OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
AVL - AeC Vol. Lariano (IT) 2017

Sportprofil

25 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Lorenzo Porro smiley
19 149:24 9.447,99 71,28
Massimo Roncone smiley
15 118:39 9.307,55 94,06
Valentino Pozzoli
17 111:24 7.441,72 78,71
Luca Frigerio
15 83:25 6.665,02 105,72
Stefano Merli
12 75:42 4.917,58 57,42
Simone Selvini
11 54:21 4.162,81 82,78
Roberto Villa
13 70:54 3.365,29 60,92
Lapo Alessandro Busi
14 60:48 2.858,93 52,42
Luca Leone smiley
9 46:06 2.790,77 62,90
Marialuisa Imperlino
16 61:07 2.677,08 42,40
Alberto Mantegna
8 35:01 2.355,50 72,43
Liana Frola
23 48:44 2.164,07 25,64
Roland Zaccour
6 28:29 1.755,97 56,96
Marco Marelli
2 13:00 924,12 51,55
Eugenio Corbellini
3 14:37 828,09 0,00
ignazio esposto
2 7:51 612,51 75,71
Alberto Pozzi
1 6:50 503,39 113,20
Alberto Torriani
4 10:38 488,42 45,45
ALBERTO TESTA
1 5:13 323,89 75,07
Michele Villa
1 2:57 312,11 110,15
Riccardo Starace
1 3:20 228,94 70,38
Jacopo Romei smiley
4 4:47 219,77 13,67
DIEGO RIGAMONTI
3 9:12 217,78 18,92
Giorgio Maestri
1 1:58 154,30 49,11
Lorenzo Fornari
1 4:21 0,00 0,00
25 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Plus
  OLC-FAI
  Speed/League
  Destination
  BHC
  NDC

202 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 440,19 Massimo Roncone (IT) smiley 445,33 68,66 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:58 16:38 info
2017-09-24 436,40 Lorenzo Porro (IT) 447,55 71,74 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:51 16:40 info
2017-09-24 61,92 Liana Frola (IT) 51,58 36,86 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS 11:34 13:36 info
2017-09-20 303,15 Valentino Pozzoli (IT) 292,04 67,14 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 10:37 15:21 info
2017-09-20 218,73 Roberto Villa (IT) 208,42 50,70 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17A T 18m 10:50 15:07 info
2017-09-03 641,77 Massimo Roncone (IT) smiley 659,17 90,95 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:14 16:51 info
2017-09-03 570,13 Lorenzo Porro (IT) 567,08 72,73 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:49 17:33 info
2017-09-03 305,18 Marialuisa Imperlino (IT) 264,24 64,05 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:36 16:14 info
2017-09-03 222,67 Lapo Alessandro Busi (IT) 241,63 76,61 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 11:49 15:31 info
2017-09-03 181,81 Liana Frola (IT) 156,10 74,13 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:50 14:00 info
2017-08-26 461,44 Lorenzo Porro (IT) 512,89 67,17 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:13 17:10 info
2017-08-22 201,53 Alberto Torriani (IT) 225,28 77,36 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 11:21 14:42 info
2017-08-20 357,07 Luca Frigerio (IT) 393,76 126,63 Rieti (IT / ) Arcus M 11:20 14:36 info
2017-08-20 310,29 Luca Leone (IT) 262,93 62,37 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:21 14:39 info
2017-08-19 0,00 Luca Frigerio (IT) 575,36 117,96 Rieti (IT / ) Arcus M 11:02 16:05 info
2017-08-18 655,93 Lorenzo Porro (IT) 746,27 86,81 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:12 17:27 info
2017-08-18 615,04 Simone Selvini (IT) 665,82 90,37 Rieti (IT / ) Ventus 1 09:38 17:20 info
2017-08-18 0,00 Luca Frigerio (IT) 530,01 124,08 Rieti (IT / ) Arcus M 11:36 16:02 info
2017-08-17 664,26 Simone Selvini (IT) 719,64 89,77 Pavullo (IT / ) Ventus 1 09:19 17:56 info
2017-08-17 629,55 Lorenzo Porro (IT) 703,69 82,94 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:31 17:29 info
2017-08-17 514,69 Luca Frigerio (IT) 571,75 128,01 Rieti (IT / ) Arcus M 10:33 15:13 info
2017-08-16 463,34 Luca Frigerio (IT) 490,21 120,94 Rieti (IT / ) Arcus M 11:32 15:45 info
2017-08-15 478,24 Luca Frigerio (IT) 543,87 131,56 Rieti (IT / ) Arcus M 11:04 15:24 info
2017-08-14 429,05 Luca Frigerio (IT) 467,85 120,40 Rieti (IT / ) Arcus M 12:07 16:12 info
