14 16:39 info
2017-05-21 123,05 Simone Selvini (IT) 135,36 24,39 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 1 10:12 15:48 info
2017-05-21 38,86 Roland Zaccour (IT) 44,30 12,58 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 10:17 15:26 info
2017-05-21 37,02 Lapo Alessandro Busi (IT) 40,72 11,01 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 09:46 14:42 info
2017-05-21 33,80 Marialuisa Imperlino (IT) 36,17 18,64 Alzate Brianza (IT / ) Discus 12:16 15:30 info
2017-05-21 15,14 Luca Leone (IT) 15,75 25,95 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:40 16:00 info
2017-05-20 108,46 Roland Zaccour (IT) 123,65 35,38 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:58 14:44 info
2017-05-17 100,56 Marialuisa Imperlino (IT) 107,59 29,10 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:21 15:03 info
2017-05-16 10,34 Roberto Villa (IT) 12,10 48,13 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17/18m 08:49 16:27 info
2017-05-15 672,72 Massimo Roncone (IT) smiley 820,72 83,56 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:08 18:12 info
2017-05-15 294,73 Simone Selvini (IT) 324,20 61,63 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 1 09:59 16:28 info
2017-05-15 81,29 Roland Zaccour (IT) 92,67 50,82 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:31 14:00 info
2017-05-13 123,88 Luca Leone (IT) 128,83 24,13 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:02 15:27 info
2017-05-13 39,35 Liana Frola (IT) 36,20 15,44 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 12:25 15:11 info
2017-05-09 492,73 Massimo Roncone (IT) 601,13 61,27 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:35 17:55 info
2017-05-09 185,67 ignazio esposto (IT) 193,09 55,73 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 11:35 15:25 info
2017-05-09 34,84 Jacopo Romei (IT) smiley 32,40 30,58 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS Jeans 13:04 14:56 info
2017-05-05 151,39 Luca Frigerio (IT) 187,73 26,68 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 09:27 18:25 info
2017-05-05 17,71 ignazio esposto (IT) 18,41 11,46 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 11:01 15:02 info
2017-05-02 5,36 Luca Frigerio (IT) 6,65 17,10 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 10:07 14:06 info
2017-04-30 217,70 Lapo Alessandro Busi (IT) 239,47 36,50 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 08:44 15:56 info
2017-04-30 114,99 Luca Leone (IT) 119,59 22,90 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 08:57 14:15 info
2017-04-30 74,66 Marialuisa Imperlino (IT) 79,89 21,73 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:33 14:45 info
2017-04-30 74,37 Liana Frola (IT) 78,83 26,93 Alzate Brianza (IT / ) Janus C FG 12:50 16:02 info
2017-04-30 23,03 Simone Selvini (IT) 23,95 10,01 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:15 13:04 info
2017-04-30 22,19 Jacopo Romei (IT) smiley 20,64 55,08 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS Jeans 12:56 14:30 info
2017-04-29 298,86 Massimo Roncone (IT) 364,60 40,60 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:48 17:47 info
2017-04-29 277,35 Luca Leone (IT) 288,44 41,57 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:04 16:04 info
2017-04-29 211,75 Lorenzo Porro (IT) 228,69 25,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 2b 08:36 17:54 info
2017-04-29 147,50 Simone Selvini (IT) 153,40 35,05 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:49 15:19 info
141 items found, displaying 1 - 50
136 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 1,31 Massimo Roncone (IT) smiley 3,82 1,53 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:24 16:39 info
2017-06-18 68,33 Riccardo Starace (IT) 175,96 70,38 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:03 13:24 info
2017-06-18 63,90 Massimo Roncone (IT) smiley 186,10 74,44 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:51 17:09 info
2017-06-18 59,21 Lorenzo Porro (IT) 168,01 67,21 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 07:36 17:19 info
2017-06-18 37,58 Marialuisa Imperlino (IT) 98,88 39,55 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:18 14:33 info
2017-06-18 22,87 Liana Frola (IT) 53,75 21,50 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:57 13:50 info
2017-06-17 29,84 Lapo Alessandro Busi (IT) 80,19 32,08 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 10:48 14:17 info
2017-06-09 17,83 Liana Frola (IT) 45,90 18,36 Rieti (IT / ) LS 4 12:15 15:25 info
2017-06-08 29,29 Liana Frola (IT) 75,43 30,17 Rieti (IT / ) LS 4 11:33 14:04 info
