Sportprofil

Name U25 Gesamtpunkte OLC-Plus
Masa Watanabe
8.110,63
Masafumi Inagaki
6.259,81
Takeshi Maruyama
5.113,54
hiroshi yamaki
2.326,59
Kenshi Tagami
2.130,29
hiroshi ugajin
2.116,07
Hitoshi Hatamoto
1.775,21
masahiro oodaira
1.614,87
KENDA MASATAKA
1.036,06
MINORU KOBAYASHI
915,63
Susumu Teramoto
771,10
Takao Nakanishi
576,55
takeo shinozaki
564,89
Toshinori Yoshioka
530,68
Keiji Saotome
522,24
Kunitomo Miyahara
440,61
Kazuhito Shimada
436,21
hideo nonomura
404,65
Masahisa Takahashi
304,79
hirokaz ichikawa
214,96
JUNICHI INAZUMI
176,84
SHIGETERU SUZUKI
168,43
masaya watanabe
110,39
naoki hatsuno
100,94
Shinichi Yano
79,16
takashi mogi
68,64
Tomoaki Ono
52,63
motoaki shikano
45,36
takahiko okazaki
12,49
Jun Tsukui
0,00

Alle gemeldeten Flüge

DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
26.04.18
239,31

97,43
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
26.04.18
175,86

86,15
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
22.04.18
327,84

70,05
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
22.04.18
193,13

82,17
hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
22.04.18
50,09

49,49
Susumu Teramoto smiley / Takahisa Kawai
Tsukb GP (JP)
21.04.18
76,02

34,49
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
21.04.18
51,19

23,60
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
13.04.18
312,22

62,77
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
13.04.18
281,66

87,59
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
341,46

74,46
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
218,61

57,25
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
187,30

52,55
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
08.04.18
136,68

26,22
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
84,54

26,10
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
0,00

78,20
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
01.04.18
124,38

34,75
hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
01.04.18
80,41

36,56
hiroshi yamaki / Hisatoshi Hagiwara
Itakura GP (JP)
31.03.18
146,18

34,09
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
31.03.18
124,75

41,42
hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
31.03.18
99,09

27,52
JUNICHI INAZUMI / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
31.03.18
79,16

36,19
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
31.03.18
68,64

30,98
takashi mogi
Itakura GP (JP)
31.03.18
61,45

17,85
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
31.03.18
0,00

64,33
hiroshi yamaki / Takeshi Maruyama
Itakura GP (JP)
25.03.18
214,96

60,57
hirokaz ichikawa / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
25.03.18
152,92

28,94
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
122,91

38,72
hiroshi yamaki / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
25.03.18
114,81

40,92
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
112,74

71,25
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
100,94

22,35
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
25.03.18
98,41

31,97
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
25.03.18
54,99

102,18
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
24.03.18
214,60

64,92
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
24.03.18
191,81

54,43
Hitoshi Hatamoto smiley / hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
24.03.18
111,84

36,20
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
24.03.18
0,00

20,23
Jun Tsukui
Itakura GP (JP)
18.03.18
87,63

28,45
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
17.03.18
218,13

58,77
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
17.03.18
148,87

54,75
hiroshi yamaki / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
17.03.18
109,71

34,94
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
17.03.18
107,32

31,74
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
17.03.18
77,75

27,06
JUNICHI INAZUMI
Itakura GP (JP)
17.03.18
0,00

46,62
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
10.03.18
80,32

36,14
Toshinori Yoshioka smiley / Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
10.03.18
66,35

24,99
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
27.02.18
315,31

77,99
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.02.18
141,97

54,95
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.02.18
133,26

48,48
Hitoshi Hatamoto smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.02.18
444,92

82,58
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.02.18
441,15

80,44
Hitoshi Hatamoto smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
26.04.18
18,82

32,89
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
26.04.18
3,26

17,90
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
22.04.18
67,33

37,51
hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
22.04.18
19,33

9,24
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
22.04.18
9,52

14,44
Susumu Teramoto smiley / Takahisa Kawai
Tsukb GP (JP)
21.04.18
36,58

18,93
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
21.04.18
21,60

12,14
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
13.04.18
44,62

30,81
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
13.04.18
38,56

24,57
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
193,89

55,27
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
139,55

45,02
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
91,85

32,01
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
08.04.18
77,77

17,96
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
35,31

15,56
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
01.04.18
57,45

20,70
hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
01.04.18
30,68

17,99
hiroshi yamaki / Hisatoshi Hagiwara
Itakura GP (JP)
31.03.18
73,15

19,04
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
31.03.18
56,01

21,64
hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
31.03.18
47,78

17,75
JUNICHI INAZUMI / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
31.03.18
41,28

22,27
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
31.03.18
34,92

20,26
takashi mogi
Itakura GP (JP)
31.03.18
27,75

9,43
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
63,23

16,93
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
57,23

21,42
hiroshi yamaki / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
25.03.18
55,13

14,91
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
42,87

10,37
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
25.03.18
37,04

15,39
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
25.03.18
27,07

55,00
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
25.03.18
23,49

20,66
hirokaz ichikawa / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
25.03.18
20,88

36,17
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
24.03.18
130,71

48,98
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
24.03.18
112,84

39,09
Hitoshi Hatamoto smiley / hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
24.03.18
62,79

23,15
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
18.03.18
40,91

17,12
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
17.03.18
124,49

41,15
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
17.03.18
66,15

24,22
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
17.03.18
53,48

18,20
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
17.03.18
52,54

21,69
hiroshi yamaki / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
17.03.18
35,18

13,80
JUNICHI INAZUMI
Itakura GP (JP)
10.03.18
44,74

23,48
Toshinori Yoshioka smiley / Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
10.03.18
28,15

