OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
Nagano (JP) 2015

Sportprofil

23 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
akio suzuki. smiley
20 103:50 5.100,87 56,82
Shigeru Ishiyama
11 65:09 3.778,12 44,58
Yuta Ishiguro
18 72:20 2.937,28 39,84
Kota Nishikawa
68 104:02 2.862,75 9,07
Atsushi TANEDA
18 69:34 2.785,54 43,91
Masayoshi Miyata smiley
21 58:45 2.147,99 23,49
Atsushi Shono
8 42:30 1.953,19 47,44
Yasuo Bamba
8 34:25 1.886,11 38,87
isao odaka
6 31:12 1.819,74 26,37
Kazuki YAMAGUCHI
4 25:09 1.667,82 11,28
Masataka Yao smiley
9 31:01 1.483,03 34,78
Keiichi Shigeta
14 40:26 1.471,87 45,37
shigeru takanami
19 45:47 1.234,86 19,73
naoto kamogawa smiley
10 30:18 1.105,94 27,78
Ozawa Kazuaki smiley
7 24:59 1.037,01 36,75
Toshio Sato
13 28:24 740,84 12,41
akihiro ohno
2 6:29 437,24 63,59
Yusuke Kobayashi
1 3:51 160,28 29,20
Hiroaki Tamanaka
1 4:50 110,98 21,52
Shoji Miyamoto smiley
1 3:29 85,02 24,38
Masanao Kadoya
1 0:56 31,31 7,89
Tsubasa Iimura
1 4:06 0,00 0,00
Takeshi Takayama
3 6:35 0,00 0,00
23 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  NDC

264 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-09-21 79,99 Kota Nishikawa (JP) 57,20 17,37 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 02:40 06:30 info
2015-09-21 54,86 shigeru takanami (JP) 50,83 21,32 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:56 06:45 info
2015-09-21 40,68 Toshio Sato (JP) 30,48 18,31 Nagano GP (JP / ) Pilatus B4 RG 04:11 05:56 info
2015-09-21 31,31 Masanao Kadoya (JP) 24,88 28,25 Nagano GP (JP / ) ASK 21 03:12 04:09 info
2015-09-20 215,40 akio suzuki. (JP) 219,30 53,97 Nagano GP (JP / ) Discus 2T/18m 02:34 07:14 info
2015-09-20 132,15 Kota Nishikawa (JP) 95,57 28,28 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 02:11 05:42 info
2015-09-20 124,03 Atsushi TANEDA (JP) 116,29 24,06 Nagano GP (JP / ) Discus 02:51 07:55 info
2015-09-20 114,90 Yuta Ishiguro (JP) smiley 104,06 28,99 Nagano GP (JP / ) SZD 55 03:50 07:59 info
2015-09-20 106,60 shigeru takanami (JP) 103,65 38,58 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:00 06:17 info
2015-09-19 107,10 Kota Nishikawa (JP) 79,55 33,00 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:47 07:00 info
2015-09-12 27,59 Masayoshi Miyata (JP) 23,78 37,25 Tsukb GP (JP / ) Astir CS 05:39 06:28 info
2015-09-12 16,56 Kota Nishikawa (JP) 12,68 12,76 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 06:34 07:37 info
2015-09-05 84,81 Kota Nishikawa (JP) 62,04 38,53 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:09 05:40 info
2015-09-05 49,71 shigeru takanami (JP) 46,42 31,26 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 05:06 07:15 info
2015-08-23 23,93 Kota Nishikawa (JP) 18,89 23,64 Nagano GP (JP / ) ASK 21 03:57 04:51 info
2015-08-22 51,81 Atsushi Shono (JP) 50,61 16,01 Menuma GP (JP / ) Duo Discus 02:22 05:40 info
2015-08-15 31,51 Keiichi Shigeta (JP) 32,71 83,22 Kakuda GP (JP / ) Discus 01:53 02:30 info
