Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Thomas Kuhn
9,943.88
Karsten Leucker
6,666.84
Christian Maex
5,202.46
Georg Christian Götz
4,856.17
Bernd Schober
4,488.37
Adalbert Kwiatkowski
3,301.48
Friedrich Wagner
2,934.61
Clara Holte
2,644.52
Wolfgang Mueller
2,575.26
Michael Franz
2,479.45
Jan Heinig
1,931.61
Thomas Schwanitz
1,572.30
Dirk Hahn
1,392.96
Robert Sprater
1,204.02
Juergen Schuster
1,045.12
Klaus Kamps
935.39
Luis Schwanitz
856.28
Florian Krauß
652.44
Ekkhard Brendler
569.95
Kilian Schwanitz
516.39
Daniel Seitzinger
463.54

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/1/18
308.01

73.95
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/30/18
260.03

61.41
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/29/18
229.34

83.80
Michael Franz / Clara Holte
Vinon Gld (FR)
8/28/18
428.78

72.61
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/27/18
213.84

46.32
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/26/18
475.61

139.44
Christian Maex smiley
Burg Feuerste... (DE / BY)
8/26/18
450.56

109.42
Wolfgang Mueller
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
427.11

108.64
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
425.61

125.30
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
194.56

69.35
Kilian Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/24/18
306.39

101.99
Michael Franz / Daniel Seitzinger
Vinon Gld (FR)
8/23/18
300.36

72.76
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/21/18
237.66

78.72
Daniel Seitzinger smiley / Michael Franz
Vinon Gld (FR)
8/20/18
225.88

81.70
Daniel Seitzinger smiley / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/19/18
371.61

116.19
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
363.59

120.74
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
287.73

104.38
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/17/18
590.88

97.42
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
263.17

91.06
Luis Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
247.40

95.42
Florian Krauß / Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
190.30

71.59
Georg Christian Götz / Claudia Zimmermann
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
500.13

91.85
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
256.71

87.38
Luis Schwanitz / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
223.28

90.64
Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
102.19

59.11
Florian Krauß / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
417.19

101.94
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
260.08

103.55
Michael Franz / Georg Christian Götz
Kamenz (DE / SN)
8/14/18
111.54

66.90
Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/13/18
382.38

81.69
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/13/18
0.00

70.25
Luis Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
269.95

72.68
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
155.81

78.39
Jan Heinig / Kilian Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/11/18
598.34

88.19
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
498.59

128.42
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
456.70

111.45
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
386.71

102.74
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
522.53

112.02
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
388.69

96.95
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
339.21

83.91
Dirk Hahn / Michael Franz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
303.71

90.40
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
477.81

111.38
Michael Franz / Thomas Kuhn
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
356.85

83.33
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
249.21

67.91
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
247.51

61.67
Luis Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/3/18
507.15

90.78
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
8/2/18
467.81

97.41
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/30/18
494.02

103.83
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/29/18
401.70

98.20
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
368.99

117.97
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
367.31

98.13
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/1/18
215.37

65.52
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/30/18
136.76

58.11
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/29/18
71.45

49.74
Michael Franz / Clara Holte
Vinon Gld (FR)
8/28/18
257.41

52.66
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/27/18
63.37

15.45
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/26/18
220.54

65.45
Wolfgang Mueller
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
103.77

30.93
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
100.03

30.16
Christian Maex smiley
Burg Feuerste... (DE / BY)
8/26/18
55.11

37.22
Kilian Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
44.28

14.30
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/24/18
75.26

31.82
Michael Franz / Daniel Seitzinger
Vinon Gld (FR)
8/23/18
184.31

60.59
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/21/18
14.94

39.90
Daniel Seitzinger smiley / Michael Franz
Vinon Gld (FR)
8/20/18
34.12

113.61
Daniel Seitzinger smiley / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/19/18
171.73

61.50
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
143.81

55.53
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
4.43

31.17
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/17/18
291.63

54.37
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
182.75

80.09
Luis Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
117.56

52.76
Georg Christian Götz / Claudia Zimmermann
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
100.93

44.73
Florian Krauß / Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
270.65

59.24
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
171.99

71.95
Luis Schwanitz / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
83.46

38.07
Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
63.11

47.83
Florian Krauß / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
217.13

61.36
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
5.98

20.72
Michael Franz / Georg Christian Götz
Kamenz (DE / SN)
8/14/18
29.74

22.89
Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/13/18
230.60

60.67
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
96.92

28.72
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
90.12

