OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
AeC Valle d´Aosta (IT) 2017

Sportprofil

14 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Alessandro Busca smiley
16 129:47 11.884,54 117,67
ugo vietti smiley
19 109:49 7.504,98 78,51
Enrico Berthod smiley
11 84:32 5.465,85 80,75
Giacinto Giorgio
9 62:54 4.246,77 88,44
Marco Seghezzi
11 54:24 2.770,22 53,54
Walter Pregno
6 29:40 1.813,60 68,22
Diego Marchesini
12 38:28 1.427,23 29,81
Giancarlo Casella smiley
4 18:34 1.056,21 62,85
Pierangelo Nicola
6 16:42 808,14 40,49
CLAUDIO SCIULLI
9 16:33 719,35 22,81
Paolo Marguerettaz
3 12:55 625,56 56,75
DARIX BURGAY smiley
1 7:08 514,23 88,79
Attilio Viglino
2 8:25 472,64 62,80
Enrico Girardi
2 7:32 424,58 56,47
14 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  NDC

111 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 342,07 ugo vietti (IT) smiley 366,71 77,04 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:34 16:02 info
2017-09-24 113,03 Diego Marchesini (IT) 86,28 27,29 Aosta (IT / ) ASK 21 12:36 16:09 info
2017-09-17 105,70 Diego Marchesini (IT) 95,13 30,74 Aosta (IT / ) LS 4 12:20 15:46 info
2017-09-05 138,60 Marco Seghezzi (IT) 123,13 36,92 Aosta (IT / ) ASW 24 10:40 14:52 info
2017-08-26 423,61 Enrico Berthod (IT) 374,45 60,84 Aosta (IT / ) ASW 24 10:54 17:56 info
2017-08-23 564,90 ugo vietti (IT) smiley 605,97 83,11 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 09:33 17:22 info
2017-08-19 523,14 Enrico Berthod (IT) 479,18 66,56 Aosta (IT / ) ASW 24 10:35 18:17 info
2017-08-19 358,48 Giacinto Giorgio (IT) 346,69 60,55 Aosta (IT / ) ASW 27 10:20 16:24 info
2017-08-19 318,57 Marco Seghezzi (IT) 294,33 58,19 Aosta (IT / ) ASW 24 10:47 16:09 info
2017-08-18 81,03 Marco Seghezzi (IT) 72,52 25,78 Aosta (IT / ) ASW 24 12:30 15:29 info
2017-08-18 56,14 CLAUDIO SCIULLI (IT) 53,26 32,93 Aosta (IT / ) LS 4 12:39 14:25 info
2017-08-14 61,43 Diego Marchesini (IT) 54,50 19,29 Aosta (IT / ) LS 4 12:42 15:42 info
2017-08-12 366,29 Giancarlo Casella (IT) smiley 352,21 56,38 Aosta (IT / ) ASW 24 09:57 17:22 info
2017-08-12 340,85 Enrico Berthod (IT) 316,99 43,38 Aosta (IT / ) ASW 24 09:40 17:15 info
2017-08-05 1.002,72 Alessandro Busca (IT) smiley 1.023,88 115,78 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:47 18:25 info
2017-08-05 664,99 ugo vietti (IT) smiley 722,75 80,42 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:50 18:19 info
2017-08-05 623,00 Enrico Berthod (IT) 603,18 74,48 Aosta (IT / ) ASW 24 10:17 18:48 info
2017-08-05 367,80 Marco Seghezzi (IT) 363,45 57,10 Aosta (IT / ) ASW 24 10:30 17:13 info
2017-08-05 166,91 Diego Marchesini (IT) 144,83 54,01 Aosta (IT / ) LS 4 12:45 16:16 info
2017-07-25 1.024,15 Alessandro Busca (IT) smiley 1.020,74 112,71 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 07:30 17:17 info
2017-07-25 769,59 Enrico Berthod (IT) 767,68 77,97 Aosta (IT / ) ASW 24 07:59 18:05 info
2017-07-14 548,52 Giacinto Giorgio (IT) 574,78 80,13 Aosta (IT / ) ASW 27 08:43 17:47 info
2017-07-12 943,10 Alessandro Busca (IT) smiley 1.050,95 97,08 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:14 19:18 info