2017-08-14 404,90 Lorenzo Porro (IT) 452,75 74,17 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:19 16:47 info
2017-08-13 514,12 Lorenzo Porro (IT) 582,01 81,65 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:56 16:33 info
2017-08-08 248,87 Alberto Mantegna (IT) 265,18 63,34 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 10:10 14:48 info
2017-08-06 386,74 Lorenzo Porro (IT) 419,91 89,62 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:26 14:26 info
2017-08-06 358,04 Alberto Mantegna (IT) 394,94 84,48 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 09:14 14:14 info
2017-07-30 217,87 Lorenzo Porro (IT) 232,47 47,37 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:15 15:59 info
2017-07-23 93,63 Liana Frola (IT) 80,50 72,11 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 14:52 16:15 info
2017-07-22 506,33 Massimo Roncone (IT) smiley 569,13 79,64 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:31 16:56 info
2017-07-22 374,03 Lorenzo Porro (IT) 396,48 55,31 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:25 17:03 info
2017-07-22 125,62 Lapo Alessandro Busi (IT) 121,27 50,15 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 11:30 15:16 info
2017-07-22 103,97 Liana Frola (IT) 80,15 46,26 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 12:37 14:29 info
2017-07-15 729,70 Massimo Roncone (IT) smiley 797,06 96,87 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:44 18:11 info
2017-07-15 611,59 Lorenzo Porro (IT) 649,07 79,00 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:38 18:14 info
2017-07-15 584,86 Valentino Pozzoli (IT) 594,06 83,54 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 09:42 17:10 info
2017-07-15 24,47 Liana Frola (IT) 24,95 37,98 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 10:50 11:44 info
2017-07-13 851,95 Luca Frigerio (IT) 944,46 102,83 Rieti (IT / ) Arcus M 08:40 18:13 info
2017-07-13 593,38 Valentino Pozzoli (IT) 675,94 84,93 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 08:45 17:12 info
2017-07-13 493,17 Stefano Merli (IT) 532,16 79,92 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 09:01 16:13 info
2017-07-11 657,31 Luca Frigerio (IT) 712,68 97,24 Rieti (IT / ) Arcus M 10:07 17:39 info
2017-07-10 578,13 Luca Frigerio (IT) 637,46 94,65 Rieti (IT / ) Arcus M 09:59 17:26 info
2017-07-09 404,92 Luca Frigerio (IT) 399,47 102,06 Rieti (IT / ) Arcus M 12:22 16:29 info
2017-07-08 279,33 Marco Marelli (IT) 289,44 72,66 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2 10:19 14:53 info
2017-07-07 138,66 Roberto Villa (IT) 144,08 70,36 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 10:08 12:49 info
2017-07-06 461,83 Stefano Merli (IT) 493,83 79,64 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 09:51 16:45 info
2017-07-06 349,45 Roberto Villa (IT) 359,80 68,34 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 09:11 15:16 info
2017-07-06 262,16 Alberto Mantegna (IT) 264,51 87,39 Alzate Brianza (IT / ) Janus C FG 10:40 14:21 info
202 items found, displaying 1 - 50
193 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 250,61 Massimo Roncone (IT) smiley 305,74 47,93 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:58 16:38 info
2017-09-24 190,40 Lorenzo Porro (IT) 224,68 41,80 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:51 16:40 info
2017-09-24 27,35 Liana Frola (IT) 26,25 16,41 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS 11:34 13:36 info
2017-09-20 185,53 Valentino Pozzoli (IT) 218,92 52,52 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 10:37 15:21 info
2017-09-20 135,34 Roberto Villa (IT) 158,35 38,15 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17A T 18m 10:50 15:07 info
2017-09-03 298,53 Lorenzo Porro (IT) 352,26 45,88 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:49 17:33 info
2017-09-03 292,79 Massimo Roncone (IT) smiley 348,41 48,22 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:14 16:51 info
