OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
AVS Verona (IT) 2017

Sportprofil

14 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Andrea Salvadori
19 94:41 5.394,76 57,99
Marco Massimo Kessler
19 65:42 3.326,45 49,21
Roberto Zattera
10 37:49 2.158,30 57,30
Carlo Sperotto
16 44:24 1.960,79 36,79
Silvano Melotti smiley
7 30:58 1.498,05 48,73
Flavio Ambrosini
7 30:44 1.428,54 48,61
Andrea Olivieri
8 34:41 1.276,60 34,62
Arnaldo Salvaterra
4 19:35 1.181,76 68,03
Pietro Guarino
9 32:44 1.163,99 31,17
Francesco Barbieri
8 34:44 1.113,89 34,59
Alberto Boria
9 15:28 605,80 17,59
Federico Agostinelli
2 5:53 296,97 41,33
Erminio Giolai smiley
2 5:05 223,69 28,86
Simone Poiani
3 15:49 165,91 0,00
14 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  BHC
  NDC

123 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-20 171,56 Silvano Melotti (IT) smiley 151,77 47,57 Verona Boscomant (IT / ) DG 200 11:09 15:27 info
2017-09-20 123,58 Carlo Sperotto (IT) 119,26 54,37 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:57 13:17 info
2017-09-06 151,05 Carlo Sperotto (IT) 157,14 59,33 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 11:22 14:20 info
2017-09-03 261,61 Andrea Salvadori (IT) 265,26 74,71 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:42 14:35 info
2017-09-03 215,66 Roberto Zattera (IT) 194,31 63,28 Verona Boscomant (IT / ) LS 3a 11:28 14:51 info
2017-09-03 146,99 Marco Massimo Kessler (IT) 120,76 55,98 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 12:32 14:55 info
2017-08-30 156,65 Andrea Olivieri (IT) 134,48 34,59 Verona Boscomant (IT / ) Hornet 10:50 14:49 info
2017-08-23 138,10 Flavio Ambrosini (IT) 124,85 30,55 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 11:27 15:45 info
2017-08-23 79,00 Alberto Boria (IT) 63,02 22,42 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 11:39 14:33 info
2017-08-20 356,71 Arnaldo Salvaterra (IT) 348,59 67,51 Verona Boscomant (IT / ) LS 6 11:11 16:32 info
2017-08-20 338,78 Pietro Guarino (IT) 315,63 67,47 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:20 16:22 info
2017-08-20 283,61 Marco Massimo Kessler (IT) 319,98 65,27 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 10:53 16:00 info
2017-08-20 231,73 Silvano Melotti (IT) smiley 213,72 45,91 Verona Boscomant (IT / ) DG 200 11:06 15:52 info
2017-08-20 0,00 Simone Poiani (IT) 192,60 39,63 Verona Boscomant (IT / ) Pegase 10:27 15:33 info
2017-08-18 336,31 Andrea Salvadori (IT) 345,01 65,81 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:30 15:54 info
2017-08-15 235,09 Andrea Salvadori (IT) 244,45 53,03 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:53 14:37 info
2017-08-15 156,95 Marco Massimo Kessler (IT) 134,63 52,46 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:21 14:16 info
2017-08-15 86,15 Alberto Boria (IT) 69,66 28,54 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 11:11 13:45 info
2017-08-15 0,00 Simone Poiani (IT) 135,30 27,53 Verona Boscomant (IT / ) Pegase 10:51 15:51 info
2017-08-13 389,97 Andrea Salvadori (IT) 412,72 75,26 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:41 16:25 info
2017-08-12 166,55 Carlo Sperotto (IT) 160,47 55,60 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:03 13:04 info
2017-08-11 358,17 Roberto Zattera (IT) 353,83 77,10 Thiene (IT / ) LS 3a 10:34 15:29 info
2017-08-04 270,50 Andrea Salvadori (IT) 302,96 75,65 Asiago (IT / ) DG 800B/18m 10:09 14:24 info
2017-07-30 86,79 Andrea Olivieri (IT) 70,16 29,59 Verona Boscomant (IT / ) Hornet 11:51 14:18 info
2017-07-30 32,41 Alberto Boria (IT) 25,12 38,47 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 13:16 13:58 info
