Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Atsushi Matsuda
6,418.46
Masafumi Inagaki smiley
3,945.35
Reiko Sakurai
3,420.58
Takeshi Maruyama smiley
3,196.43
Shouta Eura
3,119.80
Keiji Saotome smiley
2,815.15
Kenshi Tagami smiley
2,525.79
hiroshi yamaki
2,249.83
Masa Watanabe smiley
2,028.17
Hitoshi Hatamoto smiley
1,390.47
hiroshi ugajin smiley
1,376.58
takeo shinozaki
1,113.44
Kazuhito Shimada smiley
1,046.98
MINORU KOBAYASHI
994.92
motoaki shikano smiley
902.81
masahiro oodaira smiley
887.71
takahiko okazaki
848.82
Takao Nakanishi
838.61
Masahiro Mori
558.39
Toshinori Yoshioka
501.13
Masahisa Takahashi smiley
432.09
Tadashi Yoshida
431.41
naoki hatsuno smiley
417.68
hideo nonomura smiley
338.31
Kunitomo Miyahara
329.27
Kiyoshi Ninomiya smiley
285.22
hirokaz ichikawa
274.33
JUNICHI INAZUMI smiley
260.06
Shinichi Yano smiley
219.11
Tomoaki Ono
201.15
SHIGETERU SUZUKI smiley
169.70
masaya watanabe
139.43
Kazuhiko Yabuki
130.63
SHINJIRO MITSUME
90.43
Masaki HISADA
76.91
YOSHINOBU SATO
66.34
Yasuhiro Fuchikawa
60.39
takashi mogi
43.69

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/21/15
157.55

44.80
Toshinori Yoshioka smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
9/21/15
105.17

48.94
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/21/15
104.29

29.95
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
9/21/15
54.77

37.47
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
9/21/15
33.52

32.91
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/21/15
19.78

46.82
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
9/20/15
164.93

46.68
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
123.72

85.93
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
9/20/15
106.19

46.57
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
77.96

27.34
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
9/20/15
72.27

37.80
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
58.67

25.22
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
57.21

47.54
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
9/20/15
47.21

34.70
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
33.28

57.37
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
9/20/15
21.42

80.57
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
9/19/15
97.46

43.13
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/19/15
93.31

46.68
SHIGETERU SUZUKI
Itakura GP (JP)
9/5/15
56.07

33.33
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
8/22/15
83.66

28.78
Shouta Eura
Itakura GP (JP)
8/22/15
61.00

35.25
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
8/9/15
133.99

34.03
Shouta Eura
Sekiyado (JP)
8/9/15
98.51

45.46
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
8/9/15
97.19

48.69
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
8/9/15
69.61

47.09
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/8/15
63.22

38.60
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/8/15
50.12

19.53
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
8/8/15
41.54

40.29
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/2/15
46.69

32.43
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
8/1/15
129.40

40.93
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
7/29/15
65.89

42.29
Masahisa Takahashi smiley
Takikawa Gld (JP)
7/29/15
45.48

48.44
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
7/27/15
33.08

63.63
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
7/26/15
68.44

22.61
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
7/26/15
22.14

37.75
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
7/24/15
213.36

51.40
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/22/15
229.56

55.93
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/21/15
283.21

76.74
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/20/15
661.61

85.02
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/20/15
52.86

30.93
hiroshi ugajin smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/20/15
32.67

