OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
Japan Soaring Club (JP) 2017

Sportprofil

31 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
hiroshi ugajin
28 128:19 9.034,91 73,58
Kenshi Tagami smiley
17 84:25 4.930,83 28,86
Masa Watanabe smiley
24 87:50 4.836,44 52,60
Kiyoshi Ninomiya smiley
15 64:43 4.021,97 66,00
Keiji Saotome smiley
23 82:32 3.682,38 44,62
Masafumi Inagaki smiley
18 66:57 3.190,75 47,39
masahiro oodaira smiley
41 97:17 3.020,47 17,40
Hitoshi Hatamoto smiley
17 56:42 2.248,89 31,22
Toshinori Yoshioka smiley
10 43:48 1.992,98 37,54
Reiko Sakurai
7 42:09 1.315,71 43,71
Susumu Teramoto smiley
13 34:22 1.273,84 23,44
motoaki shikano
6 19:38 1.216,26 52,69
Takeshi Maruyama smiley
7 21:24 1.184,59 55,69
Kazuhito Shimada smiley
14 31:09 1.022,84 19,14
Takao Nakanishi smiley
9 24:32 947,19 24,34
takeo shinozaki
10 24:12 931,87 21,40
Masahisa Takahashi smiley
7 19:31 602,99 24,46
Kunitomo Miyahara
4 14:10 600,03 40,45
hideo nonomura smiley
6 19:17 560,48 22,53
SHIGETERU SUZUKI smiley
2 7:02 387,45 50,16
naoki hatsuno smiley
3 13:25 384,57 47,11
hiroshi yamaki
1 5:01 342,46 76,95
Masahiro Mori
2 6:41 330,84 42,70
Michiaki TAKAMI
2 5:44 285,16 39,34
masaya watanabe
4 14:01 242,60 13,45
YOSHINOBU SATO
2 4:53 157,51 17,82
Kazuhiko Yabuki
2 4:15 137,79 18,82
Takahito Suzuki
1 3:13 106,97 27,10
Masaki HISADA
2 1:48 106,12 15,61
Fumiyuki Sato
1 1:18 53,88 13,10
Tomoaki Ono
2 3:21 36,75 3,90
31 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  NDC

300 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 155,23 Keiji Saotome (JP) smiley 158,71 52,27 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:34 06:59 info
2017-09-24 86,22 Takao Nakanishi (JP) smiley 95,07 57,76 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:11 06:46 info
2017-09-24 66,55 Masahisa Takahashi (JP) smiley 61,22 20,35 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:27 06:53 info
2017-09-23 40,57 Susumu Teramoto (JP) smiley 36,54 33,60 Itakura GP (JP / ) Discus 04:27 05:45 info
2017-09-18 82,13 masahiro oodaira (JP) smiley 80,13 30,03 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:48 05:44 info
2017-09-16 30,78 Keiji Saotome (JP) smiley 34,67 93,49 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 02:47 03:35 info
2017-09-10 261,56 Kenshi Tagami (JP) smiley 241,06 54,73 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:34 07:33 info
2017-09-10 223,30 Keiji Saotome (JP) smiley 232,50 58,02 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:40 08:07 info
2017-09-10 170,55 hiroshi ugajin (JP) 155,65 38,84 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:32 07:49 info
2017-09-09 117,75 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 103,05 53,67 Itakura GP (JP / ) DG 300 02:32 05:04 info
2017-09-09 52,58 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 45,75 25,56 Itakura GP (JP / ) LS 4 03:31 05:28 info
2017-08-27 140,36 Keiji Saotome (JP) smiley 143,58 58,45 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 05:07 08:03 info
2017-08-27 125,19 Susumu Teramoto (JP) smiley 117,37 33,19 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:39 07:28 info
2017-08-27 71,29 Masahisa Takahashi (JP) smiley 67,86 28,06 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:05 06:21 info
2017-08-26 75,36 masahiro oodaira (JP) smiley 67,15 34,88 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:07 07:31 info
2017-08-13 0,00 Takao Nakanishi (JP) smiley 31,03 59,55 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 06:42 07:23 info
2017-08-09 351,15 Reiko Sakurai (JP) 302,73 43,98 Serres La Batie (FR / ) DG 400 10:44 18:00 info
2017-08-07 329,24 Reiko Sakurai (JP) 307,77 49,24 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:34 17:27 info
2017-08-06 168,73 Reiko Sakurai (JP) 165,44 44,95 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 12:29 17:17 info