2015-08-14 0,00 Takeshi Takayama (JP) 86,79 78,13 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 05:42 07:04 info
2015-08-13 95,62 isao odaka (JP) 86,78 18,66 Takikawa Gld (JP / ) ASW 28 02:41 07:44 info
2015-08-13 0,00 Takeshi Takayama (JP) 73,33 22,89 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 04:06 07:50 info
2015-08-12 0,00 Takeshi Takayama (JP) 38,59 32,03 Takikawa Gld (JP / ) ASK 21 02:29 03:59 info
2015-08-08 73,18 Kota Nishikawa (JP) 52,36 17,88 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:39 06:40 info
2015-08-05 92,80 Kota Nishikawa (JP) 63,99 25,76 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 02:59 05:35 info
2015-08-02 0,00 shigeru takanami (JP) 65,11 31,34 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 04:57 07:17 info
2015-08-01 77,44 Kota Nishikawa (JP) 56,07 23,73 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 04:30 07:18 info
2015-08-01 48,61 Toshio Sato (JP) 35,33 12,49 Nagano GP (JP / ) Pilatus B4 RG 04:39 07:37 info
2015-07-26 52,03 Masayoshi Miyata (JP) 46,91 32,01 Tsukb GP (JP / ) Astir CS 04:31 06:07 info
2015-07-26 30,18 Masayoshi Miyata (JP) 26,87 62,05 Akeno Af Strip (JP / ) Astir CS 06:07 06:42 info
2015-07-25 79,11 shigeru takanami (JP) 70,23 27,14 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 05:06 07:57 info
2015-07-25 7,40 Kota Nishikawa (JP) 5,75 33,17 Nagano GP (JP / ) ASK 21 03:58 04:14 info
2015-07-25 0,00 Tsubasa Iimura (JP) 55,44 14,85 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 04:38 08:44 info
2015-07-20 91,92 Yuta Ishiguro (JP) smiley 83,43 39,62 Nagano GP (JP / ) SZD 55 04:43 07:16 info
2015-07-20 62,82 shigeru takanami (JP) 57,42 36,16 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 05:00 07:02 info
2015-07-19 64,47 Ozawa Kazuaki (JP) 56,26 32,79 Nagano GP (JP / ) SZD 55 05:32 07:17 info
2015-07-18 164,91 Yasuo Bamba (JP) 167,78 68,96 Saint Auban (FR / ) LS 4 14:19 16:56 info
2015-07-12 133,08 naoto kamogawa (JP) smiley 117,78 34,01 Nagano GP (JP / ) Discus 03:56 07:30 info
2015-07-12 61,51 shigeru takanami (JP) 59,17 23,75 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:44 06:35 info
2015-07-11 100,00 naoto kamogawa (JP) smiley 90,97 23,59 Nagano GP (JP / ) Discus b 03:46 07:40 info
2015-07-11 9,40 Kota Nishikawa (JP) 6,48 48,10 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:21 03:33 info
2015-07-11 0,00 shigeru takanami (JP) 56,40 28,78 Nagano GP (JP / ) Duo Discus T 04:02 06:59 info
2015-06-28 34,97 Kota Nishikawa (JP) 27,05 24,15 Nagano GP (JP / ) ASK 21 06:36 07:49 info
2015-06-13 135,32 Kota Nishikawa (JP) 94,93 34,83 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:53 06:42 info
2015-06-13 63,21 Toshio Sato (JP) 45,55 30,39 Oyamakinu Gld (JP / ) PW 6 04:46 06:23 info
2015-06-13 0,00 Keiichi Shigeta (JP) 127,00 101,92 Kasuminome (JP / ) SF 28A 03:37 05:00 info
2015-06-07 200,94 Yuta Ishiguro (JP) smiley 187,96 53,09 Nagano GP (JP / ) SZD 55 03:02 07:54 info
2015-06-07 31,86 Kota Nishikawa (JP) 23,46 22,09 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 04:04 05:14 info