2017-09-03 194,17 Marialuisa Imperlino (IT) 207,76 48,29 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:36 16:14 info
2017-09-03 40,42 Liana Frola (IT) 37,19 17,61 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:50 14:00 info
2017-09-03 10,06 Lapo Alessandro Busi (IT) 11,07 14,08 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 11:49 15:31 info
2017-08-26 89,25 Lorenzo Porro (IT) 105,32 15,91 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:13 17:10 info
2017-08-22 56,26 Alberto Torriani (IT) 68,64 22,63 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 11:21 14:42 info
2017-08-20 191,61 Luca Leone (IT) 199,27 47,27 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:21 14:39 info
2017-08-20 38,95 Luca Frigerio (IT) 44,40 25,99 Rieti (IT / ) Arcus M 11:20 14:36 info
2017-08-18 78,34 Lorenzo Porro (IT) 92,45 10,76 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:12 17:27 info
2017-08-18 32,48 Simone Selvini (IT) 35,73 22,99 Rieti (IT / ) Ventus 1 09:38 17:20 info
2017-08-17 110,63 Lorenzo Porro (IT) 130,54 15,98 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:31 17:29 info
2017-08-17 43,83 Luca Frigerio (IT) 49,97 21,48 Rieti (IT / ) Arcus M 10:33 15:13 info
2017-08-17 33,43 Simone Selvini (IT) 36,77 12,59 Pavullo (IT / ) Ventus 1 09:19 17:56 info
2017-08-16 111,13 Luca Frigerio (IT) 126,69 34,18 Rieti (IT / ) Arcus M 11:32 15:45 info
2017-08-15 3,90 Luca Frigerio (IT) 4,45 41,08 Rieti (IT / ) Arcus M 11:04 15:24 info
2017-08-14 70,68 Lorenzo Porro (IT) 83,41 37,03 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:19 16:47 info
2017-08-14 62,19 Luca Frigerio (IT) 70,89 31,56 Rieti (IT / ) Arcus M 12:07 16:12 info
2017-08-13 69,56 Lorenzo Porro (IT) 82,09 24,32 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:56 16:33 info
2017-08-08 74,09 Alberto Mantegna (IT) 86,69 33,41 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 10:10 14:48 info
2017-08-06 102,89 Lorenzo Porro (IT) 121,41 25,86 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:26 14:26 info
2017-08-06 68,34 Alberto Mantegna (IT) 79,95 17,10 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 09:14 14:14 info
2017-07-30 69,55 Lorenzo Porro (IT) 82,07 22,00 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:15 15:59 info
2017-07-23 20,48 Liana Frola (IT) 18,84 37,58 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 14:52 16:15 info
2017-07-22 126,81 Lorenzo Porro (IT) 149,64 20,46 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:25 17:03 info
2017-07-22 93,61 Massimo Roncone (IT) smiley 111,39 15,96 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:31 16:56 info
2017-07-22 56,13 Liana Frola (IT) 51,64 33,30 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 12:37 14:29 info
2017-07-22 51,24 Lapo Alessandro Busi (IT) 56,37 32,48 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 11:30 15:16 info
2017-07-15 271,44 Valentino Pozzoli (IT) 320,30 45,24 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 09:42 17:10 info
2017-07-15 254,57 Massimo Roncone (IT) smiley 310,58 37,96 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:44 18:11 info
2017-07-15 205,12 Lorenzo Porro (IT) 242,04 29,17 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:38 18:14 info
2017-07-15 5,93 Liana Frola (IT) 6,53 15,70 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 10:50 11:44 info
2017-07-13 78,25 Luca Frigerio (IT) 89,21 11,06 Rieti (IT / ) Arcus M 08:40 18:13 info
2017-07-13 68,53 Valentino Pozzoli (IT) 80,86 35,53 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 08:45 17:12 info
2017-07-13 31,26 Stefano Merli (IT) 34,38 50,39 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 09:01 16:13 info
2017-07-11 107,16 Luca Frigerio (IT) 122,16 16,70 Rieti (IT / ) Arcus M 10:07 17:39 info
2017-07-10 63,21 Luca Frigerio (IT) 72,06 10,10 Rieti (IT / ) Arcus M 09:59 17:26 info