2017-06-07 48,44 Liana Frola (IT) 130,18 52,07 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:31 15:53 info
2017-06-06 19,40 Liana Frola (IT) 52,14 20,86 Rieti (IT / ) Duo Discus 14:11 15:01 info
2017-06-05 49,14 Liana Frola (IT) 132,07 52,83 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:53 14:25 info
2017-06-03 53,47 Lapo Alessandro Busi (IT) 145,70 58,28 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 16,6m 10:16 14:29 info
2017-06-02 33,19 Marialuisa Imperlino (IT) 87,34 34,94 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:00 13:25 info
2017-05-28 91,57 Massimo Roncone (IT) smiley 266,69 106,68 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:37 17:51 info
2017-05-28 68,03 Alberto Mantegna (IT) 191,77 76,71 Voghera Rivanazz (IT / ) LAK 17/18m 11:14 15:23 info
2017-05-28 39,59 Marialuisa Imperlino (IT) 104,18 41,67 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:07 14:06 info
2017-05-27 29,63 Liana Frola (IT) 69,62 27,85 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:54 14:22 info
2017-05-26 45,36 Luca Leone (IT) 116,80 46,72 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:13 14:24 info
2017-05-22 83,23 Valentino Pozzoli (IT) 236,17 94,47 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 08:14 16:39 info
2017-05-21 88,22 Simone Selvini (IT) 237,10 94,84 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 1 10:12 15:48 info
2017-05-21 85,58 Luca Leone (IT) 220,38 88,15 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:40 16:00 info
2017-05-21 84,70 Lapo Alessandro Busi (IT) 227,62 91,05 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 09:46 14:42 info
2017-05-21 75,71 Roland Zaccour (IT) 209,14 83,65 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 10:17 15:26 info
2017-05-21 36,89 Marialuisa Imperlino (IT) 97,06 38,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 12:16 15:30 info
2017-05-20 74,10 Roland Zaccour (IT) 204,70 81,88 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:58 14:44 info
2017-05-17 42,52 Marialuisa Imperlino (IT) 111,88 44,75 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:21 15:03 info
2017-05-16 64,56 Roberto Villa (IT) 181,99 72,80 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17/18m 08:49 16:27 info
2017-05-15 106,91 Massimo Roncone (IT) smiley 311,37 124,55 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:08 18:12 info
2017-05-15 85,61 Simone Selvini (IT) 230,07 92,03 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 1 09:59 16:28 info
2017-05-15 67,13 Roland Zaccour (IT) 185,44 74,18 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:31 14:00 info
2017-05-13 58,71 Luca Leone (IT) 151,18 60,47 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:02 15:27 info
2017-05-13 28,83 Liana Frola (IT) 67,74 27,10 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 12:25 15:11 info
2017-05-09 97,85 Massimo Roncone (IT) 285,00 114,00 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:35 17:55 info
2017-05-09 69,72 ignazio esposto (IT) 179,53 71,81 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 11:35 15:25 info
2017-05-09 29,84 Jacopo Romei (IT) smiley 70,69 28,27 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS Jeans 13:04 14:56 info
2017-05-05 110,67 Luca Frigerio (IT) 326,47 130,59 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 09:27 18:25 info
2017-05-05 77,29 ignazio esposto (IT) 199,03 79,61 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 11:01 15:02 info
2017-05-02 95,83 Luca Frigerio (IT) 282,69 113,08 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 10:07 14:06 info
2017-04-30 74,61 Simone Selvini (IT) 192,13 76,85 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:15 13:04 info
2017-04-30 74,36 Lapo Alessandro Busi (IT) 199,83 79,93 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 08:44 15:56 info
2017-04-30 65,29 Liana Frola (IT) 170,57 68,23 Alzate Brianza (IT / ) Janus C FG 12:50 16:02 info
2017-04-30 64,56 Luca Leone (IT) 166,23 66,49 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 08:57 14:15 info
2017-04-30 46,26 Marialuisa Imperlino (IT) 121,73 48,69 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:33 14:45 info
2017-04-30 27,87 Jacopo Romei (IT) smiley 66,01 26,40 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS Jeans 12:56 14:30 info
2017-04-29 92,82 Marco Marelli (IT) 256,42 102,57 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2 08:47 17:13 info
2017-04-29 91,90 Roland Zaccour (IT) 253,87 101,55 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:44 15:41 info