43.49
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/19/15
53.53

92.21
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
7/19/15
0.00

54.25
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/18/15
363.73

60.79
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/17/15
427.90

66.20
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/16/15
412.47

59.33
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/15/15
340.84

44.78
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/15
301.87

46.55
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/15
14.98

20.84
Kiyoshi Ninomiya smiley
Unterwössen (DE / BY)
7/13/15
186.03

38.45
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/21/15
54.27

20.65
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
9/21/15
44.83

41.51
Toshinori Yoshioka smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
9/21/15
31.95

27.54
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
9/21/15
18.40

21.87
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/21/15
11.05

23.18
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/21/15
2.23

17.91
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
9/20/15
70.86

31.67
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
43.23

19.06
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
9/20/15
34.68

22.20
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
29.61

16.91
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
21.84

22.12
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
15.81

46.96
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
9/20/15
14.19

22.93
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
9/20/15
11.77

52.96
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
9/20/15
11.58

52.79
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
9/20/15
9.40

12.79
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/19/15
42.86

25.51
SHIGETERU SUZUKI
Itakura GP (JP)
9/19/15
34.38

23.02
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/5/15
24.19

20.33
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
8/22/15
40.98

21.36
Shouta Eura
Itakura GP (JP)
8/22/15
24.61

19.26
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
8/9/15
75.68

22.84
Shouta Eura
Sekiyado (JP)
8/9/15
55.66

33.38
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
8/9/15
50.18

25.02
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
8/9/15
29.67

20.70
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/8/15
36.10

27.74
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/8/15
21.82

9.75
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
8/8/15
21.76

26.13
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/2/15
21.65

22.36
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
8/1/15
62.80

23.78
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
7/29/15
38.41

29.63
Masahisa Takahashi smiley
Takikawa Gld (JP)
7/29/15
8.57

17.86
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
7/27/15
17.99

51.23
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
7/26/15
35.54

14.18
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
7/26/15
11.04

21.02
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
7/24/15
66.22

34.05
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/22/15
107.63

43.57
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/21/15
78.95

24.45
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/20/15
326.58

48.95
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/20/15
21.86

35.26
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/20/15
19.00

21.93
hiroshi ugajin smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/19/15
29.50

57.23
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
7/19/15
0.00

37.41
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/18/15
180.11

34.09
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/17/15
248.58

44.52
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/16/15
197.00

31.02
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/15/15
203.32

32.09
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/15
137.02

25.31
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/15
6.84

10.78
Kiyoshi Ninomiya smiley
Unterwössen (DE / BY)
7/13/15
19.05

7.00
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/21/15
40.34

44.58
Toshinori Yoshioka smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
9/21/15
33.38

38.13
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/21/15
28.94

30.46
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
9/21/15
12.38

12.47
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
9/21/15
7.61

8.01
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/21/15
3.53

3.29
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
9/20/15
40.61

46.39
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
37.30

39.81
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
19.46

18.73
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
9/20/15
18.09

19.04
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
15.01

15.91
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
9.30

9.86
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
9/20/15
8.18

8.73
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
9/20/15
5.84

6.63
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
9/20/15
4.96

5.22
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
9/20/15
0.18

0.17
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
9/19/15
30.15

34.45
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/19/15
27.68

29.75
SHIGETERU SUZUKI
Itakura GP (JP)
9/5/15
14.22

14.97
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
8/22/15
21.25

21.88
Shouta Eura
Itakura GP (JP)
8/22/15
15.69

16.63
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
8/9/15
34.32

36.89
Shouta Eura
Sekiyado (JP)
8/9/15
27.59

31.32
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
8/9/15
25.72

27.07
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
8/9/15
16.10

16.95
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/8/15
15.62

14.57
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/8/15
13.24

13.94
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
8/8/15
10.27

9.88
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/2/15
11.65

12.26
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
8/1/15
33.74

34.75
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
7/29/15
18.57

17.45
Masahisa Takahashi smiley
Takikawa Gld (JP)
7/29/15
14.80

13.91
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
7/27/15
8.64

8.12
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
7/26/15
17.72

18.65
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
7/26/15
4.59

4.62
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
7/24/15
53.40

57.01
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/22/15
53.11

56.69
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/21/15
86.44

92.28
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/20/15
91.90

98.11
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/20/15
14.30

15.80
hiroshi ugajin smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/20/15
7.36

