Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
hiroshi ugajin smiley
5,360.13
Masa Watanabe smiley
5,036.02
toshio hasegawa
3,641.60
Kiyoshi Ninomiya smiley
3,193.86
Masafumi Inagaki smiley
2,888.04
Hitoshi Hatamoto smiley
2,264.51
hiroshi yamaki
1,957.52
Kenshi Tagami
1,239.71
MASAHIKO NAKAMURA
578.85
masahiro oodaira
517.37
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
308.92
Toshinori Yoshioka smiley
236.82
JUNICHI INAZUMI
230.36
takahiko okazaki smiley
210.95
Teruhiko Asakura
203.40
Hiroshi Fukasawa
194.92
hideo nonomura smiley
186.75
Kunitomo Miyahara
161.83
KENDA MASATAKA
146.96
Kazuhito Shimada
143.71
Takao Nakanishi smiley
90.91
Hisayuki Suematsu
78.82
motoaki shikano
74.98
Shinichi Yano smiley
51.28
Masaki Hotchi
47.23
Takeshi Maruyama smiley
0.00
Takahito Suzuki
0.00

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
3/21/20
86.60

57.91
Hitoshi Hatamoto smiley / Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
78.39

21.98
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/21/20
66.31

28.45
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/21/20
51.28

34.16
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
42.39

45.61
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/21/20
22.17

47.23
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/15/20
251.05

46.59
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
168.38

44.07
Masa Watanabe smiley / Mamoru Shinohara
Itakura GP (JP)
3/15/20
143.98

44.29
hiroshi ugajin smiley / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
140.74

36.44
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/15/20
123.59

33.65
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
98.33

23.58
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/15/20
28.84

37.35
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
0.00

52.41
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
3/7/20
54.19

26.79
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/7/20
12.13

89.88
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/1/20
219.96

72.38
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
3/1/20
76.15

28.18
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
3/1/20
38.44

23.71
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
158.82

36.29
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
132.69

65.41
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/28/20
125.81

62.82
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/25/20
118.69

73.74
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
520.21

94.98
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
98.20

75.71
JUNICHI INAZUMI smiley
Itakura GP (JP)
2/24/20
47.23

28.30
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
2/24/20
41.82

20.43
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/24/20
24.56

33.96
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
2/23/20
349.49

80.70
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/23/20
72.52

26.95
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
2/21/20
160.95

55.46
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/19/20
197.90

86.03
hiroshi ugajin smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/18/20
207.89

65.09
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/16/20
161.59

63.96
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/14/20
289.74

91.41
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/13/20
453.07

99.16
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/11/20
341.07

64.68
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
2/11/20
166.22

40.60
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
2/11/20
85.14

31.09
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
2/11/20
67.56

37.33
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
2/10/20
522.04

100.87
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/8/20
389.71

97.97
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/8/20
145.59

59.97
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
133.46

39.04
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
132.16

47.05
JUNICHI INAZUMI smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
96.57

70.33
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
89.79

24.28
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
2/7/20
171.84

61.53
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/6/20
0.00

52.72
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
2/5/20
408.25

66.14
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
3/21/20
38.38

12.82
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/21/20
34.61

18.16
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/21/20
31.08

24.19
Hitoshi Hatamoto smiley / Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
22.19

27.83
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/21/20
20.47

15.45
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
12.65

31.01
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/15/20
146.62

31.35
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
93.92

34.74
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/15/20
91.10

27.55
Masa Watanabe smiley / Mamoru Shinohara
Itakura GP (JP)
3/15/20
70.58

27.24
hiroshi ugajin smiley / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
62.13

18.06
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
53.01

15.16
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/15/20
12.62

24.49
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
3/7/20
26.18

15.87
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/7/20
6.93

62.00
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/1/20
103.71

33.18
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
3/1/20
41.90

19.17
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
3/1/20
17.73

16.44
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
82.41

21.35
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
43.62

23.06
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/28/20
67.98

48.57
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/25/20
9.23

35.86
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
325.63

73.04
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
33.05

35.82
JUNICHI INAZUMI smiley
Itakura GP (JP)
2/24/20
24.88

18.21
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
2/24/20
22.11

14.12
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/24/20
9.79

21.19
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
2/23/20
214.00

60.57
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/23/20
38.98

16.33
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
2/21/20
90.40

43.81
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/19/20
99.88

48.61
hiroshi ugajin smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/18/20
119.83