2015-06-06 47,48 Yuta Ishiguro (JP) smiley 35,24 22,57 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 05:55 07:47 info
2015-05-31 92,65 Atsushi TANEDA (JP) 80,94 20,81 Nagano GP (JP / ) Discus 02:37 06:49 info
2015-05-31 85,02 Shoji Miyamoto (JP) smiley 71,80 22,61 Nagano GP (JP / ) LS 4 02:44 06:13 info
2015-05-30 155,44 Yuta Ishiguro (JP) smiley 141,34 41,99 Nagano GP (JP / ) SZD 55 02:55 07:38 info
264 items found, displaying 1 - 50
254 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-09-21 42,39 Kota Nishikawa (JP) 36,03 9,52 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 02:40 06:30 info
2015-09-21 28,83 shigeru takanami (JP) 31,71 13,37 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:56 06:45 info
2015-09-21 20,14 Toshio Sato (JP) 17,72 10,52 Nagano GP (JP / ) Pilatus B4 RG 04:11 05:56 info
2015-09-21 14,14 Masanao Kadoya (JP) 13,01 14,60 Nagano GP (JP / ) ASK 21 03:12 04:09 info
2015-09-20 76,74 akio suzuki. (JP) 87,48 21,44 Nagano GP (JP / ) Discus 2T/18m 02:34 07:14 info
2015-09-20 65,71 Kota Nishikawa (JP) 55,86 17,22 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 02:11 05:42 info
2015-09-20 55,76 Yuta Ishiguro (JP) smiley 59,11 15,06 Nagano GP (JP / ) SZD 55 03:50 07:59 info
2015-09-20 51,24 Atsushi TANEDA (JP) 54,82 11,24 Nagano GP (JP / ) Discus 02:51 07:55 info
2015-09-20 41,23 shigeru takanami (JP) 45,35 17,41 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:00 06:17 info
2015-09-19 45,06 Kota Nishikawa (JP) 38,30 12,07 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:47 07:00 info
2015-09-12 9,36 Masayoshi Miyata (JP) 8,98 17,33 Tsukb GP (JP / ) Astir CS 05:39 06:28 info
2015-09-12 5,48 Kota Nishikawa (JP) 4,66 4,54 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 06:34 07:37 info
2015-09-05 39,35 Kota Nishikawa (JP) 33,45 14,31 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:09 05:40 info
2015-09-05 25,01 shigeru takanami (JP) 27,51 14,92 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 05:06 07:15 info
2015-08-23 11,37 Kota Nishikawa (JP) 10,46 12,80 Nagano GP (JP / ) ASK 21 03:57 04:51 info
2015-08-22 19,33 Atsushi Shono (JP) 21,27 6,82 Menuma GP (JP / ) Duo Discus 02:22 05:40 info
2015-08-15 3,14 Keiichi Shigeta (JP) 3,36 31,42 Kakuda GP (JP / ) Discus 01:53 02:30 info
2015-08-13 50,91 isao odaka (JP) 54,98 11,53 Takikawa Gld (JP / ) ASW 28 02:41 07:44 info
2015-08-08 38,55 Kota Nishikawa (JP) 32,77 11,03 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:39 06:40 info
2015-08-05 58,32 Kota Nishikawa (JP) 49,57 19,66 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 02:59 05:35 info
2015-08-01 38,27 Kota Nishikawa (JP) 32,53 11,96 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 04:30 07:18 info
2015-08-01 28,16 Toshio Sato (JP) 24,78 8,44 Nagano GP (JP / ) Pilatus B4 RG 04:39 07:37 info
2015-07-26 10,59 Masayoshi Miyata (JP) 10,17 12,34 Tsukb GP (JP / ) Astir CS 04:31 06:07 info
