OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
Japan Soaring Club (JP) 2015

Sportprofil

38 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Atsushi Matsuda
19 88:49 6.418,46 72,51
Masafumi Inagaki smiley
20 74:45 3.945,35 42,86
Reiko Sakurai
11 70:03 3.420,58 70,89
Takeshi Maruyama smiley
9 39:09 3.196,43 86,67
Shouta Eura
20 73:24 3.119,80 34,25
Keiji Saotome smiley
20 68:06 2.815,15 41,69
Kenshi Tagami smiley
12 55:34 2.525,79 23,19
hiroshi yamaki
7 31:34 2.249,83 77,45
Masa Watanabe smiley
10 37:35 2.028,17 47,13
Hitoshi Hatamoto smiley
16 30:28 1.390,47 15,60
hiroshi ugajin
10 32:03 1.376,58 25,50
takeo shinozaki
15 32:09 1.113,44 16,63
Kazuhito Shimada smiley
18 30:36 1.046,98 12,90
MINORU KOBAYASHI smiley
10 36:00 994,92 24,40
motoaki shikano
14 32:41 902,81 17,90
masahiro oodaira smiley
14 31:25 887,71 16,64
takahiko okazaki
16 22:48 848,82 14,00
Takao Nakanishi smiley
7 21:05 838,61 14,72
Masahiro Mori
5 14:14 558,39 32,57
Toshinori Yoshioka smiley
4 13:29 501,13 34,36
Masahisa Takahashi smiley
7 15:06 432,09 16,50
Tadashi Yoshida
7 14:04 431,41 15,28
naoki hatsuno smiley
6 18:11 417,68 18,99
hideo nonomura smiley
4 11:30 338,31 22,46
Kunitomo Miyahara
3 8:58 329,27 35,99
Kiyoshi Ninomiya smiley
4 7:49 285,22 19,95
hirokaz ichikawa
2 9:52 274,33 1,30
JUNICHI INAZUMI
4 6:19 260,06 16,40
Shinichi Yano smiley
4 7:56 219,11 24,33
Tomoaki Ono
6 8:28 201,15 5,36
SHIGETERU SUZUKI smiley
2 3:43 169,70 27,41
masaya watanabe
3 6:37 139,43 12,01
Kazuhiko Yabuki
4 4:11 130,63 6,28
SHINJIRO MITSUME
1 3:38 90,43 23,71
Masaki HISADA
3 2:37 76,91 5,70
YOSHINOBU SATO
1 2:02 66,34 15,31
Yasuhiro Fuchikawa
2 2:47 60,39 5,11
takashi mogi
1 3:33 43,69 13,26
38 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  BHC
  NDC

321 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-09-21 157,55 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 164,28 44,80 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:02 07:05 info
2015-09-21 105,17 Keiji Saotome (JP) smiley 118,58 48,94 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 04:03 06:47 info
2015-09-21 104,29 masahiro oodaira (JP) 94,17 29,95 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:35 06:16 info
2015-09-21 54,77 Masaki HISADA (JP) smiley 45,63 37,47 Itakura GP (JP / ) ASW 19 WL 03:41 05:04 info
2015-09-21 33,52 Tadashi Yoshida (JP) smiley 32,33 32,91 Itakura GP (JP / ) Mini Nimbus 04:19 05:43 info
2015-09-21 19,78 Hitoshi Hatamoto (JP) 17,39 46,82 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 02:17 02:45 info
2015-09-20 164,93 Keiji Saotome (JP) smiley 170,97 46,68 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:35 07:40 info
2015-09-20 123,72 Kenshi Tagami (JP) 129,69 85,93 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:46 07:16 info
2015-09-20 106,19 Kenshi Tagami (JP) smiley 112,66 46,57 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:46 07:16 info
2015-09-20 77,96 Tomoaki Ono (JP) 61,73 27,34 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 04:45 07:39 info
2015-09-20 72,27 Tadashi Yoshida (JP) smiley 66,20 37,80 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:01 06:14 info
2015-09-20 58,67 Masahisa Takahashi (JP) smiley 53,76 25,22 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:28 05:42 info
2015-09-20 57,21 takeo shinozaki (JP) 62,49 47,54 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 05:26 07:09 info
2015-09-20 47,21 Masahisa Takahashi (JP) smiley 43,91 34,70 Itakura GP (JP / ) Discus 2 06:09 07:34 info
