OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
Cl. Cumulus Fuentemilanos (ES) 2015

Sportprofil

26 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Pepe Reig.
47 216:54 16.120,51 77,61
Miguel Jurado Navas
51 189:04 14.901,44 68,23
Markus Welzbacher smiley
27 151:32 13.589,55 94,40
Pedro Flauta smiley
26 168:07 12.748,03 86,98
Lisa Martin-Perez smiley
16 97:40 9.553,00 101,75
Alfredo Martin
23 109:11 7.097,60 65,18
José Galán
26 110:27 7.087,22 60,94
Pedro Cabrera smiley
23 105:38 6.962,45 71,79
Carlos Seoane smiley
21 64:24 4.693,16 58,96
Fuentemilanos Gliding Center
32 59:56 4.316,23 38,81
Diego Martinez
9 39:03 2.738,70 68,73
Cristian Proietti
11 38:23 2.640,44 65,11
Mario Jurado
9 33:09 2.378,16 70,34
Chencho Recio
5 23:12 2.044,23 102,74
Luis Martin
7 32:25 1.974,49 72,58
Oscar Marques
6 25:00 1.454,27 42,47
Ignacio Herrero
3 15:58 1.295,49 99,18
Josep Armengol smiley
12 20:13 961,10 19,74
Ramon J. Martin
3 14:06 702,84 50,48
Jaime Vallori
8 15:28 677,20 26,37
Antonio Hernan-Perez smiley
7 15:06 654,67 41,38
Carlos Alcalde
3 10:04 636,44 51,30
Jorge Seoane-Quinteiro
3 9:22 583,22 49,93
Fernando Lazaro
2 7:09 532,13 75,73
Joaquin Gallego
1 4:25 296,42 79,57
Francisco Fresneda
1 3:18 182,19 52,31
26 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League

382 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-09-20 407,98 Pedro Flauta (ES) 375,70 66,49 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/18m 12:11 17:56 info
2015-09-20 191,87 José Galán (ES) 159,60 41,84 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 12:15 16:15 info
2015-09-20 130,20 Jaime Vallori (ES) 122,29 76,11 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 17,6m 13:24 15:09 info
2015-09-20 107,95 Pepe Reig. (ES) 99,41 61,62 Fuentemilanos (ES / ) Carat 12:27 17:43 info
2015-09-20 52,70 Josep Armengol (ES) smiley 39,58 42,93 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:44 14:56 info
2015-09-19 276,37 Pepe Reig. (ES) 219,50 62,01 Fuentemilanos (ES / ) Carat 11:48 15:31 info
2015-09-19 176,23 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 135,63 62,90 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:18 15:53 info
2015-09-19 81,94 Carlos Seoane (ES) smiley 76,99 60,36 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 14:13 15:43 info
2015-09-18 460,75 Pedro Flauta (ES) 425,98 76,91 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/18m 10:55 16:36 info
2015-09-18 125,16 Pepe Reig. (ES) 113,87 82,71 Fuentemilanos (ES / ) Carat 15:39 17:52 info
2015-09-18 113,13 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 99,54 62,42 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:50 15:35 info
2015-09-10 172,33 José Galán (ES) 150,26 34,29 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 11:55 16:36 info
2015-09-06 479,76 Pedro Flauta (ES) 481,63 84,14 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:55 17:19 info
2015-09-06 371,32 Alfredo Martin (ES) 317,82 80,78 Fuentemilanos (ES / ) DG 300 11:30 15:57 info
2015-09-06 182,19 Francisco Fresneda (ES) 153,39 54,11 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 16m 12:42 16:00 info
2015-09-05 416,07 Pepe Reig. (ES) 411,25 89,03 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 11:55 16:41 info
2015-09-05 351,47 Jorge Seoane-Quinteiro (ES) 335,09 79,28 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 12:39 17:07 info
2015-09-05 312,41 Pedro Cabrera (ES) smiley 318,23 71,02 Fuentemilanos (ES / ) DG 808B/18m 12:08 16:53 info
2015-09-05 144,44 Josep Armengol (ES) smiley 106,26 74,73 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 15:31 17:23 info
2015-09-04 364,71 Pedro Flauta (ES) 356,66 75,95 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 13:27 18:17 info
2015-09-01 564,74 Pedro Flauta (ES) 601,29 89,53 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 11:29 18:23 info
2015-08-30 247,78 Miguel Jurado Navas (ES) 234,33 98,16 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 13:19 15:56 info