2017-07-29 351,13 Andrea Salvadori (IT) 381,21 64,87 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:45 15:46 info
2017-07-29 165,91 Simone Poiani (IT) 148,31 34,65 Verona Boscomant (IT / ) Pegase 10:43 16:27 info
2017-07-29 158,03 Pietro Guarino (IT) 138,99 47,73 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 10:59 14:36 info
2017-07-29 153,70 Carlo Sperotto (IT) 155,63 59,08 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:48 13:59 info
2017-07-22 329,77 Andrea Salvadori (IT) 300,52 58,80 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:14 16:47 info
2017-07-22 193,50 Roberto Zattera (IT) 205,18 60,98 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 11:22 14:57 info
2017-07-16 461,11 Andrea Salvadori (IT) 528,56 83,98 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:17 15:47 info
2017-07-16 289,11 Flavio Ambrosini (IT) 304,26 65,78 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:27 15:22 info
2017-07-16 200,71 Marco Massimo Kessler (IT) 199,47 63,65 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 11:15 14:42 info
2017-07-16 99,53 Alberto Boria (IT) 76,50 38,29 Verona Boscomant (IT / ) Twin Astir RG 11:51 13:58 info
2017-07-08 259,81 Andrea Salvadori (IT) 247,80 54,71 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 10:51 15:45 info
2017-07-02 200,80 Marco Massimo Kessler (IT) 194,27 56,23 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 10:55 15:10 info
2017-07-01 221,44 Flavio Ambrosini (IT) smiley 230,44 62,60 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:48 14:48 info
2017-07-01 210,34 Roberto Zattera (IT) 185,50 64,08 Ferrara Gld (IT / ) LS 3a 10:53 14:00 info
2017-07-01 197,13 Marco Massimo Kessler (IT) 183,07 74,34 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 10:56 13:36 info
2017-07-01 0,00 Flavio Ambrosini (IT) 0,00 0,00 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:48 14:48 info
2017-06-24 291,96 Andrea Salvadori (IT) 293,27 69,33 Ferrara Gld (IT / ) DG 800B/18m 11:52 16:14 info
2017-06-24 169,99 Marco Massimo Kessler (IT) 168,25 55,67 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 12:01 15:15 info
2017-06-24 140,20 Pietro Guarino (IT) 120,70 46,47 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:26 14:23 info
2017-06-23 149,16 Marco Massimo Kessler (IT) 139,41 43,33 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 12:48 16:14 info
2017-06-18 345,90 Arnaldo Salvaterra (IT) 377,31 69,34 Verona Boscomant (IT / ) LS 6 09:27 15:04 info
2017-06-18 212,94 Roberto Zattera (IT) 193,53 47,40 Verona Boscomant (IT / ) LS 3a 10:15 14:29 info
2017-06-18 208,76 Andrea Olivieri (IT) 170,13 32,85 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 09:54 15:23 info
2017-06-18 190,63 Marco Massimo Kessler (IT) 180,82 46,86 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 10:21 14:28 info
2017-06-18 146,52 Carlo Sperotto (IT) 145,10 45,93 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:07 13:23 info
123 items found, displaying 1 - 50
116 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-20 99,03 Silvano Melotti (IT) smiley 105,96 26,78 Verona Boscomant (IT / ) DG 200 11:09 15:27 info
2017-09-20 63,24 Carlo Sperotto (IT) 72,09 35,75 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:57 13:17 info
2017-09-06 44,03 Carlo Sperotto (IT) 50,19 31,51 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 11:22 14:20 info
2017-09-03 122,69 Andrea Salvadori (IT) 144,78 39,57 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:42 14:35 info
2017-09-03 113,49 Roberto Zattera (IT) 121,43 39,11 Verona Boscomant (IT / ) LS 3a 11:28 14:51 info
2017-09-03 95,29 Marco Massimo Kessler (IT) 97,20 47,14 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 12:32 14:55 info
