Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Masa Watanabe smiley
8,655.89
Masafumi Inagaki smiley
6,902.74
Takeshi Maruyama smiley
6,129.23
Reiko Sakurai
3,507.92
hiroshi ugajin smiley
2,697.11
Hitoshi Hatamoto smiley
2,674.13
masahiro oodaira smiley
2,342.09
hiroshi yamaki
2,326.59
Kenshi Tagami smiley
2,293.47
Keiji Saotome smiley
1,770.21
MINORU KOBAYASHI
1,240.38
Susumu Teramoto smiley
1,076.80
KENDA MASATAKA
1,036.06
Toshinori Yoshioka
934.34
Takao Nakanishi
912.88
takeo shinozaki
781.04
hideo nonomura smiley
707.33
Kunitomo Miyahara
691.35
Kazuhito Shimada smiley
680.50
Masahisa Takahashi smiley
513.22
hirokaz ichikawa
492.06
Masaki Hotchi
457.58
JUNICHI INAZUMI smiley
342.00
toyama kosuke
288.14
SHIGETERU SUZUKI smiley
286.20
motoaki shikano smiley
227.21
Shinichi Yano smiley
226.18
masaya watanabe
213.53
naoki hatsuno smiley
100.94
Kiyoshi Ninomiya smiley
98.19
Tomoaki Ono
91.10
Haruhiko Okamura
84.19
Hiroshi Fukasawa smiley
70.94
takashi mogi
68.64
takahiko okazaki
35.35
Jun Tsukui
0.00