7.75
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/19/15
16.22

17.20
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
7/19/15
0.00

61.71
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/18/15
78.91

84.24
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/17/15
67.88

72.46
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/16/15
72.65

77.55
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/15/15
55.67

59.42
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/15
58.92

62.89
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/15
3.63

3.06
Kiyoshi Ninomiya smiley
Unterwössen (DE / BY)
7/13/15
53.79

57.42
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
5/3/15
317.06

89.13
Takeshi Maruyama smiley / Janusz Centka
Leszno Strzyz... (PL)
5/2/15
390.96

64.82
Takeshi Maruyama smiley / Janusz Centka
Leszno Strzyz... (PL)
1/2/15
245.26

39.20
Shouta Eura
Tocumwal (AU / NSW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
3/11/15
130.21

51.11
Masahiro Mori
Narromine Gld (AU / NSW)
3/10/15
167.64

54.71
Masahiro Mori
Narromine Gld (AU / NSW)
3/9/15
41.84

40.73
Masahiro Mori
Narromine Gld (AU / NSW)
3/8/15
103.59

38.58
Masahiro Mori
Narromine Gld (AU / NSW)
1/2/15
596.42

80.61
Shouta Eura
Tocumwal (AU / NSW)
1/1/15
369.09

72.14
Shouta Eura
Tocumwal (AU / NSW)
12/27/14
374.87

93.78
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/27/14
39.16

23.83
MINORU KOBAYASHI
Tocumwal (AU / NSW)
12/26/14
470.70

82.48
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/26/14
172.33

51.70
MINORU KOBAYASHI
Tocumwal (AU / NSW)
12/25/14
432.21

96.66
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/24/14
246.86

69.72
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/24/14
63.30

30.54
MINORU KOBAYASHI
Tocumwal (AU / NSW)
12/23/14
291.64

59.86
MINORU KOBAYASHI
Tocumwal (AU / NSW)
12/21/14
583.50

92.89
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/20/14
222.15

67.10
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/19/14
248.54

69.86
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/18/14
278.39

77.43
hiroshi yamaki / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/17/14
292.16

82.94
Masafumi Inagaki smiley / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/17/14
276.89

77.75
hiroshi yamaki / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/14/14
181.11

65.07
hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/14/14
172.06

56.01
Atsushi Matsuda / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/13/14
380.05

82.75
Masafumi Inagaki smiley / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/13/14
323.16

83.90
hiroshi yamaki / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/12/14
410.27

91.09
hiroshi yamaki / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/9/14
430.12

101.48
Atsushi Matsuda / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/9/14
369.44

91.32
hiroshi yamaki / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/8/14
478.08

99.52
Atsushi Matsuda / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/8/14
440.14

81.13
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/6/14
324.49

83.56
Atsushi Matsuda / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/5/14
247.14

78.20
Masa Watanabe / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/5/14
233.52

65.58
Atsushi Matsuda / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/4/14
317.09

84.93
Atsushi Matsuda / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/4/14
313.40

70.90
Masa Watanabe / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/3/14
282.85

63.99
Masa Watanabe / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/1/14
179.45

65.71
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/28/14
187.69

56.09
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/27/14
194.82

52.03
Masafumi Inagaki smiley / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/26/14
97.37

52.34
Atsushi Matsuda / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/25/14
148.32

65.48
Kunitomo Miyahara / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
Peter H. Braasch
Tost
IMI Gliding
aerokurier
LANGE Aviation GmbH
Jonker Sailplanes
ILEC
M+D Flugzeugbau
Bürklin
Cobra Trailer
Alexander Schleicher
HPH
WINTER Instruments
TopMeteo
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Deutscher Wetterdienst
Rent a Glider
LXNAV
Clouddancers
binder
FLIGHT TEAM
Air Avionics
Siebert
navITer
TQ Avionics
Segelflugschule Wasserkuppe
Fliegerstrom
Bitterwasser
DG Flugzeugbau
FLARM