OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
AeC Torino (IT) 2017

Sportprofil

11 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Claudio Barbero smiley
42 163:40 8.998,36 46,07
Luigi Giardino smiley
35 130:27 6.216,61 42,96
Giovanni Marino
9 37:33 2.451,05 73,28
Giorgio Marchisio
4 20:34 1.802,75 104,97
Enzo Latella
7 21:18 1.228,55 48,34
Mario Monfrecola
5 17:54 812,29 39,55
Domenico Bosco
8 18:42 709,96 27,40
Sergio Aghemo smiley
7 13:12 594,58 25,02
Giancarlo Grinza
1 5:44 549,79 113,72
Alessandro Zanoni
1 3:33 146,74 41,42
Claudio Costamagna
1 3:59 0,00 0,00
11 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  NDC

120 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-08-18 333,11 Luigi Giardino (IT) smiley 306,72 60,58 Fayence Gld (FR / ) SZD 55 10:12 15:32 info
2017-08-16 220,74 Claudio Barbero (IT) smiley 254,40 76,85 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:54 13:28 info
2017-08-15 257,33 Claudio Barbero (IT) smiley 256,08 61,90 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:10 14:24 info
2017-08-12 258,23 Claudio Barbero (IT) smiley 254,17 57,95 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:40 15:08 info
2017-08-09 174,47 Giovanni Marino (IT) 178,56 75,52 Barcelonnette Gld (FR / ) Ventus 2cT/18m 13:00 16:04 info
2017-08-07 323,84 Giovanni Marino (IT) 301,78 71,66 Barcelonnette Gld (FR / ) Ventus 2cT/18m 11:14 15:37 info
2017-07-30 53,35 Sergio Aghemo (IT) smiley 48,14 34,06 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:26 12:54 info
2017-07-30 46,41 Domenico Bosco (IT) 45,14 31,73 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:38 13:17 info
2017-07-29 380,16 Giorgio Marchisio (IT) 411,09 105,97 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:06 15:15 info
2017-07-29 150,73 Claudio Barbero (IT) smiley 153,58 46,52 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:25 13:48 info
2017-07-27 544,32 Giorgio Marchisio (IT) 587,61 89,97 Rieti (IT / ) Duo Discus 10:18 16:59 info
2017-07-27 82,37 Luigi Giardino (IT) smiley 79,76 22,69 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:18 15:01 info
2017-07-22 128,07 Luigi Giardino (IT) smiley 114,47 48,09 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:53 13:28 info
2017-07-22 121,02 Claudio Barbero (IT) smiley 119,40 45,68 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 10:40 13:22 info
2017-07-19 100,79 Claudio Barbero (IT) smiley 97,30 71,71 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 12:53 info
2017-07-15 157,73 Domenico Bosco (IT) 159,20 53,65 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 12:04 15:12 info
2017-07-15 148,01 Luigi Giardino (IT) smiley 145,51 45,67 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:34 14:53 info
2017-07-15 146,74 Alessandro Zanoni (IT) 142,22 43,18 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 300 11:33 15:06 info
2017-07-15 90,91 Mario Monfrecola (IT) 88,61 33,72 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:03 13:50 info
2017-07-15 0,00 Claudio Barbero (IT) smiley 185,77 48,13 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:16 15:16 info
2017-07-08 113,58 Luigi Giardino (IT) smiley 115,72 35,35 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:44 14:19 info
2017-07-06 0,00 Luigi Giardino (IT) smiley 271,32 68,65 Torino Aerit Gld (IT / ) Taurus 11:26 16:03 info
2017-07-02 268,50 Giovanni Marino (IT) 302,84 71,57 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:18 15:40 info
2017-07-02 167,19 Enzo Latella (IT) 156,08 43,27 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:01 14:47 info
2017-06-24 366,24 Claudio Barbero (IT) smiley 399,13 89,97 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:47 15:48 info
2017-06-18 201,05 Claudio Barbero (IT) smiley 196,36 49,75 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:11 15:20 info
2017-06-18 57,12 Sergio Aghemo (IT) smiley 49,89 34,85 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:28 12:58 info
2017-06-17 144,09 Claudio Barbero (IT) smiley 149,04 48,79 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:03 14:18 info