2017-08-30 73,91 Andrea Olivieri (IT) 73,91 20,70 Verona Boscomant (IT / ) Hornet 10:50 14:49 info
2017-08-23 78,58 Flavio Ambrosini (IT) 85,65 21,42 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 11:27 15:45 info
2017-08-23 44,55 Alberto Boria (IT) 42,77 15,63 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 11:39 14:33 info
2017-08-20 142,16 Arnaldo Salvaterra (IT) 157,80 32,81 Verona Boscomant (IT / ) LS 6 11:11 16:32 info
2017-08-20 106,67 Silvano Melotti (IT) smiley 114,13 33,03 Verona Boscomant (IT / ) DG 200 11:06 15:52 info
2017-08-20 97,71 Pietro Guarino (IT) 99,67 22,57 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:20 16:22 info
2017-08-20 33,77 Marco Massimo Kessler (IT) 39,51 12,78 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 10:53 16:00 info
2017-08-18 146,45 Andrea Salvadori (IT) 172,81 34,97 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:30 15:54 info
2017-08-15 93,05 Andrea Salvadori (IT) 109,80 23,82 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:53 14:37 info
2017-08-15 83,16 Marco Massimo Kessler (IT) 84,83 37,31 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:21 14:16 info
2017-08-15 45,31 Alberto Boria (IT) 43,50 18,60 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 11:11 13:45 info
2017-08-13 133,99 Andrea Salvadori (IT) 158,11 31,06 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:41 16:25 info
2017-08-12 86,00 Carlo Sperotto (IT) 98,04 50,34 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:03 13:04 info
2017-08-11 91,65 Roberto Zattera (IT) 98,07 28,45 Thiene (IT / ) LS 3a 10:34 15:29 info
2017-08-04 45,91 Andrea Salvadori (IT) 54,17 15,66 Asiago (IT / ) DG 800B/18m 10:09 14:24 info
2017-07-30 55,44 Andrea Olivieri (IT) 55,44 24,36 Verona Boscomant (IT / ) Hornet 11:51 14:18 info
2017-07-30 20,79 Alberto Boria (IT) 19,96 29,50 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 13:16 13:58 info
2017-07-29 93,57 Andrea Salvadori (IT) 110,41 18,91 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:45 15:46 info
2017-07-29 72,56 Pietro Guarino (IT) 74,01 23,99 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 10:59 14:36 info
2017-07-29 68,33 Simone Poiani (IT) 69,70 13,65 Verona Boscomant (IT / ) Pegase 10:43 16:27 info
2017-07-29 57,26 Carlo Sperotto (IT) 65,28 24,81 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:48 13:59 info
2017-07-22 117,16 Andrea Salvadori (IT) 119,50 30,40 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:14 16:47 info
2017-07-22 60,49 Roberto Zattera (IT) 70,77 22,23 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 11:22 14:57 info
2017-07-16 80,61 Marco Massimo Kessler (IT) 91,09 36,73 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 11:15 14:42 info
2017-07-16 60,48 Alberto Boria (IT) 56,85 28,21 Verona Boscomant (IT / ) Twin Astir RG 11:51 13:58 info
2017-07-16 43,94 Andrea Salvadori (IT) 51,85 9,28 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:17 15:47 info
2017-07-16 33,22 Flavio Ambrosini (IT) 36,21 12,96 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:27 15:22 info
2017-07-08 56,21 Andrea Salvadori (IT) 57,34 14,20 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 10:51 15:45 info
2017-07-02 96,32 Marco Massimo Kessler (IT) 108,84 31,10 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 10:55 15:10 info
2017-07-01 123,19 Roberto Zattera (IT) 131,81 58,37 Ferrara Gld (IT / ) LS 3a 10:53 14:00 info
2017-07-01 117,12 Marco Massimo Kessler (IT) 132,34 70,03 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 10:56 13:36 info
2017-07-01 33,40 Flavio Ambrosini (IT) smiley 36,40 51,03 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:48 14:48 info
