Sportprofil

Name U25 Gesamtpunkte OLC-Plus
Atsushi Matsuda
6.418,46
Masafumi Inagaki
3.945,35
Reiko Sakurai
3.420,58
Takeshi Maruyama
3.196,43
Shouta Eura
3.119,80
Keiji Saotome
2.815,15
Kenshi Tagami
2.525,79
hiroshi yamaki
2.249,83
Masa Watanabe
2.028,17
Hitoshi Hatamoto
1.390,47
hiroshi ugajin
1.376,58
takeo shinozaki
1.113,44
Kazuhito Shimada
1.046,98
MINORU KOBAYASHI
994,92
motoaki shikano
902,81
masahiro oodaira
887,71
takahiko okazaki
848,82
Takao Nakanishi
838,61
Masahiro Mori
558,39
Toshinori Yoshioka
501,13
Masahisa Takahashi
432,09
Tadashi Yoshida
431,41
naoki hatsuno
417,68
hideo nonomura
338,31
Kunitomo Miyahara
329,27
Kiyoshi Ninomiya
285,22
hirokaz ichikawa
274,33
JUNICHI INAZUMI
260,06
Shinichi Yano
219,11
Tomoaki Ono
201,15
SHIGETERU SUZUKI
169,70
masaya watanabe
139,43
Kazuhiko Yabuki
130,63
SHINJIRO MITSUME
90,43
Masaki HISADA
76,91
YOSHINOBU SATO
66,34
Yasuhiro Fuchikawa
60,39
takashi mogi
43,69

Alle gemeldeten Flüge

DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
21.09.15
157,55

44,80
Toshinori Yoshioka smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
21.09.15
105,17

48,94
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
21.09.15
104,29

29,95
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
21.09.15
54,77

37,47
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
21.09.15
33,52

32,91
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
21.09.15
19,78

46,82
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
20.09.15
164,93

46,68
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
123,72

85,93
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
20.09.15
106,19

46,57
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
77,96

27,34
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
20.09.15
72,27

37,80
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
58,67

25,22
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
57,21

47,54
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
20.09.15
47,21

34,70
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
33,28

57,37
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
20.09.15
21,42

80,57
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
19.09.15
97,46

43,13
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
19.09.15
93,31

46,68
SHIGETERU SUZUKI
Itakura GP (JP)
05.09.15
56,07

33,33
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
22.08.15
83,66

28,78
Shouta Eura
Itakura GP (JP)
22.08.15
61,00

35,25
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
09.08.15
133,99

34,03
Shouta Eura
Sekiyado (JP)
09.08.15
98,51

45,46
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
09.08.15
97,19

48,69
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
09.08.15
69,61

47,09
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
08.08.15
63,22

38,60
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
08.08.15
50,12

19,53
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
08.08.15
41,54

40,29
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
02.08.15
46,69

32,43
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
01.08.15
129,40

40,93
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
29.07.15
65,89

42,29
Masahisa Takahashi smiley
Takikawa Gld (JP)
29.07.15
45,48

48,44
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
27.07.15
33,08

63,63
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
26.07.15
68,44

22,61
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
26.07.15
22,14

37,75
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
24.07.15
213,36

51,40
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
22.07.15
229,56

55,93
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
21.07.15
283,21

76,74
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
20.07.15
661,61

85,02
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
20.07.15
52,86

30,93
hiroshi ugajin smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
20.07.15
32,67

43,49
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
19.07.15
53,53

92,21
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
19.07.15
0,00

54,25
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
18.07.15
363,73

60,79
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
17.07.15
427,90

66,20
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
16.07.15
412,47

59,33
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
15.07.15
340,84

44,78
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.15
301,87

46,55
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.15
14,98

20,84
Kiyoshi Ninomiya smiley
Unterwössen (DE / BY)
13.07.15
186,03

38,45
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
21.09.15
54,27

20,65
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
21.09.15
44,83

41,51
Toshinori Yoshioka smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
21.09.15
31,95

