Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Keiji Saotome smiley
4,925.22
Reiko Sakurai
4,429.26
Masafumi Inagaki smiley
3,333.15
Atsushi Matsuda
2,950.56
Kenshi Tagami smiley
2,548.58
masahiro oodaira smiley
2,341.07
Takeshi Maruyama smiley
1,989.10
Takao Nakanishi smiley
1,874.21
hiroshi ugajin smiley
1,757.93
motoaki shikano smiley
1,733.84
Tadashi Yoshida
1,303.51
Toshinori Yoshioka smiley
1,197.40
Kazuhito Shimada smiley
881.98
takahiko okazaki smiley
661.68
hirokaz ichikawa
634.15
hiroshi yamaki
515.23
shinozaki takeo
334.33
Masahisa Takahashi smiley
320.41
Hitoshi Hatamoto smiley
303.01
Shouta Eura
277.08
Kiyoshi Ninomiya smiley
268.06
takashi mogi
223.62
takeo shinozaki
213.76
naoki hatsuno smiley
213.48
Shinichi Yano smiley
140.13
Kazuhiko Yabuki
66.73
Saguchi Shinicih
35.46
Kotoda Atsushi
34.15

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/21/14
120.51

45.69
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
97.30

49.49
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
86.49

23.50
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
68.21

49.40
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
34.15

13.03
Kotoda Atsushi
Itakura GP (JP)
9/14/14
240.38

63.22
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
235.00

38.28
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
214.72

50.94
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
9/14/14
180.99

42.00
Masafumi Inagaki smiley / Kiyoshi Ninomiya
Itakura GP (JP)
9/14/14
110.34

61.09
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
71.23

29.86
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
64.04

43.74
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
9/14/14
58.79

40.31
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
26.34

54.65
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
195.38

61.94
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
184.10

48.90
Atsushi Matsuda
Itakura GP (JP)
9/13/14
166.05

55.35
hiroshi ugajin smiley / naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
9/13/14
93.75

28.65
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
51.69

59.33
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
27.72

64.29
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
24.78

29.53
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
14.73

76.27
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
108.33

52.09
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
62.53

23.29
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
61.01

46.07
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
13.06

29.49
masahiro oodaira smiley
Ohno GP (JP)
9/6/14
8.04

101.31
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
8/31/14
49.35

33.51
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
8/31/14
45.67

52.17
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
8/31/14
45.14

37.15
Takao Nakanishi / hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
8/31/14
29.12

73.89
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/30/14
88.17

24.75
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/30/14
84.21

39.26
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/30/14
35.46

37.43
Saguchi Shinicih
Itakura GP (JP)
8/24/14
172.17

65.99
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
59.76

44.01
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
59.58

34.54
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
51.39

23.22
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
37.27

36.01
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
8/23/14
53.78

47.58
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/23/14
34.46

38.43
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
8/9/14
0.00

81.73
Takeshi Maruyama smiley
Leszno Strzyz... (PL)
8/8/14
0.00

93.88
Takeshi Maruyama smiley
Leszno Strzyz... (PL)
8/7/14
0.00

88.34
Takeshi Maruyama smiley
Leszno Strzyz... (PL)
8/6/14
0.00

72.32
Takeshi Maruyama smiley
Leszno Strzyz... (PL)
8/3/14
134.41

57.60
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/3/14
59.49

45.07
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/3/14
0.00

86.05
Takeshi Maruyama smiley
Leszno Strzyz... (PL)
8/2/14
42.67

53.58
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
8/2/14
0.00

58.15
Takeshi Maruyama smiley
Leszno Strzyz... (PL)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/21/14
47.19

15.13
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
15.63

17.41
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
15.05

7.27
Kotoda Atsushi
Itakura GP (JP)
9/21/14
14.58

27.70
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
11.70

18.94
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
120.72

26.03
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
119.44

37.69
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
9/14/14
102.11

34.14
Masafumi Inagaki smiley / Kiyoshi Ninomiya
Itakura GP (JP)
9/14/14
95.05

48.09
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
37.80

19.74
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
21.54

34.95
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
9.43

12.08
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
8.17

29.13
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
3.32

15.12
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
9/13/14
111.44

37.37
Atsushi Matsuda
Itakura GP (JP)
9/13/14
63.93

30.19
hiroshi ugajin smiley / naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
9/13/14
61.89