2017-08-04 0,00 Reiko Sakurai (JP) 315,10 53,56 Serres La Batie (FR / ) DG 400 10:38 17:10 info
2017-08-03 0,00 Reiko Sakurai (JP) 283,50 47,49 Serres La Batie (FR / ) DG 400 11:00 17:14 info
2017-08-02 86,74 Masa Watanabe (JP) smiley 69,49 45,60 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 05:05 07:02 info
2017-07-22 451,89 Kenshi Tagami (JP) smiley 405,86 55,01 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:03 17:52 info
2017-07-22 58,00 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 51,35 25,11 Itakura GP (JP / ) LS 4 02:29 04:57 info
2017-07-20 287,64 Kenshi Tagami (JP) smiley 309,08 60,55 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:34 16:48 info
2017-07-19 215,89 Kenshi Tagami (JP) smiley 207,75 46,29 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 11:51 16:35 info
2017-07-18 382,48 Kenshi Tagami (JP) smiley 333,62 73,06 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 12:01 16:52 info
2017-07-17 388,82 Kenshi Tagami (JP) smiley 341,12 70,50 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:41 15:56 info
2017-07-17 49,62 masahiro oodaira (JP) smiley 47,24 23,42 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:22 06:38 info
2017-07-17 37,92 Masahisa Takahashi (JP) smiley 34,47 38,24 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:44 05:42 info
2017-07-17 24,81 masahiro oodaira (JP) smiley 25,36 91,30 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:14 02:51 info
2017-07-16 26,18 masahiro oodaira (JP) smiley 24,02 91,02 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:32 03:59 info
2017-07-15 30,57 Hitoshi Hatamoto (JP) smiley 29,48 36,72 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:24 04:21 info
2017-07-09 93,09 masahiro oodaira (JP) smiley 83,60 31,80 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:38 06:40 info
2017-07-08 74,65 Susumu Teramoto (JP) smiley 67,89 38,12 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:26 07:33 info
2017-07-08 72,86 Kazuhito Shimada (JP) smiley 65,22 27,58 Itakura GP (JP / ) Discus 04:08 06:55 info
2017-07-08 42,41 masahiro oodaira (JP) smiley 41,41 37,46 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:54 05:10 info
2017-06-28 67,67 Takeshi Maruyama (JP) smiley 65,67 49,98 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 11:21 12:45 info
2017-06-26 0,00 Takeshi Maruyama (JP) smiley 298,37 91,38 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 12:32 15:53 info
2017-06-24 106,97 Takahito Suzuki (JP) 86,22 35,55 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 04:02 07:15 info
2017-06-24 38,18 Kazuhito Shimada (JP) smiley 33,72 79,03 Itakura GP (JP / ) Discus 03:11 03:49 info
2017-06-24 0,00 Takeshi Maruyama (JP) smiley 62,09 46,45 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 10:43 12:27 info
2017-06-23 251,31 Takeshi Maruyama (JP) smiley 291,55 100,98 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 12:08 15:05 info
2017-06-22 198,60 Takeshi Maruyama (JP) smiley 208,98 61,12 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 12:06 15:38 info
2017-06-21 262,67 Takeshi Maruyama (JP) smiley 290,28 78,21 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 10:33 14:19 info
2017-06-20 404,34 Takeshi Maruyama (JP) smiley 447,04 100,30 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 10:56 15:37 info
2017-06-18 31,99 Takao Nakanishi (JP) smiley 26,99 31,02 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 03:01 04:02 info
2017-06-17 236,72 Keiji Saotome (JP) smiley 239,56 68,01 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:18 07:40 info
2017-06-17 203,29 Hitoshi Hatamoto (JP) smiley 183,74 41,99 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 02:42 07:44 info
2017-06-17 166,97 masahiro oodaira (JP) smiley 147,21 36,13 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:52 07:35 info