2017-06-24 144,81 Andrea Salvadori (IT) 170,87 62,64 Ferrara Gld (IT / ) DG 800B/18m 11:52 16:14 info
2017-06-24 72,89 Pietro Guarino (IT) 74,35 29,76 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:26 14:23 info
2017-06-24 70,36 Marco Massimo Kessler (IT) 79,50 40,82 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 12:01 15:15 info
2017-06-23 85,93 Marco Massimo Kessler (IT) 97,10 40,67 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 12:48 16:14 info
2017-06-18 106,92 Roberto Zattera (IT) 114,41 30,81 Verona Boscomant (IT / ) LS 3a 10:15 14:29 info
2017-06-18 105,11 Andrea Olivieri (IT) 100,90 19,01 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 09:54 15:23 info
2017-06-18 102,03 Marco Massimo Kessler (IT) 115,30 30,30 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 10:21 14:28 info
2017-06-18 64,13 Carlo Sperotto (IT) 73,11 24,20 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:07 13:23 info
2017-06-18 19,89 Arnaldo Salvaterra (IT) 22,08 37,42 Verona Boscomant (IT / ) LS 6 09:27 15:04 info
2017-06-17 117,58 Andrea Salvadori (IT) 119,93 22,80 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 09:45 15:21 info
2017-06-17 76,69 Marco Massimo Kessler (IT) 86,66 36,27 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 12:06 15:00 info
2017-06-17 71,14 Federico Agostinelli (IT) 76,12 24,50 Verona Boscomant (IT / ) Discus 12:45 16:11 info
116 items found, displaying 1 - 50
115 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-20 38,04 Carlo Sperotto (IT) 105,08 42,03 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:57 13:17 info
2017-09-20 36,05 Silvano Melotti (IT) smiley 94,85 37,94 Verona Boscomant (IT / ) DG 200 11:09 15:27 info
2017-09-06 41,83 Carlo Sperotto (IT) 115,55 46,22 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 11:22 14:20 info
2017-09-03 68,75 Andrea Salvadori (IT) 195,08 78,03 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:42 14:35 info
2017-09-03 60,95 Roberto Zattera (IT) 160,38 64,15 Verona Boscomant (IT / ) LS 3a 11:28 14:51 info
2017-09-03 39,32 Marco Massimo Kessler (IT) 99,77 39,91 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 12:32 14:55 info
2017-08-30 35,16 Andrea Olivieri (IT) 87,90 35,16 Verona Boscomant (IT / ) Hornet 10:50 14:49 info
2017-08-23 27,53 Flavio Ambrosini (IT) 73,48 29,39 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 11:27 15:45 info
2017-08-23 17,69 Alberto Boria (IT) 42,91 17,16 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 11:39 14:33 info
2017-08-20 72,87 Pietro Guarino (IT) 184,91 73,96 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:20 16:22 info
2017-08-20 67,94 Arnaldo Salvaterra (IT) 183,87 73,55 Verona Boscomant (IT / ) LS 6 11:11 16:32 info
2017-08-20 60,88 Marco Massimo Kessler (IT) 171,61 68,64 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 10:53 16:00 info
2017-08-20 49,37 Silvano Melotti (IT) smiley 129,92 51,97 Verona Boscomant (IT / ) DG 200 11:06 15:52 info
2017-08-18 59,55 Andrea Salvadori (IT) 168,98 67,59 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:30 15:54 info
2017-08-15 49,30 Andrea Salvadori (IT) 139,90 55,96 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:53 14:37 info
2017-08-15 47,46 Marco Massimo Kessler (IT) 120,44 48,18 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:21 14:16 info
2017-08-15 23,72 Alberto Boria (IT) 57,51 23,00 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 11:11 13:45 info
2017-08-13 71,94 Andrea Salvadori (IT) 204,14 81,66 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:41 16:25 info