2017-06-17 122,26 Luigi Giardino (IT) smiley 125,28 43,84 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:58 14:02 info
2017-06-10 323,88 Giovanni Marino (IT) 329,03 60,32 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:10 15:46 info
2017-06-10 315,28 Luigi Giardino (IT) smiley 302,33 55,82 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:28 16:02 info
2017-06-10 307,56 Claudio Barbero (IT) smiley 336,86 60,03 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:14 16:03 info
2017-06-07 391,67 Claudio Barbero (IT) smiley 429,37 76,96 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:34 16:21 info
2017-06-04 165,13 Giovanni Marino (IT) 183,30 64,37 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:23 14:27 info
2017-06-04 160,74 Luigi Giardino (IT) smiley 162,78 48,02 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 12:38 16:16 info
2017-06-04 111,29 Domenico Bosco (IT) 120,38 39,77 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 241,07 Luigi Giardino (IT) smiley 248,34 68,35 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:21 14:17 info
2017-06-03 182,35 Claudio Barbero (IT) smiley 197,75 70,64 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:33 13:31 info
2017-06-03 132,89 Domenico Bosco (IT) 135,22 66,32 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-02 262,18 Luigi Giardino (IT) smiley 249,16 71,27 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:05 14:55 info
2017-06-02 143,94 Claudio Barbero (IT) smiley 136,32 69,34 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:13 13:16 info
2017-06-02 110,53 Domenico Bosco (IT) 117,92 67,19 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 26,32 Domenico Bosco (IT) 26,06 35,55 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-28 228,67 Luigi Giardino (IT) smiley 232,74 52,28 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:38 15:40 info
2017-05-27 293,82 Luigi Giardino (IT) smiley 299,67 52,64 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:53 16:47 info
2017-05-27 167,11 Claudio Barbero (IT) smiley 171,53 42,30 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 15:37 info
2017-05-26 217,33 Luigi Giardino (IT) smiley 195,84 51,47 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:49 16:01 info
2017-05-24 291,32 Claudio Barbero (IT) smiley 280,26 69,28 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:50 15:05 info
2017-05-20 383,80 Claudio Barbero (IT) smiley 425,09 66,10 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:20 16:01 info
2017-05-20 345,05 Giovanni Marino (IT) 373,66 72,20 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:43 15:05 info
120 items found, displaying 1 - 50
118 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-08-18 145,83 Luigi Giardino (IT) smiley 154,58 38,52 Fayence Gld (FR / ) SZD 55 10:12 15:32 info
2017-08-16 11,03 Claudio Barbero (IT) smiley 12,91 6,16 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:54 13:28 info
2017-08-15 128,20 Claudio Barbero (IT) smiley 149,99 36,61 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:10 14:24 info
2017-08-12 136,65 Claudio Barbero (IT) smiley 159,88 36,64 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:40 15:08 info
2017-08-09 77,07 Giovanni Marino (IT) 90,95 32,74 Barcelonnette Gld (FR / ) Ventus 2cT/18m 13:00 16:04 info
2017-08-07 226,98 Giovanni Marino (IT) 267,83 62,09 Barcelonnette Gld (FR / ) Ventus 2cT/18m 11:14 15:37 info
2017-07-30 23,52 Sergio Aghemo (IT) smiley 24,46 17,60 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:26 12:54 info
2017-07-30 19,06 Domenico Bosco (IT) 21,15 22,26 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:38 13:17 info
2017-07-29 64,90 Claudio Barbero (IT) smiley 75,93 24,56 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:25 13:48 info
2017-07-29 21,46 Giorgio Marchisio (IT) 23,60 38,64 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:06 15:15 info
2017-07-27 33,78 Giorgio Marchisio (IT) 37,16 34,51 Rieti (IT / ) Duo Discus 10:18 16:59 info
