Sportprofil

Name U25 Gesamtpunkte OLC-Plus
Masa Watanabe
8.655,89
Masafumi Inagaki
6.800,09
Takeshi Maruyama
6.129,23
Reiko Sakurai
3.507,92
hiroshi ugajin
2.697,11
Hitoshi Hatamoto
2.591,96
hiroshi yamaki
2.326,59
Kenshi Tagami
2.261,77
masahiro oodaira
1.875,98
Keiji Saotome
1.685,67
MINORU KOBAYASHI
1.240,38
Susumu Teramoto
1.076,80
KENDA MASATAKA
1.036,06
Toshinori Yoshioka
934,34
Takao Nakanishi
912,88
takeo shinozaki
781,04
hideo nonomura
707,33
Kunitomo Miyahara
691,35
Kazuhito Shimada
680,50
Masahisa Takahashi
513,22
hirokaz ichikawa
492,06
Masaki Hotchi
457,58
JUNICHI INAZUMI
342,00
toyama kosuke
288,14
SHIGETERU SUZUKI
286,20
motoaki shikano
227,21
Shinichi Yano
226,18
masaya watanabe
213,53
naoki hatsuno
100,94
Kiyoshi Ninomiya
98,19
Tomoaki Ono
91,10
Haruhiko Okamura
84,19
Hiroshi Fukasawa
70,94
takashi mogi
68,64
takahiko okazaki
35,35
Jun Tsukui
0,00

Alle gemeldeten Flüge

DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
18.08.18
158,61

49,52
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
18.08.18
156,40

43,95
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
04.08.18
144,93

44,63
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
04.08.18
49,76

32,97
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
22.07.18
0,00

20,29
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
21.07.18
87,98

39,55
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
19.07.18
437,98

63,45
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
18.07.18
467,76

60,15
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
17.07.18
344,04

61,75
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
16.07.18
103,60

55,53
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
16.07.18
27,26

63,61
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
16.07.18
22,86

59,46
takahiko okazaki
Menuma GP (JP)
15.07.18
451,60

75,43
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.18
196,32

44,15
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.18
141,66

53,56
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
14.07.18
94,75

32,81
Masaki Hotchi
Menuma GP (JP)
13.07.18
0,00

79,74
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
12.07.18
149,70

60,91
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
11.07.18
434,47

75,70
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
10.07.18
563,55

84,83
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
09.07.18
462,50

79,94
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
08.07.18
37,69

49,27
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
01.07.18
108,62

32,25
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
01.07.18
43,68

44,60
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
30.06.18
124,29

38,21
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
30.06.18
103,87

23,53
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
30.06.18
98,19

22,81
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
09.06.18
282,72

58,89
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
09.06.18
264,58

56,21
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
09.06.18
211,35

36,90
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
09.06.18
0,00

34,39
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
04.06.18
583,70

100,59
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
03.06.18
225,97

51,03
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
03.06.18
124,84

72,76
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
03.06.18
97,38

43,84
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
03.06.18
0,00

86,40
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
02.06.18
150,41

45,08
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
02.06.18
141,14

35,64
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
02.06.18
115,02

25,41
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
02.06.18
107,88

43,96
toyama kosuke / takashi mogi
Itakura GP (JP)
02.06.18
69,31

34,31
SHIGETERU SUZUKI smiley / motoaki shikano
Itakura GP (JP)
02.06.18
62,56

31,92
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
02.06.18
0,00

85,77
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
31.05.18
0,00

86,61
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
29.05.18
0,00

85,75
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
28.05.18
0,00

77,79
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
27.05.18
212,15

88,05
Toshinori Yoshioka smiley / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
27.05.18
72,08