2017-07-12 175,60 Pierangelo Nicola (IT) 143,64 53,19 Aosta (IT / ) ASK 21 11:44 15:03 info
2017-07-07 392,23 Giacinto Giorgio (IT) 387,00 73,59 Aosta (IT / ) ASW 27 10:34 16:35 info
2017-07-06 204,77 Attilio Viglino (IT) 199,85 61,81 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:51 17:12 info
2017-07-05 267,87 Attilio Viglino (IT) 256,35 69,10 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:55 16:00 info
2017-07-03 755,12 Alessandro Busca (IT) smiley 813,67 87,87 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:49 18:23 info
2017-07-03 457,73 Enrico Berthod (IT) 417,00 49,08 Aosta (IT / ) ASW 24 09:39 18:29 info
2017-07-03 301,74 ugo vietti (IT) smiley 350,36 71,71 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:26 14:56 info
2017-07-03 266,20 Giacinto Giorgio (IT) 292,56 67,90 Aosta (IT / ) ASW 27 09:55 14:35 info
2017-07-02 76,19 Pierangelo Nicola (IT) 70,56 41,74 Aosta (IT / ) DG 1000/18m 12:21 14:39 info
2017-06-25 530,00 Enrico Berthod (IT) 485,66 66,66 Aosta (IT / ) ASW 24 10:32 18:10 info
2017-06-25 526,20 Giacinto Giorgio (IT) 529,57 70,64 Aosta (IT / ) ASW 27 10:11 18:12 info
2017-06-24 130,43 Diego Marchesini (IT) 103,99 63,86 Aosta (IT / ) G 102 Club Astir 13:43 16:06 info
2017-06-07 595,92 ugo vietti (IT) smiley 690,16 99,42 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:02 17:23 info
2017-06-07 533,72 Enrico Berthod (IT) 527,07 71,98 Aosta (IT / ) ASW 24 10:39 18:10 info
2017-06-07 480,43 Giacinto Giorgio (IT) 509,82 71,66 Aosta (IT / ) ASW 27 10:22 17:42 info
2017-06-02 155,84 Diego Marchesini (IT) 141,00 46,60 Aosta (IT / ) Mosquito 13:25 16:48 info
2017-05-24 701,04 Alessandro Busca (IT) smiley 707,29 89,00 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 17:31 info
2017-05-24 637,82 ugo vietti (IT) smiley 645,97 83,53 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:44 17:05 info
2017-05-24 371,45 Giacinto Giorgio (IT) 420,08 82,46 Aosta (IT / ) ASW 27 09:40 15:01 info
2017-05-24 271,07 Diego Marchesini (IT) 260,13 52,76 Aosta (IT / ) Mosquito 12:02 17:25 info
2017-05-24 127,81 Marco Seghezzi (IT) 126,38 33,55 Aosta (IT / ) ASW 24 10:25 14:25 info
2017-05-24 90,30 CLAUDIO SCIULLI (IT) 79,91 47,39 Aosta (IT / ) LS 4 11:49 13:50 info
2017-05-21 211,98 Walter Pregno (IT) 182,68 46,78 Aosta (IT / ) Mosquito 09:50 14:35 info
2017-05-21 127,90 Pierangelo Nicola (IT) 127,85 51,37 Aosta (IT / ) ASW 24 11:28 14:22 info
2017-05-20 938,40 Alessandro Busca (IT) smiley 899,27 103,19 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:20 17:16 info
2017-05-20 613,13 Giacinto Giorgio (IT) 611,04 83,31 Aosta (IT / ) ASW 27 08:34 16:29 info
2017-05-20 521,04 Enrico Berthod (IT) 503,89 61,71 Aosta (IT / ) ASW 24 08:54 17:34 info
111 items found, displaying 1 - 50
111 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 129,96 ugo vietti (IT) smiley 157,25 32,93 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:34 16:02 info
2017-09-24 64,20 Diego Marchesini (IT) 59,07 16,83 Aosta (IT / ) ASK 21 12:36 16:09 info
2017-09-17 47,47 Diego Marchesini (IT) 49,37 16,57 Aosta (IT / ) LS 4 12:20 15:46 info
2017-09-05 78,41 Marco Seghezzi (IT) 83,90 22,07 Aosta (IT / ) ASW 24 10:40 14:52 info