2017-07-09 181,66 Luca Frigerio (IT) 207,09 66,38 Rieti (IT / ) Arcus M 12:22 16:29 info
2017-07-08 84,80 Marco Marelli (IT) 96,68 30,24 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2 10:19 14:53 info
2017-07-07 51,75 Roberto Villa (IT) 60,55 63,94 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 10:08 12:49 info
2017-07-06 139,72 Roberto Villa (IT) 163,47 39,60 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 09:11 15:16 info
2017-07-06 42,93 Stefano Merli (IT) 47,22 37,96 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 09:51 16:45 info
2017-07-06 42,07 Alberto Mantegna (IT) 44,59 19,89 Alzate Brianza (IT / ) Janus C FG 10:40 14:21 info
2017-07-03 112,54 Marialuisa Imperlino (IT) 120,42 31,77 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:45 15:02 info
2017-07-03 92,62 Roberto Villa (IT) 108,36 39,19 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 09:54 14:24 info
193 items found, displaying 1 - 50
188 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 64,45 Massimo Roncone (IT) smiley 187,70 75,08 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:58 16:38 info
2017-09-24 14,63 Liana Frola (IT) 35,47 14,19 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS 11:34 13:36 info
2017-09-24 0,41 Lorenzo Porro (IT) 1,16 0,46 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:51 16:40 info
2017-09-20 66,02 Valentino Pozzoli (IT) 187,32 74,93 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 10:37 15:21 info
2017-09-20 45,42 Roberto Villa (IT) 128,02 51,21 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17A T 18m 10:50 15:07 info
2017-09-03 90,32 Massimo Roncone (IT) smiley 257,99 103,20 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:14 16:51 info
2017-09-03 81,49 Lorenzo Porro (IT) 231,22 92,49 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:49 17:33 info
2017-09-03 64,59 Liana Frola (IT) 151,79 60,72 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:50 14:00 info
2017-09-03 63,02 Lapo Alessandro Busi (IT) 169,37 67,75 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 11:49 15:31 info
2017-09-03 61,19 Marialuisa Imperlino (IT) 161,00 64,40 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:36 16:14 info
2017-08-26 87,67 Lorenzo Porro (IT) 248,77 99,51 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:13 17:10 info
2017-08-22 60,34 Alberto Torriani (IT) 175,73 70,29 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 11:21 14:42 info
2017-08-20 109,74 Luca Frigerio (IT) 303,16 121,26 Rieti (IT / ) Arcus M 11:20 14:36 info
2017-08-20 66,77 Luca Leone (IT) 171,93 68,77 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:21 14:39 info
2017-08-18 97,95 Simone Selvini (IT) 263,23 105,29 Rieti (IT / ) Ventus 1 09:38 17:20 info
2017-08-18 4,80 Lorenzo Porro (IT) 13,61 5,44 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:12 17:27 info
2017-08-17 124,72 Luca Frigerio (IT) 344,53 137,81 Rieti (IT / ) Arcus M 10:33 15:13 info
2017-08-17 105,50 Simone Selvini (IT) 283,52 113,41 Pavullo (IT / ) Ventus 1 09:19 17:56 info
2017-08-17 85,56 Lorenzo Porro (IT) 242,77 97,11 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:31 17:29 info
2017-08-16 135,19 Luca Frigerio (IT) 373,46 149,38 Rieti (IT / ) Arcus M 11:32 15:45 info
2017-08-15 128,07 Luca Frigerio (IT) 353,78 141,51 Rieti (IT / ) Arcus M 11:04 15:24 info
2017-08-14 109,18 Luca Frigerio (IT) 301,60 120,64 Rieti (IT / ) Arcus M 12:07 16:12 info
2017-08-14 77,08 Lorenzo Porro (IT) 218,72 87,49 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:19 16:47 info
2017-08-13 83,22 Lorenzo Porro (IT) 236,14 94,45 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:56 16:33 info
2017-08-08 58,75 Alberto Mantegna (IT) 165,61 66,24 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 10:10 14:48 info
2017-08-06 89,08 Alberto Mantegna (IT) 251,10 100,44 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 09:14 14:14 info
