Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Masa Watanabe
8,655.89
Masafumi Inagaki
6,902.74
Takeshi Maruyama
6,129.23
Reiko Sakurai
3,507.92
hiroshi ugajin
2,697.11
Hitoshi Hatamoto
2,674.13
masahiro oodaira
2,342.09
hiroshi yamaki
2,326.59
Kenshi Tagami
2,293.47
Keiji Saotome
1,770.21
MINORU KOBAYASHI
1,240.38
Susumu Teramoto
1,076.80
KENDA MASATAKA
1,036.06
Toshinori Yoshioka
934.34
Takao Nakanishi
912.88
takeo shinozaki
781.04
hideo nonomura
707.33
Kunitomo Miyahara
691.35
Kazuhito Shimada
680.50
Masahisa Takahashi
513.22
hirokaz ichikawa
492.06
Masaki Hotchi
457.58
JUNICHI INAZUMI
342.00
toyama kosuke
288.14
SHIGETERU SUZUKI
286.20
motoaki shikano
227.21
Shinichi Yano
226.18
masaya watanabe
213.53
naoki hatsuno
100.94
Kiyoshi Ninomiya
98.19
Tomoaki Ono
91.10
Haruhiko Okamura
84.19
Hiroshi Fukasawa
70.94
takashi mogi
68.64
takahiko okazaki
35.35
Jun Tsukui
0.00