2015-08-30 225,56 Pepe Reig. (ES) 217,25 93,96 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31 Mi/21m 13:15 15:48 info
2015-08-30 190,72 Carlos Seoane (ES) smiley 173,77 73,60 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 13:11 15:43 info
2015-08-29 521,55 Miguel Jurado Navas (ES) 523,57 123,55 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 13:24 17:56 info
2015-08-29 454,97 Pedro Cabrera (ES) smiley 470,69 104,47 Fuentemilanos (ES / ) DG 808B/18m 13:25 18:11 info
2015-08-29 375,90 Cristian Proietti (AR) 366,90 116,73 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 1 WL 13:41 17:05 info
2015-08-29 346,66 José Galán (ES) 306,45 83,35 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 12:58 16:53 info
2015-08-28 419,16 Pepe Reig. (ES) 446,67 91,59 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 13:13 18:16 info
2015-08-28 406,02 Pedro Flauta (ES) 414,28 76,71 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 12:42 18:21 info
2015-08-28 212,76 Carlos Seoane (ES) smiley 178,08 60,64 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 13:30 16:36 info
2015-08-28 110,71 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 90,02 55,32 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 14:04 15:51 info
2015-08-26 172,32 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 141,51 69,41 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:03 15:11 info
2015-08-25 349,83 Pedro Flauta (ES) 376,71 71,73 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 12:18 17:51 info
2015-08-24 342,22 Pedro Flauta (ES) 338,38 80,67 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 14:09 18:47 info
2015-08-24 151,12 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 117,95 50,03 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 14:24 16:56 info
2015-08-22 262,42 Markus Welzbacher (DE) smiley 302,17 114,80 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 11:19 14:08 info
2015-08-21 729,65 Pedro Flauta (ES) 683,07 96,74 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:00 17:21 info
2015-08-21 420,65 Markus Welzbacher (DE) smiley 465,83 117,87 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 13:37 17:43 info
2015-08-21 285,61 Carlos Seoane (ES) smiley 276,01 102,73 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 11:33 14:27 info
2015-08-21 214,50 Diego Martinez (ES) 226,38 95,98 Fuentemilanos (ES / ) LS 7 11:51 14:26 info
2015-08-20 631,52 Pedro Flauta (ES) 698,01 93,46 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:51 18:41 info
2015-08-20 515,85 Diego Martinez (ES) 524,37 87,65 Fuentemilanos (ES / ) LS 7 11:46 17:55 info
2015-08-20 511,64 José Galán (ES) 483,87 81,65 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 11:36 17:44 info
2015-08-20 502,72 Ignacio Herrero (ES) 497,25 93,47 Fuentemilanos (ES / ) ASW 20 12:12 17:47 info
2015-08-20 476,94 Pedro Cabrera (ES) 491,06 94,10 Fuentemilanos (ES / ) DG 808B/18m 12:35 17:59 info
2015-08-20 415,12 Carlos Seoane (ES) smiley 399,80 92,69 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 12:40 17:15 info
2015-08-20 264,11 Carlos Alcalde (ES) 219,72 51,54 Fuentemilanos (ES / ) Astir CS 12:47 17:20 info
2015-08-19 527,19 Pedro Flauta (ES) 583,01 87,38 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:40 17:38 info
2015-08-19 394,46 Diego Martinez (ES) 388,34 77,09 Fuentemilanos (ES / ) LS 7 12:22 17:35 info
382 items found, displaying 1 - 50
368 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-09-20 298,64 Pedro Flauta (ES) 352,40 61,94 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/18m 12:11 17:56 info
2015-09-20 102,20 José Galán (ES) 101,18 25,94 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 12:15 16:15 info
2015-09-20 79,53 Jaime Vallori (ES) 91,46 56,11 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 17,6m 13:24 15:09 info
2015-09-20 32,25 Josep Armengol (ES) smiley 29,67 31,91 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:44 14:56 info