2015-07-26 7,26 Masayoshi Miyata (JP) 6,97 32,89 Akeno Af Strip (JP / ) Astir CS 06:07 06:42 info
2015-07-25 50,88 shigeru takanami (JP) 55,97 21,41 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 05:06 07:57 info
2015-07-25 3,86 Kota Nishikawa (JP) 3,55 19,69 Nagano GP (JP / ) ASK 21 03:58 04:14 info
2015-07-20 44,06 Yuta Ishiguro (JP) smiley 46,70 19,16 Nagano GP (JP / ) SZD 55 04:43 07:16 info
2015-07-20 35,40 shigeru takanami (JP) 38,94 28,09 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 05:00 07:02 info
2015-07-19 37,98 Ozawa Kazuaki (JP) 40,26 23,46 Nagano GP (JP / ) SZD 55 05:32 07:17 info
2015-07-18 11,83 Yasuo Bamba (JP) 12,30 18,87 Saint Auban (FR / ) LS 4 14:19 16:56 info
2015-07-12 76,69 naoto kamogawa (JP) smiley 82,06 23,13 Nagano GP (JP / ) Discus 03:56 07:30 info
2015-07-12 25,75 shigeru takanami (JP) 28,32 11,57 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:44 06:35 info
2015-07-11 50,00 naoto kamogawa (JP) smiley 53,50 13,83 Nagano GP (JP / ) Discus b 03:46 07:40 info
2015-07-11 5,94 Kota Nishikawa (JP) 5,05 37,48 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:21 03:33 info
2015-07-11 0,00 shigeru takanami (JP) 35,88 14,61 Nagano GP (JP / ) Duo Discus T 04:02 06:59 info
2015-06-28 18,61 Kota Nishikawa (JP) 17,12 14,99 Nagano GP (JP / ) ASK 21 06:36 07:49 info
2015-06-13 78,82 Kota Nishikawa (JP) 67,00 24,27 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:53 06:42 info
2015-06-13 34,21 Toshio Sato (JP) 29,42 19,47 Oyamakinu Gld (JP / ) PW 6 04:46 06:23 info
2015-06-13 0,00 Keiichi Shigeta (JP) 1,90 25,52 Kasuminome (JP / ) SF 28A 03:37 05:00 info
2015-06-07 78,76 Yuta Ishiguro (JP) smiley 83,48 18,05 Nagano GP (JP / ) SZD 55 03:02 07:54 info
2015-06-07 14,16 Kota Nishikawa (JP) 12,03 10,86 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 04:04 05:14 info
2015-06-06 20,00 Yuta Ishiguro (JP) smiley 17,00 10,28 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 05:55 07:47 info
2015-05-31 56,66 Atsushi TANEDA (JP) 60,63 15,13 Nagano GP (JP / ) Discus 02:37 06:49 info
2015-05-31 53,27 Shoji Miyamoto (JP) smiley 55,40 17,19 Nagano GP (JP / ) LS 4 02:44 06:13 info
2015-05-30 73,68 Yuta Ishiguro (JP) smiley 78,10 16,92 Nagano GP (JP / ) SZD 55 02:55 07:38 info
2015-05-30 62,05 Atsushi TANEDA (JP) 66,40 20,64 Nagano GP (JP / ) Discus 04:02 07:27 info
2015-05-30 28,55 Toshio Sato (JP) 25,13 14,37 Nagano GP (JP / ) Pilatus B4 RG 04:35 06:23 info
2015-05-30 27,85 shigeru takanami (JP) 30,63 21,99 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:37 06:36 info
2015-05-29 31,52 Yasuo Bamba (JP) 34,99 25,40 Takikawa Gld (JP / ) ASW 20 WL 02:59 05:36 info
2015-05-29 15,96 Masataka Yao (JP) 17,08 17,06 Takikawa Gld (JP / ) Discus 02:35 05:25 info
254 items found, displaying 1 - 50
254 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2015-09-21 19,15 Kota Nishikawa (JP) 42,48 16,99 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 02:40 06:30 info