2015-09-20 33,28 Hitoshi Hatamoto (JP) 31,89 57,37 Itakura GP (JP / ) ASW 24 06:21 07:00 info
2015-09-20 21,42 Tomoaki Ono (JP) 17,01 80,57 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 02:33 04:31 info
2015-09-19 97,46 Keiji Saotome (JP) smiley 103,70 43,13 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 04:11 06:48 info
2015-09-19 93,31 SHIGETERU SUZUKI (JP) 88,50 46,68 Itakura GP (JP / ) Duo Discus T 04:28 06:33 info
2015-09-05 56,07 Kazuhito Shimada (JP) smiley 52,22 33,33 Itakura GP (JP / ) Discus 03:20 05:02 info
2015-08-22 83,66 Shouta Eura (JP) 74,23 28,78 Itakura GP (JP / ) DG 300 05:27 08:17 info
2015-08-22 61,00 Masafumi Inagaki (JP) smiley 57,92 35,25 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:39 05:54 info
2015-08-09 133,99 Shouta Eura (JP) 122,42 34,03 Sekiyado (JP / ) Duo Discus 01:57 05:46 info
2015-08-09 98,51 masahiro oodaira (JP) 89,31 45,46 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:12 06:36 info
2015-08-09 97,19 takeo shinozaki (JP) 94,97 48,69 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 02:41 04:49 info
2015-08-09 69,61 Hitoshi Hatamoto (JP) 64,95 47,09 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:10 04:00 info
2015-08-08 63,22 Hitoshi Hatamoto (JP) 47,68 38,60 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 04:27 06:27 info
2015-08-08 50,12 masahiro oodaira (JP) 46,62 19,53 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:34 05:10 info
2015-08-08 41,54 Hitoshi Hatamoto (JP) 33,26 40,29 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 02:14 03:46 info
2015-08-02 46,69 Kazuhito Shimada (JP) smiley 43,02 32,43 Itakura GP (JP / ) Discus 05:35 07:04 info
2015-08-01 129,40 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 114,99 40,93 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:01 06:20 info
2015-07-29 65,89 Masahisa Takahashi (JP) smiley 50,02 42,29 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 07:22 08:39 info
2015-07-29 45,48 Hitoshi Hatamoto (JP) 39,48 48,44 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 04:12 05:06 info
2015-07-27 33,08 Hitoshi Hatamoto (JP) 25,47 63,63 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 03:54 04:27 info
2015-07-26 68,44 masahiro oodaira (JP) 61,84 22,61 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:55 06:20 info
2015-07-26 22,14 Masaki HISADA (JP) smiley 19,02 37,75 Itakura GP (JP / ) ASW 19 WL 04:42 05:32 info
2015-07-24 213,36 Reiko Sakurai (JP) 210,90 51,40 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 09:48 14:23 info
2015-07-22 229,56 Reiko Sakurai (JP) 215,03 55,93 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:10 14:57 info
2015-07-21 283,21 Reiko Sakurai (JP) 282,89 76,74 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:15 14:44 info
2015-07-20 661,61 Reiko Sakurai (JP) 614,35 85,02 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:37 18:34 info
2015-07-20 52,86 hiroshi ugajin (JP) smiley 53,75 30,93 Itakura GP (JP / ) Arcus T 04:22 06:37 info
2015-07-20 32,67 Kazuhito Shimada (JP) smiley 27,93 43,49 Itakura GP (JP / ) Discus 02:57 03:50 info
2015-07-19 53,53 hiroshi ugajin (JP) smiley 48,28 92,21 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:18 04:51 info
2015-07-19 0,00 Reiko Sakurai (JP) 350,92 54,25 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 09:39 16:26 info
2015-07-18 363,73 Reiko Sakurai (JP) 337,58 60,79 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:47 17:41 info
2015-07-17 427,90 Reiko Sakurai (JP) 385,11 66,20 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:40 17:15 info