2015-09-20 3,52 Pepe Reig. (ES) 3,28 23,43 Fuentemilanos (ES / ) Carat 12:27 17:43 info
2015-09-19 134,45 Pepe Reig. (ES) 125,04 36,31 Fuentemilanos (ES / ) Carat 11:48 15:31 info
2015-09-19 96,11 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 88,42 36,95 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:18 15:53 info
2015-09-19 16,49 Carlos Seoane (ES) smiley 16,49 17,92 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 14:13 15:43 info
2015-09-18 332,50 Pedro Flauta (ES) 392,35 70,57 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/18m 10:55 16:36 info
2015-09-18 16,46 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 15,14 14,42 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:50 15:35 info
2015-09-18 9,06 Pepe Reig. (ES) 8,43 29,07 Fuentemilanos (ES / ) Carat 15:39 17:52 info
2015-09-10 68,51 José Galán (ES) 67,82 15,66 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 11:55 16:36 info
2015-09-06 272,36 Pedro Flauta (ES) 329,56 67,99 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:55 17:19 info
2015-09-06 219,13 Alfredo Martin (ES) 227,89 54,12 Fuentemilanos (ES / ) DG 300 11:30 15:57 info
2015-09-06 96,00 Francisco Fresneda (ES) 96,00 52,05 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 16m 12:42 16:00 info
2015-09-05 253,92 Pepe Reig. (ES) 307,25 67,04 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 11:55 16:41 info
2015-09-05 142,42 Pedro Cabrera (ES) smiley 168,05 38,21 Fuentemilanos (ES / ) DG 808B/18m 12:08 16:53 info
2015-09-05 96,46 Josep Armengol (ES) smiley 88,74 56,54 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 15:31 17:23 info
2015-09-05 54,59 Jorge Seoane-Quinteiro (ES) 54,59 12,58 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 12:39 17:07 info
2015-09-04 233,09 Pedro Flauta (ES) 282,04 60,80 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 13:27 18:17 info
2015-09-01 226,03 Pedro Flauta (ES) 273,50 40,52 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 11:29 18:23 info
2015-08-30 163,95 Miguel Jurado Navas (ES) 193,46 81,65 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 13:19 15:56 info
2015-08-30 153,35 Pepe Reig. (ES) 185,56 79,11 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31 Mi/21m 13:15 15:48 info
2015-08-30 56,50 Carlos Seoane (ES) smiley 56,50 25,07 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 13:11 15:43 info
2015-08-29 259,44 Miguel Jurado Navas (ES) 306,13 73,12 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 13:24 17:56 info
2015-08-29 187,01 Pedro Cabrera (ES) smiley 220,67 52,44 Fuentemilanos (ES / ) DG 808B/18m 13:25 18:11 info
2015-08-29 151,23 Cristian Proietti (AR) 167,86 52,86 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 1 WL 13:41 17:05 info
2015-08-29 123,76 José Galán (ES) 122,52 35,96 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 12:58 16:53 info
2015-08-28 212,10 Pedro Flauta (ES) 256,64 46,36 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 12:42 18:21 info
2015-08-28 166,70 Pepe Reig. (ES) 201,71 41,22 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 13:13 18:16 info
2015-08-28 115,59 Carlos Seoane (ES) smiley 115,59 39,57 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 13:30 16:36 info
2015-08-28 42,86 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 39,43 25,23 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 14:04 15:51 info
2015-08-26 61,76 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 56,82 31,35 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:03 15:11 info
2015-08-25 128,29 Pedro Flauta (ES) 155,23 28,90 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 12:18 17:51 info
2015-08-24 208,57 Pedro Flauta (ES) 252,37 61,85 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 14:09 18:47 info
2015-08-24 76,37 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 70,26 29,23 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 14:24 16:56 info