2017-04-29 89,53 Massimo Roncone (IT) 260,77 104,31 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:48 17:47 info
2017-04-29 87,75 Simone Selvini (IT) 225,95 90,38 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:49 15:19 info
2017-04-29 77,37 Valentino Pozzoli (IT) 219,53 87,81 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 09:12 16:22 info
136 items found, displaying 1 - 50
141 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 482,72 Massimo Roncone (IT) smiley 598,73 89,76 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:24 16:39 info
2017-06-18 451,48 Massimo Roncone (IT) smiley 559,98 62,68 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:51 17:09 info
2017-06-18 437,83 Lorenzo Porro (IT) 508,03 55,73 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 07:36 17:19 info
2017-06-18 329,88 Riccardo Starace (IT) 223,00 72,01 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:03 13:24 info
2017-06-18 238,54 Marialuisa Imperlino (IT) 136,55 33,72 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:18 14:33 info
2017-06-18 158,18 Liana Frola (IT) 66,94 38,54 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:57 13:50 info
2017-06-17 146,42 Lapo Alessandro Busi (IT) 110,73 35,44 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 10:48 14:17 info
2017-06-09 84,66 Liana Frola (IT) 57,23 21,05 Rieti (IT / ) LS 4 12:15 15:25 info
2017-06-08 121,89 Liana Frola (IT) 82,40 34,21 Rieti (IT / ) LS 4 11:33 14:04 info
2017-06-07 214,90 Liana Frola (IT) 162,52 53,72 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:31 15:53 info
2017-06-06 80,26 Liana Frola (IT) 60,70 82,46 Rieti (IT / ) Duo Discus 14:11 15:01 info
2017-06-05 197,09 Liana Frola (IT) 149,05 65,65 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:53 14:25 info
2017-06-04 108,31 Liana Frola (IT) 81,91 69,76 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:23 14:09 info
2017-06-03 276,90 Lapo Alessandro Busi (IT) 217,09 56,87 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 16,6m 10:16 14:29 info
2017-06-02 231,69 Marialuisa Imperlino (IT) 132,63 42,40 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:00 13:25 info
2017-05-28 563,20 Massimo Roncone (IT) smiley 698,55 77,58 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:37 17:51 info
2017-05-28 262,42 Marialuisa Imperlino (IT) 150,22 39,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:07 14:06 info
2017-05-28 230,73 Alberto Mantegna (IT) 282,01 72,87 Voghera Rivanazz (IT / ) LAK 17/18m 11:14 15:23 info
2017-05-27 201,82 Liana Frola (IT) 85,41 38,92 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:54 14:22 info
2017-05-26 248,17 Luca Leone (IT) 167,76 43,53 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:13 14:24 info
2017-05-22 565,30 Valentino Pozzoli (IT) 655,94 81,84 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 08:14 16:39 info
2017-05-21 662,37 Luca Leone (IT) 447,76 73,90 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:40 16:00 info
2017-05-21 585,91 Simone Selvini (IT) 506,39 91,34 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 1 10:12 15:48 info
2017-05-21 510,06 Lapo Alessandro Busi (IT) 385,73 81,83 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 09:46 14:42 info
2017-05-21 447,36 Roland Zaccour (IT) 415,28 83,91 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 10:17 15:26 info
2017-05-21 251,41 Marialuisa Imperlino (IT) 143,92 46,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 12:16 15:30 info
2017-05-20 348,76 Roland Zaccour (IT) 323,75 71,05 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:58 14:44 info
2017-05-17 333,85 Marialuisa Imperlino (IT) 191,11 42,29 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:21 15:03 info
2017-05-16 386,26 Roberto Villa (IT) 377,68 68,32 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17/18m 08:49 16:27 info
2017-05-15 684,51 Massimo Roncone (IT) smiley 849,02 86,51 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:08 18:12 info
2017-05-15 550,32 Simone Selvini (IT) 475,63 78,58 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 1 09:59 16:28 info
2017-05-15 318,65 Roland Zaccour (IT) 295,80 69,99 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:31 14:00 info
2017-05-13 314,23 Luca Leone (IT) 212,42 39,79 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:02 15:27 info
2017-05-13 211,08 Liana Frola (IT) 89,33 35,89 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 12:25 15:11 info
2017-05-09 719,27 Massimo Roncone (IT) 892,14 92,11 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:35 17:55 info