2017-08-26 245,46 Enrico Berthod (IT) 262,65 38,74 Aosta (IT / ) ASW 24 10:54 17:56 info
2017-08-23 213,63 ugo vietti (IT) smiley 258,49 38,40 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 09:33 17:22 info
2017-08-19 251,03 Enrico Berthod (IT) 268,61 35,76 Aosta (IT / ) ASW 24 10:35 18:17 info
2017-08-19 181,21 Giacinto Giorgio (IT) 206,58 51,70 Aosta (IT / ) ASW 27 10:20 16:24 info
2017-08-19 144,99 Marco Seghezzi (IT) 155,14 30,50 Aosta (IT / ) ASW 24 10:47 16:09 info
2017-08-18 44,22 Marco Seghezzi (IT) 47,31 20,25 Aosta (IT / ) ASW 24 12:30 15:29 info
2017-08-18 16,38 CLAUDIO SCIULLI (IT) 17,04 17,48 Aosta (IT / ) LS 4 12:39 14:25 info
2017-08-14 30,10 Diego Marchesini (IT) 31,30 10,61 Aosta (IT / ) LS 4 12:42 15:42 info
2017-08-12 148,67 Enrico Berthod (IT) 159,08 21,82 Aosta (IT / ) ASW 24 09:40 17:15 info
2017-08-12 123,78 Giancarlo Casella (IT) smiley 132,44 19,49 Aosta (IT / ) ASW 24 09:57 17:22 info
2017-08-05 474,36 Alessandro Busca (IT) smiley 564,49 91,33 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:47 18:25 info
2017-08-05 225,62 ugo vietti (IT) smiley 273,00 35,45 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:50 18:19 info
2017-08-05 197,59 Enrico Berthod (IT) 211,43 28,85 Aosta (IT / ) ASW 24 10:17 18:48 info
2017-08-05 93,79 Marco Seghezzi (IT) 100,35 17,17 Aosta (IT / ) ASW 24 10:30 17:13 info
2017-08-05 92,19 Diego Marchesini (IT) 95,87 29,06 Aosta (IT / ) LS 4 12:45 16:16 info
2017-07-25 554,67 Alessandro Busca (IT) smiley 660,06 68,20 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 07:30 17:17 info
2017-07-25 173,71 Enrico Berthod (IT) 185,87 22,39 Aosta (IT / ) ASW 24 07:59 18:05 info
2017-07-14 147,73 Giacinto Giorgio (IT) 168,41 19,44 Aosta (IT / ) ASW 27 08:43 17:47 info
2017-07-12 199,89 Alessandro Busca (IT) smiley 237,86 22,44 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:14 19:18 info
2017-07-12 64,90 Pierangelo Nicola (IT) 59,71 18,78 Aosta (IT / ) ASK 21 11:44 15:03 info
2017-07-07 175,82 Giacinto Giorgio (IT) 200,44 35,14 Aosta (IT / ) ASW 27 10:34 16:35 info
2017-07-06 76,97 Attilio Viglino (IT) 84,67 35,60 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:51 17:12 info
2017-07-05 116,11 Attilio Viglino (IT) 127,72 33,67 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:55 16:00 info
2017-07-03 237,89 Alessandro Busca (IT) smiley 283,09 29,90 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:49 18:23 info
2017-07-03 226,68 Enrico Berthod (IT) 242,55 28,18 Aosta (IT / ) ASW 24 09:39 18:29 info
2017-07-03 40,56 ugo vietti (IT) smiley 49,07 53,27 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:26 14:56 info
2017-07-03 31,86 Giacinto Giorgio (IT) 36,32 47,89 Aosta (IT / ) ASW 27 09:55 14:35 info
2017-07-02 32,07 Pierangelo Nicola (IT) 33,99 19,19 Aosta (IT / ) DG 1000/18m 12:21 14:39 info
2017-06-25 253,72 Enrico Berthod (IT) 271,48 36,42 Aosta (IT / ) ASW 24 10:32 18:10 info
2017-06-25 205,50 Giacinto Giorgio (IT) 234,27 30,52 Aosta (IT / ) ASW 27 10:11 18:12 info
2017-06-24 53,87 Diego Marchesini (IT) 49,02 25,86 Aosta (IT / ) G 102 Club Astir 13:43 16:06 info