2015-08-22 21,12 Markus Welzbacher (DE) smiley 24,92 38,74 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 11:19 14:08 info
2015-08-21 550,46 Pedro Flauta (ES) 666,05 92,10 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:00 17:21 info
2015-08-21 86,30 Markus Welzbacher (DE) smiley 101,83 26,03 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 13:37 17:43 info
2015-08-21 32,01 Carlos Seoane (ES) smiley 32,01 26,92 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 11:33 14:27 info
2015-08-21 3,11 Diego Martinez (ES) 3,29 9,88 Fuentemilanos (ES / ) LS 7 11:51 14:26 info
2015-08-20 202,63 Pedro Cabrera (ES) 239,10 47,11 Fuentemilanos (ES / ) DG 808B/18m 12:35 17:59 info
2015-08-20 182,17 Pedro Flauta (ES) 220,43 28,80 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:51 18:41 info
2015-08-20 168,92 Ignacio Herrero (ES) 185,81 34,66 Fuentemilanos (ES / ) ASW 20 12:12 17:47 info
2015-08-20 117,43 Carlos Alcalde (ES) 112,74 34,18 Fuentemilanos (ES / ) Astir CS 12:47 17:20 info
2015-08-20 76,26 José Galán (ES) 75,50 17,85 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 11:36 17:44 info
2015-08-20 70,61 Diego Martinez (ES) 74,85 13,14 Fuentemilanos (ES / ) LS 7 11:46 17:55 info
2015-08-20 51,05 Carlos Seoane (ES) smiley 51,05 13,83 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 12:40 17:15 info
2015-08-19 151,19 Pedro Flauta (ES) 182,94 27,17 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:40 17:38 info
2015-08-19 100,80 Carlos Alcalde (ES) 91,73 44,55 Fuentemilanos (ES / ) G 102 Club Astir 14:06 16:16 info
368 items found, displaying 1 - 50
366 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-09-20 66,28 Pedro Flauta (ES) 188,08 75,23 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/18m 12:11 17:56 info
2015-09-20 42,64 José Galán (ES) 105,80 42,32 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 12:15 16:15 info
2015-09-20 38,51 Jaime Vallori (ES) 107,11 42,84 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 17,6m 13:24 15:09 info
2015-09-20 30,17 Pepe Reig. (ES) 71,46 28,58 Fuentemilanos (ES / ) Carat 12:27 17:43 info
2015-09-20 11,50 Josep Armengol (ES) smiley 27,02 10,81 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:44 14:56 info
2015-09-19 69,67 Pepe Reig. (ES) 165,04 66,01 Fuentemilanos (ES / ) Carat 11:48 15:31 info
2015-09-19 44,84 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 105,37 42,15 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:18 15:53 info
2015-09-19 24,22 Carlos Seoane (ES) smiley 60,56 24,22 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 14:13 15:43 info
2015-09-18 79,22 Pedro Flauta (ES) 224,80 89,92 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/18m 10:55 16:36 info
2015-09-18 38,71 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 90,96 36,39 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:50 15:35 info
2015-09-18 20,16 Pepe Reig. (ES) 47,74 19,10 Fuentemilanos (ES / ) Carat 15:39 17:52 info
2015-09-10 41,57 José Galán (ES) 103,16 41,26 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 11:55 16:36 info
2015-09-06 77,42 Alfredo Martin (ES) 199,36 79,74 Fuentemilanos (ES / ) DG 300 11:30 15:57 info
2015-09-06 52,31 Francisco Fresneda (ES) 130,78 52,31 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 16m 12:42 16:00 info
2015-09-06 12,07 Pedro Flauta (ES) 34,93 13,97 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:55 17:19 info
2015-09-05 82,26 Jorge Seoane-Quinteiro (ES) 205,65 82,26 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 12:39 17:07 info
2015-09-05 81,08 Pepe Reig. (ES) 234,63 93,85 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 11:55 16:41 info
2015-09-05 67,52 Pedro Cabrera (ES) smiley 191,59 76,64 Fuentemilanos (ES / ) DG 808B/18m 12:08 16:53 info
2015-09-05 39,22 Josep Armengol (ES) smiley 92,16 36,87 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 15:31 17:23 info
2015-09-04 66,58 Pedro Flauta (ES) 192,66 77,06 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 13:27 18:17 info