2015-09-21 14,60 shigeru takanami (JP) 39,25 15,70 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:56 06:45 info
2015-09-21 10,38 Toshio Sato (JP) 23,63 9,45 Nagano GP (JP / ) Pilatus B4 RG 04:11 05:56 info
2015-09-21 8,39 Masanao Kadoya (JP) 19,73 7,89 Nagano GP (JP / ) ASK 21 03:12 04:09 info
2015-09-20 53,66 akio suzuki. (JP) 148,24 59,30 Nagano GP (JP / ) Discus 2T/18m 02:34 07:14 info
2015-09-20 33,23 Kota Nishikawa (JP) 73,74 29,50 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 02:11 05:42 info
2015-09-20 30,04 shigeru takanami (JP) 80,72 32,29 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:00 06:17 info
2015-09-20 28,57 Atsushi TANEDA (JP) 75,16 30,06 Nagano GP (JP / ) Discus 02:51 07:55 info
2015-09-20 26,80 Yuta Ishiguro (JP) smiley 70,03 28,01 Nagano GP (JP / ) SZD 55 03:50 07:59 info
2015-09-19 24,42 Kota Nishikawa (JP) 54,17 21,67 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:47 07:00 info
2015-09-12 4,87 Masayoshi Miyata (JP) 11,80 4,72 Tsukb GP (JP / ) Astir CS 05:39 06:28 info
2015-09-12 4,53 Kota Nishikawa (JP) 10,05 4,02 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 06:34 07:37 info
2015-09-05 20,42 Kota Nishikawa (JP) 45,30 18,12 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:09 05:40 info
2015-09-05 12,82 shigeru takanami (JP) 34,45 13,78 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 05:06 07:15 info
2015-08-23 5,37 Kota Nishikawa (JP) 12,63 5,05 Nagano GP (JP / ) ASK 21 03:57 04:51 info
2015-08-22 14,17 Atsushi Shono (JP) 38,08 15,23 Menuma GP (JP / ) Duo Discus 02:22 05:40 info
2015-08-15 4,14 Keiichi Shigeta (JP) 10,90 4,36 Kakuda GP (JP / ) Discus 01:53 02:30 info
2015-08-13 22,60 isao odaka (JP) 59,88 23,95 Takikawa Gld (JP / ) ASW 28 02:41 07:44 info
2015-08-08 19,43 Kota Nishikawa (JP) 43,12 17,25 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:39 06:40 info
2015-08-05 24,78 Kota Nishikawa (JP) 54,97 21,99 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 02:59 05:35 info
2015-08-01 19,57 Kota Nishikawa (JP) 43,43 17,37 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 04:30 07:18 info
2015-08-01 11,26 Toshio Sato (JP) 25,62 10,25 Nagano GP (JP / ) Pilatus B4 RG 04:39 07:37 info
2015-07-26 16,17 Masayoshi Miyata (JP) 39,21 15,68 Tsukb GP (JP / ) Astir CS 04:31 06:07 info
2015-07-26 3,35 Masayoshi Miyata (JP) 8,13 3,25 Akeno Af Strip (JP / ) Astir CS 06:07 06:42 info
2015-07-25 21,59 shigeru takanami (JP) 58,03 23,21 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 05:06 07:57 info
2015-07-25 1,21 Kota Nishikawa (JP) 2,85 1,14 Nagano GP (JP / ) ASK 21 03:58 04:14 info
2015-07-20 27,00 Yuta Ishiguro (JP) smiley 70,53 28,21 Nagano GP (JP / ) SZD 55 04:43 07:16 info
2015-07-20 13,59 shigeru takanami (JP) 36,53 14,61 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 05:00 07:02 info
2015-07-19 17,77 Ozawa Kazuaki (JP) 46,41 18,57 Nagano GP (JP / ) SZD 55 05:32 07:17 info
2015-07-18 57,34 Yasuo Bamba (JP) 147,65 59,06 Saint Auban (FR / ) LS 4 14:19 16:56 info