2015-07-16 412,47 Reiko Sakurai (JP) 385,16 59,33 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:08 17:43 info
2015-07-15 340,84 Reiko Sakurai (JP) 305,02 44,78 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:23 17:52 info
2015-07-14 301,87 Reiko Sakurai (JP) 284,23 46,55 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 11:09 17:34 info
2015-07-14 14,98 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 10,23 20,84 Unterwössen (DE / BY) ASK 13 14:26 14:57 info
2015-07-13 186,03 Reiko Sakurai (JP) 196,53 38,45 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:38 17:09 info
321 items found, displaying 1 - 50
317 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-09-21 54,27 masahiro oodaira (JP) 58,07 20,65 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:35 06:16 info
2015-09-21 44,83 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 51,10 41,51 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:02 07:05 info
2015-09-21 31,95 Masaki HISADA (JP) smiley 32,27 27,54 Itakura GP (JP / ) ASW 19 WL 03:41 05:04 info
2015-09-21 18,40 Keiji Saotome (JP) smiley 21,89 21,87 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 04:03 06:47 info
2015-09-21 11,05 Tadashi Yoshida (JP) smiley 11,82 23,18 Itakura GP (JP / ) Mini Nimbus 04:19 05:43 info
2015-09-21 2,23 Hitoshi Hatamoto (JP) 2,03 17,91 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 02:17 02:45 info
2015-09-20 70,86 Keiji Saotome (JP) smiley 84,33 31,67 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:35 07:40 info
2015-09-20 43,23 Tomoaki Ono (JP) 41,07 19,06 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 04:45 07:39 info
2015-09-20 34,68 Tadashi Yoshida (JP) smiley 37,11 22,20 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:01 06:14 info
2015-09-20 29,61 Masahisa Takahashi (JP) smiley 31,98 16,91 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:28 05:42 info
2015-09-20 21,84 Masahisa Takahashi (JP) smiley 23,58 22,12 Itakura GP (JP / ) Discus 2 06:09 07:34 info
2015-09-20 15,81 Kenshi Tagami (JP) 17,23 46,96 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:46 07:16 info
2015-09-20 14,19 takeo shinozaki (JP) 16,75 22,93 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 05:26 07:09 info
2015-09-20 11,77 Tomoaki Ono (JP) 11,18 52,96 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 02:33 04:31 info
2015-09-20 11,58 Hitoshi Hatamoto (JP) 12,39 52,79 Itakura GP (JP / ) ASW 24 06:21 07:00 info
2015-09-20 9,40 Kenshi Tagami (JP) smiley 10,25 12,79 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:46 07:16 info
2015-09-19 42,86 SHIGETERU SUZUKI (JP) 47,14 25,51 Itakura GP (JP / ) Duo Discus T 04:28 06:33 info
2015-09-19 34,38 Keiji Saotome (JP) smiley 40,91 23,02 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 04:11 06:48 info
2015-09-05 24,19 Kazuhito Shimada (JP) smiley 25,89 20,33 Itakura GP (JP / ) Discus 03:20 05:02 info
2015-08-22 40,98 Shouta Eura (JP) 42,62 21,36 Itakura GP (JP / ) DG 300 05:27 08:17 info
2015-08-22 24,61 Masafumi Inagaki (JP) smiley 26,58 19,26 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:39 05:54 info
2015-08-09 75,68 Shouta Eura (JP) 83,25 22,84 Sekiyado (JP / ) Duo Discus 01:57 05:46 info
2015-08-09 55,66 takeo shinozaki (JP) 65,67 33,38 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 02:41 04:49 info
2015-08-09 50,18 masahiro oodaira (JP) 53,70 25,02 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:12 06:36 info
2015-08-09 29,67 Hitoshi Hatamoto (JP) 31,75 20,70 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:10 04:00 info