10,56
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
27.02.18
144,19

41,26
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.02.18
46,33

19,21
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.02.18
29,70

11,94
Hitoshi Hatamoto smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.02.18
282,01

61,96
Hitoshi Hatamoto smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.02.18
278,11

62,90
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.02.18
88,23

52,08
Hitoshi Hatamoto smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.02.18
15,52

63,09
SHIGETERU SUZUKI smiley
Itakura GP (JP)
23.02.18
18,15

18,60
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
23.02.18
12,63

38,40
Hitoshi Hatamoto smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
26.04.18
0,91

0,98
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
26.04.18
0,00

0,00
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
22.04.18
13,31

11,92
Susumu Teramoto smiley / Takahisa Kawai
Tsukb GP (JP)
22.04.18
4,69

5,25
hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
22.04.18
0,00

0,00
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
21.04.18
18,70

19,82
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
21.04.18
13,03

13,42
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
13.04.18
0,99

1,05
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
13.04.18
0,00

0,00
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
51,49

54,20
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
41,88

45,02
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
08.04.18
27,13

28,76
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
22,39

23,06
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
08.04.18
1,02

1,09
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
01.04.18
29,94

31,74
hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
01.04.18
19,11

20,54
hiroshi yamaki / Hisatoshi Hagiwara
Itakura GP (JP)
31.03.18
36,68

38,88
hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
31.03.18
30,35

31,94
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
31.03.18
21,88

23,52
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
31.03.18
21,73

23,35
JUNICHI INAZUMI / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
31.03.18
19,05

20,48
takashi mogi
Itakura GP (JP)
31.03.18
15,98

17,06
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
54,75

61,32
hirokaz ichikawa / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
25.03.18
31,39

33,74
hiroshi yamaki / Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
25.03.18
30,99

33,09
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
28,17

29,01
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
27,85

29,73
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
25.03.18
25,63

27,17
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
25.03.18
24,48

25,77
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
25.03.18
0,48

0,51
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
24.03.18
50,57

55,88
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
24.03.18
47,79

53,52
Hitoshi Hatamoto smiley / hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
24.03.18
27,48

28,92
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
18.03.18
23,89

25,15
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
17.03.18
52,60

58,12
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
17.03.18
48,29

54,08
hiroshi yamaki / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
17.03.18
25,70

27,24
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
17.03.18
24,50

26,52
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
17.03.18
19,13

20,56
JUNICHI INAZUMI
Itakura GP (JP)
10.03.18
22,04

24,69
Toshinori Yoshioka smiley / Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
10.03.18
16,80

17,31
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
27.02.18
67,22

74,27
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.02.18
46,70

51,60
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.02.18
45,57

50,35
Hitoshi Hatamoto smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.02.18
78,82

87,10
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.02.18
75,87

83,84
Hitoshi Hatamoto smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.02.18
31,41

34,71
Hitoshi Hatamoto smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.02.18
6,41

6,90
SHIGETERU SUZUKI smiley
Itakura GP (JP)
23.02.18
45,16

49,90
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
23.02.18
35,97

39,74
Hitoshi Hatamoto smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
08.11.17
1.140,11

137,49
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
07.11.17
168,64

98,11
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
05.11.17
1.149,16

136,80
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
20.02.18
311,96

86,34
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
20.02.18
293,25

76,61
Masafumi Inagaki smiley / Hitoshi Hatamoto
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.02.18
500,01

90,98
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.02.18
327,28

91,45
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.02.18
340,30

77,82
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.02.18
308,82

75,75
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.02.18
389,05

75,32
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.02.18
49,38

48,46
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.02.18
282,09

91,87
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
07.02.18
320,84

97,80
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.02.18
273,25

97,67
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.02.18
507,00

113,88
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.02.18
480,93

107,04
Masafumi Inagaki smiley / Koichiro Onoda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.02.18
442,79

94,28
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
03.02.18
410,25

96,47
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
01.02.18
136,19

54,06
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
28.01.18
493,82

114,18
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
263,93

83,91
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
304,54

84,34
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
189,46

61,79
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
23.01.18
66,80

54,01
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.01.18
393,05

119,75
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
392,95

102,14
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
318,94

83,77
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
221,47

61,25
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
229,82

67,41
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
68,78

63,43
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.12.17
180,97

62,87
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.12.17
243,69

70,51
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
428,33

104,65
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
279,67

70,16
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
261,25

73,61
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
213,34

69,80
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
239,02

73,55
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
89,48

33,93
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
08.12.17
264,43

92,57
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
128,74

28,79
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
07.12.17
74,34

29,36
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
06.12.17
298,68

82,55
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
210,21

90,29
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
292,57

74,79
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.11.17
228,36

75,10
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.11.17
111,46

72,72
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.11.17
342,75

84,56
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.11.17
166,14

86,11
Masa Watanabe smiley / Masataka Yao
Waikerie Gld (AU / SA/N)
22.11.17
502,16

100,24
Masa Watanabe smiley / Masataka Yao
Waikerie Gld (AU / SA/N)
22.11.17
470,30

96,64
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.11.17
405,69

83,59
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
Peter H. Braasch
Fliegerstrom
Rent a Glider
FLIGHT TEAM
aerokurier
IMI Gliding
Clouddancers
binder
M+D Flugzeugbau
HPH
LANGE Aviation GmbH
Segelflugschule Wasserkuppe
Air Avionics
TQ Avionics
Deutscher Wetterdienst
FLARM
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Bürklin
Siebert
Jonker Sailplanes
Alexander Schleicher
TopMeteo
navITer
Baudisch Design
Cobra Trailer
WINTER Instruments
Milvus
ILEC
LXNAV
DG Flugzeugbau
Bitterwasser
Tost