2017-07-27 23,70 Luigi Giardino (IT) smiley 25,12 8,27 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:18 15:01 info
2017-07-22 66,89 Luigi Giardino (IT) smiley 70,90 30,28 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:53 13:28 info
2017-07-22 20,75 Claudio Barbero (IT) smiley 21,58 15,29 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 10:40 13:22 info
2017-07-19 58,71 Claudio Barbero (IT) smiley 68,70 48,56 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 12:53 info
2017-07-15 47,66 Domenico Bosco (IT) 52,90 22,02 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 12:04 15:12 info
2017-07-15 35,73 Luigi Giardino (IT) smiley 37,88 21,36 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:34 14:53 info
2017-07-15 33,30 Alessandro Zanoni (IT) 34,63 19,33 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 300 11:33 15:06 info
2017-07-15 19,07 Mario Monfrecola (IT) 19,83 12,89 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:03 13:50 info
2017-07-08 14,70 Luigi Giardino (IT) smiley 15,58 6,81 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:44 14:19 info
2017-07-06 0,00 Luigi Giardino (IT) smiley 23,25 36,52 Torino Aerit Gld (IT / ) Taurus 11:26 16:03 info
2017-07-02 88,60 Enzo Latella (IT) 98,34 30,05 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:01 14:47 info
2017-07-02 39,53 Giovanni Marino (IT) 46,65 75,51 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:18 15:40 info
2017-06-24 83,71 Claudio Barbero (IT) smiley 97,94 29,02 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:47 15:48 info
2017-06-18 110,78 Claudio Barbero (IT) smiley 129,61 32,10 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:11 15:20 info
2017-06-18 30,49 Sergio Aghemo (IT) smiley 31,71 22,48 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:28 12:58 info
2017-06-17 55,68 Claudio Barbero (IT) smiley 65,15 25,55 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:03 14:18 info
2017-06-17 13,60 Luigi Giardino (IT) smiley 14,42 16,57 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:58 14:02 info
2017-06-10 150,17 Giovanni Marino (IT) 177,20 38,38 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:10 15:46 info
2017-06-10 100,18 Luigi Giardino (IT) smiley 106,19 21,35 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:28 16:02 info
2017-06-10 65,51 Claudio Barbero (IT) smiley 76,64 15,37 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:14 16:03 info
2017-06-07 82,27 Claudio Barbero (IT) smiley 96,25 19,50 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:34 16:21 info
2017-06-04 32,61 Giovanni Marino (IT) 38,47 13,49 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:23 14:27 info
2017-06-04 23,94 Luigi Giardino (IT) smiley 25,37 19,68 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 12:38 16:16 info
2017-06-04 9,49 Domenico Bosco (IT) 10,53 22,55 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 44,51 Claudio Barbero (IT) smiley 52,08 18,31 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:33 13:31 info
2017-06-03 36,95 Domenico Bosco (IT) 41,01 16,15 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-03 22,59 Luigi Giardino (IT) smiley 23,95 7,69 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:21 14:17 info
2017-06-02 91,43 Claudio Barbero (IT) smiley 106,97 57,65 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:13 13:16 info
2017-06-02 90,41 Luigi Giardino (IT) smiley 95,83 31,28 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:05 14:55 info
2017-06-02 14,34 Domenico Bosco (IT) 15,92 35,60 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 9,46 Domenico Bosco (IT) 10,50 16,71 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-28 30,37 Luigi Giardino (IT) smiley 32,19 36,26 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:38 15:40 info
2017-05-27 68,37 Claudio Barbero (IT) smiley 79,99 19,90 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 15:37 info
2017-05-27 37,06 Luigi Giardino (IT) smiley 39,28 7,64 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:53 16:47 info
