OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
AeC Prealpi Venete (IT) 2017

Sportprofil

18 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Giorgio Galetto smiley
24 128:59 12.572,36 107,32
Roberto Pinato
19 86:58 7.400,31 92,52
Roberto Cremasco
23 103:35 4.962,23 54,28
Manuele Molinari
12 54:39 4.777,09 99,44
Giandomenico Benetti
11 46:33 2.724,53 56,14
Jan Douwe Bakker
12 43:44 2.151,49 38,88
Pino Dal Grande
5 23:22 1.860,23 54,11
Flavio Dal Lago
17 47:13 1.854,11 26,93
Pietro Menara
14 33:44 1.715,86 33,76
Giorgio Ceolato
12 54:00 1.487,54 24,61
Lorenzo Allegrini
3 17:39 1.226,22 72,28
gianni orsato
4 16:19 895,09 41,52
Lucio Bordin
2 7:40 708,10 38,05
Davide Schiavotto
1 7:26 696,21 117,70
Francesco Ziche
1 5:10 444,06 90,46
Manuel Pedron
2 3:41 169,97 20,12
Ruggero Piccoli
3 2:17 73,01 5,61
Paolo Prando
1 1:51 0,00 0,00
18 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  BHC
  NDC

166 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-17 70,04 Giorgio Ceolato (IT) 69,48 72,61 Thiene (IT / ) LS 4 12:40 16:49 info
2017-09-08 131,80 Flavio Dal Lago (IT) 138,06 41,96 Thiene (IT / ) Ventus 2 12:05 15:45 info
2017-09-08 91,78 Giorgio Ceolato (IT) 83,00 24,68 Thiene (IT / ) LS 4 11:49 16:55 info
2017-09-05 70,07 Pietro Menara (IT) 59,24 57,73 Torino Aerit Gld (IT / ) ASK 21 13:12 14:19 info
2017-08-27 134,99 Roberto Cremasco (IT) 128,05 38,25 Thiene (IT / ) Duo Discus 12:32 16:07 info
2017-08-27 32,15 Flavio Dal Lago (IT) 33,56 38,69 Thiene (IT / ) Duo Discus 10:54 11:58 info
2017-08-20 330,66 Manuele Molinari (IT) 335,52 94,20 Rieti (IT / ) Discus 2 10:43 14:26 info
2017-08-20 165,33 Flavio Dal Lago (IT) 157,95 38,71 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:24 15:39 info
2017-08-20 116,63 Pietro Menara (IT) 104,70 36,39 Thiene (IT / ) LS 4 09:47 13:09 info
2017-08-19 522,76 Giorgio Galetto (IT) smiley 615,72 126,30 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:37 15:35 info
2017-08-19 490,52 Manuele Molinari (IT) 460,33 103,81 Rieti (IT / ) Discus 2 11:10 15:38 info
2017-08-18 443,65 Giorgio Galetto (IT) smiley 518,04 120,44 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:19 15:46 info
2017-08-18 435,91 Manuele Molinari (IT) 461,52 105,49 Rieti (IT / ) Discus 2 10:57 15:27 info
2017-08-17 490,29 Giorgio Galetto (IT) smiley 569,56 132,87 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:37 15:03 info
2017-08-17 460,20 Manuele Molinari (IT) 473,48 115,19 Rieti (IT / ) Discus 2 11:30 15:39 info
2017-08-16 542,43 Manuele Molinari (IT) 532,08 113,77 Rieti (IT / ) Discus 2 11:19 16:07 info
2017-08-16 443,03 Giorgio Galetto (IT) smiley 485,77 133,25 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:47 15:33 info
2017-08-15 517,86 Giorgio Galetto (IT) smiley 536,53 138,29 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:58 14:59 info
2017-08-15 459,53 Manuele Molinari (IT) 445,42 107,59 Rieti (IT / ) Discus 2 11:06 15:22 info
2017-08-14 457,12 Giorgio Galetto (IT) smiley 498,37 114,39 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:49 16:14 info
2017-08-14 416,37 Manuele Molinari (IT) 426,71 93,01 Rieti (IT / ) Discus 2 11:08 15:52 info
2017-08-11 463,88 Giorgio Galetto (IT) smiley 541,11 114,25 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:56 15:56 info
2017-08-11 443,05 Roberto Pinato (IT) 511,14 96,74 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:45 16:09 info
2017-08-11 327,64 Roberto Cremasco (IT) 362,90 73,99 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 15:30 info