2017-05-09 348,37 ignazio esposto (IT) 269,14 76,06 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 11:35 15:25 info
2017-05-09 270,10 Jacopo Romei (IT) smiley 77,87 45,68 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS Jeans 13:04 14:56 info
2017-05-05 394,03 ignazio esposto (IT) 304,42 78,71 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 11:01 15:02 info
2017-05-05 370,22 Luca Frigerio (IT) 711,56 95,83 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 09:27 18:25 info
2017-05-02 167,24 Luca Frigerio (IT) 321,43 117,88 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 10:07 14:06 info
2017-04-30 712,83 Lapo Alessandro Busi (IT) 431,26 63,14 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 08:44 15:56 info
2017-04-30 502,56 Luca Leone (IT) 339,73 65,27 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 08:57 14:15 info
2017-04-30 369,12 Liana Frola (IT) 207,37 69,14 Alzate Brianza (IT / ) Janus C FG 12:50 16:02 info
2017-04-30 338,31 Jacopo Romei (IT) smiley 73,15 53,52 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS Jeans 12:56 14:30 info
2017-04-30 310,95 Simone Selvini (IT) 240,23 89,32 Alzate Brianza (IT / ) DG 300 10:15 13:04 info
2017-04-30 306,72 Marialuisa Imperlino (IT) 175,58 47,39 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:33 14:45 info
2017-04-29 685,90 Massimo Roncone (IT) 850,74 96,52 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:48 17:47 info
2017-04-29 682,66 Roland Zaccour (IT) 554,49 96,28 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:44 15:41 info
2017-04-29 680,37 Luca Leone (IT) 459,93 70,60 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:04 16:04 info
2017-04-29 649,16 Marco Marelli (IT) 703,04 89,20 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2 08:47 17:13 info
141 items found, displaying 1 - 50
5 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-05-15 872,39 Massimo Roncone (IT) smiley 818,71 83,50 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:08 18:12 info
2017-05-09 490,90 Massimo Roncone (IT) 598,89 78,29 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:35 17:55 info
2017-04-09 545,33 Massimo Roncone (IT) 499,18 74,15 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 08:57 16:04 info
2017-04-03 0,00 Roberto Villa (IT) 323,91 46,92 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17A T 18m 09:20 16:25 info
2017-03-31 529,16 Massimo Roncone (IT) 496,60 62,92 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:46 16:59 info
5 items found, displaying all items
space
56 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 490,76 Massimo Roncone (IT) smiley 598,73 89,76 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:24 16:39 info
2017-06-18 459,00 Massimo Roncone (IT) smiley 559,98 62,68 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:51 17:09 info
2017-06-18 127,62 Marialuisa Imperlino (IT) 136,55 33,72 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:18 14:33 info
2017-06-02 123,95 Marialuisa Imperlino (IT) 132,63 42,40 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:00 13:25 info
2017-05-28 572,58 Massimo Roncone (IT) smiley 698,55 77,58 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:37 17:51 info
2017-05-28 140,39 Marialuisa Imperlino (IT) 150,22 39,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:07 14:06 info
2017-05-26 161,31 Luca Leone (IT) 167,76 43,53 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:13 14:24 info
2017-05-21 430,54 Luca Leone (IT) 447,76 73,90 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:40 16:00 info
2017-05-21 364,28 Roland Zaccour (IT) 415,28 83,91 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 10:17 15:26 info
2017-05-21 134,50 Marialuisa Imperlino (IT) 143,92 46,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 12:16 15:30 info
2017-05-20 283,99 Roland Zaccour (IT) 323,75 71,05 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:58 14:44 info
2017-05-17 178,61 Marialuisa Imperlino (IT) 191,11 42,29 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:21 15:03 info
2017-05-15 957,64 Massimo Roncone (IT) smiley 849,02 86,51 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:08 18:12 info
2017-05-15 259,47 Roland Zaccour (IT) 295,80 69,99 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:31 14:00 info
2017-05-13 204,25 Luca Leone (IT) 212,42 39,79 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:02 15:27 info
2017-05-09 878,53 Massimo Roncone (IT) 892,14 92,11 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:35 17:55 info
