Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Kenshi Tagami smiley
4,523.78
Takeshi Maruyama smiley
2,449.77
Masa Watanabe smiley
2,380.45
masahiro oodaira smiley
1,786.78
Kazuhito Shimada smiley
1,227.37
MASAHIKO NAKAMURA
1,193.14
Masafumi Inagaki smiley
1,118.27
Hisayuki Suematsu smiley
1,064.87
hirokaz ichikawa
993.37
hiroshi ugajin smiley
962.83
Hitoshi Hatamoto smiley
799.76
Jun Tsukui
736.52
Kunitomo Miyahara
511.75
naoki hatsuno smiley
495.03
Shinichi Yano smiley
423.06
Toshinori Yoshioka
323.18
JUNICHI INAZUMI
318.23
Masaki Hotchi
317.54
SHINJIRO MITSUME smiley
314.62
toshio hasegawa
189.47
KENDA MASATAKA smiley
189.16
Kiyoshi Ninomiya smiley
173.10
toyama kosuke
171.14
Takahito Suzuki
121.73
Yuta Tamura
81.64
hideo nonomura
81.50
MINORU KOBAYASHI
60.28
takahiko okazaki smiley
11.79

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/20/21
140.60

57.25
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/20/21
103.15

29.46
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/20/21
84.62

21.44
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/20/21
43.16

31.35
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
9/19/21
107.90

30.30
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
9/19/21
82.50

27.91
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
9/19/21
22.46

35.79
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
8/28/21
95.46

19.08
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
8/28/21
67.94

18.94
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
8/22/21
35.23

36.46
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
8/22/21
23.19

25.57
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
8/1/21
212.32

62.39
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
7/31/21
92.90

18.72
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/31/21
61.96

51.90
Takahito Suzuki
Oyama GP (JP)
7/31/21
59.77

49.74
Takahito Suzuki
Oyama GP (JP)
7/25/21
125.80

23.65
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/24/21
102.32

25.43
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
7/24/21
100.69

29.90
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/24/21
96.95

69.25
Shinichi Yano smiley / takashi mogi
Itakura GP (JP)
7/24/21
91.18

29.86
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
7/23/21
136.43

31.25
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/22/21
228.95

53.91
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
7/22/21
100.32

32.94
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/22/21
64.90

32.71
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
7/18/21
64.14

27.47
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
143.40

28.95
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
106.68

21.41
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
77.36

50.58
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
70.86

25.80
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
7/17/21
49.55

24.00
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
7/17/21
15.64

57.97
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
6/26/21
97.98

30.04
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
6/20/21
115.73

50.77
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
6/20/21
57.17

22.31
Kazuhito Shimada smiley
Nagano GP (JP)
6/13/21
76.97

29.56
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/12/21
118.03

44.88
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
6/11/21
237.09

58.31
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
6/11/21
119.00

38.18
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
283.43

55.23
Hitoshi Hatamoto smiley / Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
248.30

54.21
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
240.76

58.14
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
196.40

30.81
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
195.32

52.41
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
144.21

44.47
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
130.19

43.85
Jun Tsukui / Kyo Ishikawa
Itakura GP (JP)
5/29/21
0.00

40.20
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/23/21
110.69

23.46
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/23/21
107.17

39.21
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
5/23/21
102.47

25.50
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
5/23/21
0.00

45.11
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/20/21
49.13

16.74
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/20/21
38.55

11.35
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/20/21
15.52

13.41
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
9/20/21
6.90

42.90
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/19/21
52.55

17.05
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
9/19/21
44.58

17.27
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
9/19/21
11.23

24.04
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
8/28/21
50.06

10.85
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
8/28/21
30.43

9.36
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
8/22/21
15.68

17.67
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
8/22/21
11.85

12.24
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
8/1/21
27.67

19.18
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
7/31/21
42.22

8.75
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/31/21
19.03

42.61
Takahito Suzuki
Oyama GP (JP)
7/31/21
16.97

36.02
Takahito Suzuki
Oyama GP (JP)
7/25/21
63.46

14.65
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/24/21
57.39

16.22
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
7/24/21
49.89

17.11
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
7/24/21
45.81

55.54
Shinichi Yano smiley / takashi mogi
Itakura GP (JP)
7/24/21
36.36

26.30
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/23/21
63.24

16.26
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/22/21
118.26

34.38