2017-05-26 108,62 Luigi Giardino (IT) smiley 115,14 47,85 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:49 16:01 info
2017-05-24 172,60 Claudio Barbero (IT) smiley 201,94 58,82 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:50 15:05 info
2017-05-20 94,64 Giovanni Marino (IT) 111,68 51,36 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:43 15:05 info
2017-05-20 68,24 Claudio Barbero (IT) smiley 79,84 17,19 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:20 16:01 info
2017-05-20 16,33 Luigi Giardino (IT) smiley 17,31 24,42 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:51 15:53 info
118 items found, displaying 1 - 50
117 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-08-18 62,02 Luigi Giardino (IT) smiley 162,03 64,81 Fayence Gld (FR / ) SZD 55 10:12 15:32 info
2017-08-16 67,69 Claudio Barbero (IT) smiley 190,79 76,32 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:54 13:28 info
2017-08-15 58,58 Claudio Barbero (IT) smiley 165,14 66,05 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:10 14:24 info
2017-08-12 54,02 Claudio Barbero (IT) smiley 152,26 60,90 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:40 15:08 info
2017-08-09 56,19 Giovanni Marino (IT) 159,45 63,78 Barcelonnette Gld (FR / ) Ventus 2cT/18m 13:00 16:04 info
2017-08-07 62,77 Giovanni Marino (IT) 178,10 71,24 Barcelonnette Gld (FR / ) Ventus 2cT/18m 11:14 15:37 info
2017-07-30 16,49 Sergio Aghemo (IT) smiley 42,46 16,99 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:26 12:54 info
2017-07-30 9,86 Domenico Bosco (IT) 26,70 10,68 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:38 13:17 info
2017-07-29 102,78 Giorgio Marchisio (IT) 276,21 110,48 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:06 15:15 info
2017-07-29 44,89 Claudio Barbero (IT) smiley 126,53 50,61 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:25 13:48 info
2017-07-27 99,16 Giorgio Marchisio (IT) 266,49 106,60 Rieti (IT / ) Duo Discus 10:18 16:59 info
2017-07-27 17,20 Luigi Giardino (IT) smiley 44,94 17,98 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:18 15:01 info
2017-07-22 39,25 Claudio Barbero (IT) smiley 101,08 40,43 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 10:40 13:22 info
2017-07-22 38,79 Luigi Giardino (IT) smiley 101,34 40,54 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:53 13:28 info
2017-07-19 31,96 Claudio Barbero (IT) smiley 90,08 36,03 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 12:53 info
2017-07-15 40,82 Domenico Bosco (IT) 110,47 44,19 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 12:04 15:12 info
2017-07-15 40,48 Luigi Giardino (IT) smiley 105,75 42,30 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:34 14:53 info
2017-07-15 40,21 Alessandro Zanoni (IT) 103,55 41,42 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 300 11:33 15:06 info
2017-07-15 22,22 Mario Monfrecola (IT) 57,21 22,88 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:03 13:50 info
2017-07-08 30,40 Luigi Giardino (IT) smiley 79,41 31,77 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:44 14:19 info
2017-07-06 0,00 Luigi Giardino (IT) smiley 0,79 0,32 Torino Aerit Gld (IT / ) Taurus 11:26 16:03 info
2017-07-02 62,55 Giovanni Marino (IT) 177,49 70,99 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:18 15:40 info
2017-07-02 35,85 Enzo Latella (IT) 97,01 38,80 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:01 14:47 info
2017-06-24 0,91 Claudio Barbero (IT) smiley 2,57 1,03 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:47 15:48 info
2017-06-18 45,34 Claudio Barbero (IT) smiley 127,79 51,12 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:11 15:20 info
2017-06-18 17,37 Sergio Aghemo (IT) smiley 44,73 17,89 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:28 12:58 info
2017-06-17 41,65 Claudio Barbero (IT) smiley 117,39 46,96 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:03 14:18 info
2017-06-17 34,94 Luigi Giardino (IT) smiley 91,27 36,51 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:58 14:02 info