300 items found, displaying 1 - 50
292 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 72,89 Keiji Saotome (JP) smiley 86,74 43,06 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:34 06:59 info
2017-09-24 32,90 Masahisa Takahashi (JP) smiley 35,53 12,07 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:27 06:53 info
2017-09-24 9,39 Takao Nakanishi (JP) smiley 10,71 38,17 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:11 06:46 info
2017-09-23 21,45 Susumu Teramoto (JP) smiley 22,95 22,23 Itakura GP (JP / ) Discus 04:27 05:45 info
2017-09-18 24,14 masahiro oodaira (JP) smiley 25,83 11,85 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:48 05:44 info
2017-09-16 5,45 Keiji Saotome (JP) smiley 6,49 62,30 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 02:47 03:35 info
2017-09-10 134,66 Kenshi Tagami (JP) smiley 146,78 33,14 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:34 07:33 info
2017-09-10 93,07 Keiji Saotome (JP) smiley 110,75 32,17 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:40 08:07 info
2017-09-10 88,14 hiroshi ugajin (JP) 95,19 23,84 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:32 07:49 info
2017-09-09 62,21 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 64,69 37,96 Itakura GP (JP / ) DG 300 02:32 05:04 info
2017-09-09 28,67 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 29,81 15,94 Itakura GP (JP / ) LS 4 03:31 05:28 info
2017-08-27 65,70 Keiji Saotome (JP) smiley 78,18 34,29 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 05:07 08:03 info
2017-08-27 51,68 Susumu Teramoto (JP) smiley 55,30 28,17 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:39 07:28 info
2017-08-27 28,16 Masahisa Takahashi (JP) smiley 30,41 96,03 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:05 06:21 info
2017-08-26 42,04 masahiro oodaira (JP) smiley 44,98 22,62 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:07 07:31 info
2017-08-09 227,38 Reiko Sakurai (JP) 243,29 36,54 Serres La Batie (FR / ) DG 400 10:44 18:00 info
2017-08-07 156,28 Reiko Sakurai (JP) 170,34 30,09 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:34 17:27 info
2017-08-06 56,55 Reiko Sakurai (JP) 61,64 23,11 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 12:29 17:17 info
2017-08-04 0,00 Reiko Sakurai (JP) 234,20 36,70 Serres La Batie (FR / ) DG 400 10:38 17:10 info
2017-08-03 0,00 Reiko Sakurai (JP) 178,16 29,27 Serres La Batie (FR / ) DG 400 11:00 17:14 info
2017-08-02 37,34 Masa Watanabe (JP) smiley 34,36 47,93 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 05:05 07:02 info
2017-07-22 265,13 Kenshi Tagami (JP) smiley 288,99 50,03 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:03 17:52 info
2017-07-22 28,78 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 29,93 15,85 Itakura GP (JP / ) LS 4 02:29 04:57 info
2017-07-20 13,59 Kenshi Tagami (JP) smiley 14,81 43,85 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:34 16:48 info
2017-07-19 84,34 Kenshi Tagami (JP) smiley 91,93 20,72 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 11:51 16:35 info
2017-07-18 254,67 Kenshi Tagami (JP) smiley 277,59 62,07 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 12:01 16:52 info
2017-07-17 252,87 Kenshi Tagami (JP) smiley 275,63 55,84 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:41 15:56 info
2017-07-17 20,01 Masahisa Takahashi (JP) smiley 21,61 24,86 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:44 05:42 info
2017-07-17 18,20 masahiro oodaira (JP) smiley 19,47 11,35 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:22 06:38 info
2017-07-17 3,70 masahiro oodaira (JP) smiley 3,96 110,51 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:14 02:51 info