2017-06-07 137,07 Enrico Berthod (IT) 146,67 24,22 Aosta (IT / ) ASW 24 10:39 18:10 info
2017-06-07 110,73 Giacinto Giorgio (IT) 126,23 17,89 Aosta (IT / ) ASW 27 10:22 17:42 info
2017-06-07 85,10 ugo vietti (IT) smiley 102,97 16,33 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:02 17:23 info
2017-06-02 80,21 Diego Marchesini (IT) 85,83 28,02 Aosta (IT / ) Mosquito 13:25 16:48 info
2017-05-24 355,59 Alessandro Busca (IT) smiley 423,15 54,90 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 17:31 info
2017-05-24 346,51 ugo vietti (IT) smiley 419,28 59,70 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:44 17:05 info
2017-05-24 93,18 Diego Marchesini (IT) 99,70 19,30 Aosta (IT / ) Mosquito 12:02 17:25 info
2017-05-24 44,90 CLAUDIO SCIULLI (IT) 46,70 25,25 Aosta (IT / ) LS 4 11:49 13:50 info
2017-05-24 32,33 Marco Seghezzi (IT) 34,59 19,64 Aosta (IT / ) ASW 24 10:25 14:25 info
2017-05-24 9,84 Giacinto Giorgio (IT) 11,22 33,33 Aosta (IT / ) ASW 27 09:40 15:01 info
2017-05-21 137,50 Walter Pregno (IT) 147,13 37,55 Aosta (IT / ) Mosquito 09:50 14:35 info
2017-05-21 28,02 Pierangelo Nicola (IT) 29,98 35,28 Aosta (IT / ) ASW 24 11:28 14:22 info
2017-05-20 609,01 Alessandro Busca (IT) smiley 724,73 85,95 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:20 17:16 info
2017-05-20 257,15 Giacinto Giorgio (IT) 293,15 39,08 Aosta (IT / ) ASW 27 08:34 16:29 info
2017-05-20 167,10 Enrico Berthod (IT) 178,79 27,92 Aosta (IT / ) ASW 24 08:54 17:34 info
111 items found, displaying 1 - 50
110 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 69,16 ugo vietti (IT) smiley 200,12 80,05 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:34 16:02 info
2017-09-24 25,84 Diego Marchesini (IT) 60,72 24,29 Aosta (IT / ) ASK 21 12:36 16:09 info
2017-09-17 26,99 Diego Marchesini (IT) 69,49 27,80 Aosta (IT / ) LS 4 12:20 15:46 info
2017-09-05 32,04 Marco Seghezzi (IT) 84,32 33,73 Aosta (IT / ) ASW 24 10:40 14:52 info
2017-08-26 76,13 Enrico Berthod (IT) 200,31 80,12 Aosta (IT / ) ASW 24 10:54 17:56 info
2017-08-23 84,76 ugo vietti (IT) smiley 245,28 98,11 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 09:33 17:22 info
2017-08-19 79,09 Enrico Berthod (IT) 208,10 83,24 Aosta (IT / ) ASW 24 10:35 18:17 info
2017-08-19 68,97 Giacinto Giorgio (IT) 190,53 76,21 Aosta (IT / ) ASW 27 10:20 16:24 info
2017-08-19 65,37 Marco Seghezzi (IT) 172,00 68,80 Aosta (IT / ) ASW 24 10:47 16:09 info
2017-08-18 21,53 Marco Seghezzi (IT) 56,64 22,66 Aosta (IT / ) ASW 24 12:30 15:29 info
2017-08-18 16,82 CLAUDIO SCIULLI (IT) 43,31 17,32 Aosta (IT / ) LS 4 12:39 14:25 info
2017-08-14 14,24 Diego Marchesini (IT) 36,67 14,67 Aosta (IT / ) LS 4 12:42 15:42 info
2017-08-12 65,51 Giancarlo Casella (IT) smiley 172,38 68,95 Aosta (IT / ) ASW 24 09:57 17:22 info
2017-08-12 58,32 Enrico Berthod (IT) 153,46 61,38 Aosta (IT / ) ASW 24 09:40 17:15 info
2017-08-05 119,25 Alessandro Busca (IT) smiley 340,61 136,25 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:47 18:25 info
2017-08-05 87,46 ugo vietti (IT) smiley 253,08 101,23 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:50 18:19 info