2017-08-12 44,58 Carlo Sperotto (IT) 123,15 49,26 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:03 13:04 info
2017-08-11 78,57 Roberto Zattera (IT) 206,75 82,70 Thiene (IT / ) LS 3a 10:34 15:29 info
2017-08-04 72,75 Andrea Salvadori (IT) 206,42 82,57 Asiago (IT / ) DG 800B/18m 10:09 14:24 info
2017-07-30 23,76 Andrea Olivieri (IT) 59,39 23,76 Verona Boscomant (IT / ) Hornet 11:51 14:18 info
2017-07-30 9,16 Alberto Boria (IT) 22,21 8,88 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 13:16 13:58 info
2017-07-29 63,76 Andrea Salvadori (IT) 180,93 72,37 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:45 15:46 info
2017-07-29 38,39 Carlo Sperotto (IT) 106,06 42,42 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:48 13:59 info
2017-07-29 37,31 Pietro Guarino (IT) 94,66 37,86 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 10:59 14:36 info
2017-07-22 56,01 Andrea Salvadori (IT) 142,12 56,85 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:14 16:47 info
2017-07-22 54,74 Roberto Zattera (IT) 154,29 61,72 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 11:22 14:57 info
2017-07-16 75,37 Andrea Salvadori (IT) 213,86 85,54 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:17 15:47 info
2017-07-16 62,19 Flavio Ambrosini (IT) 165,98 66,39 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:27 15:22 info
2017-07-16 50,77 Marco Massimo Kessler (IT) 139,29 55,72 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 11:15 14:42 info
2017-07-16 28,49 Alberto Boria (IT) 68,02 27,21 Verona Boscomant (IT / ) Twin Astir RG 11:51 13:58 info
2017-07-08 62,19 Andrea Salvadori (IT) 157,82 63,13 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 10:51 15:45 info
2017-07-02 49,15 Marco Massimo Kessler (IT) 134,86 53,95 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 10:55 15:10 info
2017-07-01 61,58 Flavio Ambrosini (IT) smiley 164,34 65,74 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:48 14:48 info
2017-07-01 56,72 Marco Massimo Kessler (IT) 155,62 62,25 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 10:56 13:36 info
2017-07-01 53,98 Roberto Zattera (IT) 142,03 56,81 Ferrara Gld (IT / ) LS 3a 10:53 14:00 info
2017-06-24 67,73 Andrea Salvadori (IT) 192,17 76,87 Ferrara Gld (IT / ) DG 800B/18m 11:52 16:14 info
2017-06-24 46,57 Marco Massimo Kessler (IT) 127,77 51,11 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 12:01 15:15 info
2017-06-24 40,46 Pietro Guarino (IT) 102,67 41,07 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:26 14:23 info
2017-06-23 31,47 Marco Massimo Kessler (IT) 86,33 34,53 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 12:48 16:14 info
2017-06-18 74,37 Arnaldo Salvaterra (IT) 201,25 80,50 Verona Boscomant (IT / ) LS 6 09:27 15:04 info
2017-06-18 50,59 Roberto Zattera (IT) 133,11 53,24 Verona Boscomant (IT / ) LS 3a 10:15 14:29 info
2017-06-18 44,80 Marco Massimo Kessler (IT) 122,93 49,17 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 10:21 14:28 info
2017-06-18 43,95 Andrea Olivieri (IT) 106,59 42,63 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 09:54 15:23 info
2017-06-18 38,28 Carlo Sperotto (IT) 105,74 42,29 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:07 13:23 info
2017-06-17 45,59 Marco Massimo Kessler (IT) 125,09 50,04 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 12:06 15:00 info
2017-06-17 44,71 Andrea Salvadori (IT) 113,45 45,38 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 09:45 15:21 info
2017-06-17 42,19 Federico Agostinelli (IT) 111,01 44,40 Verona Boscomant (IT / ) Discus 12:45 16:11 info
2017-06-17 24,00 Alberto Boria (IT) 58,20 23,28 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 12:52 14:54 info
115 items found, displaying 1 - 50