2017-07-16 12,44 masahiro oodaira (JP) smiley 13,31 95,83 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:32 03:59 info
2017-07-15 10,82 Hitoshi Hatamoto (JP) smiley 11,69 20,02 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:24 04:21 info
2017-07-09 49,87 masahiro oodaira (JP) smiley 53,37 20,93 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:38 06:40 info
2017-07-08 39,68 Kazuhito Shimada (JP) smiley 42,45 19,68 Itakura GP (JP / ) Discus 04:08 06:55 info
2017-07-08 37,33 Susumu Teramoto (JP) smiley 39,95 23,56 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:26 07:33 info
2017-07-08 12,35 masahiro oodaira (JP) smiley 13,22 23,63 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:54 05:10 info
2017-06-28 41,64 Takeshi Maruyama (JP) smiley 49,56 44,87 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 11:21 12:45 info
2017-06-24 44,11 Takahito Suzuki (JP) 40,58 30,15 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 04:02 07:15 info
2017-06-24 22,25 Kazuhito Shimada (JP) smiley 23,81 75,19 Itakura GP (JP / ) Discus 03:11 03:49 info
2017-06-23 21,03 Takeshi Maruyama (JP) smiley 25,03 17,61 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 12:08 15:05 info
2017-06-22 76,60 Takeshi Maruyama (JP) smiley 91,16 27,13 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 12:06 15:38 info
2017-06-21 62,43 Takeshi Maruyama (JP) smiley 74,29 22,49 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 10:33 14:19 info
2017-06-20 95,65 Takeshi Maruyama (JP) smiley 113,82 27,99 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 10:56 15:37 info
2017-06-18 11,94 Takao Nakanishi (JP) smiley 11,34 14,80 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 03:01 04:02 info
2017-06-17 118,04 Keiji Saotome (JP) smiley 140,47 45,71 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:18 07:40 info
2017-06-17 110,49 Hitoshi Hatamoto (JP) smiley 119,33 32,09 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 02:42 07:44 info
2017-06-17 97,94 masahiro oodaira (JP) smiley 104,79 31,70 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:52 07:35 info
2017-06-17 79,66 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 90,81 36,47 Itakura GP (JP / ) Arcus T 04:24 07:23 info
2017-06-11 106,88 Keiji Saotome (JP) smiley 127,19 38,58 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:45 08:08 info
2017-06-04 60,07 hiroshi ugajin (JP) 68,48 63,93 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:48 06:36 info
292 items found, displaying 1 - 50
291 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 42,86 Keiji Saotome (JP) smiley 122,43 48,97 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:34 06:59 info
2017-09-24 28,33 Takao Nakanishi (JP) smiley 78,27 31,31 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:11 06:46 info
2017-09-24 15,93 Masahisa Takahashi (JP) smiley 42,22 16,89 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:27 06:53 info
2017-09-23 8,31 Susumu Teramoto (JP) smiley 21,86 8,74 Itakura GP (JP / ) Discus 04:27 05:45 info
2017-09-18 25,66 masahiro oodaira (JP) smiley 67,53 27,01 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:48 05:44 info
2017-09-16 2,94 Keiji Saotome (JP) smiley 8,41 3,36 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 02:47 03:35 info
2017-09-10 54,20 Kenshi Tagami (JP) smiley 144,63 57,85 Itakura GP (JP / ) DG 400/17 02:34 07:33 info
2017-09-10 49,19 Keiji Saotome (JP) smiley 140,50 56,20 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:40 08:07 info
2017-09-10 41,94 hiroshi ugajin (JP) 111,13 44,45 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:32 07:49 info
2017-09-09 31,13 Toshinori Yoshioka (JP) smiley 80,16 32,06 Itakura GP (JP / ) DG 300 02:32 05:04 info
2017-09-09 12,63 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 32,53 13,01 Itakura GP (JP / ) LS 4 03:31 05:28 info