2017-08-05 81,94 Enrico Berthod (IT) 215,60 86,24 Aosta (IT / ) ASW 24 10:17 18:48 info
2017-08-05 62,84 Marco Seghezzi (IT) 165,34 66,13 Aosta (IT / ) ASW 24 10:30 17:13 info
2017-08-05 42,66 Diego Marchesini (IT) 109,85 43,94 Aosta (IT / ) LS 4 12:45 16:16 info
2017-07-25 121,44 Alessandro Busca (IT) smiley 346,87 138,75 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 07:30 17:17 info
2017-07-25 105,56 Enrico Berthod (IT) 277,76 111,10 Aosta (IT / ) ASW 24 07:59 18:05 info
2017-07-14 82,95 Giacinto Giorgio (IT) 229,14 91,66 Aosta (IT / ) ASW 27 08:43 17:47 info
2017-07-12 130,50 Alessandro Busca (IT) smiley 372,75 149,10 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:14 19:18 info
2017-07-12 43,78 Pierangelo Nicola (IT) 102,87 41,15 Aosta (IT / ) ASK 21 11:44 15:03 info
2017-07-07 78,12 Giacinto Giorgio (IT) 215,81 86,32 Aosta (IT / ) ASW 27 10:34 16:35 info
2017-07-06 46,42 Attilio Viglino (IT) 124,75 49,90 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:51 17:12 info
2017-07-05 70,40 Attilio Viglino (IT) 189,21 75,69 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:55 16:00 info
2017-07-03 94,65 Alessandro Busca (IT) smiley 270,34 108,13 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:49 18:23 info
2017-07-03 67,59 Giacinto Giorgio (IT) 186,71 74,68 Aosta (IT / ) ASW 27 09:55 14:35 info
2017-07-03 65,98 ugo vietti (IT) smiley 190,92 76,37 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:26 14:56 info
2017-07-03 56,47 Enrico Berthod (IT) 148,58 59,43 Aosta (IT / ) ASW 24 09:39 18:29 info
2017-07-02 20,23 Pierangelo Nicola (IT) 52,84 21,14 Aosta (IT / ) DG 1000/18m 12:21 14:39 info
2017-06-25 74,43 Giacinto Giorgio (IT) 205,61 82,24 Aosta (IT / ) ASW 27 10:11 18:12 info
2017-06-25 68,30 Enrico Berthod (IT) 179,72 71,89 Aosta (IT / ) ASW 24 10:32 18:10 info
2017-06-24 39,20 Diego Marchesini (IT) 91,38 36,55 Aosta (IT / ) G 102 Club Astir 13:43 16:06 info
2017-06-07 93,78 ugo vietti (IT) smiley 271,37 108,55 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:02 17:23 info
2017-06-07 87,58 Enrico Berthod (IT) 230,44 92,17 Aosta (IT / ) ASW 24 10:39 18:10 info
2017-06-07 74,78 Giacinto Giorgio (IT) 206,59 82,64 Aosta (IT / ) ASW 27 10:22 17:42 info
2017-06-02 40,18 Diego Marchesini (IT) 105,73 42,29 Aosta (IT / ) Mosquito 13:25 16:48 info
2017-05-24 91,96 Alessandro Busca (IT) smiley 262,67 105,07 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 17:31 info
2017-05-24 91,43 ugo vietti (IT) smiley 264,59 105,84 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:44 17:05 info
2017-05-24 86,29 Giacinto Giorgio (IT) 238,38 95,35 Aosta (IT / ) ASW 27 09:40 15:01 info
2017-05-24 51,73 Diego Marchesini (IT) 136,12 54,45 Aosta (IT / ) Mosquito 12:02 17:25 info
2017-05-24 29,60 Marco Seghezzi (IT) 77,88 31,15 Aosta (IT / ) ASW 24 10:25 14:25 info
2017-05-24 25,99 CLAUDIO SCIULLI (IT) 66,92 26,77 Aosta (IT / ) LS 4 11:49 13:50 info
2017-05-21 48,68 Walter Pregno (IT) 128,10 51,24 Aosta (IT / ) Mosquito 09:50 14:35 info
2017-05-21 43,89 Pierangelo Nicola (IT) 115,49 46,20 Aosta (IT / ) ASW 24 11:28 14:22 info