45.75
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/16/20
111.68

55.53
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/14/20
132.45

47.20
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/13/20
99.48

23.13
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/11/20
216.74

49.53
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
2/11/20
88.26

27.69
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
2/11/20
37.41

15.64
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
2/11/20
20.40

34.33
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
2/10/20
278.48

62.40
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/8/20
192.97

56.46
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/8/20
73.67

25.54
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
68.35

27.35
JUNICHI INAZUMI smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
61.21

25.65
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
39.94

11.38
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
2/8/20
4.41

45.40
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
2/7/20
92.81

34.55
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/5/20
230.55

35.32
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
2/4/20
47.59

17.32
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
2/2/20
53.78

27.20
KENDA MASATAKA
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
3/21/20
19.22

21.24
Hitoshi Hatamoto smiley / Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
19.15

20.59
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/21/20
16.17

17.02
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/21/20
13.10

14.08
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
11.75

12.72
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/21/20
6.15

6.66
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/15/20
50.96

54.40
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
40.00

43.00
Masa Watanabe smiley / Mamoru Shinohara
Itakura GP (JP)
3/15/20
36.07

39.86
hiroshi ugajin smiley / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
32.75

35.21
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/15/20
31.38

33.26
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
15.78

16.60
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/15/20
8.16

8.59
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
3/7/20
14.35

15.42
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/7/20
0.32

0.34
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/1/20
60.03

66.33
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
3/1/20
19.66

20.69
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
3/1/20
10.16

10.69
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
46.19

51.04
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/29/20
37.61

39.58
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
2/28/20
35.75

39.51
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/25/20
39.59

43.75
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
97.41

107.64
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
10.59

11.14
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
2/24/20
9.04

9.51
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/24/20
4.08

4.29
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
2/24/20
0.57

0.61
JUNICHI INAZUMI smiley
Itakura GP (JP)
2/23/20
76.09

84.08
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/23/20
18.88

20.44
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
2/21/20
42.75

47.24
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/19/20
63.62

70.30
hiroshi ugajin smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/18/20
54.02

59.69
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/16/20
44.57

49.25
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/14/20
75.70

83.64
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/13/20
98.07

108.36
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/11/20
63.59

67.89
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
2/11/20
43.04

45.63
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
2/11/20
22.10

23.26
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
2/11/20
12.47

13.12
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
2/10/20
93.84

103.69
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/8/20
91.04

100.60
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/8/20
41.01

43.47
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
33.76

36.29
JUNICHI INAZUMI smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
30.15

31.05
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
28.82

29.68
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
2/8/20
19.53

20.99
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
2/7/20
45.01

49.74
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/5/20
77.71

77.13
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
2/4/20
35.45

35.18
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
2/2/20
37.19

41.09
Masafumi Inagaki smiley / Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
1/25/20
200.01

39.67
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
2/19/20
167.95

86.03
hiroshi ugajin smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/18/20
171.94

65.09
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/16/20
128.08

63.96
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/4/20
103.52

40.83
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/31/20
520.35

83.63
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/30/20
336.10

67.78
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/29/20
221.75

43.49
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/27/20
204.91

37.90
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/26/20
239.10

48.43
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/25/20
272.94

46.27
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/24/20
242.20

43.31
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/18/20
203.96

59.37
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/13/20
181.12

57.20
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
12/27/19
237.00

92.18
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/26/19
292.35

87.63
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/25/19
530.96

101.94
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/24/19
211.30

77.91
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/23/19
129.50

71.09
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/20/19
198.04

88.21
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/19/19
391.41

105.59
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/18/19
471.52

107.42
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/17/19
227.56

76.14
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/16/19
142.61

72.05
hiroshi ugajin smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/15/19
290.53

79.63
hiroshi ugajin smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/6/19
157.80

63.38
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/5/19
163.89

64.86
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/3/19
194.55

72.18
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/30/19
371.19

70.54
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/29/19
83.05

44.96
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/27/19
340.67

80.08
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/26/19
259.54

74.42
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/24/19
246.18

67.69
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/23/19
264.36

75.27
Masafumi Inagaki smiley / Hitoshi Hatamoto smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/22/19
127.89

68.73
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/17/19
215.82

67.78
Masa Watanabe smiley / Shiro Tanikawa smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/15/19
233.78

82.02
Masafumi Inagaki smiley / Shiro Tanikawa smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/14/19
127.90

63.45
Masafumi Inagaki smiley / Shiro Tanikawa smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
Jonker Sailplanes
Segelflugschule Wasserkuppe
Peter H. Braasch
Deutscher Wetterdienst
Siebert
FLARM
IMI Gliding
LXNAV
TQ Avionics
Air Avionics
Bürklin
DG Flugzeugbau
Fliegerstrom
LANGE Aviation GmbH
Cobra Trailer
HPH
Rent a Glider
Bitterwasser
TopMeteo
ILEC
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
WINTER Instruments
Clouddancers
Tost
M+D Flugzeugbau
binder
Alexander Schleicher
FLIGHT TEAM