2017-08-11 246,55 Pietro Menara (IT) 186,91 65,44 Thiene (IT / ) Twin Astir Trainer FG 11:08 14:07 info
2017-08-09 439,15 Roberto Pinato (IT) 443,99 113,85 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:04 16:01 info
2017-08-09 434,82 Giorgio Galetto (IT) smiley 443,39 128,54 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:07 15:37 info
2017-08-07 448,10 Roberto Pinato (IT) 513,38 113,05 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:31 16:15 info
2017-08-06 465,09 Giorgio Galetto (IT) smiley 443,65 121,38 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:31 16:14 info
2017-08-06 390,97 Roberto Pinato (IT) 415,48 101,99 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:17 16:30 info
2017-08-05 425,21 Roberto Pinato (IT) 499,45 102,60 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:03 16:25 info
2017-08-05 186,98 Jan Douwe Bakker (NL) 160,87 33,46 Thiene (IT / ) Discus 09:09 14:11 info
2017-08-05 163,21 Roberto Cremasco (IT) 177,32 40,19 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:25 14:14 info
2017-08-04 530,92 Giorgio Galetto (IT) smiley 568,21 113,87 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:27 16:36 info
2017-08-04 501,98 Roberto Pinato (IT) 573,74 95,83 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:17 17:23 info
2017-08-03 443,15 Giorgio Galetto (IT) smiley 459,43 120,66 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:46 15:47 info
2017-08-03 431,62 Roberto Pinato (IT) 458,21 128,55 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:05 15:51 info
2017-08-02 462,45 Giorgio Galetto (IT) smiley 462,57 100,44 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:49 16:28 info
2017-08-02 390,80 Roberto Pinato (IT) 454,65 90,60 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:34 16:43 info
2017-08-01 488,08 Giorgio Galetto (IT) smiley 571,11 133,02 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:28 15:48 info
2017-08-01 471,58 Roberto Pinato (IT) 544,82 124,63 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:20 15:54 info
2017-07-29 206,77 Roberto Cremasco (IT) 207,80 49,26 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:49 15:07 info
2017-07-28 101,41 Pietro Menara (IT) 100,61 35,69 Thiene (IT / ) LS 4 12:41 15:41 info
2017-07-22 330,52 Roberto Cremasco (IT) 372,44 69,83 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:57 15:27 info
2017-07-22 307,74 Jan Douwe Bakker (NL) 324,54 72,75 Thiene (IT / ) Discus 10:33 15:09 info
2017-07-22 213,04 gianni orsato (IT) 204,74 51,20 Thiene (IT / ) LS 4 10:43 14:56 info
2017-07-22 103,97 Pietro Menara (IT) 93,34 61,49 Thiene (IT / ) Twin Astir RG 10:16 11:56 info
2017-07-16 370,72 Roberto Pinato (IT) 390,03 93,21 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:41 13:10 info
2017-07-16 121,88 Pietro Menara (IT) 109,30 43,13 Thiene (IT / ) Twin Astir RG 09:59 12:38 info
2017-07-15 450,84 Roberto Pinato (IT) 441,09 95,20 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:59 14:45 info
166 items found, displaying 1 - 50
162 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-17 10,79 Giorgio Ceolato (IT) 11,22 11,20 Thiene (IT / ) LS 4 12:40 16:49 info
2017-09-08 39,93 Giorgio Ceolato (IT) 41,53 20,48 Thiene (IT / ) LS 4 11:49 16:55 info
2017-09-08 35,60 Flavio Dal Lago (IT) 40,59 12,38 Thiene (IT / ) Ventus 2 12:05 15:45 info
2017-09-05 18,93 Pietro Menara (IT) 17,41 20,31 Torino Aerit Gld (IT / ) ASK 21 13:12 14:19 info
