OLC Logo
SegelflugszeneGlidingParaHangGliding ModelGliding
FAI Affiliate Member
Servicede Deutsch MoreLanguages
 • Weltweit
 • -----------
 • Afrika
 • Asien
 • Australien / Ozeanien
 • Europa
 • Nordamerika
 • Südamerika
LSV Solling (DE) 2009

Sportprofil

9 items found, displaying all items
space
Name U25 Starts Duration Gesamtpunkte OLC-Plus Speed-OLC Schnittgeschwindigkeit
Rutger Goetzke
3 9:51 0,00 41,16
Oliver Garlt
2 5:20 0,00 46,52
Jennifer Garlt
3 7:49 0,00 28,80
Holger Eckert
1 2:28 0,00 43,44
Florian Moews
6 18:22 0,00 51,99
Detlef Eckert
2 5:46 0,00 42,30
Rutger Götzke
1 2:02 0,00 28,53
Björn Winkelbach
6 24:00 0,00 41,72
Stefan Kreike
3 7:45 0,00 49,65
9 items found, displaying all items
space
Alle gemeldeten Flüge

  OLC-Classic
  OLC-FAI
  Speed/League
  DMSt

27 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2009-07-26 152,56 Detlef Eckert (DE) 175,91 55,03 Uslar (DE / NI) Duo Discus 11:20 14:49 info
2009-07-26 134,05 Florian Moews (DE) 144,98 85,30 Uslar (DE / NI) LS 4 13:58 16:04 info
2009-07-26 117,19 Björn Winkelbach (DE) 116,63 63,75 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:00 13:25 info
2009-07-16 306,75 Florian Moews (DE) 361,32 70,94 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:19 15:56 info
2009-07-07 156,65 Rutger Goetzke (DE) 147,57 37,97 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:01 13:11 info
2009-07-07 151,32 Björn Winkelbach (DE) 149,39 37,85 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:37 13:27 info
2009-07-06 83,10 Björn Winkelbach (DE) 83,12 45,24 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:18 13:06 info
2009-07-06 68,59 Rutger Goetzke (DE) 63,96 44,94 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:49 11:15 info
2009-07-05 214,23 Björn Winkelbach (DE) 218,25 50,36 Kamenz (DE / SN) Mistral C 09:25 15:25 info
2009-07-05 191,41 Florian Moews (DE) 214,76 56,62 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:41 14:34 info
2009-07-05 166,09 Stefan Kreike (DE) 183,33 62,01 Kamenz (DE / SN) LS 4 11:25 14:32 info
2009-07-05 159,85 Rutger Goetzke (DE) 147,91 57,27 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:13 13:28 info
2009-07-04 113,78 Florian Moews (DE) 126,97 61,64 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:58 15:14 info
2009-07-03 138,72 Björn Winkelbach (DE) 135,09 45,42 Kamenz (DE / SN) Mistral C 11:44 15:20 info
2009-07-03 121,89 Stefan Kreike (DE) 132,32 53,32 Kamenz (DE / SN) LS 4 12:23 15:02 info
2009-07-03 81,26 Rutger Götzke (DE) 75,85 38,93 Kamenz (DE / SN) ASK 21 12:37 14:40 info
2009-06-01 97,87 Jennifer Garlt (DE) 100,24 49,71 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:07 14:18 info
2009-05-23 128,31 Oliver Garlt (DE) 142,39 56,85 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:47 13:30 info
2009-05-10 119,70 Florian Moews (DE) 134,07 62,96 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:38 14:56 info
2009-05-10 116,10 Stefan Kreike (DE) 140,17 83,59 Uslar (DE / NI) LS 4 12:51 14:50 info
2009-05-10 94,75 Jennifer Garlt (DE) 95,85 45,64 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:38 14:37 info
2009-05-02 110,50 Oliver Garlt (DE) 122,40 56,24 Uslar (DE / NI) LS 4 11:42 14:20 info
2009-05-02 99,24 Björn Winkelbach (DE) 100,55 66,30 Uslar (DE / NI) Mistral C 12:43 15:05 info
2009-04-13 87,91 Detlef Eckert (DE) 106,64 54,47 Uslar (DE / NI) Duo Discus 13:18 15:35 info