115 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-20 212,10 Silvano Melotti (IT) smiley 151,77 47,57 Verona Boscomant (IT / ) DG 200 11:09 15:27 info
2017-09-20 183,53 Carlo Sperotto (IT) 119,26 54,37 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:57 13:17 info
2017-09-06 241,83 Carlo Sperotto (IT) 157,14 59,33 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 11:22 14:20 info
2017-09-03 271,55 Roberto Zattera (IT) 194,31 63,28 Verona Boscomant (IT / ) LS 3a 11:28 14:51 info
2017-09-03 266,71 Andrea Salvadori (IT) 265,26 74,71 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:42 14:35 info
2017-09-03 162,50 Marco Massimo Kessler (IT) 120,76 55,98 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 12:32 14:55 info
2017-08-30 268,96 Andrea Olivieri (IT) 134,48 34,59 Verona Boscomant (IT / ) Hornet 10:50 14:49 info
2017-08-23 147,12 Flavio Ambrosini (IT) 124,85 30,55 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 11:27 15:45 info
2017-08-23 136,76 Alberto Boria (IT) 63,02 22,42 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 11:39 14:33 info
2017-08-20 424,72 Pietro Guarino (IT) 315,63 67,47 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:20 16:22 info
2017-08-20 396,09 Arnaldo Salvaterra (IT) 348,59 67,51 Verona Boscomant (IT / ) LS 6 11:11 16:32 info
2017-08-20 327,25 Marco Massimo Kessler (IT) 319,98 65,27 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 10:53 16:00 info
2017-08-20 298,67 Silvano Melotti (IT) smiley 213,72 45,91 Verona Boscomant (IT / ) DG 200 11:06 15:52 info
2017-08-18 346,89 Andrea Salvadori (IT) 345,01 65,81 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:30 15:54 info
2017-08-15 245,78 Andrea Salvadori (IT) 244,45 53,03 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:53 14:37 info
2017-08-15 181,16 Marco Massimo Kessler (IT) 134,63 52,46 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:21 14:16 info
2017-08-15 151,17 Alberto Boria (IT) 69,66 28,54 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 11:11 13:45 info
2017-08-13 414,97 Andrea Salvadori (IT) 412,72 75,26 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:41 16:25 info
2017-08-12 246,95 Carlo Sperotto (IT) 160,47 55,60 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:03 13:04 info
2017-08-11 395,58 Roberto Zattera (IT) 353,83 77,10 Thiene (IT / ) LS 3a 10:34 15:29 info
2017-08-04 243,69 Andrea Salvadori (IT) 302,96 75,65 Asiago (IT / ) DG 800B/18m 10:09 14:24 info
2017-07-30 140,32 Andrea Olivieri (IT) 70,16 29,59 Verona Boscomant (IT / ) Hornet 11:51 14:18 info
2017-07-30 54,51 Alberto Boria (IT) 25,12 38,47 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 13:16 13:58 info
2017-07-29 570,20 Simone Poiani (IT) 148,31 34,65 Verona Boscomant (IT / ) Pegase 10:43 16:27 info
2017-07-29 383,29 Andrea Salvadori (IT) 381,21 64,87 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:45 15:46 info
2017-07-29 267,19 Pietro Guarino (IT) 138,99 47,73 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 10:59 14:36 info
2017-07-29 239,50 Carlo Sperotto (IT) 155,63 59,08 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:48 13:59 info
2017-07-22 404,39 Andrea Salvadori (IT) 300,52 58,80 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:14 16:47 info
2017-07-22 239,82 Roberto Zattera (IT) 205,18 60,98 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 11:22 14:57 info
2017-07-16 531,44 Andrea Salvadori (IT) 528,56 83,98 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:17 15:47 info
2017-07-16 358,53 Flavio Ambrosini (IT) 304,26 65,78 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:27 15:22 info