39.68
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
24.26

22.68
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
20.47

60.72
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
12.47

18.08
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
10.81

67.77
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
7.75

48.61
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
46.40

22.17
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
36.12

14.22
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
11.66

22.02
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
7.57

19.93
masahiro oodaira smiley
Ohno GP (JP)
9/6/14
2.30

88.92
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
8/31/14
21.24

20.50
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
8/31/14
17.34

31.88
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
8/31/14
8.76

23.11
Takao Nakanishi / hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
8/31/14
6.33

51.60
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/30/14
46.11

15.39
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/30/14
35.63

19.59
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/30/14
14.95

18.74
Saguchi Shinicih
Itakura GP (JP)
8/24/14
70.05

35.63
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
33.50

23.34
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
27.45

14.68
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
23.03

22.98
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
18.67

23.69
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
8/23/14
34.36

35.98
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/23/14
11.87

25.96
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
8/3/14
58.59

28.24
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/3/14
31.80

27.15
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/2/14
17.43

25.66
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
7/26/14
74.70

32.06
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
7/26/14
14.15

19.16
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
7/25/14
35.31

24.21
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/24/14
119.12

26.62
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/23/14
53.46

53.09
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/22/14
79.77

42.93
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/21/14
29.50

31.05
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
17.52

18.57
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
17.42

18.34
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
13.35

12.55
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/21/14
8.51

8.19
Kotoda Atsushi
Itakura GP (JP)
9/14/14
55.66

63.59
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
53.69

58.12
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
9/14/14
48.79

50.26
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
35.47

39.19
Masafumi Inagaki smiley / Kiyoshi Ninomiya
Itakura GP (JP)
9/14/14
32.04

33.72
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
22.28

23.45
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
9/14/14
17.13

16.10
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
16.41

17.27
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/14/14
2.80

2.63
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
49.11

56.11
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
45.79

48.54
Atsushi Matsuda
Itakura GP (JP)
9/13/14
44.81

49.51
hiroshi ugajin smiley / naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
9/13/14
25.60

23.87
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
5.60

5.26
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
1.40

1.31
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/13/14
0.25

0.24
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
25.78

29.45
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
14.74

16.62
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
8.43

5.08
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
9/6/14
2.48

2.33
masahiro oodaira smiley
Ohno GP (JP)
9/6/14
0.21

0.22
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
8/31/14
11.97

13.50
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
8/31/14
10.24

11.31
Takao Nakanishi / hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
8/31/14
9.11

9.58
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
8/31/14
0.33

0.32
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/30/14
23.16

21.60
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/30/14
20.66

19.89
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/30/14
9.15

8.60
Saguchi Shinicih
Itakura GP (JP)
8/24/14
45.76

52.29
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
14.62

13.63
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
14.50

13.63
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
11.47

11.81
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
8/24/14
7.64

7.35
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
8/23/14
15.08

14.51
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/23/14
3.87

3.73
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
8/3/14
40.73

46.54
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/3/14
16.09

15.48
Tadashi Yoshida smiley
Itakura GP (JP)
8/2/14
12.70

11.94
takahiko okazaki smiley
Itakura GP (JP)
7/26/14
45.84

48.93
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
7/26/14
6.93

7.29
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
7/25/14
42.37

45.23
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/24/14
53.81

57.44
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/23/14
78.65

83.96
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/22/14
65.32

69.73
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/21/14
92.99

99.26
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
11/24/13
224.51

76.80
Atsushi Matsuda / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
Bürklin
Peter H. Braasch
Air Avionics
DG Flugzeugbau
LANGE Aviation GmbH
Jonker Sailplanes
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
TopMeteo
FLARM
TQ Avionics
Segelflugschule Wasserkuppe
ILEC
M+D Flugzeugbau
LXNAV
Cobra Trailer
Alexander Schleicher
Tost
binder
HPH
Bitterwasser
Fliegerstrom
Clouddancers
Rent a Glider
Siebert
Deutscher Wetterdienst
IMI Gliding
WINTER Instruments
FLIGHT TEAM