2017-08-06 88,12 Lorenzo Porro (IT) 250,03 100,01 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:26 14:26 info
2017-07-30 51,76 Lorenzo Porro (IT) 146,86 58,74 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:15 15:59 info
2017-07-23 24,59 Liana Frola (IT) 57,80 23,12 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 14:52 16:15 info
2017-07-22 86,67 Massimo Roncone (IT) smiley 247,54 99,01 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:31 16:56 info
2017-07-22 58,18 Lorenzo Porro (IT) 165,08 66,03 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:25 17:03 info
2017-07-22 42,11 Lapo Alessandro Busi (IT) 113,16 45,26 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 11:30 15:16 info
2017-07-22 28,63 Liana Frola (IT) 67,29 26,92 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 12:37 14:29 info
2017-07-15 91,15 Massimo Roncone (IT) smiley 265,47 106,19 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:44 18:11 info
2017-07-15 90,23 Valentino Pozzoli (IT) 256,03 102,41 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 09:42 17:10 info
2017-07-15 88,74 Lorenzo Porro (IT) 251,81 100,72 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:38 18:14 info
2017-07-15 5,05 Liana Frola (IT) 13,58 5,43 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 10:50 11:44 info
2017-07-13 108,40 Luca Frigerio (IT) 299,46 119,79 Rieti (IT / ) Arcus M 08:40 18:13 info
2017-07-13 10,39 Stefano Merli (IT) 27,91 11,17 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 09:01 16:13 info
2017-07-13 0,64 Valentino Pozzoli (IT) 1,82 0,73 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 08:45 17:12 info
2017-07-11 98,04 Luca Frigerio (IT) 270,82 108,33 Rieti (IT / ) Arcus M 10:07 17:39 info
2017-07-10 98,15 Luca Frigerio (IT) 271,15 108,46 Rieti (IT / ) Arcus M 09:59 17:26 info
2017-07-09 102,07 Luca Frigerio (IT) 281,95 112,78 Rieti (IT / ) Arcus M 12:22 16:29 info
2017-07-08 0,49 Marco Marelli (IT) 1,34 0,54 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2 10:19 14:53 info
2017-07-07 3,89 Roberto Villa (IT) 10,97 4,39 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 10:08 12:49 info
2017-07-06 73,82 Roberto Villa (IT) 208,08 83,23 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 09:11 15:16 info
2017-07-06 2,82 Stefano Merli (IT) 7,58 3,03 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 09:51 16:45 info
2017-07-06 1,71 Alberto Mantegna (IT) 4,47 1,79 Alzate Brianza (IT / ) Janus C FG 10:40 14:21 info
2017-07-03 49,58 Roberto Villa (IT) 139,76 55,90 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 09:54 14:24 info
2017-07-03 42,25 Marialuisa Imperlino (IT) 111,16 44,46 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:45 15:02 info
188 items found, displaying 1 - 50
193 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 385,71 Lorenzo Porro (IT) 447,55 71,74 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:51 16:40 info
2017-09-24 359,04 Massimo Roncone (IT) smiley 445,33 68,66 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:58 16:38 info
2017-09-24 111,94 Liana Frola (IT) 51,58 36,86 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS 11:34 13:36 info
2017-09-20 251,69 Valentino Pozzoli (IT) 292,04 67,14 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 10:37 15:21 info
2017-09-20 213,16 Roberto Villa (IT) 208,42 50,70 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17A T 18m 10:50 15:07 info
2017-09-03 558,58 Massimo Roncone (IT) smiley 659,17 90,95 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:14 16:51 info
2017-09-03 488,72 Lorenzo Porro (IT) 567,08 72,73 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:49 17:33 info
2017-09-03 461,59 Marialuisa Imperlino (IT) 264,24 64,05 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:36 16:14 info
2017-09-03 368,86 Liana Frola (IT) 156,10 74,13 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:50 14:00 info