2017-06-10 64,38 Giovanni Marino (IT) 182,69 73,07 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:10 15:46 info
2017-06-10 60,46 Claudio Barbero (IT) smiley 170,43 68,17 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:14 16:03 info
2017-06-10 53,58 Luigi Giardino (IT) smiley 139,97 55,99 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:28 16:02 info
2017-06-07 66,90 Claudio Barbero (IT) smiley 188,57 75,43 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:34 16:21 info
2017-06-04 56,35 Giovanni Marino (IT) 159,90 63,96 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:23 14:27 info
2017-06-04 45,39 Luigi Giardino (IT) smiley 118,57 47,43 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 12:38 16:16 info
2017-06-04 35,44 Domenico Bosco (IT) 95,91 38,36 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 75,78 Luigi Giardino (IT) smiley 197,98 79,19 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:21 14:17 info
2017-06-03 62,22 Claudio Barbero (IT) smiley 175,39 70,16 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:33 13:31 info
2017-06-03 39,25 Domenico Bosco (IT) 106,21 42,49 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-02 70,02 Luigi Giardino (IT) smiley 182,94 73,17 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:05 14:55 info
2017-06-02 43,28 Claudio Barbero (IT) smiley 122,00 48,80 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:13 13:16 info
2017-06-02 41,49 Domenico Bosco (IT) 112,27 44,91 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 5,66 Domenico Bosco (IT) 15,32 6,13 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-28 53,27 Luigi Giardino (IT) smiley 139,18 55,67 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:38 15:40 info
2017-05-27 64,29 Luigi Giardino (IT) smiley 167,96 67,18 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:53 16:47 info
2017-05-27 40,09 Claudio Barbero (IT) smiley 113,02 45,21 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 15:37 info
2017-05-26 44,10 Luigi Giardino (IT) smiley 115,20 46,08 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:49 16:01 info
2017-05-24 5,30 Claudio Barbero (IT) smiley 14,93 5,97 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:50 15:05 info
2017-05-20 66,65 Giovanni Marino (IT) 189,13 75,65 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:43 15:05 info
2017-05-20 60,25 Luigi Giardino (IT) smiley 157,40 62,96 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:51 15:53 info
2017-05-20 0,45 Claudio Barbero (IT) smiley 1,28 0,51 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:20 16:01 info
117 items found, displaying 1 - 50
118 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-08-18 305,74 Luigi Giardino (IT) smiley 306,72 60,58 Fayence Gld (FR / ) SZD 55 10:12 15:32 info
2017-08-16 260,18 Claudio Barbero (IT) smiley 254,40 76,85 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:54 13:28 info
2017-08-15 261,90 Claudio Barbero (IT) smiley 256,08 61,90 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:10 14:24 info
2017-08-12 259,94 Claudio Barbero (IT) smiley 254,17 57,95 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:40 15:08 info
2017-08-09 143,63 Giovanni Marino (IT) 178,56 75,52 Barcelonnette Gld (FR / ) Ventus 2cT/18m 13:00 16:04 info
2017-08-07 242,74 Giovanni Marino (IT) 301,78 71,66 Barcelonnette Gld (FR / ) Ventus 2cT/18m 11:14 15:37 info
2017-07-30 89,02 Sergio Aghemo (IT) smiley 48,14 34,06 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:26 12:54 info
2017-07-30 58,62 Domenico Bosco (IT) 45,14 31,73 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:38 13:17 info
2017-07-29 326,15 Giorgio Marchisio (IT) 411,09 105,97 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:06 15:15 info
2017-07-29 157,07 Claudio Barbero (IT) smiley 153,58 46,52 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:25 13:48 info
2017-07-27 466,20 Giorgio Marchisio (IT) 587,61 89,97 Rieti (IT / ) Duo Discus 10:18 16:59 info