2017-08-27 61,94 Roberto Cremasco (IT) 68,13 19,82 Thiene (IT / ) Duo Discus 12:32 16:07 info
2017-08-27 5,48 Flavio Dal Lago (IT) 6,03 21,56 Thiene (IT / ) Duo Discus 10:54 11:58 info
2017-08-20 89,31 Flavio Dal Lago (IT) 101,81 21,66 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:24 15:39 info
2017-08-20 66,63 Manuele Molinari (IT) 71,96 34,98 Rieti (IT / ) Discus 2 10:43 14:26 info
2017-08-20 53,17 Pietro Menara (IT) 55,29 18,41 Thiene (IT / ) LS 4 09:47 13:09 info
2017-08-19 214,28 Manuele Molinari (IT) 231,42 52,44 Rieti (IT / ) Discus 2 11:10 15:38 info
2017-08-19 17,85 Giorgio Galetto (IT) smiley 21,24 14,08 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:37 15:35 info
2017-08-18 28,58 Manuele Molinari (IT) 30,86 52,31 Rieti (IT / ) Discus 2 10:57 15:27 info
2017-08-18 27,77 Giorgio Galetto (IT) smiley 33,05 53,79 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:19 15:46 info
2017-08-17 72,65 Manuele Molinari (IT) 78,47 28,98 Rieti (IT / ) Discus 2 11:30 15:39 info
2017-08-17 38,87 Giorgio Galetto (IT) smiley 46,26 66,59 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:37 15:03 info
2017-08-16 165,88 Manuele Molinari (IT) 179,15 42,56 Rieti (IT / ) Discus 2 11:19 16:07 info
2017-08-16 116,06 Giorgio Galetto (IT) smiley 138,11 41,41 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:47 15:33 info
2017-08-15 223,29 Giorgio Galetto (IT) smiley 265,72 67,27 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:58 14:59 info
2017-08-15 156,99 Manuele Molinari (IT) 169,55 47,62 Rieti (IT / ) Discus 2 11:06 15:22 info
2017-08-14 127,70 Giorgio Galetto (IT) smiley 151,96 34,98 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:49 16:14 info
2017-08-14 70,90 Manuele Molinari (IT) 76,57 25,22 Rieti (IT / ) Discus 2 11:08 15:52 info
2017-08-11 144,52 Pietro Menara (IT) 132,96 54,50 Thiene (IT / ) Twin Astir Trainer FG 11:08 14:07 info
2017-08-11 32,97 Roberto Pinato (IT) 38,90 22,09 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:45 16:09 info
2017-08-11 31,04 Roberto Cremasco (IT) 35,39 10,01 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 15:30 info
2017-08-11 30,58 Giorgio Galetto (IT) smiley 36,39 22,67 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:56 15:56 info
2017-08-09 209,58 Roberto Pinato (IT) 247,31 63,52 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:04 16:01 info
2017-08-09 207,43 Giorgio Galetto (IT) smiley 246,85 71,59 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:07 15:37 info
2017-08-07 43,49 Roberto Pinato (IT) 51,31 36,56 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:31 16:15 info
2017-08-06 307,59 Giorgio Galetto (IT) smiley 366,03 100,69 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:31 16:14 info
2017-08-06 129,56 Roberto Pinato (IT) 152,89 59,89 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:17 16:30 info
2017-08-05 122,12 Jan Douwe Bakker (NL) 130,67 30,84 Thiene (IT / ) Discus 09:09 14:11 info
2017-08-05 25,58 Roberto Cremasco (IT) 29,16 37,50 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:25 14:14 info
2017-08-05 6,49 Roberto Pinato (IT) 7,66 17,30 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:03 16:25 info
2017-08-04 178,12 Giorgio Galetto (IT) smiley 211,97 46,68 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:27 16:36 info
2017-08-04 52,48 Roberto Pinato (IT) 61,93 36,14 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:17 17:23 info
2017-08-03 190,31 Giorgio Galetto (IT) smiley 226,47 57,34 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:46 15:47 info