2017-09-03 319,51 Lapo Alessandro Busi (IT) 241,63 76,61 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 11:49 15:31 info
2017-08-26 353,62 Lorenzo Porro (IT) 512,89 67,17 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:13 17:10 info
2017-08-22 242,17 Alberto Torriani (IT) 225,28 77,36 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 11:21 14:42 info
2017-08-20 388,95 Luca Leone (IT) 262,93 62,37 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:21 14:39 info
2017-08-20 242,39 Luca Frigerio (IT) 393,76 126,63 Rieti (IT / ) Arcus M 11:20 14:36 info
2017-08-18 528,25 Simone Selvini (IT) 665,82 90,37 Rieti (IT / ) Ventus 1 09:38 17:20 info
2017-08-18 514,52 Lorenzo Porro (IT) 746,27 86,81 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:12 17:27 info
2017-08-17 666,11 Simone Selvini (IT) 719,64 89,77 Pavullo (IT / ) Ventus 1 09:19 17:56 info
2017-08-17 485,16 Lorenzo Porro (IT) 703,69 82,94 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:31 17:29 info
2017-08-17 351,95 Luca Frigerio (IT) 571,75 128,01 Rieti (IT / ) Arcus M 10:33 15:13 info
2017-08-16 301,76 Luca Frigerio (IT) 490,21 120,94 Rieti (IT / ) Arcus M 11:32 15:45 info
2017-08-15 334,79 Luca Frigerio (IT) 543,87 131,56 Rieti (IT / ) Arcus M 11:04 15:24 info
2017-08-14 312,15 Lorenzo Porro (IT) 452,75 74,17 Rieti (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:19 16:47 info
2017-08-14 288,00 Luca Frigerio (IT) 467,85 120,40 Rieti (IT / ) Arcus M 12:07 16:12 info
2017-08-13 401,27 Lorenzo Porro (IT) 582,01 81,65 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 08:56 16:33 info
2017-08-08 216,96 Alberto Mantegna (IT) 265,18 63,34 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 10:10 14:48 info
2017-08-06 323,13 Alberto Mantegna (IT) 394,94 84,48 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 09:14 14:14 info
2017-08-06 289,51 Lorenzo Porro (IT) 419,91 89,62 Pavullo (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:26 14:26 info
2017-07-30 200,35 Lorenzo Porro (IT) 232,47 47,37 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 10:15 15:59 info
2017-07-23 190,22 Liana Frola (IT) 80,50 72,11 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 14:52 16:15 info
2017-07-22 482,28 Massimo Roncone (IT) smiley 569,13 79,64 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:31 16:56 info
2017-07-22 341,69 Lorenzo Porro (IT) 396,48 55,31 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:25 17:03 info
2017-07-22 189,39 Liana Frola (IT) 80,15 46,26 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 12:37 14:29 info
2017-07-22 160,36 Lapo Alessandro Busi (IT) 121,27 50,15 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 11:30 15:16 info
2017-07-15 642,62 Massimo Roncone (IT) smiley 797,06 96,87 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:44 18:11 info
2017-07-15 559,38 Lorenzo Porro (IT) 649,07 79,00 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:38 18:14 info
2017-07-15 511,97 Valentino Pozzoli (IT) 594,06 83,54 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 09:42 17:10 info
2017-07-15 41,24 Liana Frola (IT) 24,95 37,98 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 10:50 11:44 info
2017-07-13 582,54 Valentino Pozzoli (IT) 675,94 84,93 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 08:45 17:12 info
2017-07-13 581,39 Luca Frigerio (IT) 944,46 102,83 Rieti (IT / ) Arcus M 08:40 18:13 info
2017-07-13 527,76 Stefano Merli (IT) 532,16 79,92 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 09:01 16:13 info
2017-07-11 438,71 Luca Frigerio (IT) 712,68 97,24 Rieti (IT / ) Arcus M 10:07 17:39 info
2017-07-10 392,40 Luca Frigerio (IT) 637,46 94,65 Rieti (IT / ) Arcus M 09:59 17:26 info
2017-07-09 245,90 Luca Frigerio (IT) 399,47 102,06 Rieti (IT / ) Arcus M 12:22 16:29 info
2017-07-08 267,26 Marco Marelli (IT) 289,44 72,66 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2 10:19 14:53 info