2015-08-08 36,10 Hitoshi Hatamoto (JP) 32,85 27,74 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 04:27 06:27 info
2015-08-08 21,82 masahiro oodaira (JP) 23,35 9,75 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:34 05:10 info
2015-08-08 21,76 Hitoshi Hatamoto (JP) 20,67 26,13 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 02:14 03:46 info
2015-08-02 21,65 Kazuhito Shimada (JP) smiley 23,16 22,36 Itakura GP (JP / ) Discus 05:35 07:04 info
2015-08-01 62,80 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 65,31 23,78 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:01 06:20 info
2015-07-29 38,41 Masahisa Takahashi (JP) smiley 35,34 29,63 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 07:22 08:39 info
2015-07-29 8,57 Hitoshi Hatamoto (JP) 7,88 17,86 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 04:12 05:06 info
2015-07-27 17,99 Hitoshi Hatamoto (JP) 16,55 51,23 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 03:54 04:27 info
2015-07-26 35,54 masahiro oodaira (JP) 38,03 14,18 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:55 06:20 info
2015-07-26 11,04 Masaki HISADA (JP) smiley 11,15 21,02 Itakura GP (JP / ) ASW 19 WL 04:42 05:32 info
2015-07-24 66,22 Reiko Sakurai (JP) 72,18 34,05 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 09:48 14:23 info
2015-07-22 107,63 Reiko Sakurai (JP) 117,31 43,57 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:10 14:57 info
2015-07-21 78,95 Reiko Sakurai (JP) 86,06 24,45 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:15 14:44 info
2015-07-20 326,58 Reiko Sakurai (JP) 355,97 48,95 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:37 18:34 info
2015-07-20 21,86 Kazuhito Shimada (JP) smiley 23,39 35,26 Itakura GP (JP / ) Discus 02:57 03:50 info
2015-07-20 19,00 hiroshi ugajin (JP) smiley 21,66 21,93 Itakura GP (JP / ) Arcus T 04:22 06:37 info
2015-07-19 29,50 hiroshi ugajin (JP) smiley 31,86 57,23 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:18 04:51 info
2015-07-19 0,00 Reiko Sakurai (JP) 247,88 37,41 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 09:39 16:26 info
2015-07-18 180,11 Reiko Sakurai (JP) 196,32 34,09 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:47 17:41 info
2015-07-17 248,58 Reiko Sakurai (JP) 270,96 44,52 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:40 17:15 info
2015-07-16 197,00 Reiko Sakurai (JP) 214,73 31,02 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:08 17:43 info
2015-07-15 203,32 Reiko Sakurai (JP) 221,62 32,09 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:23 17:52 info
2015-07-14 137,02 Reiko Sakurai (JP) 149,35 25,31 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 11:09 17:34 info
2015-07-14 6,84 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 5,40 10,78 Unterwössen (DE / BY) ASK 13 14:26 14:57 info
2015-07-13 19,05 Reiko Sakurai (JP) 20,77 7,00 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:38 17:09 info
317 items found, displaying 1 - 50
316 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-09-21 40,34 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 111,45 44,58 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:02 07:05 info
2015-09-21 33,38 Keiji Saotome (JP) smiley 95,34 38,13 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 04:03 06:47 info
2015-09-21 28,94 masahiro oodaira (JP) 76,16 30,46 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:35 06:16 info
2015-09-21 12,38 Masaki HISADA (JP) smiley 31,18 12,47 Itakura GP (JP / ) ASW 19 WL 03:41 05:04 info