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/23/18
31.70

46.59
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
126.15

26.24
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
84.54

56.58
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/16/18
82.17

46.12
Hitoshi Hatamoto / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
9/16/18
76.37

17.18
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
102.65

39.52
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
100.14

28.67
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
22.30

52.06
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
28.04

30.67
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
20.70

41.52
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
158.61

49.52
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
156.40

43.95
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/18/18
92.41

29.65
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
144.93

44.63
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
49.76

32.97
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/22/18
0.00

20.29
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
7/21/18
87.98

39.55
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/19/18
437.98

63.45
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/18/18
467.76

60.15
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/17/18
344.04

61.75
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/16/18
103.60

55.53
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/16/18
27.26

63.61
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
7/16/18
22.86

59.46
takahiko okazaki
Menuma GP (JP)
7/15/18
451.60

75.43
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
196.32

44.15
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
141.66

53.56
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
7/14/18
94.75

32.81
Masaki Hotchi
Menuma GP (JP)
7/13/18
0.00

79.74
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/12/18
149.70

60.91
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/11/18
434.47

75.70
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/10/18
563.55

84.83
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/9/18
462.50

79.94
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/8/18
37.69

49.27
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
108.62

32.25
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
43.68

44.60
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
124.29

38.21
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
6/30/18
103.87

23.53
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
98.19

22.81
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
282.72

58.89
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
264.58

56.21
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/9/18
211.35

36.90
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
0.00

34.39
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
6/4/18
583.70

100.59
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
6/3/18
225.97

51.03
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
6/3/18
124.84

72.76
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
6/3/18
97.38

43.84
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/3/18
0.00

86.40
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
6/2/18
150.41

45.08
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
141.14

35.64
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
115.02

25.41
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/23/18
16.08

29.99
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
66.35

20.25
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
41.21

37.43
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/16/18
42.85

11.19
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/16/18
39.81

24.78
Hitoshi Hatamoto / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
9/9/18
59.30

27.72
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
48.62

22.29
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
14.03

42.18
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
11.21

23.83
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
7.85

29.10
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
80.72

32.54
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/18/18
72.64

31.80
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
58.84

26.94
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
75.82

31.62
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
20.29

18.07
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/21/18
52.59

31.79
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/19/18
233.65

39.08
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/18/18
261.66

42.89
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/17/18
174.66

34.35
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/16/18
52.66

32.37
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/16/18
7.89

60.92
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
7/16/18
6.79

67.66
takahiko okazaki
Menuma GP (JP)
7/15/18
255.17

52.20
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
81.27

21.92
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
67.17

49.61
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
7/14/18
44.66

16.69
Masaki Hotchi
Menuma GP (JP)
7/13/18
0.00

45.42
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/12/18
88.67

48.12
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/11/18
273.32

58.00
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/10/18
310.40

56.50
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/9/18
250.84

69.70
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/8/18
16.54

36.23
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
46.11

14.24
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
11.92

41.27
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
58.81

15.85
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
56.47

24.19
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
6/30/18
52.31

14.25
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
139.58

43.49
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
123.16

27.31
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/9/18
122.59

24.76
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/4/18
239.52

46.73
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
6/3/18
118.50

33.81
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
6/3/18
42.05

60.57
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/3/18
20.28

49.00
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
6/2/18
59.84

30.29
toyama kosuke / takashi mogi
Itakura GP (JP)
6/2/18
57.93

21.97
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
52.22

13.58
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/2/18
31.53

22.75
SHIGETERU SUZUKI smiley / motoaki shikano
Itakura GP (JP)
6/2/18
30.26

23.12
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
6/2/18
26.34

20.75
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/23/18
4.72

5.04
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
27.46

28.90
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
22.95

26.56
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/16/18
22.66

25.38
Hitoshi Hatamoto / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
9/16/18
19.48

20.50
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
24.30

25.76
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
23.68

24.92
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
0.49

0.51
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
5.79

6.09
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
0.93

0.98
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
43.09

49.87
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
38.77

41.09
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/18/18
26.10

27.48
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
35.12

40.65
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
11.40

12.00
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/21/18
23.10

25.00
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/19/18
73.97

78.96
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/18/18
65.15

69.55
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/17/18
72.33

77.21
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/16/18
25.60

27.52
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/16/18
6.56

6.17
takahiko okazaki
Menuma GP (JP)
7/16/18
0.52

0.49
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
7/15/18
78.99

84.32
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
46.05

49.16
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
41.92

44.44
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
7/14/18
25.49

27.02
Masaki Hotchi
Menuma GP (JP)
7/13/18
0.00

76.60
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/12/18
35.78

38.19
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/11/18
83.10

90.58
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/10/18
76.23

83.10
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/9/18
89.30

97.34
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/8/18
6.94

7.31
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
28.41

30.11
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
7.91

7.43
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
27.96

29.63
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
6/30/18
23.76

24.48
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
21.01

21.64
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
62.15

71.94
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
52.70

55.86
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/9/18
39.87

41.97
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/4/18
97.29

112.61
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
6/3/18
47.64

50.49
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
6/3/18
25.17

26.49
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/3/18
0.00

0.00
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
6/2/18
44.52

51.53
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
33.58

35.34
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
26.40

28.38
toyama kosuke / takashi mogi
Itakura GP (JP)
6/2/18
25.93

27.49
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/2/18
18.85

20.26
SHIGETERU SUZUKI smiley / motoaki shikano
Itakura GP (JP)
6/2/18
16.42

18.64
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
11/8/17
1,140.11

137.49
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
11/7/17
168.64

98.11
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
11/5/17
1,149.16

136.80
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
2/20/18
311.96

86.34
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/20/18
293.25

76.61
Masafumi Inagaki smiley / Hitoshi Hatamoto
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/19/18
500.01

90.98
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/16/18
327.28

91.45
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/13/18
340.30

77.82
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/12/18
308.82

75.75
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/11/18
389.05

75.32
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/9/18
49.38

48.46
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/8/18
282.09

91.87
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/7/18
320.84

97.80
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/6/18
273.25

97.67
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/5/18
507.00

113.88
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/4/18
480.93

107.04
Masafumi Inagaki smiley / Koichiro Onoda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/4/18
442.79

94.28
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/3/18
410.25

96.47
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/1/18
136.19

54.06
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/28/18
493.82

114.18
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/27/18
263.93

83.91
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/25/18
304.54

84.34
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/24/18
189.46

61.79
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/23/18
66.80

54.01
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/19/18
393.05

119.75
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/18/18
392.95

102.14
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/17/18
318.94

83.77
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/16/18
221.47

61.25
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/15/18
229.82

67.41
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/14/18
68.78

63.43
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/17/17
180.97

62.87
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/15/17
243.69

70.51
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/13/17
428.33

104.65
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/12/17
279.67

70.16
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/11/17
261.25

73.61
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/10/17
213.34

69.80
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/9/17
239.02

73.55
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/9/17
89.48

33.93
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
12/8/17
264.43

92.57
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/8/17
128.74

28.79
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
12/7/17
74.34

29.36
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
12/6/17
298.68

82.55
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/30/17
210.21

90.29
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/29/17
292.57

74.79
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/27/17
228.36

75.10
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/26/17
111.46

72.72
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/25/17
342.75

84.56
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/24/17
166.14

86.11
Masa Watanabe smiley / Masataka Yao
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/22/17
502.16

100.24
Masa Watanabe smiley / Masataka Yao
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/22/17
470.30

96.64
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/21/17
405.69

83.59
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
Rent a Glider
FLARM
Peter H. Braasch
Clouddancers
Bürklin
Air Avionics
Jonker Sailplanes
Alexander Schleicher
WINTER Instruments
aerokurier
Fliegerstrom
TopMeteo
navITer
M+D Flugzeugbau
Deutscher Wetterdienst
TQ Avionics
Tost
Bitterwasser
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
binder
IMI Gliding
Segelflugschule Wasserkuppe
LXNAV
Cobra Trailer
ILEC
FLIGHT TEAM
DG Flugzeugbau
LANGE Aviation GmbH
HPH
Siebert