2017-07-16 218,70 Marco Massimo Kessler (IT) 199,47 63,65 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 11:15 14:42 info
2017-07-16 173,16 Alberto Boria (IT) 76,50 38,29 Verona Boscomant (IT / ) Twin Astir RG 11:51 13:58 info
2017-07-08 333,45 Andrea Salvadori (IT) 247,80 54,71 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 10:51 15:45 info
2017-07-02 170,40 Marco Massimo Kessler (IT) 194,27 56,23 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 10:55 15:10 info
2017-07-01 271,54 Flavio Ambrosini (IT) smiley 230,44 62,60 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:48 14:48 info
2017-07-01 207,39 Roberto Zattera (IT) 185,50 64,08 Ferrara Gld (IT / ) LS 3a 10:53 14:00 info
2017-07-01 160,58 Marco Massimo Kessler (IT) 183,07 74,34 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 10:56 13:36 info
2017-06-24 235,90 Andrea Salvadori (IT) 293,27 69,33 Ferrara Gld (IT / ) DG 800B/18m 11:52 16:14 info
2017-06-24 162,42 Pietro Guarino (IT) 120,70 46,47 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 11:26 14:23 info
2017-06-24 147,58 Marco Massimo Kessler (IT) 168,25 55,67 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 12:01 15:15 info
2017-06-23 122,28 Marco Massimo Kessler (IT) 139,41 43,33 Ferrara Gld (IT / ) LAK 17/15m 12:48 16:14 info
2017-06-18 428,73 Arnaldo Salvaterra (IT) 377,31 69,34 Verona Boscomant (IT / ) LS 6 09:27 15:04 info
2017-06-18 369,21 Andrea Olivieri (IT) 170,13 32,85 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 09:54 15:23 info
2017-06-18 270,46 Roberto Zattera (IT) 193,53 47,40 Verona Boscomant (IT / ) LS 3a 10:15 14:29 info
2017-06-18 223,30 Carlo Sperotto (IT) 145,10 45,93 Verona Boscomant (IT / ) ASW 28/18m 10:07 13:23 info
2017-06-18 198,25 Marco Massimo Kessler (IT) 180,82 46,86 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/15m 10:21 14:28 info
2017-06-17 293,79 Andrea Salvadori (IT) 218,33 42,24 Verona Boscomant (IT / ) Janus 18,2m 09:45 15:21 info
2017-06-17 256,91 Federico Agostinelli (IT) 147,07 50,13 Verona Boscomant (IT / ) Discus 12:45 16:11 info
2017-06-17 158,01 Alberto Boria (IT) 72,81 40,21 Verona Boscomant (IT / ) Astir CS 77 12:52 14:54 info
115 items found, displaying 1 - 50
One item found
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-07-22 59,80 Roberto Zattera (IT) 69,96 22,24 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 11:22 14:57 info
One item found
space
7 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-08-23 114,54 Flavio Ambrosini (IT) 124,85 30,55 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 11:27 15:45 info
2017-08-20 273,49 Marco Massimo Kessler (IT) 319,98 65,27 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 10:53 16:00 info
2017-07-22 193,31 Roberto Zattera (IT) 205,18 60,98 Verona Boscomant (IT / ) LAK 17/18m 11:22 14:57 info
2017-07-16 279,14 Flavio Ambrosini (IT) 304,26 65,78 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:27 15:22 info
2017-06-03 314,12 Andrea Salvadori (IT) 370,66 57,68 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 09:14 15:55 info
2017-05-27 255,28 Andrea Salvadori (IT) 301,23 58,67 Verona Boscomant (IT / ) DG 800B/18m 10:33 15:56 info
2017-05-21 279,65 Flavio Ambrosini (IT) smiley 304,82 58,88 Verona Boscomant (IT / ) DG 200/17 10:13 15:44 info
7 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
01. Februar

Musterzulassung für Elektrosegler ASG 32 El / Electro ASG 32 EI Type Certificated!

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenBürklinaerokurierPeter H. Braasch
Gold Sponsoren
Gold SponsorenFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER Instruments
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaOLC Sponsor werden?