2017-05-20 106,88 Alessandro Busca (IT) smiley 305,29 122,11 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:20 17:16 info
2017-05-20 85,34 Giacinto Giorgio (IT) 235,76 94,30 Aosta (IT / ) ASW 27 08:34 16:29 info
2017-05-20 67,85 Enrico Berthod (IT) 178,53 71,41 Aosta (IT / ) ASW 24 08:54 17:34 info
110 items found, displaying 1 - 50
111 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 300,56 ugo vietti (IT) smiley 366,71 77,04 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:34 16:02 info
2017-09-24 203,88 Diego Marchesini (IT) 86,28 27,29 Aosta (IT / ) ASK 21 12:36 16:09 info
2017-09-17 175,91 Diego Marchesini (IT) 95,13 30,74 Aosta (IT / ) LS 4 12:20 15:46 info
2017-09-05 150,57 Marco Seghezzi (IT) 123,13 36,92 Aosta (IT / ) ASW 24 10:40 14:52 info
2017-08-26 392,47 Enrico Berthod (IT) 374,45 60,84 Aosta (IT / ) ASW 24 10:54 17:56 info
2017-08-23 496,66 ugo vietti (IT) smiley 605,97 83,11 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 09:33 17:22 info
2017-08-19 502,24 Enrico Berthod (IT) 479,18 66,56 Aosta (IT / ) ASW 24 10:35 18:17 info
2017-08-19 359,91 Marco Seghezzi (IT) 294,33 58,19 Aosta (IT / ) ASW 24 10:47 16:09 info
2017-08-19 320,12 Giacinto Giorgio (IT) 346,69 60,55 Aosta (IT / ) ASW 27 10:20 16:24 info
2017-08-18 88,68 Marco Seghezzi (IT) 72,52 25,78 Aosta (IT / ) ASW 24 12:30 15:29 info
2017-08-18 78,79 CLAUDIO SCIULLI (IT) 53,26 32,93 Aosta (IT / ) LS 4 12:39 14:25 info
2017-08-14 100,78 Diego Marchesini (IT) 54,50 19,29 Aosta (IT / ) LS 4 12:42 15:42 info
2017-08-12 430,69 Giancarlo Casella (IT) smiley 352,21 56,38 Aosta (IT / ) ASW 24 09:57 17:22 info
2017-08-12 332,25 Enrico Berthod (IT) 316,99 43,38 Aosta (IT / ) ASW 24 09:40 17:15 info
2017-08-05 723,03 Alessandro Busca (IT) smiley 1.023,88 115,78 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:47 18:25 info
2017-08-05 632,21 Enrico Berthod (IT) 603,18 74,48 Aosta (IT / ) ASW 24 10:17 18:48 info
2017-08-05 592,38 ugo vietti (IT) smiley 722,75 80,42 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:50 18:19 info
2017-08-05 444,43 Marco Seghezzi (IT) 363,45 57,10 Aosta (IT / ) ASW 24 10:30 17:13 info
2017-08-05 267,81 Diego Marchesini (IT) 144,83 54,01 Aosta (IT / ) LS 4 12:45 16:16 info
2017-07-25 804,63 Enrico Berthod (IT) 767,68 77,97 Aosta (IT / ) ASW 24 07:59 18:05 info
2017-07-25 720,81 Alessandro Busca (IT) smiley 1.020,74 112,71 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 07:30 17:17 info
2017-07-14 530,73 Giacinto Giorgio (IT) 574,78 80,13 Aosta (IT / ) ASW 27 08:43 17:47 info
2017-07-12 742,14 Alessandro Busca (IT) smiley 1.050,95 97,08 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:14 19:18 info
2017-07-12 271,53 Pierangelo Nicola (IT) 143,64 53,19 Aosta (IT / ) ASK 21 11:44 15:03 info
2017-07-07 357,34 Giacinto Giorgio (IT) 387,00 73,59 Aosta (IT / ) ASW 27 10:34 16:35 info
2017-07-06 211,41 Attilio Viglino (IT) 199,85 61,81 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:51 17:12 info
2017-07-05 271,18 Attilio Viglino (IT) 256,35 69,10 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:55 16:00 info
2017-07-03 574,59 Alessandro Busca (IT) smiley 813,67 87,87 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:49 18:23 info