27,54
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
21.09.15
18,40

21,87
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
21.09.15
11,05

23,18
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
21.09.15
2,23

17,91
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
20.09.15
70,86

31,67
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
43,23

19,06
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
20.09.15
34,68

22,20
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
29,61

16,91
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
21,84

22,12
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
15,81

46,96
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
20.09.15
14,19

22,93
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
20.09.15
11,77

52,96
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
20.09.15
11,58

52,79
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
20.09.15
9,40

12,79
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
19.09.15
42,86

25,51
SHIGETERU SUZUKI
Itakura GP (JP)
19.09.15
34,38

23,02
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
05.09.15
24,19

20,33
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
22.08.15
40,98

21,36
Shouta Eura
Itakura GP (JP)
22.08.15
24,61

19,26
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
09.08.15
75,68

22,84
Shouta Eura
Sekiyado (JP)
09.08.15
55,66

33,38
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
09.08.15
50,18

25,02
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
09.08.15
29,67

20,70
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
08.08.15
36,10

27,74
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
08.08.15
21,82

9,75
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
08.08.15
21,76

26,13
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
02.08.15
21,65

22,36
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
01.08.15
62,80

23,78
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
29.07.15
38,41

29,63
Masahisa Takahashi smiley
Takikawa Gld (JP)
29.07.15
8,57

17,86
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
27.07.15
17,99

51,23
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
26.07.15
35,54

14,18
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
26.07.15
11,04

21,02
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
24.07.15
66,22

34,05
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
22.07.15
107,63

43,57
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
21.07.15
78,95

24,45
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
20.07.15
326,58

48,95
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
20.07.15
21,86

35,26
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
20.07.15
19,00

21,93
hiroshi ugajin smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
19.07.15
29,50

57,23
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
19.07.15
0,00

37,41
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
18.07.15
180,11

34,09
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
17.07.15
248,58

44,52
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
16.07.15
197,00

31,02
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
15.07.15
203,32

32,09
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.15
137,02

25,31
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.15
6,84

10,78
Kiyoshi Ninomiya smiley
Unterwössen (DE / BY)
13.07.15
19,05

7,00
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
21.09.15
40,34

44,58
Toshinori Yoshioka smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
21.09.15
33,38

38,13
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
21.09.15
28,94

30,46
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
21.09.15
12,38

12,47
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
21.09.15
7,61

8,01
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
21.09.15
3,53

3,29
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
20.09.15
40,61

46,39
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
37,30

39,81
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
19,46

18,73
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
20.09.15
18,09

19,04
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
15,01

15,91
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
9,30

9,86
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
20.09.15
8,18

8,73
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
20.09.15
5,84

6,63
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
20.09.15
4,96

5,22
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
20.09.15
0,18

0,17
Tomoaki Ono / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
19.09.15
30,15

34,45
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
19.09.15
27,68

29,75
SHIGETERU SUZUKI
Itakura GP (JP)
05.09.15
14,22

14,97
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
22.08.15
21,25

21,88
Shouta Eura
Itakura GP (JP)
22.08.15
15,69

16,63
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
09.08.15
34,32

36,89
Shouta Eura
Sekiyado (JP)
09.08.15
27,59

31,32
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
09.08.15
25,72

27,07
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
09.08.15
16,10

16,95
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
08.08.15
15,62

14,57
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
08.08.15
13,24

13,94
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
08.08.15
10,27

9,88
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
02.08.15
11,65

12,26
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
01.08.15
33,74

34,75
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
29.07.15
18,57

17,45
Masahisa Takahashi smiley
Takikawa Gld (JP)
29.07.15
14,80

13,91
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
27.07.15
8,64

8,12
Hitoshi Hatamoto
Takikawa Gld (JP)
26.07.15
17,72

18,65
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
26.07.15
4,59

4,62
Masaki HISADA smiley
Itakura GP (JP)
24.07.15
53,40

57,01
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
22.07.15
53,11

56,69
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
21.07.15
86,44

92,28
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
20.07.15
91,90

98,11
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
20.07.15
14,30

15,80
hiroshi ugajin smiley / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
20.07.15
7,36