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
7/22/21
64.58

23.50
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/22/21
10.29

14.83
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
7/18/21
18.59

20.07
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
82.92

19.32
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
57.31

13.67
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
48.26

35.45
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
39.22

16.29
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
7/17/21
27.02

25.78
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
7/17/21
3.28

20.45
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
6/26/21
40.49

20.25
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
6/20/21
50.12

24.53
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
6/20/21
28.61

13.01
Kazuhito Shimada smiley
Nagano GP (JP)
6/13/21
21.42

21.14
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/12/21
48.70

31.72
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
6/11/21
124.96

32.29
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
6/11/21
62.88

19.40
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
135.11

34.98
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
128.41

23.17
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
108.73

24.14
Hitoshi Hatamoto smiley / Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
98.45

31.11
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
96.39

31.56
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
87.90

39.34
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
45.23

24.41
Jun Tsukui / Kyo Ishikawa
Itakura GP (JP)
5/23/21
59.30

27.88
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
5/23/21
58.56

18.12
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
5/23/21
57.01

11.08
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/10/21
158.95

31.11
hirokaz ichikawa / Masataka Yao
Itakura GP (JP)
5/10/21
40.99

5.74
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/20/21
48.48

51.75
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/20/21
22.71

24.08
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/20/21
20.29

21.36
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/20/21
10.02

10.55
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
9/19/21
26.23

27.61
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
9/19/21
21.91

23.22
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
9/19/21
4.50

4.73
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
8/28/21
22.62

23.81
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
8/28/21
14.76

15.54
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
8/22/21
10.12

10.65
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
8/22/21
4.27

4.50
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
8/1/21
59.90

63.94
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
7/31/21
19.79

20.83
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/31/21
13.07

11.60
Takahito Suzuki
Oyama GP (JP)
7/31/21
6.85

6.08
Takahito Suzuki
Oyama GP (JP)
7/25/21
26.96

28.38
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/24/21
26.55

27.95
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/24/21
24.43

25.71
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
7/24/21
23.62

25.40
Shinichi Yano smiley / takashi mogi
Itakura GP (JP)
7/24/21
22.65

23.84
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
7/23/21
33.43

35.18
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/22/21
49.39

51.98
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
7/22/21
26.45

27.84
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/22/21
20.40

21.47
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
7/18/21
17.34

18.25
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
29.42

30.97
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
23.01

22.15
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
21.78

23.41
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
7/17/21
19.19

20.19
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
7/17/21
11.42

10.65
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
7/17/21
0.93

0.98
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
6/26/21
22.17

22.84
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
6/20/21
30.49

32.32
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
6/20/21
15.33

14.18
Kazuhito Shimada smiley
Nagano GP (JP)
6/13/21
22.17

23.34
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/12/21
32.20

33.16
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
6/11/21
55.16

58.06
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
6/11/21
30.83

32.45
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
63.18

69.81
Hitoshi Hatamoto smiley / Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
56.77

59.75
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
55.01

58.31
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
40.37

42.49
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
33.40

35.90
Jun Tsukui / Kyo Ishikawa
Itakura GP (JP)
5/30/21
29.39

30.94
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
2.30

2.46
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/23/21
29.05

29.92
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
5/23/21
25.89

27.25
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/23/21
25.71

27.26
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
5/10/21
0.98

1.05
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/10/21
0.00

0.00
hirokaz ichikawa / Masataka Yao
Itakura GP (JP)
Bürklin
Siebert
Tost
Peter H. Braasch
LANGE Aviation GmbH
navITer
Cobra Trailer
ILEC
Deutscher Wetterdienst
TopMeteo
Alexander Schleicher
FLARM
LXNAV
IMI Gliding
binder
Bitterwasser
FLIGHT TEAM
M+D Flugzeugbau
Segelflugschule Wasserkuppe
Clouddancers
Jonker Sailplanes
HPH
WINTER Instruments
DG Flugzeugbau
Rent a Glider
Air Avionics
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH