OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
  • Weltweit
  • -----------
  • Afrika
  • Asien
  • Australien / Ozeanien
  • Europa
  • Nordamerika
  • Südamerika
Alle gemeldeten Flüge FSG Lünen e.V. (DE) 2015
( Weltweit OLCP)
118 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-08-26 307,77 Wilhelm Hallerberg (DE) 315,31 53,62 Saint Auban (FR / ) Duo Discus XLT 11:21 17:27 info
2015-08-23 125,15 Jan Frese (DE) 122,00 53,33 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 12:15 15:24 info
2015-08-22 472,08 Christian Luppa (DE) 440,70 91,90 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 10:34 15:52 info
2015-08-22 82,25 Tobias Bockmann (DE) 60,98 44,19 Luenen Lippeweid (DE / NW) SZD 51 Junior 12:20 13:52 info
2015-08-21 532,57 Wilhelm Hallerberg (DE) 488,57 74,16 Saint Auban (FR / ) Duo Discus XLT 10:41 17:28 info
2015-08-21 381,99 Christian Luppa (DE) 415,84 77,82 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 09:53 16:00 info
2015-08-19 455,16 Wilhelm Hallerberg (DE) 447,12 71,83 Saint Auban (FR / ) Duo Discus XLT 10:40 17:18 info
2015-08-17 483,18 Wilhelm Hallerberg (DE) 455,26 74,65 Saint Auban (FR / ) Duo Discus XLT 10:55 17:21 info
2015-07-31 309,89 Wilhelm Hallerberg (DE) 304,28 55,36 Leibertingen (DE / BW) Discus 2T/18m 09:42 15:19 info
2015-07-30 587,32 Jan Frese (DE) 515,62 84,70 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 09:02 15:13 info
2015-07-30 291,73 Georg Claus (DE) 273,62 62,39 Leibertingen (DE / BW) Discus 09:28 14:04 info
2015-07-30 243,38 Andreas Fischer (DE) 224,05 70,49 Leibertingen (DE / BW) ASW 27 09:25 12:55 info
2015-07-30 125,07 Tobias Hille (DE) 134,40 54,98 Leibertingen (DE / BW) ASW 27 13:18 15:54 info
2015-07-30 97,81 Andree Mathias (DE) 80,32 68,13 Leibertingen (DE / BW) LS 4 10:04 11:23 info
2015-07-28 137,19 Wolfgang Brassat (DE) 139,30 74,14 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 10:21 12:54 info
2015-07-24 115,19 Wilhelm Hallerberg (DE) 104,04 56,10 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 14:04 16:02 info
2015-07-22 167,10 Jan Frese (DE) 151,45 98,20 Leibertingen (DE / BW) Discus 2T/18m 11:13 12:48 info
2015-07-22 165,54 Frank Sobczak (DE) 149,24 67,99 Leibertingen (DE / BW) LS 4 10:27 13:00 info
2015-07-22 86,92 Tobias Hille (DE) 92,44 84,98 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 10:40 11:53 info
2015-07-21 581,23 Kristina Brassat (DE) 614,79 90,72 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 09:42 16:54 info
2015-07-21 428,48 Bernd Munsch (DE) 436,96 65,37 Leibertingen (DE / BW) Discus 2T/18m 09:24 16:13 info
2015-07-21 290,58 Tobias Hille (DE) 256,80 66,30 Leibertingen (DE / BW) LS 4 10:42 14:47 info
2015-07-20 459,42 Wilhelm Hallerberg (DE) 504,36 82,29 Leibertingen (DE / BW) Discus 2T/18m 09:42 16:19 info
2015-07-11 142,20 Bernd Munsch (DE) 134,45 58,40 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 11:21 13:42 info
2015-07-11 124,33 Wilhelm Hallerberg (DE) 117,20 63,72 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 14:25 16:17 info
2015-07-06 677,37 Wilhelm Hallerberg (DE) 599,03 81,46 Borkenberge (DE / NW) Discus 2T/18m 09:52 17:27 info
2015-06-28 318,90 Christian Luppa (DE) 291,70 79,40 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 10:20 14:28 info
2015-06-28 307,68 Jan Frese (DE) 303,32 75,54 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 10:09 14:32 info
2015-06-27 146,22 Jörg Clemens Becker (DE) smiley 138,45 75,45 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 14:28 16:30 info
2015-06-26 105,36 Waldemar Bednarczyk (DE) 96,14 68,54 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 12:16 13:50 info
2015-06-25 128,73 Wilhelm Hallerberg (DE) 117,13 68,39 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus T 13:54 15:43 info
2015-06-25 75,07 Bernd Munsch (DE) 82,59 73,52 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 17:18 18:33 info
2015-06-14 112,83 Wilhelm Hallerberg (DE) 108,29 40,62 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 12:40 15:34 info
2015-06-14 86,73 Bernd Munsch (DE) 86,44 49,50 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 09:57 12:09 info
2015-06-14 76,71 Bernd Munsch (DE) 72,66 45,96 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 13:39 15:22 info
2015-06-14 44,37 Dirk Rafael (DE) 39,21 30,90 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 12:52 14:17 info
2015-06-07 785,99 Wilhelm Hallerberg (DE) 725,88 86,10 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 08:46 17:23 info
2015-06-07 491,43 Jan Frese (DE) 397,78 76,68 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 10:08 15:41 info
2015-06-07 339,16 Frank Sobczak (DE) 313,65 70,98 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 09:55 14:38 info
2015-06-07 331,32 Tobias Hille (DE) 299,97 72,44 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 10:58 15:10 info
2015-06-06 393,55 Wilhelm Hallerberg (DE) 350,26 74,81 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 11:03 15:53 info
2015-06-06 110,47 Tobias Hille (DE) 93,63 48,68 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 12:42 14:40 info
2015-06-05 499,84 Jörg Clemens Becker (DE) smiley 441,62 75,79 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 09:46 15:42 info
2015-06-04 416,71 Christian Luppa (DE) 381,78 82,08 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 09:12 14:07 info
2015-06-04 387,75 Edgar Schnittker (DE) 316,86 66,83 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 09:30 14:30 info
2015-06-04 383,20 Wilhelm Hallerberg (DE) 378,19 66,04 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 09:19 15:04 info
2015-06-04 366,93 Dirk Rafael (DE) 311,73 60,95 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 09:39 14:55 info
2015-06-04 169,01 Georg Claus (DE) 186,06 71,29 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 09:51 15:21 info
2015-06-04 44,42 Jan Frese (DE) 33,26 63,15 Luenen Lippeweid (DE / NW) SZD 51 Junior 13:02 13:42 info
2015-06-03 292,12 Jörg Clemens Becker (DE) smiley 289,63 59,53 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 09:55 15:03 info
2015-06-02 200,91 Jörg Clemens Becker (DE) smiley 202,18 47,43 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 09:23 14:44 info
2015-06-01 141,21 Jörg Clemens Becker (DE) smiley 152,47 63,38 Leibertingen (DE / BW) Duo Discus XLT 09:46 12:39 info
2015-05-29 76,97 Andreas Fischer (DE) 69,68 36,95 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 10:51 13:28 info
2015-05-28 220,64 Georg Claus (DE) 223,80 54,17 Leibertingen (DE / BW) Discus 10:57 15:19 info
2015-05-27 203,91 Frank Sobczak (DE) 207,39 58,61 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 10:31 14:22 info
2015-05-27 104,15 Andree Mathias (DE) 93,84 54,52 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 12:28 14:15 info
2015-05-27 67,48 Waldemar Bednarczyk (DE) 73,68 70,39 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 10:46 12:02 info
2015-05-27 52,88 Tobias Hille (DE) 53,77 39,63 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 10:13 11:45 info
2015-05-24 161,55 Jörg Clemens Becker (DE) smiley 170,50 64,37 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 10:06 12:53 info
2015-05-24 119,96 Frank Sobczak (DE) 114,52 67,54 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 10:26 12:10 info
2015-05-24 114,12 Simon Teichmann (DE) 121,10 50,83 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 13:04 15:29 info
2015-05-17 149,59 Ralph Luppa (DE) smiley 152,25 74,80 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 10:50 12:59 info
2015-05-17 108,56 Frank Sobczak (DE) 99,24 58,07 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus 11:37 13:23 info
2015-05-14 184,20 Christian Luppa (DE) 164,11 71,32 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 11:02 13:22 info
2015-05-14 181,49 Ralph Luppa (DE) smiley 161,66 71,60 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 11:05 13:28 info
2015-05-10 183,67 Bernd Munsch (DE) 199,86 59,50 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 12:29 15:54 info
2015-05-10 0,00 Frank Sobczak (DE) 57,60 63,96 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 12:17 13:48 info
2015-05-02 619,87 Christian Luppa (DE) 553,29 81,26 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 09:21 16:19 info
2015-05-02 464,46 Georg Claus (DE) 400,38 82,10 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 09:35 14:38 info
2015-05-02 234,45 Tobias Hille (DE) 198,41 61,16 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 09:41 13:07 info
2015-05-02 68,32 Dirk Rafael (DE) 57,61 60,18 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 13:00 14:04 info
2015-05-01 639,13 Wilhelm Hallerberg (DE) 607,70 81,94 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 09:54 17:33 info
2015-05-01 550,28 Ralph Luppa (DE) smiley 530,89 77,84 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 09:19 16:30 info
2015-05-01 155,28 Georg Claus (DE) 129,33 65,71 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 13:43 16:11 info
2015-05-01 133,29 Jan Frese (DE) 116,41 77,72 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 11:54 13:33 info
2015-05-01 84,48 Frank Sobczak (DE) 71,64 68,46 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 12:22 13:33 info
2015-05-01 8,45 Frank Sobczak (DE) 7,32 40,67 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 09:36 09:57 info
2015-04-19 253,73 Jörg Clemens Becker (DE) smiley 256,31 60,03 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 11:11 15:52 info
2015-04-19 121,90 Wilhelm Hallerberg (DE) 109,07 55,49 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus 13:04 15:05 info
2015-04-18 685,51 Christian Luppa (DE) 640,30 86,45 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 09:00 16:37 info
2015-04-18 670,78 Wilhelm Hallerberg (DE) 642,99 86,44 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 08:58 16:38 info
2015-04-18 458,23 Jan Frese (DE) 370,25 70,23 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 09:08 14:39 info
2015-04-18 249,30 Thomas Grabinski (DE) 265,55 68,03 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 11:25 15:59 info
2015-04-18 122,71 Dirk Rafael (DE) 104,20 61,32 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 09:45 11:42 info
2015-04-18 0,00 Andree Mathias (DE) 89,10 63,74 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 11:54 13:35 info
2015-04-12 166,43 Ralph Luppa (DE) smiley 166,24 51,49 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 09:56 13:39 info
2015-04-12 109,76 Jörg Clemens Becker (DE) smiley 100,77 61,07 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 09:34 11:15 info
2015-04-12 100,08 Frank Sobczak (DE) 89,12 57,60 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 12:13 13:55 info
2015-04-12 71,90 Wolfgang Brassat (DE) 67,37 44,62 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 11:34 13:06 info
2015-04-12 0,00 Jan Frese (DE) 71,25 42,98 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 10:07 11:54 info
2015-04-10 294,46 Wilhelm Hallerberg (DE) 300,83 55,16 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 10:50 16:33 info
2015-04-10 213,98 Christian Luppa (DE) 211,01 65,88 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 12:24 15:55 info
2015-04-09 177,92 Ralph Luppa (DE) smiley 172,74 52,35 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 12:58 16:42 info
2015-04-09 120,07 Georg Claus (DE) 117,49 51,76 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 12:33 15:19 info
2015-04-08 109,60 Wilhelm Hallerberg (DE) 106,32 44,79 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 13:32 16:13 info
2015-04-08 98,77 Georg Claus (DE) 94,23 45,11 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 14:17 16:38 info
2015-04-08 79,17 Jan Frese (DE) 77,86 32,10 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 13:05 15:46 info
2015-04-07 197,94 Ralph Luppa (DE) smiley 205,59 41,00 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 10:35 15:57 info
2015-04-07 135,71 Wilhelm Hallerberg (DE) 138,58 49,53 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 12:52 15:55 info
2015-04-07 103,78 Carsten Hallerberg (DE) 101,74 56,77 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 10:23 12:28 info
2015-04-07 56,65 Georg Claus (DE) 53,96 38,45 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 12:14 13:57 info
2015-04-07 48,73 Jan Frese (DE) 44,44 39,56 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 10:11 11:52 info
2015-04-05 623,26 Christian Luppa (DE) 540,89 93,83 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 10:48 16:40 info
2015-04-05 606,29 Wilhelm Hallerberg (DE) 545,42 84,14 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 10:14 17:02 info
2015-04-05 400,04 Jan Frese (DE) 324,42 68,04 Luenen Lippeweid (DE / NW) LS 4 11:07 16:02 info
2015-04-05 265,34 Ralph Luppa (DE) smiley 280,39 90,01 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 13:47 17:18 info
2015-04-05 87,01 Georg Claus (DE) 66,49 44,29 Luenen Lippeweid (DE / NW) SZD 51 Junior 13:58 15:58 info
2015-04-04 244,30 Ralph Luppa (DE) smiley 250,18 83,13 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 12:53 16:08 info
2015-04-04 160,54 Jan Frese (DE) 153,91 57,55 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 13:12 16:13 info
2015-04-04 130,48 Wilhelm Hallerberg (DE) 126,87 92,01 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 11:22 12:54 info
2015-04-04 106,46 Frank Sobczak (DE) 98,90 57,80 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 14:03 15:54 info
2015-04-04 80,06 Sebastian Wulf (DE) 74,39 74,31 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 11:08 12:17 info
2015-04-03 222,53 Wilhelm Hallerberg (DE) 227,45 93,56 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 12:31 15:12 info
2015-04-03 118,65 Carsten Hallerberg (DE) 108,64 68,09 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2T/18m 10:01 11:42 info
2015-04-03 108,88 Sebastian Wulf (DE) 108,68 82,61 Luenen Lippeweid (DE / NW) Duo Discus XLT 09:45 11:14 info
2014-10-03 119,12 Wilhelm Hallerberg (DE) 123,85 48,36 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 12:02 14:45 info
2014-09-27 192,23 Wilhelm Hallerberg (DE) 196,83 63,77 Luenen Lippeweid (DE / NW) Discus 2/18m 12:39 15:48 info
2014-09-27 171,75 Christian Luppa (DE) 172,06 60,89 Luenen Lippeweid (DE / NW) ASW 27 12:26 15:32 info
118 items found, displaying all items
space

Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
29. Mai
Bitterwasser-Lodge sucht Saisonkräfte
OLC Finale 2016
1. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Symposium für den sportorientierten Segelflug
Platin Sponsoren
Platin SponsorenaerokurierPeter H. BraaschBürklin
Gold Sponsoren
Gold SponsorenTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenTostSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvus
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor LuchtvaartHosting AgencyFAIBarronHiltonCupOLC Sponsor werden?