2017-07-27 99,38 Luigi Giardino (IT) smiley 79,76 22,69 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:18 15:01 info
2017-07-22 154,55 Claudio Barbero (IT) smiley 119,40 45,68 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 10:40 13:22 info
2017-07-22 142,63 Luigi Giardino (IT) smiley 114,47 48,09 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:53 13:28 info
2017-07-19 99,51 Claudio Barbero (IT) smiley 97,30 71,71 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 12:53 info
2017-07-15 262,98 Alessandro Zanoni (IT) 142,22 43,18 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 300 11:33 15:06 info
2017-07-15 206,74 Domenico Bosco (IT) 159,20 53,65 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 12:04 15:12 info
2017-07-15 181,30 Luigi Giardino (IT) smiley 145,51 45,67 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:34 14:53 info
2017-07-15 163,85 Mario Monfrecola (IT) 88,61 33,72 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:03 13:50 info
2017-07-08 144,19 Luigi Giardino (IT) smiley 115,72 35,35 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:44 14:19 info
2017-07-06 0,00 Luigi Giardino (IT) smiley 271,32 68,65 Torino Aerit Gld (IT / ) Taurus 11:26 16:03 info
2017-07-02 304,49 Giovanni Marino (IT) 302,84 71,57 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:18 15:40 info
2017-07-02 202,68 Enzo Latella (IT) 156,08 43,27 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:01 14:47 info
2017-06-24 408,20 Claudio Barbero (IT) smiley 399,13 89,97 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:47 15:48 info
2017-06-18 200,82 Claudio Barbero (IT) smiley 196,36 49,75 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:11 15:20 info
2017-06-18 92,25 Sergio Aghemo (IT) smiley 49,89 34,85 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:28 12:58 info
2017-06-17 156,10 Luigi Giardino (IT) smiley 125,28 43,84 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:58 14:02 info
2017-06-17 152,43 Claudio Barbero (IT) smiley 149,04 48,79 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:03 14:18 info
2017-06-10 376,70 Luigi Giardino (IT) smiley 302,33 55,82 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:28 16:02 info
2017-06-10 344,51 Claudio Barbero (IT) smiley 336,86 60,03 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:14 16:03 info
2017-06-10 330,83 Giovanni Marino (IT) 329,03 60,32 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:10 15:46 info
2017-06-07 439,12 Claudio Barbero (IT) smiley 429,37 76,96 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:34 16:21 info
2017-06-04 184,30 Giovanni Marino (IT) 183,30 64,37 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 11:23 14:27 info
2017-06-04 162,26 Luigi Giardino (IT) smiley 162,78 48,02 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 12:38 16:16 info
2017-06-04 125,06 Domenico Bosco (IT) 120,38 39,77 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 247,54 Luigi Giardino (IT) smiley 248,34 68,35 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:21 14:17 info
2017-06-03 202,24 Claudio Barbero (IT) smiley 197,75 70,64 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:33 13:31 info
2017-06-03 140,48 Domenico Bosco (IT) 135,22 66,32 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-02 248,36 Luigi Giardino (IT) smiley 249,16 71,27 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:05 14:55 info
2017-06-02 139,42 Claudio Barbero (IT) smiley 136,32 69,34 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:13 13:16 info
2017-06-02 122,50 Domenico Bosco (IT) 117,92 67,19 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 27,07 Domenico Bosco (IT) 26,06 35,55 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-28 231,99 Luigi Giardino (IT) smiley 232,74 52,28 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:38 15:40 info
2017-05-27 298,71 Luigi Giardino (IT) smiley 299,67 52,64 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 10:53 16:47 info