2017-08-27 39,77 Keiji Saotome (JP) smiley 113,60 45,44 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 05:07 08:03 info
2017-08-27 31,34 Susumu Teramoto (JP) smiley 82,46 32,99 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:39 07:28 info
2017-08-27 18,12 Masahisa Takahashi (JP) smiley 48,01 19,20 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:05 06:21 info
2017-08-26 18,86 masahiro oodaira (JP) smiley 49,62 19,85 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:07 07:31 info
2017-08-09 46,31 Reiko Sakurai (JP) 121,85 48,74 Serres La Batie (FR / ) DG 400 10:44 18:00 info
2017-08-07 54,75 Reiko Sakurai (JP) 146,10 58,44 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:34 17:27 info
2017-08-06 43,92 Reiko Sakurai (JP) 117,22 46,89 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 12:29 17:17 info
2017-08-04 0,00 Reiko Sakurai (JP) 143,68 57,47 Serres La Batie (FR / ) DG 400 10:38 17:10 info
2017-08-03 0,00 Reiko Sakurai (JP) 175,84 70,34 Serres La Batie (FR / ) DG 400 11:00 17:14 info
2017-08-02 21,65 Masa Watanabe (JP) smiley 50,87 20,35 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 05:05 07:02 info
2017-07-22 70,06 Kenshi Tagami (JP) smiley 186,96 74,78 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:03 17:52 info
2017-07-22 13,46 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 34,66 13,86 Itakura GP (JP / ) LS 4 02:29 04:57 info
2017-07-20 63,82 Kenshi Tagami (JP) smiley 170,31 68,12 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:34 16:48 info
2017-07-19 46,66 Kenshi Tagami (JP) smiley 124,52 49,81 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 11:51 16:35 info
2017-07-18 66,09 Kenshi Tagami (JP) smiley 176,39 70,55 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 12:01 16:52 info
2017-07-17 63,03 Kenshi Tagami (JP) smiley 168,21 67,28 Serres La Batie (FR / ) DG 400/17 10:41 15:56 info
2017-07-17 10,75 Masahisa Takahashi (JP) smiley 28,49 11,40 Itakura GP (JP / ) Discus 2 04:44 05:42 info
2017-07-17 10,56 masahiro oodaira (JP) smiley 27,80 11,12 Itakura GP (JP / ) ASW 24 04:22 06:38 info
2017-07-17 0,86 masahiro oodaira (JP) smiley 2,25 0,90 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:14 02:51 info
2017-07-16 0,28 masahiro oodaira (JP) smiley 0,75 0,30 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:32 03:59 info
2017-07-15 5,29 Hitoshi Hatamoto (JP) smiley 14,01 5,60 Itakura GP (JP / ) Discus 2 03:24 04:21 info
2017-07-09 23,16 masahiro oodaira (JP) smiley 60,95 24,38 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:38 06:40 info
2017-07-08 19,57 Kazuhito Shimada (JP) smiley 51,49 20,60 Itakura GP (JP / ) Discus 04:08 06:55 info
2017-07-08 17,59 Susumu Teramoto (JP) smiley 46,29 18,52 Itakura GP (JP / ) ASW 24 05:26 07:33 info
2017-07-08 12,34 masahiro oodaira (JP) smiley 32,48 12,99 Itakura GP (JP / ) ASW 24 03:54 05:10 info
2017-06-28 20,07 Takeshi Maruyama (JP) smiley 57,32 22,93 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 11:21 12:45 info
2017-06-24 28,82 Takahito Suzuki (JP) 67,74 27,10 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin II 04:02 07:15 info
2017-06-24 4,84 Kazuhito Shimada (JP) smiley 12,75 5,10 Itakura GP (JP / ) Discus 03:11 03:49 info
2017-06-23 89,51 Takeshi Maruyama (JP) smiley 255,66 102,27 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 12:08 15:05 info
2017-06-22 59,26 Takeshi Maruyama (JP) smiley 169,25 67,70 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 12:06 15:38 info
2017-06-21 78,52 Takeshi Maruyama (JP) smiley 224,28 89,71 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 10:33 14:19 info
2017-06-20 93,85 Takeshi Maruyama (JP) smiley 268,05 107,22 Pribram (TS / CZ) ASG 29E/18m 10:56 15:37 info
2017-06-18 4,58 Takao Nakanishi (JP) smiley 11,02 4,41 Itakura GP (JP / ) G 103 Twin III 03:01 04:02 info