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/23/18
31.70

46.59
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
126.15

26.24
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
84.54

56.58
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/16/18
82.17

46.12
Hitoshi Hatamoto / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
9/16/18
76.37

17.18
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
102.65

39.52
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
100.14

28.67
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
22.30

52.06
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
28.04

30.67
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
20.70

41.52
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
158.61

49.52
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
156.40

43.95
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/18/18
92.41

29.65
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
144.93

44.63
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
49.76

32.97
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/22/18
0.00

20.29
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
7/21/18
87.98

39.55
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/19/18
437.98

63.45
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/18/18
467.76

60.15
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/17/18
344.04

61.75
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/16/18
103.60

55.53
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/16/18
27.26

63.61
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
7/16/18
22.86

59.46
takahiko okazaki
Menuma GP (JP)
7/15/18
451.60

75.43
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
196.32

44.15
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
141.66

53.56
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
7/14/18
94.75

32.81
Masaki Hotchi
Menuma GP (JP)
7/13/18
0.00

79.74
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/12/18
149.70

60.91
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/11/18
434.47

75.70
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/10/18
563.55

84.83
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/9/18
462.50

79.94
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/8/18
37.69

49.27
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
108.62

32.25
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
43.68

44.60
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
124.29

38.21
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
6/30/18
103.87

23.53
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
98.19

22.81
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
282.72

58.89
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
264.58

56.21
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/9/18
211.35

36.90
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
0.00

34.39
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
6/4/18
583.70

100.59
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
6/3/18
225.97

51.03
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
6/3/18
124.84

72.76
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
6/3/18
97.38

43.84
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/3/18
0.00

86.40
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
6/2/18
150.41

45.08
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
141.14

35.64
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
115.02

25.41
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/23/18
16.08

29.99
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
66.35

20.25
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
41.21

37.43
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/16/18
42.85

11.19
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/16/18
39.81

24.78
Hitoshi Hatamoto / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
9/9/18
59.30

27.72
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
48.62

22.29
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
14.03

42.18
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
11.21

23.83
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
7.85

29.10
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
80.72

32.54
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/18/18
72.64

31.80
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
58.84

26.94
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
75.82

31.62
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
20.29

18.07
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/21/18
52.59

31.79
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/19/18
233.65

39.08
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/18/18
261.66

42.89
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/17/18
174.66

34.35
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/16/18
52.66

32.37
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/16/18
7.89

60.92
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
7/16/18
6.79

67.66
takahiko okazaki
Menuma GP (JP)
7/15/18
255.17

52.20
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
81.27

21.92
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
67.17

49.61
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
7/14/18
44.66

16.69
Masaki Hotchi
Menuma GP (JP)
7/13/18
0.00

45.42
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/12/18
88.67

48.12
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/11/18
273.32

58.00
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/10/18
310.40

56.50
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/9/18
250.84

69.70
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/8/18
16.54

36.23
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
46.11

14.24
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
11.92

41.27
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
58.81

15.85
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
56.47

24.19
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
6/30/18
52.31

14.25
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
139.58

43.49
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
123.16

27.31
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/9/18
122.59

24.76
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/4/18
239.52

46.73
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
6/3/18
118.50

33.81
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
6/3/18
42.05

60.57
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/3/18
20.28

49.00
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
6/2/18
59.84

30.29
toyama kosuke / takashi mogi
Itakura GP (JP)
6/2/18
57.93

21.97
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
52.22

13.58
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/2/18
31.53

22.75
SHIGETERU SUZUKI smiley / motoaki shikano
Itakura GP (JP)
6/2/18
30.26

23.12
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
6/2/18
26.34

20.75
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/23/18
4.72

5.04
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
27.46

28.90
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/17/18
22.95

26.56
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
9/16/18
22.66

25.38
Hitoshi Hatamoto / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
9/16/18
19.48

20.50
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
24.30

25.76
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
23.68

24.92
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/9/18
0.49

0.51
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
5.79

6.09
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/26/18
0.93

0.98
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
43.09

49.87
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/18/18
38.77

41.09
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
8/18/18
26.10

27.48
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
35.12

40.65
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
8/4/18
11.40

12.00
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
7/21/18
23.10

25.00
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/19/18
73.97

78.96
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/18/18
65.15

69.55
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/17/18
72.33

77.21
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/16/18
25.60

27.52
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
7/16/18
6.56

6.17
takahiko okazaki
Menuma GP (JP)
7/16/18
0.52

0.49
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
7/15/18
78.99

84.32
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
46.05

49.16
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/14/18
41.92

44.44
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
7/14/18
25.49

27.02
Masaki Hotchi
Menuma GP (JP)
7/13/18
0.00

76.60
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/12/18
35.78

38.19
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/11/18
83.10

90.58
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/10/18
76.23

83.10
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/9/18
89.30

97.34
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
7/8/18
6.94

7.31
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
28.41

30.11
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
7/1/18
7.91

7.43
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
27.96

29.63
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
6/30/18
23.76

24.48
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/30/18
21.01

21.64
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
62.15

71.94
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/9/18
52.70

55.86
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/9/18
39.87

41.97
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/4/18
97.29

112.61
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
6/3/18
47.64

50.49
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
6/3/18
25.17

26.49
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/3/18
0.00

0.00
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
6/2/18
44.52

51.53
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
33.58

35.34
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
6/2/18
26.40

28.38
toyama kosuke / takashi mogi
Itakura GP (JP)
6/2/18
25.93

27.49
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
6/2/18
18.85

20.26
SHIGETERU SUZUKI smiley / motoaki shikano
Itakura GP (JP)
6/2/18
16.42

18.64
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
11/8/17
1,140.11

137.49
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
11/7/17
168.64

98.11
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
11/5/17
1,149.16

136.80
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
2/20/18
311.96

86.34
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/20/18
293.25

76.61
Masafumi Inagaki smiley / Hitoshi Hatamoto
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/19/18
500.01

90.98
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/16/18
327.28

91.45
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/13/18
340.30

77.82
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/12/18
308.82

75.75
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/11/18
389.05

75.32
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/9/18
49.38

48.46
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/8/18
282.09

91.87
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/7/18
320.84

97.80
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/6/18
273.25

97.67
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/5/18
507.00

113.88
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/4/18
480.93

107.04
Masafumi Inagaki smiley / Koichiro Onoda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/4/18
442.79

94.28
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/3/18
410.25

96.47
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/1/18
136.19

54.06
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/28/18
493.82

114.18
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/27/18
263.93

83.91
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/25/18
304.54

84.34
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/24/18
189.46

61.79
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/23/18
66.80

54.01
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/19/18
393.05

119.75
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/18/18
392.95

102.14
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/17/18
318.94

83.77
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/16/18
221.47

61.25
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/15/18
229.82

67.41
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/14/18
68.78

63.43
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/17/17
180.97

62.87
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/15/17
243.69

70.51
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/13/17
428.33

104.65
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/12/17
279.67

70.16
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/11/17
261.25

73.61
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/10/17
213.34

69.80
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/9/17
239.02

73.55
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/9/17
89.48

33.93
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
12/8/17
264.43

92.57
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/8/17
128.74

28.79
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
12/7/17
74.34

29.36
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
12/6/17
298.68

82.55
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/30/17
210.21

90.29
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/29/17
292.57

74.79
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/27/17
228.36

75.10
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/26/17
111.46

72.72
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/25/17
342.75

84.56
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/24/17
166.14

86.11
Masa Watanabe smiley / Masataka Yao
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/22/17
502.16

100.24
Masa Watanabe smiley / Masataka Yao
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/22/17
470.30

96.64
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/21/17
405.69

83.59
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
aerokurier
Peter H. Braasch
LXNAV
TQ Avionics
binder
Segelflugschule Wasserkuppe
LANGE Aviation GmbH
Alexander Schleicher
HPH
navITer
Siebert
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Bürklin
Baudisch Design
Clouddancers
Bitterwasser
TopMeteo
WINTER Instruments
DG Flugzeugbau
M+D Flugzeugbau
Jonker Sailplanes
FLIGHT TEAM
ILEC
Milvus
IMI Gliding
Air Avionics
Tost
Cobra Trailer
FLARM
Deutscher Wetterdienst
Rent a Glider
Fliegerstrom