2017-07-03 437,07 Enrico Berthod (IT) 417,00 49,08 Aosta (IT / ) ASW 24 09:39 18:29 info
2017-07-03 287,16 ugo vietti (IT) smiley 350,36 71,71 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:26 14:56 info
2017-07-03 270,14 Giacinto Giorgio (IT) 292,56 67,90 Aosta (IT / ) ASW 27 09:55 14:35 info
2017-07-02 100,48 Pierangelo Nicola (IT) 70,56 41,74 Aosta (IT / ) DG 1000/18m 12:21 14:39 info
2017-06-25 509,03 Enrico Berthod (IT) 485,66 66,66 Aosta (IT / ) ASW 24 10:32 18:10 info
2017-06-25 488,98 Giacinto Giorgio (IT) 529,57 70,64 Aosta (IT / ) ASW 27 10:11 18:12 info
2017-06-24 251,15 Diego Marchesini (IT) 103,99 63,86 Aosta (IT / ) G 102 Club Astir 13:43 16:06 info
2017-06-07 565,67 ugo vietti (IT) smiley 690,16 99,42 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 10:02 17:23 info
2017-06-07 552,44 Enrico Berthod (IT) 527,07 71,98 Aosta (IT / ) ASW 24 10:39 18:10 info
2017-06-07 470,75 Giacinto Giorgio (IT) 509,82 71,66 Aosta (IT / ) ASW 27 10:22 17:42 info
2017-06-02 246,31 Diego Marchesini (IT) 141,00 46,60 Aosta (IT / ) Mosquito 13:25 16:48 info
2017-05-24 529,45 ugo vietti (IT) smiley 645,97 83,53 Aosta (IT / ) ASH 31/21m 08:44 17:05 info
2017-05-24 499,46 Alessandro Busca (IT) smiley 707,29 89,00 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 17:31 info
2017-05-24 454,42 Diego Marchesini (IT) 260,13 52,76 Aosta (IT / ) Mosquito 12:02 17:25 info
2017-05-24 387,89 Giacinto Giorgio (IT) 420,08 82,46 Aosta (IT / ) ASW 27 09:40 15:01 info
2017-05-24 154,54 Marco Seghezzi (IT) 126,38 33,55 Aosta (IT / ) ASW 24 10:25 14:25 info
2017-05-24 118,21 CLAUDIO SCIULLI (IT) 79,91 47,39 Aosta (IT / ) LS 4 11:49 13:50 info
2017-05-21 223,38 Walter Pregno (IT) 182,68 46,78 Aosta (IT / ) Mosquito 09:50 14:35 info
2017-05-21 178,67 Pierangelo Nicola (IT) 127,85 51,37 Aosta (IT / ) ASW 24 11:28 14:22 info
2017-05-20 635,03 Alessandro Busca (IT) smiley 899,27 103,19 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:20 17:16 info
2017-05-20 564,21 Giacinto Giorgio (IT) 611,04 83,31 Aosta (IT / ) ASW 27 08:34 16:29 info
2017-05-20 528,14 Enrico Berthod (IT) 503,89 61,71 Aosta (IT / ) ASW 24 08:54 17:34 info
111 items found, displaying 1 - 50
4 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-07-06 181,68 Attilio Viglino (IT) 199,85 61,81 Rieti (IT / ) Duo Discus 12:51 17:12 info
2017-07-05 233,05 Attilio Viglino (IT) 256,35 69,10 Rieti (IT / ) Duo Discus 11:55 16:00 info
2017-03-19 32,95 CLAUDIO SCIULLI (IT) 31,63 38,55 Aosta (IT / ) Astir CS 14:04 15:04 info
2017-02-21 325,72 Alessandro Busca (IT) smiley 387,61 94,19 Aosta (IT / ) Ventus 2cxa 18m 12:32 16:42 info
4 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
01. Februar

Musterzulassung für Elektrosegler ASG 32 El / Electro ASG 32 EI Type Certificated!

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenBürklinaerokurierPeter H. Braasch
Gold Sponsoren
Gold SponsorenM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenMilvusTostSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI Gliding
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIOLC Sponsor werden?