7,75
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
19.07.15
16,22

17,20
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
19.07.15
0,00

61,71
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
18.07.15
78,91

84,24
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
17.07.15
67,88

72,46
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
16.07.15
72,65

77,55
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
15.07.15
55,67

59,42
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.15
58,92

62,89
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.15
3,63

3,06
Kiyoshi Ninomiya smiley
Unterwössen (DE / BY)
13.07.15
53,79

57,42
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
03.05.15
317,06

89,13
Takeshi Maruyama smiley / Janusz Centka
Leszno Strzyz... (PL)
02.05.15
390,96

64,82
Takeshi Maruyama smiley / Janusz Centka
Leszno Strzyz... (PL)
02.01.15
245,26

39,20
Shouta Eura
Tocumwal (AU / NSW)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
11.03.15
130,21

51,11
Masahiro Mori
Narromine Gld (AU / NSW)
10.03.15
167,64

54,71
Masahiro Mori
Narromine Gld (AU / NSW)
09.03.15
41,84

40,73
Masahiro Mori
Narromine Gld (AU / NSW)
08.03.15
103,59

38,58
Masahiro Mori
Narromine Gld (AU / NSW)
02.01.15
596,42

80,61
Shouta Eura
Tocumwal (AU / NSW)
01.01.15
369,09

72,14
Shouta Eura
Tocumwal (AU / NSW)
27.12.14
374,87

93,78
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.12.14
39,16

23,83
MINORU KOBAYASHI
Tocumwal (AU / NSW)
26.12.14
470,70

82,48
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.12.14
172,33

51,70
MINORU KOBAYASHI
Tocumwal (AU / NSW)
25.12.14
432,21

96,66
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.12.14
246,86

69,72
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.12.14
63,30

30,54
MINORU KOBAYASHI
Tocumwal (AU / NSW)
23.12.14
291,64

59,86
MINORU KOBAYASHI
Tocumwal (AU / NSW)
21.12.14
583,50

92,89
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
20.12.14
222,15

67,10
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.12.14
248,54

69,86
Atsushi Matsuda / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.12.14
278,39

77,43
hiroshi yamaki / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.12.14
292,16

82,94
Masafumi Inagaki smiley / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.12.14
276,89

77,75
hiroshi yamaki / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.12.14
181,11

65,07
hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.12.14
172,06

56,01
Atsushi Matsuda / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.14
380,05

82,75
Masafumi Inagaki smiley / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.14
323,16

83,90
hiroshi yamaki / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.14
410,27

91,09
hiroshi yamaki / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.14
430,12

101,48
Atsushi Matsuda / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.14
369,44

91,32
hiroshi yamaki / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.14
478,08

99,52
Atsushi Matsuda / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.14
440,14

81,13
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.14
324,49

83,56
Atsushi Matsuda / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.14
247,14

78,20
Masa Watanabe / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.14
233,52

65,58
Atsushi Matsuda / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.14
317,09

84,93
Atsushi Matsuda / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.14
313,40

70,90
Masa Watanabe / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
03.12.14
282,85

63,99
Masa Watanabe / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
01.12.14
179,45

65,71
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
28.11.14
187,69

56,09
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.11.14
194,82

52,03
Masafumi Inagaki smiley / Atsushi Matsuda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.11.14
97,37

52,34
Atsushi Matsuda / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.11.14
148,32

65,48
Kunitomo Miyahara / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
Cobra Trailer
FLARM
binder
Peter H. Braasch
aerokurier
Jonker Sailplanes
Clouddancers
Bürklin
M+D Flugzeugbau
IMI Gliding
Rent a Glider
Milvus
DG Flugzeugbau
Bitterwasser
Air Avionics
Siebert
LANGE Aviation GmbH
Fliegerstrom
WINTER Instruments
ILEC
TopMeteo
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Tost
LXNAV
navITer
TQ Avionics
Deutscher Wetterdienst
FLIGHT TEAM
Segelflugschule Wasserkuppe
HPH
Baudisch Design
Alexander Schleicher