2015-09-01 84,84 Pedro Flauta (ES) 245,50 98,20 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 11:29 18:23 info
2015-08-30 74,53 Miguel Jurado Navas (ES) 211,48 84,59 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 13:19 15:56 info
2015-08-30 66,33 Carlos Seoane (ES) smiley 165,82 66,33 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 13:11 15:43 info
2015-08-30 61,38 Pepe Reig. (ES) 177,62 71,05 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31 Mi/21m 13:15 15:48 info
2015-08-29 113,65 Cristian Proietti (AR) 307,56 123,02 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 1 WL 13:41 17:05 info
2015-08-29 111,98 Miguel Jurado Navas (ES) 317,74 127,09 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 13:24 17:56 info
2015-08-29 90,25 José Galán (ES) 223,94 89,58 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 12:58 16:53 info
2015-08-29 89,07 Pedro Cabrera (ES) smiley 252,74 101,10 Fuentemilanos (ES / ) DG 808B/18m 13:25 18:11 info
2015-08-28 78,58 Pepe Reig. (ES) 227,40 90,96 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 13:13 18:16 info
2015-08-28 69,18 Pedro Flauta (ES) 200,20 80,08 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 12:42 18:21 info
2015-08-28 55,65 Carlos Seoane (ES) smiley 139,12 55,65 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 13:30 16:36 info
2015-08-28 30,08 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 70,68 28,27 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 14:04 15:51 info
2015-08-26 57,23 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 134,49 53,80 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 13:03 15:11 info
2015-08-25 68,43 Pedro Flauta (ES) 198,03 79,21 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 12:18 17:51 info
2015-08-24 45,17 Fuentemilanos Gliding Center (ES) 106,15 42,46 Fuentemilanos (ES / ) G 103 Twin II 14:24 16:56 info
2015-08-22 95,78 Markus Welzbacher (DE) smiley 271,78 108,71 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 11:19 14:08 info
2015-08-21 117,95 Markus Welzbacher (DE) smiley 334,68 133,87 Fuentemilanos (ES / ) Ventus 2cM/18m 13:37 17:43 info
2015-08-21 104,90 Carlos Seoane (ES) smiley 262,25 104,90 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 11:33 14:27 info
2015-08-21 91,19 Pedro Flauta (ES) 263,88 105,55 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:00 17:21 info
2015-08-21 77,87 Diego Martinez (ES) 203,42 81,37 Fuentemilanos (ES / ) LS 7 11:51 14:26 info
2015-08-20 100,03 Ignacio Herrero (ES) 268,82 107,53 Fuentemilanos (ES / ) ASW 20 12:12 17:47 info
2015-08-20 94,92 Pedro Flauta (ES) 274,66 109,86 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:51 18:41 info
2015-08-20 94,90 Carlos Seoane (ES) smiley 237,25 94,90 Fuentemilanos (ES / ) Std. Jantar 12:40 17:15 info
2015-08-20 89,23 José Galán (ES) 221,40 88,56 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 11:36 17:44 info
2015-08-20 88,75 Pedro Cabrera (ES) 251,83 100,73 Fuentemilanos (ES / ) DG 808B/18m 12:35 17:59 info
2015-08-20 85,37 Diego Martinez (ES) 223,03 89,21 Fuentemilanos (ES / ) LS 7 11:46 17:55 info
2015-08-20 60,38 Carlos Alcalde (ES) 146,41 58,56 Fuentemilanos (ES / ) Astir CS 12:47 17:20 info
2015-08-19 94,17 Ignacio Herrero (ES) 253,07 101,23 Fuentemilanos (ES / ) ASW 20 12:34 16:58 info
2015-08-19 88,11 José Galán (ES) 218,62 87,45 Fuentemilanos (ES / ) Std. Cirrus 12:02 17:17 info
2015-08-19 86,07 Pedro Flauta (ES) 249,07 99,63 Fuentemilanos (ES / ) ASH 31/21m 10:40 17:38 info
366 items found, displaying 1 - 50
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
12. Dezember

Powered by OLC & DG: LS1-f Neo für 2018 vergeben

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenaerokurierPeter H. BraaschBürklin
Gold Sponsoren
Gold SponsorenLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenMilvusTostSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI Gliding
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaOLC Sponsor werden?