2015-09-21 7,61 Tadashi Yoshida (JP) smiley 20,03 8,01 Itakura GP (JP / ) Mini Nimbus 04:19 05:43 info
2015-09-21 3,53 Hitoshi Hatamoto (JP) 8,23 3,29 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 02:17 02:45 info
2015-09-20 40,61 Keiji Saotome (JP) smiley 115,98 46,39 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:35 07:40 info
2015-09-20 37,30 Kenshi Tagami (JP) smiley 99,53 39,81 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:46 07:16 info
2015-09-20 19,46 Tomoaki Ono (JP) 46,81 18,73 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 04:45 07:39 info
2015-09-20 18,09 Tadashi Yoshida (JP) smiley 47,60 19,04 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:01 06:14 info
2015-09-20 15,01 Masahisa Takahashi (JP) smiley 39,77 15,91 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:28 05:42 info
2015-09-20 9,30 Masahisa Takahashi (JP) smiley 24,65 9,86 Itakura GP (JP / ) Discus 2 06:09 07:34 info
2015-09-20 8,18 Kenshi Tagami (JP) 21,82 8,73 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:46 07:16 info
2015-09-20 5,84 takeo shinozaki (JP) 16,58 6,63 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 05:26 07:09 info
2015-09-20 4,96 Hitoshi Hatamoto (JP) 13,04 5,22 Itakura GP (JP / ) ASW 24 06:21 07:00 info
2015-09-20 0,18 Tomoaki Ono (JP) 0,43 0,17 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 02:33 04:31 info
2015-09-19 30,15 Keiji Saotome (JP) smiley 86,11 34,45 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 04:11 06:48 info
2015-09-19 27,68 SHIGETERU SUZUKI (JP) 74,38 29,75 Itakura GP (JP / ) Duo Discus T 04:28 06:33 info
2015-09-05 14,22 Kazuhito Shimada (JP) smiley 37,41 14,97 Itakura GP (JP / ) Discus 03:20 05:02 info
2015-08-22 21,25 Shouta Eura (JP) 54,71 21,88 Itakura GP (JP / ) DG 300 05:27 08:17 info
2015-08-22 15,69 Masafumi Inagaki (JP) smiley 41,57 16,63 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:39 05:54 info
2015-08-09 34,32 Shouta Eura (JP) 92,24 36,89 Sekiyado (JP / ) Duo Discus 01:57 05:46 info
2015-08-09 27,59 takeo shinozaki (JP) 78,29 31,32 Itakura GP (JP / ) DG 800/18m 02:41 04:49 info
2015-08-09 25,72 masahiro oodaira (JP) 67,66 27,07 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:12 06:36 info
2015-08-09 16,10 Hitoshi Hatamoto (JP) 42,37 16,95 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:10 04:00 info
2015-08-08 15,62 Hitoshi Hatamoto (JP) 36,42 14,57 Itakura GP (JP / ) G 102 Club Astir 04:27 06:27 info
2015-08-08 13,24 masahiro oodaira (JP) 34,85 13,94 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:34 05:10 info
2015-08-08 10,27 Hitoshi Hatamoto (JP) 24,70 9,88 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 02:14 03:46 info
2015-08-02 11,65 Kazuhito Shimada (JP) smiley 30,64 12,26 Itakura GP (JP / ) Discus 05:35 07:04 info
2015-08-01 33,74 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 86,87 34,75 Itakura GP (JP / ) DG 300 03:01 06:20 info
2015-07-29 18,57 Masahisa Takahashi (JP) smiley 43,64 17,45 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 07:22 08:39 info
2015-07-29 14,80 Hitoshi Hatamoto (JP) 34,77 13,91 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 04:12 05:06 info
2015-07-27 8,64 Hitoshi Hatamoto (JP) 20,30 8,12 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 03:54 04:27 info
2015-07-26 17,72 masahiro oodaira (JP) 46,63 18,65 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:55 06:20 info
2015-07-26 4,59 Masaki HISADA (JP) smiley 11,56 4,62 Itakura GP (JP / ) ASW 19 WL 04:42 05:32 info