2017-06-17 62,16 Keiji Saotome (JP) smiley 177,54 71,02 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:18 07:40 info
2017-06-17 48,87 Hitoshi Hatamoto (JP) smiley 129,51 51,80 Itakura GP (JP / ) Discus 2b 02:42 07:44 info
2017-06-17 43,38 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 119,85 47,94 Itakura GP (JP / ) Arcus T 04:24 07:23 info
2017-06-17 36,77 masahiro oodaira (JP) smiley 96,75 38,70 Itakura GP (JP / ) ASW 24 02:52 07:35 info
2017-06-11 47,06 Keiji Saotome (JP) smiley 134,43 53,77 Itakura GP (JP / ) ASG 29E/18m 03:45 08:08 info
2017-06-04 53,48 hiroshi ugajin (JP) 147,74 59,10 Itakura GP (JP / ) Arcus T 03:48 06:36 info
291 items found, displaying 1 - 50
56 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-03-02 338,94 hiroshi ugajin (JP) smiley 386,39 105,32 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:33 06:25 info
2017-03-01 514,08 hiroshi ugajin (JP) smiley 586,05 114,99 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:58 07:12 info
2017-02-28 543,64 hiroshi ugajin (JP) smiley 619,75 109,09 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:48 07:47 info
2017-02-27 552,21 hiroshi ugajin (JP) smiley 629,52 93,17 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:10 08:06 info
2017-02-26 92,00 hiroshi ugajin (JP) smiley 104,88 50,58 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:18 05:36 info
2017-02-24 104,69 hiroshi ugajin (JP) smiley 119,35 59,08 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:59 05:07 info
2017-02-23 453,61 hiroshi ugajin (JP) smiley 517,12 70,63 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:24 07:50 info
2017-02-21 217,89 hiroshi ugajin (JP) smiley 248,39 83,79 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:52 05:59 info
2017-02-20 422,25 hiroshi ugajin (JP) smiley 481,37 98,35 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:19 06:29 info
2017-02-19 150,96 hiroshi ugajin (JP) smiley 172,09 66,62 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:52 04:05 info
2017-02-17 212,66 hiroshi ugajin (JP) smiley 242,43 69,91 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 01:53 05:29 info
2017-02-16 139,88 Masafumi Inagaki (JP) smiley 159,46 52,63 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:27 05:38 info
2017-02-15 244,26 Masa Watanabe (JP) smiley 278,46 63,23 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:13 07:02 info
2017-02-15 235,25 Masafumi Inagaki (JP) smiley 268,18 73,86 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:15 06:36 info
2017-02-14 230,96 Masafumi Inagaki (JP) smiley 263,29 62,44 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:02 06:23 info
2017-02-14 211,30 Masa Watanabe (JP) smiley 240,88 64,98 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:00 06:01 info
2017-02-13 182,04 Masa Watanabe (JP) smiley 207,53 73,35 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:19 05:22 info
2017-02-13 170,92 Masafumi Inagaki (JP) smiley 194,85 70,75 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:21 05:17 info
2017-02-09 350,36 Masa Watanabe (JP) smiley 399,41 99,52 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:42 07:05 info
2017-02-08 295,66 Masa Watanabe (JP) smiley 337,05 92,19 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 04:24 08:25 info
2017-02-03 210,97 Masafumi Inagaki (JP) smiley 240,51 68,56 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:00 06:40 info
2017-02-03 204,51 Masa Watanabe (JP) smiley 233,14 64,27 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:02 06:48 info
2017-02-02 152,26 motoaki shikano (JP) smiley 173,58 62,40 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:13 06:22 info
2017-02-02 150,25 Masa Watanabe (JP) smiley 171,28 72,42 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:16 06:39 info