55.78
Jan Heinig / Kilian Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/11/18
227.38

37.69
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
203.13

65.67
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
37.78

10.15
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
37.26

21.25
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
345.04

95.24
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
185.03

53.19
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
149.26

42.74
Dirk Hahn / Michael Franz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
137.47

47.19
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
195.94

51.27
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
153.20

48.79
Luis Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
148.90

49.08
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
110.37

27.25
Michael Franz / Thomas Kuhn
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/3/18
355.05

82.80
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
8/2/18
314.37

79.87
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/30/18
42.83

33.40
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/29/18
152.92

48.18
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
150.03

49.74
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
121.03

48.39
Dirk Hahn
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
96.96

34.99
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/1/18
64.50

69.82
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/30/18
59.78

64.71
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/29/18
0.70

0.76
Michael Franz / Clara Holte
Vinon Gld (FR)
8/28/18
70.79

76.63
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/27/18
48.52

52.53
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/26/18
127.57

147.66
Christian Maex smiley
Burg Feuerste... (DE / BY)
8/26/18
124.52

131.05
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
110.14

116.75
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
93.61

109.76
Wolfgang Mueller
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
54.26

57.52
Kilian Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/24/18
0.62

0.67
Michael Franz / Daniel Seitzinger
Vinon Gld (FR)
8/23/18
72.99

79.02
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/21/18
68.84

74.52
Daniel Seitzinger smiley / Michael Franz
Vinon Gld (FR)
8/20/18
63.71

68.97
Daniel Seitzinger smiley / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/19/18
112.42

118.32
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
108.60

127.33
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
97.92

103.80
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/17/18
96.02

106.82
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
80.10

86.71
Florian Krauß / Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
73.68

78.10
Luis Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
54.50

58.59
Georg Christian Götz / Claudia Zimmermann
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
88.84

98.84
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
80.68

87.33
Luis Schwanitz / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
76.86

81.47
Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
31.51

34.11
Florian Krauß / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
97.13

108.06
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
90.72

98.20
Michael Franz / Georg Christian Götz
Kamenz (DE / SN)
8/13/18
83.80

93.23
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
66.19

73.64
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
49.33

53.40
Jan Heinig / Kilian Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/11/18
132.26

153.09
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
118.64

125.76
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
109.07

114.80
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
96.99

113.72
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
102.25

118.36
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
87.82

102.96
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
81.97

90.58
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
79.94

86.53
Dirk Hahn / Michael Franz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
102.52

110.98
Michael Franz / Thomas Kuhn
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
78.42

83.71
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
61.39

67.83
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
61.17

64.84
Luis Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/3/18
121.77

129.08
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
8/2/18
108.80

115.32
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/30/18
125.16

132.67
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/29/18
105.23

121.80
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
96.45

102.97
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
91.96

99.55
Wolfgang Mueller
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
90.21

105.78
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
90.01

97.43
Michael Franz
Ansbach Peter... (DE / BY)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/1/18
175.43

73.95
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/30/18
157.84

61.41
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/29/18
179.79

83.80
Michael Franz / Clara Holte
Vinon Gld (FR)
8/28/18
253.38

72.61
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/27/18
140.41

46.32
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/26/18
539.51

125.30
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
513.31

108.64
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
437.54

109.42
Wolfgang Mueller
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
329.70

69.35
Kilian Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
294.62

139.44
Christian Maex smiley
Burg Feuerste... (DE / BY)
8/24/18
245.46

101.99
Michael Franz / Daniel Seitzinger
Vinon Gld (FR)
8/23/18
176.64

72.76
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/21/18
201.67

78.72
Daniel Seitzinger smiley / Michael Franz
Vinon Gld (FR)
8/20/18
155.43

81.70
Daniel Seitzinger smiley / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/19/18
418.81

116.19
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
371.24

104.38
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
364.75

120.74
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/17/18
420.22

97.42
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
308.66

91.06
Luis Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
250.37

95.42
Florian Krauß / Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
157.86

71.59
Georg Christian Götz / Claudia Zimmermann
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
349.72

91.85
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
234.96

90.64
Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
177.39

87.38
Luis Schwanitz / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
72.00

59.11
Florian Krauß / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
293.89

101.94
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
223.39

103.55
Michael Franz / Georg Christian Götz
Kamenz (DE / SN)
8/14/18
121.62

66.90
Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/13/18
261.45

81.69
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
201.07

72.68
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
148.50

78.39
Jan Heinig / Kilian Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/11/18
792.73

88.19
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
577.52

111.45
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
483.24

128.42
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
370.80

102.74
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
415.55

112.02
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
379.24

96.95
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
368.38

90.40
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
318.30

83.91
Dirk Hahn / Michael Franz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
559.85

61.67
Luis Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
480.76

111.38
Michael Franz / Thomas Kuhn
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
437.51

83.33
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
287.10

67.91
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/3/18
296.78

90.78
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
8/2/18
276.66

97.41
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/30/18
356.42

103.83
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/29/18
473.10

98.13
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
404.99

98.20
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
369.79

81.18
Dirk Hahn
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
337.08

117.97
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/1/18
301.52

65.52
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/30/18
209.81

58.82
Michael Franz / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/29/18
174.60

72.13
Michael Franz / Clara Holte
Vinon Gld (FR)
8/28/18
360.37

52.66
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/27/18
184.45

43.85
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/26/18
438.50

138.22
Christian Maex smiley
Burg Feuerste... (DE / BY)
8/26/18
387.54

106.77
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
352.04

106.98
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
328.70

106.74
Wolfgang Mueller
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/26/18
141.46

80.22
Kilian Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/24/18
221.52

81.96
Michael Franz / Daniel Seitzinger
Vinon Gld (FR)
8/23/18
258.03

60.59
Clara Holte / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/21/18
219.80

74.21
Daniel Seitzinger smiley / Michael Franz
Vinon Gld (FR)
8/20/18
177.85

67.38
Daniel Seitzinger smiley / Karsten Leucker
Vinon Gld (FR)
8/19/18
296.13

107.49
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
283.76

113.89
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/19/18
277.11

100.99
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/17/18
456.46

88.31
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
255.85

80.09
Luis Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
209.61

92.13
Florian Krauß / Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/17/18
164.58

52.76
Georg Christian Götz / Claudia Zimmermann
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
403.51

89.03
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
240.79

71.95
Luis Schwanitz / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
193.35

87.87
Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/16/18
88.35

47.83
Florian Krauß / Michael Franz
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
303.98

61.36
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/15/18
241.89

97.01
Michael Franz / Georg Christian Götz
Kamenz (DE / SN)
8/14/18
98.97

65.22
Jan Heinig
Kamenz (DE / SN)
8/13/18
322.85

60.67
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
222.12

66.21
Bernd Schober
Kamenz (DE / SN)
8/12/18
126.17

55.78
Jan Heinig / Kilian Schwanitz
Kamenz (DE / SN)
8/11/18
517.40

86.41
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
478.59

132.80
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
437.08

109.34
Adalbert Kwiatkowski
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/11/18
318.05

100.31
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
483.06

95.24
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
285.35

81.32
Dirk Hahn / Michael Franz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
281.86

91.96
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/5/18
244.09

84.07
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
430.84

109.35
Michael Franz / Thomas Kuhn
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
274.31

51.27
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
214.47

48.79
Luis Schwanitz
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/4/18
208.46

49.08
Jan Heinig
Ansbach Peter... (DE / BY)
8/3/18
497.07

82.80
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
8/2/18
440.12

79.87
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/30/18
433.31

110.78
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
7/29/18
341.90

102.46
Friedrich Wagner smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
326.31

113.17
Thomas Kuhn smiley
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
298.55

89.37
Georg Christian Götz
Ansbach Peter... (DE / BY)
7/29/18
278.58

69.20
Karsten Leucker smiley
Anspach Taunu... (DE / HE)
Peter H. Braasch
TQ Avionics
aerokurier
Jonker Sailplanes
Bürklin
Deutscher Wetterdienst
FLARM
Fliegerstrom
Rent a Glider
Baudisch Design
Segelflugschule Wasserkuppe
binder
LXNAV
navITer
Alexander Schleicher
FLIGHT TEAM
DG Flugzeugbau
LANGE Aviation GmbH
Air Avionics
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Milvus
Cobra Trailer
WINTER Instruments
TopMeteo
Siebert
M+D Flugzeugbau
Tost
HPH
Clouddancers
ILEC
Bitterwasser
IMI Gliding