2015-07-24 53,40 Reiko Sakurai (JP) 142,52 57,01 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 09:48 14:23 info
2015-07-22 53,11 Reiko Sakurai (JP) 141,74 56,69 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:10 14:57 info
2015-07-21 86,44 Reiko Sakurai (JP) 230,70 92,28 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:15 14:44 info
2015-07-20 91,90 Reiko Sakurai (JP) 245,26 98,11 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:37 18:34 info
2015-07-20 14,30 hiroshi ugajin (JP) smiley 39,50 15,80 Itakura GP (JP / ) Arcus T 04:22 06:37 info
2015-07-20 7,36 Kazuhito Shimada (JP) smiley 19,37 7,75 Itakura GP (JP / ) Discus 02:57 03:50 info
2015-07-19 16,22 hiroshi ugajin (JP) smiley 42,99 17,20 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:18 04:51 info
2015-07-19 0,00 Reiko Sakurai (JP) 154,29 61,71 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 09:39 16:26 info
2015-07-18 78,91 Reiko Sakurai (JP) 210,60 84,24 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:47 17:41 info
2015-07-17 67,88 Reiko Sakurai (JP) 181,15 72,46 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:40 17:15 info
2015-07-16 72,65 Reiko Sakurai (JP) 193,88 77,55 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:08 17:43 info
2015-07-15 55,67 Reiko Sakurai (JP) 148,56 59,42 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:23 17:52 info
2015-07-14 58,92 Reiko Sakurai (JP) 157,24 62,89 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 11:09 17:34 info
2015-07-14 3,63 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 7,64 3,06 Unterwössen (DE / BY) ASK 13 14:26 14:57 info
2015-07-13 53,79 Reiko Sakurai (JP) 143,54 57,42 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:38 17:09 info
316 items found, displaying 1 - 50
3 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-05-03 317,06 Takeshi Maruyama (JP) smiley 361,45 89,13 Leszno Strzyzewi (PL / ) Arcus M 10:38 14:52 info
2015-05-02 390,96 Takeshi Maruyama (JP) smiley 445,70 64,82 Leszno Strzyzewi (PL / ) Arcus M 09:06 16:05 info
2015-01-02 245,26 Shouta Eura (JP) 255,07 39,20 Tocumwal (AU / NSW) LS 4 01:18 08:16 info
3 items found, displaying all items
space
40 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-03-11 130,21 Masahiro Mori (JP) 140,63 51,11 Narromine Gld (AU / NSW) Discus 2a 03:11 06:20 info
2015-03-10 167,64 Masahiro Mori (JP) 181,05 54,71 Narromine Gld (AU / NSW) Discus 2a 04:00 08:06 info
2015-03-09 41,84 Masahiro Mori (JP) 45,19 40,73 Narromine Gld (AU / NSW) Discus 2a 06:24 07:50 info
2015-03-08 103,59 Masahiro Mori (JP) 111,88 38,58 Narromine Gld (AU / NSW) Discus 2a 03:55 07:08 info
2015-01-02 596,42 Shouta Eura (JP) 543,76 80,61 Tocumwal (AU / NSW) LS 4 01:18 08:16 info
2015-01-01 369,09 Shouta Eura (JP) 383,85 72,14 Tocumwal (AU / NSW) LS 4 00:28 06:00 info
2014-12-27 374,87 Atsushi Matsuda (JP) 427,35 93,78 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:36 07:20 info
2014-12-27 39,16 MINORU KOBAYASHI (JP) 40,73 23,83 Tocumwal (AU / NSW) LS 4 01:28 04:05 info
2014-12-26 470,70 Atsushi Matsuda (JP) 536,60 82,48 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:22 07:02 info
2014-12-26 172,33 MINORU KOBAYASHI (JP) 179,22 51,70 Tocumwal (AU / NSW) LS 4 23:53 05:16 info
2014-12-25 432,21 Atsushi Matsuda (JP) 492,72 96,66 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:02 07:24 info
2014-12-24 246,86 Atsushi Matsuda (JP) 281,42 69,72 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:31 06:41 info
2014-12-24 63,30 MINORU KOBAYASHI (JP) 65,83 30,54 Tocumwal (AU / NSW) LS 4 23:53 06:32 info