2017-05-27 175,43 Claudio Barbero (IT) smiley 171,53 42,30 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 11:23 15:37 info
2017-05-26 195,21 Luigi Giardino (IT) smiley 195,84 51,47 Voghera Rivanazz (IT / ) SZD 55 11:49 16:01 info
2017-05-24 286,63 Claudio Barbero (IT) smiley 280,26 69,28 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 10:50 15:05 info
2017-05-20 434,75 Claudio Barbero (IT) smiley 425,09 66,10 Torino Aerit Gld (IT / ) ASH 26E 09:20 16:01 info
2017-05-20 375,70 Giovanni Marino (IT) 373,66 72,20 Torino Aerit Gld (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:43 15:05 info
2017-05-20 339,86 Luigi Giardino (IT) smiley 272,76 56,51 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 10:51 15:53 info
118 items found, displaying 1 - 50
25 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-07-30 40,67 Domenico Bosco (IT) 45,14 31,73 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:38 13:17 info
2017-07-29 373,72 Giorgio Marchisio (IT) 411,09 105,97 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:06 15:15 info
2017-07-27 534,19 Giorgio Marchisio (IT) 587,61 89,97 Rieti (IT / ) Duo Discus 10:18 16:59 info
2017-07-15 143,42 Domenico Bosco (IT) 159,20 53,65 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 12:04 15:12 info
2017-07-15 137,27 Luigi Giardino (IT) smiley 145,51 45,67 Torino Aerit Gld (IT / ) SZD 55 11:34 14:53 info
2017-07-15 136,75 Alessandro Zanoni (IT) 142,22 43,18 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 300 11:33 15:06 info
2017-07-15 85,20 Mario Monfrecola (IT) 88,61 33,72 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 11:03 13:50 info
2017-07-02 140,61 Enzo Latella (IT) 156,08 43,27 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:01 14:47 info
2017-06-04 108,45 Domenico Bosco (IT) 120,38 39,77 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 12:24 15:42 info
2017-06-03 121,82 Domenico Bosco (IT) 135,22 66,32 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 10:52 13:44 info
2017-06-02 106,23 Domenico Bosco (IT) 117,92 67,19 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 11:34 13:31 info
2017-06-01 23,48 Domenico Bosco (IT) 26,06 35,55 Voghera Rivanazz (IT / ) LS 6 15:16 16:10 info
2017-05-09 124,96 Enzo Latella (IT) 138,71 45,18 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:44 13:59 info
2017-04-29 501,23 Giancarlo Grinza (IT) 571,40 102,35 Torino Aerit Gld (IT / ) Arcus M 10:11 15:55 info
2017-04-29 247,79 Enzo Latella (IT) 275,05 66,50 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 10:14 14:34 info
2017-04-20 479,89 Giorgio Marchisio (IT) 527,88 96,94 Torino Aerit Gld (IT / ) Duo Discus 10:41 16:14 info
2017-04-20 128,51 Enzo Latella (IT) 142,65 66,65 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:09 13:23 info
2017-04-15 157,96 Mario Monfrecola (IT) 173,76 45,03 Torino Aerit Gld (IT / ) DG 1000/20m 10:57 14:52 info
2017-04-08 318,21 Giorgio Marchisio (IT) 350,03 86,33 Torino Aerit Gld (IT / ) Duo Discus 11:36 15:47 info
2017-04-08 98,48 Enzo Latella (IT) 109,31 56,93 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:22 13:25 info
2017-04-06 181,29 Mario Monfrecola (IT) 190,35 50,74 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 4 WL 10:39 14:33 info
2017-04-04 188,82 Enzo Latella (IT) 209,59 70,45 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:18 14:35 info
2017-03-29 138,28 Enzo Latella (IT) 153,49 68,74 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 12:23 14:46 info
2017-02-25 58,93 Domenico Bosco (IT) 65,41 26,21 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:40 14:24 info
2016-09-25 52,64 Domenico Bosco (IT) 58,43 29,32 Torino Aerit Gld (IT / ) LS 6 11:35 13:44 info
25 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
18. August

DWD-Wetterprognose zur Segelflug-BUNDESLIGA Runde

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenPeter H. BraaschBürklinaerokurier
Gold Sponsoren
Gold SponsorenDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER Instruments
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHOLC Sponsor werden?