2017-08-03 144,35 Roberto Pinato (IT) 170,33 55,83 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:05 15:51 info
2017-08-02 245,83 Giorgio Galetto (IT) smiley 292,54 63,50 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:49 16:28 info
2017-08-02 18,39 Roberto Pinato (IT) 21,71 51,25 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:34 16:43 info
2017-08-01 32,94 Roberto Pinato (IT) 38,87 51,71 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:20 15:54 info
2017-08-01 27,19 Giorgio Galetto (IT) smiley 32,36 42,99 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:28 15:48 info
2017-07-29 81,62 Roberto Cremasco (IT) 93,05 22,06 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:49 15:07 info
2017-07-28 15,52 Pietro Menara (IT) 16,14 7,81 Thiene (IT / ) LS 4 12:41 15:41 info
2017-07-22 53,92 gianni orsato (IT) 56,07 23,31 Thiene (IT / ) LS 4 10:43 14:56 info
2017-07-22 15,65 Pietro Menara (IT) 14,71 27,70 Thiene (IT / ) Twin Astir RG 10:16 11:56 info
2017-07-22 14,80 Jan Douwe Bakker (NL) 15,84 5,73 Thiene (IT / ) Discus 10:33 15:09 info
2017-07-22 12,72 Roberto Cremasco (IT) 14,50 4,50 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:57 15:27 info
2017-07-16 133,94 Roberto Pinato (IT) 158,06 39,51 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:41 13:10 info
2017-07-16 18,68 Pietro Menara (IT) 17,56 29,05 Thiene (IT / ) Twin Astir RG 09:59 12:38 info
2017-07-15 256,73 Roberto Pinato (IT) 302,94 67,33 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:59 14:45 info
162 items found, displaying 1 - 50
158 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-08 36,99 Flavio Dal Lago (IT) 102,18 40,87 Thiene (IT / ) Ventus 2 12:05 15:45 info
2017-09-08 21,28 Giorgio Ceolato (IT) 54,81 21,92 Thiene (IT / ) LS 4 11:49 16:55 info
2017-09-05 22,54 Pietro Menara (IT) 52,96 21,19 Torino Aerit Gld (IT / ) ASK 21 13:12 14:19 info
2017-08-27 28,29 Roberto Cremasco (IT) 76,03 30,41 Thiene (IT / ) Duo Discus 12:32 16:07 info
2017-08-27 7,99 Flavio Dal Lago (IT) 21,47 8,59 Thiene (IT / ) Duo Discus 10:54 11:58 info
2017-08-20 92,89 Manuele Molinari (IT) 246,15 98,46 Rieti (IT / ) Discus 2 10:43 14:26 info
2017-08-20 38,99 Flavio Dal Lago (IT) 107,72 43,09 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:24 15:39 info
2017-08-20 27,62 Pietro Menara (IT) 71,12 28,45 Thiene (IT / ) LS 4 09:47 13:09 info
2017-08-19 141,85 Giorgio Galetto (IT) smiley 405,15 162,06 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:37 15:35 info
2017-08-19 119,44 Manuele Molinari (IT) 316,51 126,60 Rieti (IT / ) Discus 2 11:10 15:38 info
2017-08-18 124,54 Manuele Molinari (IT) 330,04 132,01 Rieti (IT / ) Discus 2 10:57 15:27 info
2017-08-18 122,57 Giorgio Galetto (IT) smiley 350,08 140,03 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:19 15:46 info
2017-08-17 127,65 Giorgio Galetto (IT) smiley 364,59 145,84 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:37 15:03 info
2017-08-17 110,51 Manuele Molinari (IT) 292,85 117,14 Rieti (IT / ) Discus 2 11:30 15:39 info
2017-08-16 132,13 Giorgio Galetto (IT) smiley 377,39 150,95 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:47 15:33 info
2017-08-16 119,35 Manuele Molinari (IT) 316,27 126,51 Rieti (IT / ) Discus 2 11:19 16:07 info
2017-08-15 134,07 Giorgio Galetto (IT) smiley 382,95 153,18 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:58 14:59 info
2017-08-15 121,77 Manuele Molinari (IT) 322,68 129,07 Rieti (IT / ) Discus 2 11:06 15:22 info