2017-07-07 117,88 Roberto Villa (IT) 144,08 70,36 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 10:08 12:49 info
2017-07-06 489,75 Stefano Merli (IT) 493,83 79,64 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus 09:51 16:45 info
2017-07-06 329,58 Alberto Mantegna (IT) 264,51 87,39 Alzate Brianza (IT / ) Janus C FG 10:40 14:21 info
2017-07-06 294,38 Roberto Villa (IT) 359,80 68,34 Enemonzo (IT / ) LAK 17/18m 09:11 15:16 info
2017-07-03 451,24 Valentino Pozzoli (IT) 523,59 75,63 Alzate Brianza (IT / ) DG 800/18m 08:29 15:58 info
2017-07-03 308,43 Marialuisa Imperlino (IT) 176,56 44,17 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:45 15:02 info
193 items found, displaying 1 - 50
6 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-08-22 114,26 Alberto Torriani (IT) 139,39 46,02 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 11:21 14:42 info
2017-05-15 872,39 Massimo Roncone (IT) smiley 818,71 83,50 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:08 18:12 info
2017-05-09 490,90 Massimo Roncone (IT) 598,89 78,29 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:35 17:55 info
2017-04-09 545,33 Massimo Roncone (IT) 499,18 74,15 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 08:57 16:04 info
2017-04-03 0,00 Roberto Villa (IT) 323,91 46,92 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17A T 18m 09:20 16:25 info
2017-03-31 529,16 Massimo Roncone (IT) 496,60 62,92 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:46 16:59 info
6 items found, displaying all items
space
76 items found, displaying 1 - 50
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2017-09-24 365,02 Massimo Roncone (IT) smiley 445,33 68,66 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:58 16:38 info
2017-09-24 53,73 Liana Frola (IT) 51,58 36,86 Alzate Brianza (IT / ) Astir CS 11:34 13:36 info
2017-09-20 178,14 Roberto Villa (IT) 208,42 50,70 Alzate Brianza (IT / ) LAK 17A T 18m 10:50 15:07 info
2017-09-03 553,92 Massimo Roncone (IT) smiley 659,17 90,95 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:14 16:51 info
2017-09-03 246,95 Marialuisa Imperlino (IT) 264,24 64,05 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:36 16:14 info
2017-09-03 169,67 Liana Frola (IT) 156,10 74,13 Alzate Brianza (IT / ) ASK 21 11:50 14:00 info
2017-08-22 218,93 Alberto Torriani (IT) 225,28 77,36 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 11:21 14:42 info
2017-08-18 605,29 Simone Selvini (IT) 665,82 90,37 Rieti (IT / ) Ventus 1 09:38 17:20 info
2017-08-14 410,39 Luca Frigerio (IT) 467,85 120,40 Rieti (IT / ) Arcus M 12:07 16:12 info
2017-08-08 226,65 Alberto Mantegna (IT) 265,18 63,34 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 10:10 14:48 info
2017-08-06 337,56 Alberto Mantegna (IT) 394,94 84,48 Pavullo (IT / ) LAK 17/18m 09:14 14:14 info
2017-07-22 478,26 Massimo Roncone (IT) smiley 569,13 79,64 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 09:31 16:56 info
2017-07-15 653,33 Massimo Roncone (IT) smiley 797,06 96,87 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:44 18:11 info
2017-07-15 550,06 Lorenzo Porro (IT) 649,07 79,00 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cT/18m 09:38 18:14 info
2017-07-13 828,47 Luca Frigerio (IT) 944,46 102,83 Rieti (IT / ) Arcus M 08:40 18:13 info
2017-07-11 625,16 Luca Frigerio (IT) 712,68 97,24 Rieti (IT / ) Arcus M 10:07 17:39 info
2017-07-10 559,18 Luca Frigerio (IT) 637,46 94,65 Rieti (IT / ) Arcus M 09:59 17:26 info
2017-07-09 350,41 Luca Frigerio (IT) 399,47 102,06 Rieti (IT / ) Arcus M 12:22 16:29 info
2017-07-06 249,54 Alberto Mantegna (IT) 264,51 87,39 Alzate Brianza (IT / ) Janus C FG 10:40 14:21 info
2017-07-03 165,01 Marialuisa Imperlino (IT) 176,56 44,17 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:45 15:02 info