2009-04-13 73,71 Jennifer Garlt (DE) 79,27 55,93 Uslar (DE / NI) LS 4 13:21 14:59 info
2009-04-12 119,34 Holger Eckert (DE) 138,07 68,69 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:10 14:39 info
2009-04-10 89,64 Florian Moews (DE) 103,98 58,86 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:01 14:13 info
27 items found, displaying all items
space
27 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2009-07-26 122,08 Florian Moews (DE) 129,41 65,48 Uslar (DE / NI) LS 4 13:58 16:04 info
2009-07-26 116,35 Detlef Eckert (DE) 127,98 37,06 Uslar (DE / NI) Duo Discus 11:20 14:49 info
2009-07-26 85,80 Björn Winkelbach (DE) 82,37 35,28 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:00 13:25 info
2009-07-16 212,53 Florian Moews (DE) 233,79 45,43 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:19 15:56 info
2009-07-07 5,52 Rutger Goetzke (DE) 5,08 5,56 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:01 13:11 info
2009-07-07 5,18 Björn Winkelbach (DE) 4,97 5,46 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:37 13:27 info
2009-07-06 49,19 Björn Winkelbach (DE) 47,23 25,55 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:18 13:06 info
2009-07-06 4,50 Rutger Goetzke (DE) 4,14 12,14 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:49 11:15 info
2009-07-05 166,26 Björn Winkelbach (DE) 159,61 34,23 Kamenz (DE / SN) Mistral C 09:25 15:25 info
2009-07-05 146,31 Florian Moews (DE) 160,94 41,47 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:41 14:34 info
2009-07-05 132,30 Rutger Goetzke (DE) 121,72 42,73 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:13 13:28 info
2009-07-05 119,04 Stefan Kreike (DE) 126,19 42,98 Kamenz (DE / SN) LS 4 11:25 14:32 info
2009-07-04 58,21 Florian Moews (DE) 64,03 30,77 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:58 15:14 info
2009-07-03 134,16 Björn Winkelbach (DE) 128,80 43,23 Kamenz (DE / SN) Mistral C 11:44 15:20 info
2009-07-03 111,70 Stefan Kreike (DE) 118,41 47,21 Kamenz (DE / SN) LS 4 12:23 15:02 info
2009-07-03 12,78 Rutger Götzke (DE) 11,76 35,76 Kamenz (DE / SN) ASK 21 12:37 14:40 info
2009-06-01 51,77 Jennifer Garlt (DE) 49,70 18,68 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:07 14:18 info
2009-05-23 101,99 Oliver Garlt (DE) 112,19 43,30 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:47 13:30 info
2009-05-10 72,13 Jennifer Garlt (DE) 69,25 32,67 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:38 14:37 info
2009-05-10 44,44 Stefan Kreike (DE) 47,11 76,09 Uslar (DE / NI) LS 4 12:51 14:50 info
2009-05-10 19,87 Florian Moews (DE) 21,86 39,51 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:38 14:56 info
2009-05-02 77,22 Oliver Garlt (DE) 81,85 32,96 Uslar (DE / NI) LS 4 11:42 14:20 info
2009-05-02 46,58 Björn Winkelbach (DE) 44,72 19,44 Uslar (DE / NI) Mistral C 12:43 15:05 info
2009-04-13 45,88 Detlef Eckert (DE) 50,47 47,27 Uslar (DE / NI) Duo Discus 13:18 15:35 info
2009-04-13 27,71 Jennifer Garlt (DE) 29,37 22,94 Uslar (DE / NI) LS 4 13:21 14:59 info
2009-04-12 91,14 Holger Eckert (DE) 100,26 41,30 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:10 14:39 info
2009-04-10 66,87 Florian Moews (DE) 73,56 35,42 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:01 14:13 info
27 items found, displaying all items
space
27 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2009-07-26 53,48 Detlef Eckert (DE) 140,38 56,15 Uslar (DE / NI) Duo Discus 11:20 14:49 info