2017-08-14 107,16 Giorgio Galetto (IT) smiley 306,08 122,43 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:49 16:14 info
2017-08-14 91,40 Manuele Molinari (IT) 242,20 96,88 Rieti (IT / ) Discus 2 11:08 15:52 info
2017-08-11 106,88 Roberto Pinato (IT) 303,28 121,31 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:45 16:09 info
2017-08-11 104,58 Giorgio Galetto (IT) smiley 298,72 119,49 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:56 15:56 info
2017-08-11 79,91 Roberto Cremasco (IT) 220,76 88,31 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 15:30 info
2017-08-11 60,12 Pietro Menara (IT) 141,28 56,51 Thiene (IT / ) Twin Astir Trainer FG 11:08 14:07 info
2017-08-09 115,17 Giorgio Galetto (IT) smiley 328,94 131,58 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:07 15:37 info
2017-08-09 111,71 Roberto Pinato (IT) 316,98 126,79 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:04 16:01 info
2017-08-07 114,44 Roberto Pinato (IT) 324,71 129,88 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:31 16:15 info
2017-08-06 119,44 Giorgio Galetto (IT) smiley 341,16 136,46 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:31 16:14 info
2017-08-06 100,89 Roberto Pinato (IT) 286,28 114,51 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:17 16:30 info
2017-08-05 109,90 Roberto Pinato (IT) 311,84 124,74 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:03 16:25 info
2017-08-05 37,94 Jan Douwe Bakker (NL) 99,84 39,94 Thiene (IT / ) Discus 09:09 14:11 info
2017-08-05 35,90 Roberto Cremasco (IT) 99,17 39,67 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:25 14:14 info
2017-08-04 110,92 Giorgio Galetto (IT) smiley 316,81 126,72 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:27 16:36 info
2017-08-04 108,88 Roberto Pinato (IT) 308,94 123,58 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:17 17:23 info
2017-08-03 127,59 Roberto Pinato (IT) 362,04 144,82 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:05 15:51 info
2017-08-03 122,27 Giorgio Galetto (IT) smiley 349,23 139,69 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:46 15:47 info
2017-08-02 94,71 Giorgio Galetto (IT) smiley 270,51 108,20 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:49 16:28 info
2017-08-02 87,58 Roberto Pinato (IT) 248,51 99,40 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:34 16:43 info
2017-08-01 121,88 Roberto Pinato (IT) 345,83 138,33 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:20 15:54 info
2017-08-01 118,77 Giorgio Galetto (IT) smiley 339,23 135,69 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:28 15:48 info
2017-07-29 50,01 Roberto Cremasco (IT) 138,16 55,27 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:49 15:07 info
2017-07-28 28,04 Pietro Menara (IT) 72,19 28,88 Thiene (IT / ) LS 4 12:41 15:41 info
2017-07-22 68,88 Jan Douwe Bakker (NL) 181,23 72,49 Thiene (IT / ) Discus 10:33 15:09 info
2017-07-22 64,61 Roberto Cremasco (IT) 178,49 71,40 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:57 15:27 info
2017-07-22 49,56 gianni orsato (IT) 127,62 51,05 Thiene (IT / ) LS 4 10:43 14:56 info
2017-07-22 34,11 Pietro Menara (IT) 81,44 32,58 Thiene (IT / ) Twin Astir RG 10:16 11:56 info
2017-07-16 82,74 Roberto Pinato (IT) 234,78 93,91 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:41 13:10 info
2017-07-16 41,47 Pietro Menara (IT) 99,01 39,60 Thiene (IT / ) Twin Astir RG 09:59 12:38 info
2017-07-15 87,96 Roberto Pinato (IT) 249,59 99,84 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:59 14:45 info
2017-07-15 69,13 Roberto Cremasco (IT) 190,96 76,39 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:41 15:25 info
158 items found, displaying 1 - 50
162 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-17 102,78 Giorgio Ceolato (IT) 69,48 72,61 Thiene (IT / ) LS 4 12:40 16:49 info
2017-09-08 169,97 Flavio Dal Lago (IT) 138,06 41,96 Thiene (IT / ) Ventus 2 12:05 15:45 info
2017-09-08 122,78 Giorgio Ceolato (IT) 83,00 24,68 Thiene (IT / ) LS 4 11:49 16:55 info
2017-09-05 89,59 Pietro Menara (IT) 59,24 57,73 Torino Aerit Gld (IT / ) ASK 21 13:12 14:19 info
2017-08-27 105,83 Roberto Cremasco (IT) 128,05 38,25 Thiene (IT / ) Duo Discus 12:32 16:07 info
2017-08-27 44,38 Flavio Dal Lago (IT) 33,56 38,69 Thiene (IT / ) Duo Discus 10:54 11:58 info
2017-08-20 276,15 Manuele Molinari (IT) 335,52 94,20 Rieti (IT / ) Discus 2 10:43 14:26 info
2017-08-20 194,46 Flavio Dal Lago (IT) 157,95 38,71 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:24 15:39 info
2017-08-20 154,88 Pietro Menara (IT) 104,70 36,39 Thiene (IT / ) LS 4 09:47 13:09 info
2017-08-19 378,87 Manuele Molinari (IT) 460,33 103,81 Rieti (IT / ) Discus 2 11:10 15:38 info
2017-08-19 347,84 Giorgio Galetto (IT) smiley 615,72 126,30 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:37 15:35 info
2017-08-18 379,85 Manuele Molinari (IT) 461,52 105,49 Rieti (IT / ) Discus 2 10:57 15:27 info
2017-08-18 292,66 Giorgio Galetto (IT) smiley 518,04 120,44 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:19 15:46 info
2017-08-17 389,70 Manuele Molinari (IT) 473,48 115,19 Rieti (IT / ) Discus 2 11:30 15:39 info
2017-08-17 321,76 Giorgio Galetto (IT) smiley 569,56 132,87 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:37 15:03 info
2017-08-16 437,93 Manuele Molinari (IT) 532,08 113,77 Rieti (IT / ) Discus 2 11:19 16:07 info
2017-08-16 274,43 Giorgio Galetto (IT) smiley 485,77 133,25 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:47 15:33 info
2017-08-15 366,60 Manuele Molinari (IT) 445,42 107,59 Rieti (IT / ) Discus 2 11:06 15:22 info
2017-08-15 303,10 Giorgio Galetto (IT) smiley 536,53 138,29 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:58 14:59 info
2017-08-14 351,20 Manuele Molinari (IT) 426,71 93,01 Rieti (IT / ) Discus 2 11:08 15:52 info
2017-08-14 281,55 Giorgio Galetto (IT) smiley 498,37 114,39 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:49 16:14 info
2017-08-11 446,78 Roberto Cremasco (IT) 362,90 73,99 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 15:30 info
2017-08-11 411,14 Roberto Pinato (IT) 511,14 96,74 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:45 16:09 info
2017-08-11 353,33 Pietro Menara (IT) 186,91 65,44 Thiene (IT / ) Twin Astir Trainer FG 11:08 14:07 info
2017-08-11 305,69 Giorgio Galetto (IT) smiley 541,11 114,25 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:56 15:56 info
2017-08-09 357,13 Roberto Pinato (IT) 443,99 113,85 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:04 16:01 info
2017-08-09 250,49 Giorgio Galetto (IT) smiley 443,39 128,54 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:07 15:37 info
2017-08-07 412,95 Roberto Pinato (IT) 513,38 113,05 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:31 16:15 info
2017-08-06 334,20 Roberto Pinato (IT) 415,48 101,99 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:17 16:30 info
2017-08-06 250,63 Giorgio Galetto (IT) smiley 443,65 121,38 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:31 16:14 info
2017-08-05 401,74 Roberto Pinato (IT) 499,45 102,60 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:03 16:25 info
2017-08-05 224,82 Jan Douwe Bakker (NL) 160,87 33,46 Thiene (IT / ) Discus 09:09 14:11 info
2017-08-05 218,31 Roberto Cremasco (IT) 177,32 40,19 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:25 14:14 info
2017-08-04 461,50 Roberto Pinato (IT) 573,74 95,83 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:17 17:23 info
2017-08-04 321,00 Giorgio Galetto (IT) smiley 568,21 113,87 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:27 16:36 info
2017-08-03 368,57 Roberto Pinato (IT) 458,21 128,55 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:05 15:51 info
2017-08-03 259,55 Giorgio Galetto (IT) smiley 459,43 120,66 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:46 15:47 info
2017-08-02 365,71 Roberto Pinato (IT) 454,65 90,60 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:34 16:43 info
2017-08-02 261,32 Giorgio Galetto (IT) smiley 462,57 100,44 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:49 16:28 info
2017-08-01 438,23 Roberto Pinato (IT) 544,82 124,63 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:20 15:54 info
2017-08-01 322,64 Giorgio Galetto (IT) smiley 571,11 133,02 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:28 15:48 info
2017-07-29 255,83 Roberto Cremasco (IT) 207,80 49,26 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:49 15:07 info
2017-07-28 148,83 Pietro Menara (IT) 100,61 35,69 Thiene (IT / ) LS 4 12:41 15:41 info
2017-07-22 458,53 Roberto Cremasco (IT) 372,44 69,83 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:57 15:27 info
2017-07-22 453,55 Jan Douwe Bakker (NL) 324,54 72,75 Thiene (IT / ) Discus 10:33 15:09 info
2017-07-22 302,87 gianni orsato (IT) 204,74 51,20 Thiene (IT / ) LS 4 10:43 14:56 info
2017-07-22 169,02 Pietro Menara (IT) 93,34 61,49 Thiene (IT / ) Twin Astir RG 10:16 11:56 info
2017-07-16 392,16 Roberto Pinato (IT) 390,03 93,21 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:41 13:10 info
2017-07-16 197,92 Pietro Menara (IT) 109,30 43,13 Thiene (IT / ) Twin Astir RG 09:59 12:38 info
2017-07-15 564,33 Jan Douwe Bakker (NL) 403,81 62,24 Thiene (IT / ) Discus 09:41 16:29 info
162 items found, displaying 1 - 50
One item found
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-06-24 162,13 Roberto Cremasco (IT) 184,83 35,65 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:27 info
One item found
space
37 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-08 121,11 Flavio Dal Lago (IT) 138,06 41,96 Thiene (IT / ) Ventus 2 12:05 15:45 info
2017-08-20 138,55 Flavio Dal Lago (IT) 157,95 38,71 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:24 15:39 info
2017-08-17 438,41 Manuele Molinari (IT) 473,48 115,19 Rieti (IT / ) Discus 2 11:30 15:39 info
2017-08-14 418,80 Giorgio Galetto (IT) smiley 498,37 114,39 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:49 16:14 info
2017-08-14 395,10 Manuele Molinari (IT) 426,71 93,01 Rieti (IT / ) Discus 2 11:08 15:52 info
2017-08-11 454,71 Giorgio Galetto (IT) smiley 541,11 114,25 Rieti (IT / ) Ventus 3 10:56 15:56 info
2017-08-11 433,17 Roberto Pinato (IT) 511,14 96,74 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:45 16:09 info
2017-08-09 376,26 Roberto Pinato (IT) 443,99 113,85 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:04 16:01 info