2017-06-24 490,76 Massimo Roncone (IT) smiley 598,73 89,76 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 09:24 16:39 info
2017-06-18 459,00 Massimo Roncone (IT) smiley 559,98 62,68 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:51 17:09 info
2017-06-18 127,62 Marialuisa Imperlino (IT) 136,55 33,72 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:18 14:33 info
2017-06-02 123,95 Marialuisa Imperlino (IT) 132,63 42,40 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:00 13:25 info
2017-05-28 572,58 Massimo Roncone (IT) smiley 698,55 77,58 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:37 17:51 info
2017-05-28 140,39 Marialuisa Imperlino (IT) 150,22 39,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:07 14:06 info
2017-05-26 161,31 Luca Leone (IT) 167,76 43,53 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:13 14:24 info
2017-05-21 430,54 Luca Leone (IT) 447,76 73,90 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:40 16:00 info
2017-05-21 364,28 Roland Zaccour (IT) 415,28 83,91 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 10:17 15:26 info
2017-05-21 134,50 Marialuisa Imperlino (IT) 143,92 46,82 Alzate Brianza (IT / ) Discus 12:16 15:30 info
2017-05-20 283,99 Roland Zaccour (IT) 323,75 71,05 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:58 14:44 info
2017-05-17 178,61 Marialuisa Imperlino (IT) 191,11 42,29 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:21 15:03 info
2017-05-15 957,64 Massimo Roncone (IT) smiley 849,02 86,51 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:08 18:12 info
2017-05-15 259,47 Roland Zaccour (IT) 295,80 69,99 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:31 14:00 info
2017-05-13 204,25 Luca Leone (IT) 212,42 39,79 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 10:02 15:27 info
2017-05-09 878,53 Massimo Roncone (IT) 892,14 92,11 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 07:35 17:55 info
2017-05-05 573,84 Luca Frigerio (IT) 711,56 95,83 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 09:27 18:25 info
2017-05-02 259,22 Luca Frigerio (IT) 321,43 117,88 Calcinate del Pesce (IT / ) Nimbus 4T 10:07 14:06 info
2017-04-30 164,09 Marialuisa Imperlino (IT) 175,58 47,39 Alzate Brianza (IT / ) Discus 10:33 14:45 info
2017-04-29 697,33 Massimo Roncone (IT) 850,74 96,52 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:48 17:47 info
2017-04-29 500,40 Stefano Merli (IT) 595,48 81,60 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:59 16:30 info
2017-04-29 486,39 Roland Zaccour (IT) 554,49 96,28 Alzate Brianza (IT / ) Arcus M 09:44 15:41 info
2017-04-29 442,24 Luca Leone (IT) 459,93 70,60 Alzate Brianza (IT / ) LS 4 09:04 16:04 info
2017-04-29 216,05 Marialuisa Imperlino (IT) 231,17 57,48 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:50 16:01 info
2017-04-23 669,81 Massimo Roncone (IT) 817,17 91,19 Alzate Brianza (IT / ) JS 1 C TJ Revelation 21m 08:05 17:16 info
2017-04-23 480,89 Stefano Merli (IT) 572,26 64,29 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 08:43 18:01 info
2017-04-23 242,21 Lapo Alessandro Busi (IT) 266,43 58,43 Alzate Brianza (IT / ) ASW 20 09:32 14:18 info
2017-04-23 205,29 Alberto Mantegna (IT) 227,87 70,77 Alzate Brianza (IT / ) Duo Discus WL 09:20 12:45 info
2017-04-23 137,11 Marialuisa Imperlino (IT) 146,71 44,83 Alzate Brianza (IT / ) Discus 11:27 15:14 info
2017-04-20 472,71 Stefano Merli (IT) 562,52 88,99 Alzate Brianza (IT / ) Ventus 2cxa 18m 09:06 15:35 info
76 items found, displaying 1 - 50
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
20. Februar

Perlan upgrades and new videos

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenPeter H. BraaschBürklinaerokurier
Gold Sponsoren
Gold SponsorenILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenTostSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule WasserkuppeRent a GliderIMI GlidingMilvus
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaOLC Sponsor werden?