2009-07-26 50,68 Florian Moews (DE) 130,49 52,20 Uslar (DE / NI) LS 4 13:58 16:04 info
2009-07-26 40,59 Björn Winkelbach (DE) 99,44 39,78 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:00 13:25 info
2009-07-16 67,94 Florian Moews (DE) 178,34 71,34 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:19 15:56 info
2009-07-07 48,27 Rutger Goetzke (DE) 115,84 46,34 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:01 13:11 info
2009-07-07 46,79 Björn Winkelbach (DE) 114,64 45,86 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:37 13:27 info
2009-07-06 28,19 Björn Winkelbach (DE) 69,07 27,63 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:18 13:06 info
2009-07-06 23,56 Rutger Goetzke (DE) 56,55 22,62 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:49 11:15 info
2009-07-05 59,53 Stefan Kreike (DE) 153,29 61,32 Kamenz (DE / SN) LS 4 11:25 14:32 info
2009-07-05 57,61 Björn Winkelbach (DE) 141,14 56,46 Kamenz (DE / SN) Mistral C 09:25 15:25 info
2009-07-05 56,78 Rutger Goetzke (DE) 136,26 54,51 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:13 13:28 info
2009-07-05 55,79 Florian Moews (DE) 146,44 58,57 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:41 14:34 info
2009-07-04 45,68 Florian Moews (DE) 119,92 47,97 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:58 15:14 info
2009-07-03 50,76 Björn Winkelbach (DE) 124,35 49,74 Kamenz (DE / SN) Mistral C 11:44 15:20 info
2009-07-03 46,68 Stefan Kreike (DE) 120,20 48,08 Kamenz (DE / SN) LS 4 12:23 15:02 info
2009-07-03 29,72 Rutger Götzke (DE) 71,33 28,53 Kamenz (DE / SN) ASK 21 12:37 14:40 info
2009-06-01 29,65 Jennifer Garlt (DE) 72,64 29,05 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:07 14:18 info
2009-05-23 51,12 Oliver Garlt (DE) 134,19 53,68 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:47 13:30 info
2009-05-10 46,46 Florian Moews (DE) 121,96 48,78 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:38 14:56 info
2009-05-10 38,39 Stefan Kreike (DE) 98,87 39,55 Uslar (DE / NI) LS 4 12:51 14:50 info
2009-05-10 30,08 Jennifer Garlt (DE) 73,70 29,48 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:38 14:37 info
2009-05-02 38,22 Oliver Garlt (DE) 98,42 39,37 Uslar (DE / NI) LS 4 11:42 14:20 info
2009-05-02 31,48 Björn Winkelbach (DE) 77,11 30,85 Uslar (DE / NI) Mistral C 12:43 15:05 info
2009-04-13 27,11 Detlef Eckert (DE) 71,15 28,46 Uslar (DE / NI) Duo Discus 13:18 15:35 info
2009-04-13 27,06 Jennifer Garlt (DE) 69,67 27,87 Uslar (DE / NI) LS 4 13:21 14:59 info
2009-04-12 41,37 Holger Eckert (DE) 108,59 43,44 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:10 14:39 info
2009-04-10 31,49 Florian Moews (DE) 82,65 33,06 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:01 14:13 info
27 items found, displaying all items
space
27 items found, displaying all items
space
Datum Punkte Name km km/h Startplatz Flugzeug Start Ende Info
2009-07-26 146,50 Florian Moews (DE) 129,41 65,48 Uslar (DE / NI) LS 4 13:58 16:04 info
2009-07-26 142,70 Detlef Eckert (DE) 156,96 49,14 Uslar (DE / NI) Duo Discus 11:20 14:49 info
2009-07-26 110,19 Björn Winkelbach (DE) 105,78 51,58 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:00 13:25 info
2009-07-16 280,72 Florian Moews (DE) 308,79 60,63 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:19 15:56 info