2017-08-09 372,60 Giorgio Galetto (IT) smiley 443,39 128,54 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:07 15:37 info
2017-08-06 372,82 Giorgio Galetto (IT) smiley 443,65 121,38 Rieti (IT / ) Ventus 3 12:31 16:14 info
2017-08-06 352,10 Roberto Pinato (IT) 415,48 101,99 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 12:17 16:30 info
2017-08-05 423,26 Roberto Pinato (IT) 499,45 102,60 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:03 16:25 info
2017-08-01 479,92 Giorgio Galetto (IT) smiley 571,11 133,02 Rieti (IT / ) Ventus 3 11:28 15:48 info
2017-08-01 461,71 Roberto Pinato (IT) 544,82 124,63 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:20 15:54 info
2017-07-16 330,53 Roberto Pinato (IT) 390,03 93,21 Thiene (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:41 13:10 info
2017-07-09 28,87 Flavio Dal Lago (IT) 32,91 66,19 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:43 10:18 info
2017-07-02 41,05 Flavio Dal Lago (IT) 46,80 50,52 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:03 11:00 info
2017-07-01 217,33 Roberto Cremasco (IT) 247,76 51,03 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:55 14:56 info
2017-06-24 366,35 Roberto Cremasco (IT) 362,19 67,24 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:02 15:27 info
2017-06-18 306,53 Manuele Molinari (IT) 331,05 78,49 Thiene (IT / ) Discus 2 10:25 14:46 info
2017-06-17 126,39 Flavio Dal Lago (IT) 144,08 45,20 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:23 13:51 info
2017-06-11 223,30 Manuele Molinari (IT) 241,16 63,66 Thiene (IT / ) Discus 2 09:16 13:12 info
2017-06-11 217,91 Giandomenico Benetti (IT) 257,13 62,08 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 09:55 14:16 info
2017-06-11 207,48 Flavio Dal Lago (IT) 236,53 47,39 Thiene (IT / ) Ventus 2 09:09 14:19 info
2017-05-28 218,32 Manuele Molinari (IT) 235,79 69,58 Thiene (IT / ) Discus 2 11:07 14:36 info
2017-05-27 315,77 Giandomenico Benetti (IT) 359,98 67,78 Thiene (IT / ) Ventus 2c/15m 09:46 15:16 info
2017-04-30 510,19 Lorenzo Allegrini (IT) 602,02 82,56 Thiene (IT / ) Ventus 2c/18m 07:57 15:28 info
2017-04-30 335,15 Manuele Molinari (IT) 361,96 59,66 Thiene (IT / ) Discus 2 08:28 14:47 info
2017-04-29 663,92 Davide Schiavotto (IT) 790,06 112,10 Thiene (IT / ) ASG 29/18m 08:12 15:38 info
2017-04-29 350,81 Manuele Molinari (IT) 378,88 65,38 Thiene (IT / ) Discus 2 09:47 15:40 info
2017-04-23 510,76 Giorgio Galetto (IT) smiley 607,80 102,29 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:49 15:56 info
2017-04-19 1.052,21 Giorgio Galetto (IT) smiley 1.252,13 109,18 Trento Mattarello (IT / ) Ventus 3 05:45 17:40 info
2017-04-17 323,67 Giorgio Galetto (IT) smiley 385,17 77,80 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:00 15:02 info
2017-04-08 587,93 Giorgio Galetto (IT) smiley 699,64 113,33 Thiene (IT / ) Ventus 3 10:27 17:03 info
2017-04-08 412,40 Lucio Bordin (IT) 470,14 99,27 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:25 15:31 info
2017-04-01 307,64 Giorgio Galetto (IT) smiley 366,09 84,29 Thiene (IT / ) Ventus 3 09:08 14:04 info
2017-03-25 183,16 Lucio Bordin (IT) 208,80 85,04 Thiene (IT / ) Ventus 2 10:47 13:23 info
37 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
20. Februar

Perlan upgrades and new videos

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenBürklinaerokurierPeter H. Braasch
Gold Sponsoren
Gold SponsorenBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebert
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaOLC Sponsor werden?