2014-12-23 291,64 MINORU KOBAYASHI (JP) 303,31 59,86 Tocumwal (AU / NSW) LS 4 01:06 06:59 info
2014-12-21 583,50 Atsushi Matsuda (JP) 665,19 92,89 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:33 07:57 info
2014-12-20 222,15 Atsushi Matsuda (JP) 253,25 67,10 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:40 06:35 info
2014-12-19 248,54 Atsushi Matsuda (JP) 283,33 69,86 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:17 06:28 info
2014-12-18 278,39 hiroshi yamaki (JP) 317,36 77,43 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:19 06:44 info
2014-12-17 292,16 Masafumi Inagaki (JP) smiley 333,06 82,94 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:47 07:03 info
2014-12-17 276,89 hiroshi yamaki (JP) 340,57 77,75 Waikerie Gld (AU / SA/N) Nimbus 4DM 02:44 07:22 info
2014-12-14 181,11 hiroshi yamaki (JP) 222,77 65,07 Waikerie Gld (AU / SA/N) Nimbus 4DM 02:13 06:04 info
2014-12-14 172,06 Atsushi Matsuda (JP) 196,15 56,01 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:16 06:11 info
2014-12-13 380,05 Masafumi Inagaki (JP) smiley 433,26 82,75 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:33 07:04 info
2014-12-13 323,16 hiroshi yamaki (JP) 397,49 83,90 Waikerie Gld (AU / SA/N) Nimbus 4DM 01:34 06:29 info
2014-12-12 410,27 hiroshi yamaki (JP) 467,71 91,09 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:05 07:29 info
2014-12-09 430,12 Atsushi Matsuda (JP) 529,05 101,48 Waikerie Gld (AU / SA/N) Nimbus 4DM 02:14 07:45 info
2014-12-09 369,44 hiroshi yamaki (JP) 421,16 91,32 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:18 07:39 info
2014-12-08 478,08 Atsushi Matsuda (JP) 588,04 99,52 Waikerie Gld (AU / SA/N) Nimbus 4DM 01:00 07:08 info
2014-12-08 440,14 Masafumi Inagaki (JP) smiley 501,76 81,13 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:03 07:23 info
2014-12-06 324,49 Atsushi Matsuda (JP) 369,92 83,56 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:59 07:34 info
2014-12-05 247,14 Masa Watanabe (JP) 303,98 78,20 Waikerie Gld (AU / SA/N) Nimbus 4DM 03:12 07:15 info
2014-12-05 233,52 Atsushi Matsuda (JP) 266,21 65,58 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:09 07:22 info
2014-12-04 317,09 Atsushi Matsuda (JP) 390,02 84,93 Waikerie Gld (AU / SA/N) Nimbus 4DM 01:55 06:59 info
2014-12-04 313,40 Masa Watanabe (JP) 357,28 70,90 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:00 07:18 info
2014-12-03 282,85 Masa Watanabe (JP) 322,45 63,99 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:56 07:39 info
2014-12-01 179,45 Masafumi Inagaki (JP) smiley 204,57 65,71 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:04 06:20 info
2014-11-28 187,69 Masafumi Inagaki (JP) smiley 213,97 56,09 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:03 07:07 info
2014-11-27 194,82 Masafumi Inagaki (JP) smiley 222,09 52,03 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:47 07:24 info
2014-11-26 97,37 Atsushi Matsuda (JP) 119,76 52,34 Waikerie Gld (AU / SA/N) Nimbus 4DM 04:59 07:29 info
2014-11-25 148,32 Kunitomo Miyahara (JP) 169,09 65,48 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:57 05:48 info
40 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
20. Februar

Perlan upgrades and new videos

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenaerokurierPeter H. BraaschBürklin
Gold Sponsoren
Gold SponsorenBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule Wasserkuppe
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerSegelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.OLC Sponsor werden?