2009-07-07 150,20 Rutger Goetzke (DE) 138,19 35,60 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:01 13:11 info
2009-07-07 144,80 Björn Winkelbach (DE) 139,00 35,43 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:37 13:27 info
2009-07-06 76,24 Björn Winkelbach (DE) 73,19 40,34 Kamenz (DE / SN) Mistral C 08:18 13:06 info
2009-07-06 65,97 Rutger Goetzke (DE) 60,70 43,70 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:49 11:15 info
2009-07-05 199,51 Björn Winkelbach (DE) 159,61 34,23 Kamenz (DE / SN) Mistral C 09:25 15:25 info
2009-07-05 188,87 Florian Moews (DE) 207,76 55,42 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:41 14:34 info
2009-07-05 162,18 Stefan Kreike (DE) 171,91 66,95 Kamenz (DE / SN) LS 4 11:25 14:32 info
2009-07-05 158,76 Rutger Goetzke (DE) 121,72 42,73 Kamenz (DE / SN) ASK 21 09:13 13:28 info
2009-07-04 109,09 Florian Moews (DE) 120,00 60,03 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:58 15:14 info
2009-07-03 161,00 Björn Winkelbach (DE) 128,80 43,23 Kamenz (DE / SN) Mistral C 11:44 15:20 info
2009-07-03 134,05 Stefan Kreike (DE) 118,41 47,21 Kamenz (DE / SN) LS 4 12:23 15:02 info
2009-07-03 78,08 Rutger Götzke (DE) 71,84 37,06 Kamenz (DE / SN) ASK 21 12:37 14:40 info
2009-06-01 92,80 Jennifer Garlt (DE) 89,09 45,15 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:07 14:18 info
2009-05-23 125,96 Oliver Garlt (DE) 138,56 55,35 Uslar (DE / NI) Duo Discus 10:47 13:30 info
2009-05-10 115,06 Florian Moews (DE) 126,56 59,43 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:38 14:56 info
2009-05-10 108,82 Stefan Kreike (DE) 115,35 68,79 Uslar (DE / NI) LS 4 12:51 14:50 info
2009-05-10 90,86 Jennifer Garlt (DE) 87,23 42,69 Uslar (DE / NI) Mistral C 11:38 14:37 info
2009-05-02 100,63 Oliver Garlt (DE) 106,67 49,98 Uslar (DE / NI) LS 4 11:42 14:20 info
2009-05-02 88,12 Björn Winkelbach (DE) 84,60 69,53 Uslar (DE / NI) Mistral C 12:43 15:05 info
2009-04-13 70,76 Jennifer Garlt (DE) 75,00 57,56 Uslar (DE / NI) LS 4 13:21 14:59 info
2009-04-13 55,06 Detlef Eckert (DE) 50,47 47,27 Uslar (DE / NI) Duo Discus 13:18 15:35 info
2009-04-12 109,37 Holger Eckert (DE) 100,26 41,30 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:10 14:39 info
2009-04-10 80,25 Florian Moews (DE) 73,56 35,42 Uslar (DE / NI) Duo Discus 12:01 14:13 info
27 items found, displaying all items
space
Quick-Links
directclaim Service
Letzte News
20. Februar

Perlan upgrades and new videos

OLC Liga-Finale 2017
7. Oktober um 13.00 Uhr
Poppenhausen
Jubel-Event für die Sieger
Platin Sponsoren
Platin SponsorenPeter H. BraaschBürklinaerokurier
Gold Sponsoren
Gold SponsorenbinderHPHLANGE Aviation GmbHJonker SailplanesAir AvionicsBitterwasserM+D FlugzeugbauFliegerstromDeutscher WetterdienstILECDG FlugzeugbauAlexander SchleicherSCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbHFLARMTQ AvionicsCobra TrailernavITerTopMeteoLXNAVOLC Sponsor werden?
Silber Sponsoren
Silber SponsorenRent a GliderIMI GlidingMilvusTostSiebertWINTER InstrumentsClouddancersSegelflugschule Wasserkuppe
Bronze Sponsoren
Bronze SponsorenFLIGHT TEAMOLC Sponsor werden?
OLC Partner
OLC PartnerSoaring Association of CanadaSoaring Society of AmericaGliding Federation of AustraliaKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartconono GmbHFAIBarronHiltonCupDEUTSCHER AERO-CLUB E.V.Segelflugverband der SchweizOLC Sponsor werden?