2017-05-05 573,84 Luca Frigerio (IT) 711,56 95,83 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 09:27 18:25 info
2017-05-02 259,22 Luca Frigerio (IT) 321,43 117,88 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 10:07 14:06 info
2017-04-30 164,09 Marialuisa Imperlino (IT) 175,58 47,39 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:33 14:45 info
2017-04-29 697,33 Massimo Roncone (IT) 850,74 96,52 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:48 17:47 info
2017-04-29 500,40 Stefano Merli (IT) 595,48 81,60 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 16:30 info
2017-04-29 486,39 Roland Zaccour (IT) 554,49 96,28 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:44 15:41 info
2017-04-29 442,24 Luca Leone (IT) 459,93 70,60 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:04 16:04 info
2017-04-29 216,05 Marialuisa Imperlino (IT) 231,17 57,48 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:50 16:01 info
2017-04-23 669,81 Massimo Roncone (IT) 817,17 91,19 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:05 17:16 info
2017-04-23 480,89 Stefano Merli (IT) 572,26 64,29 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:43 18:01 info
2017-04-23 242,21 Lapo Alessandro Busi (IT) 266,43 58,43 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 09:32 14:18 info
2017-04-23 205,29 Alberto Mantegna (IT) 227,87 70,77 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus WL 09:20 12:45 info
2017-04-23 137,11 Marialuisa Imperlino (IT) 146,71 44,83 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:27 15:14 info
2017-04-20 472,71 Stefano Merli (IT) 562,52 88,99 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 09:06 15:35 info
2017-04-19 467,17 Luca Frigerio (IT) 532,57 113,52 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 08:08 13:03 info
2017-04-17 93,59 Marialuisa Imperlino (IT) 100,14 48,12 Alzate Brianza (IT / ) Discus 12:06 15:09 info
2017-04-14 203,16 Alberto Torriani (IT) 247,86 80,18 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:41 12:54 info
2017-04-14 97,93 Marialuisa Imperlino (IT) 104,79 39,11 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:22 14:11 info
2017-04-09 669,68 Massimo Roncone (IT) 602,24 89,19 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 08:57 16:04 info
2017-04-09 501,88 Alberto Pozzi (IT) 597,24 90,16 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 09:10 16:01 info
2017-04-09 71,73 Marialuisa Imperlino (IT) 76,75 24,89 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:41 13:57 info
2017-04-08 264,21 Roberto Villa (IT) 309,12 63,19 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17/18m 10:53 15:52 info
2017-04-08 245,32 Luca Leone (IT) 255,13 56,42 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:48 15:39 info
2017-04-06 492,73 Stefano Merli (IT) 586,35 84,98 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 09:01 16:13 info
2017-04-06 340,06 Alberto Mantegna (IT) 397,87 75,38 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17/18m 09:32 15:02 info
2017-04-05 79,83 Marialuisa Imperlino (IT) 85,42 45,25 Alzate Brianza (IT / ) Discus 12:12 14:37 info
2017-04-03 579,98 Stefano Merli (IT) 690,18 86,35 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:49 16:59 info
2017-04-03 0,00 Roberto Villa (IT) 608,61 87,58 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17A T 18m 09:20 16:25 info
2017-03-31 723,69 Massimo Roncone (IT) 689,23 86,97 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:46 16:59 info
2017-03-31 130,18 Marialuisa Imperlino (IT) 139,29 42,40 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:23 15:00 info
2017-03-29 188,00 Marialuisa Imperlino (IT) 201,16 49,83 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:09 15:23 info
2017-03-25 335,28 Stefano Merli (IT) 398,98 76,42 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 10:26 15:52 info
2017-03-25 277,54 Valentino Pozzoli (IT) 327,50 67,84 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 11:04 16:51 info
2017-03-25 62,14 DIEGO RIGAMONTI (IT) 64,63 25,82 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:30 14:20 info
56 items found, displaying 1 - 50
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
23. Juni

DWD-Wetterprognose zur Segelflug-BUNDESLIGA Runde

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenPeter H. BraaschBürklinaerokurier
Gold Sponsoren
Gold SponsorenJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule Wasserkuppe
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHOLC Sponsor werden?