2017-02-01 51,21 Michiaki TAKAMI (JP) 58,38 28,97 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 05:05 07:17 info
2017-01-31 183,05 Michiaki TAKAMI (JP) 208,68 64,32 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:25 06:58 info
2017-01-31 157,71 motoaki shikano (JP) smiley 179,79 55,98 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:23 07:02 info
2017-01-29 147,03 Masa Watanabe (JP) smiley 167,61 70,40 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 04:02 07:35 info
2017-01-28 343,07 Masa Watanabe (JP) smiley 391,10 80,69 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:26 07:30 info
2017-01-28 294,04 motoaki shikano (JP) smiley 335,20 80,33 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:30 06:53 info
2017-01-27 268,79 Masa Watanabe (JP) smiley 306,42 65,92 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:48 07:38 info
2017-01-27 254,07 motoaki shikano (JP) smiley 289,64 69,87 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:51 07:18 info
2017-01-26 159,88 Masa Watanabe (JP) smiley 182,26 53,62 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:19 06:57 info
2017-01-26 154,89 Masafumi Inagaki (JP) smiley 176,58 55,10 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:15 06:41 info
2016-12-25 371,58 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 423,60 88,34 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:22 08:31 info
2016-12-25 366,34 hiroshi ugajin (JP) smiley 417,63 88,62 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:26 08:17 info
2016-12-24 265,11 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 302,23 78,44 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:49 08:05 info
2016-12-24 215,90 hiroshi ugajin (JP) smiley 246,13 64,52 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:52 07:57 info
2016-12-23 422,94 hiroshi ugajin (JP) smiley 482,15 78,88 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:50 07:32 info
2016-12-22 260,99 hiroshi ugajin (JP) smiley 297,53 61,83 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:58 08:04 info
2016-12-22 244,23 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 278,42 61,61 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:55 07:42 info
2016-12-21 195,73 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 223,13 53,43 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:51 07:12 info
2016-12-21 185,05 hiroshi ugajin (JP) smiley 210,96 52,64 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:55 07:30 info
2016-12-19 362,54 hiroshi ugajin (JP) smiley 413,29 73,90 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:30 08:36 info
2016-12-19 320,16 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 364,98 66,36 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:27 08:21 info
2016-12-18 140,32 hiroshi ugajin (JP) smiley 159,97 49,61 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:34 07:10 info
2016-12-18 131,40 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 149,80 53,65 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 03:31 06:45 info
2016-12-17 196,69 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 224,23 47,86 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 00:46 05:37 info
2016-12-16 256,52 hiroshi ugajin (JP) smiley 292,43 62,80 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:34 08:07 info
2016-12-16 256,33 Kiyoshi Ninomiya (JP) smiley 292,22 53,10 Waikerie Gld (AU / SA/N) Arcus M 02:31 08:14 info
56 items found, displaying 1 - 50
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
13. Oktober

Print your OLC-Certificates - Now!

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenBürklinaerokurierPeter H. Braasch
Gold Sponsoren
Gold SponsorenDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule Wasserkuppe
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaOLC Sponsor werden?