2015-07-12 30,06 naoto kamogawa (JP) smiley 79,10 31,64 Nagano GP (JP / ) Discus 03:56 07:30 info
2015-07-12 14,14 shigeru takanami (JP) 37,99 15,20 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:44 06:35 info
2015-07-11 24,71 naoto kamogawa (JP) smiley 65,03 26,01 Nagano GP (JP / ) Discus b 03:46 07:40 info
2015-07-11 0,29 Kota Nishikawa (JP) 0,64 0,26 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:21 03:33 info
2015-07-11 0,00 shigeru takanami (JP) 41,59 16,64 Nagano GP (JP / ) Duo Discus T 04:02 06:59 info
2015-06-28 9,57 Kota Nishikawa (JP) 22,50 9,00 Nagano GP (JP / ) ASK 21 06:36 07:49 info
2015-06-13 34,20 Kota Nishikawa (JP) 75,88 30,35 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 03:53 06:42 info
2015-06-13 15,19 Toshio Sato (JP) 33,99 13,60 Oyamakinu Gld (JP / ) PW 6 04:46 06:23 info
2015-06-13 0,00 Keiichi Shigeta (JP) 120,50 48,20 Kasuminome (JP / ) SF 28A 03:37 05:00 info
2015-06-07 48,58 Yuta Ishiguro (JP) smiley 126,90 50,76 Nagano GP (JP / ) SZD 55 03:02 07:54 info
2015-06-07 7,80 Kota Nishikawa (JP) 17,30 6,92 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 04:04 05:14 info
2015-06-06 12,17 Yuta Ishiguro (JP) smiley 27,00 10,80 Nagano GP (JP / ) Ka 6 E 05:55 07:47 info
2015-05-31 23,67 Shoji Miyamoto (JP) smiley 60,96 24,38 Nagano GP (JP / ) LS 4 02:44 06:13 info
2015-05-31 22,01 Atsushi TANEDA (JP) 57,92 23,17 Nagano GP (JP / ) Discus 02:37 06:49 info
2015-05-30 36,95 Yuta Ishiguro (JP) smiley 96,53 38,61 Nagano GP (JP / ) SZD 55 02:55 07:38 info
2015-05-30 34,84 Atsushi TANEDA (JP) 91,66 36,66 Nagano GP (JP / ) Discus 04:02 07:27 info
2015-05-30 21,41 shigeru takanami (JP) 57,54 23,02 Nagano GP (JP / ) Duo Discus 03:37 06:36 info
2015-05-30 12,90 Toshio Sato (JP) 29,34 11,73 Nagano GP (JP / ) Pilatus B4 RG 04:35 06:23 info
2015-05-29 33,01 Yasuo Bamba (JP) 89,34 35,74 Takikawa Gld (JP / ) ASW 20 WL 02:59 05:36 info
2015-05-29 0,57 Masataka Yao (JP) 1,50 0,60 Takikawa Gld (JP / ) Discus 02:35 05:25 info
254 items found, displaying 1 - 50
5 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2014-11-28 301,72 Atsushi TANEDA (JP) 322,84 64,61 Lake Keepit Gld (AU / NSW) LS 7 WL 01:54 07:06 info
2014-11-27 0,00 Atsushi TANEDA (JP) 354,24 78,58 Lake Keepit Gld (AU / NSW) Duo Discus XT 01:38 06:22 info
2014-11-26 210,46 Atsushi TANEDA (JP) 227,30 58,75 Lake Keepit Gld (AU / NSW) Discus 2 02:23 07:18 info
2014-11-25 40,54 Atsushi TANEDA (JP) 37,30 47,79 Lake Keepit Gld (AU / NSW) G 103 Twin II 03:57 05:05 info
2014-11-24 220,82 Atsushi TANEDA (JP) 207,57 66,97 Lake Keepit Gld (AU / NSW) Twin Astir RG 02:27 06:35 info
5 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
01. Februar

Musterzulassung für Elektrosegler ASG 32 El / Electro ASG 32 EI Type Certificated!

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenPeter H. BraaschBürklinaerokurier
Gold Sponsoren
Gold SponsorenLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER Instruments
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIOLC Sponsor werden?