29,20
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
27.05.18
0,00

119,06
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
26.05.18
0,00

29,40
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
18.08.18
80,72

32,54
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
18.08.18
72,64

31,80
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
04.08.18
75,82

31,62
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
04.08.18
20,29

18,07
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
21.07.18
52,59

31,79
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
19.07.18
233,65

39,08
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
18.07.18
261,66

42,89
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
17.07.18
174,66

34,35
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
16.07.18
52,66

32,37
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
16.07.18
7,89

60,92
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
16.07.18
6,79

67,66
takahiko okazaki
Menuma GP (JP)
15.07.18
255,17

52,20
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.18
81,27

21,92
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.18
67,17

49,61
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
14.07.18
44,66

16,69
Masaki Hotchi
Menuma GP (JP)
13.07.18
0,00

45,42
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
12.07.18
88,67

48,12
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
11.07.18
273,32

58,00
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
10.07.18
310,40

56,50
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
09.07.18
250,84

69,70
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
08.07.18
16,54

36,23
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
01.07.18
46,11

14,24
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
01.07.18
11,92

41,27
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
30.06.18
58,81

15,85
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
30.06.18
56,47

24,19
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
30.06.18
52,31

14,25
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
09.06.18
139,58

43,49
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
09.06.18
123,16

27,31
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
09.06.18
122,59

24,76
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
04.06.18
239,52

46,73
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
03.06.18
118,50

33,81
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
03.06.18
42,05

60,57
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
03.06.18
20,28

49,00
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
02.06.18
59,84

30,29
toyama kosuke / takashi mogi
Itakura GP (JP)
02.06.18
57,93

21,97
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
02.06.18
52,22

13,58
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
02.06.18
31,53

22,75
SHIGETERU SUZUKI smiley / motoaki shikano
Itakura GP (JP)
02.06.18
30,26

23,12
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
02.06.18
26,34

20,75
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
27.05.18
39,81

19,71
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
27.05.18
16,39

11,53
Toshinori Yoshioka smiley / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
20.05.18
53,16

11,24
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
20.05.18
43,05

16,67
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
20.05.18
29,68

17,93
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
20.05.18
28,33

19,97
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
20.05.18
15,50

26,82
Tomoaki Ono
Itakura GP (JP)
12.05.18
7,33

10,07
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
05.05.18
74,99

17,74
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
05.05.18
72,25

24,52
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
05.05.18
54,13

18,82
Takeshi Maruyama smiley
Szatymaz (HU)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
18.08.18
43,09

49,87
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
18.08.18
38,77

41,09
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
04.08.18
35,12

40,65
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
04.08.18
11,40

12,00
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
21.07.18
23,10

25,00
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
19.07.18
73,97

78,96
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
18.07.18
65,15

69,55
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
17.07.18
72,33

77,21
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
16.07.18
25,60

27,52
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
16.07.18
6,56

6,17
takahiko okazaki
Menuma GP (JP)
16.07.18
0,52

0,49
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
15.07.18
78,99

84,32
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.18
46,05

49,16
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.18
41,92

44,44
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
14.07.18
25,49

27,02
Masaki Hotchi
Menuma GP (JP)
13.07.18
0,00

76,60
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
12.07.18
35,78

38,19
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
11.07.18
83,10

90,58
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
10.07.18
76,23

83,10
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
09.07.18
89,30

97,34
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
08.07.18
6,94

7,31
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
01.07.18
28,41

30,11
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
01.07.18
7,91

7,43
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
30.06.18
27,96

29,63
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
30.06.18
23,76

24,48
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
30.06.18
21,01

21,64
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
09.06.18
62,15

71,94
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
09.06.18
52,70

55,86
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
09.06.18
39,87

41,97
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
04.06.18
97,29

112,61
Takeshi Maruyama smiley
Tabor (TS / CZ)
03.06.18
47,64

50,49
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
03.06.18
25,17

26,49
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
03.06.18
0,00

0,00
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
02.06.18
44,52

51,53
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
02.06.18
33,58

35,34
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
02.06.18
26,40

28,38
toyama kosuke / takashi mogi
Itakura GP (JP)
02.06.18
25,93

27,49
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
02.06.18
18,85

20,26
SHIGETERU SUZUKI smiley / motoaki shikano
Itakura GP (JP)
02.06.18
16,42

18,64
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
27.05.18
18,09

19,04
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
27.05.18
0,80

0,90
Toshinori Yoshioka smiley / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
20.05.18
26,01

27,57
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
20.05.18
20,30

21,37
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
20.05.18
14,48

13,94
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
20.05.18
8,89

8,56
Tomoaki Ono
Itakura GP (JP)
20.05.18
1,04

1,17
hirokaz ichikawa / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
12.05.18
4,02

4,23
Susumu Teramoto smiley
Itakura GP (JP)
05.05.18
53,58

62,02
Takeshi Maruyama smiley
Szatymaz (HU)
05.05.18
33,98

36,02
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
05.05.18
25,71

29,76
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
08.11.17
1.140,11

137,49
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
07.11.17
168,64

98,11
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
05.11.17
1.149,16

136,80
Takeshi Maruyama smiley / Wolfgang Janowitsch
Kiripotib (NA)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
20.02.18
311,96

86,34
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
20.02.18
293,25

76,61
Masafumi Inagaki smiley / Hitoshi Hatamoto
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.02.18
500,01

90,98
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.02.18
327,28

91,45
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.02.18
340,30

77,82
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.02.18
308,82

75,75
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.02.18
389,05

75,32
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.02.18
49,38

48,46
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.02.18
282,09

91,87
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
07.02.18
320,84

97,80
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.02.18
273,25

97,67
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.02.18
507,00

113,88
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.02.18
480,93

107,04
Masafumi Inagaki smiley / Koichiro Onoda
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.02.18
442,79

94,28
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
03.02.18
410,25

96,47
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
01.02.18
136,19

54,06
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
28.01.18
493,82

114,18
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
263,93

83,91
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
304,54

84,34
hiroshi ugajin / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
189,46

61,79
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
23.01.18
66,80

54,01
hiroshi ugajin / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.01.18
393,05

119,75
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
392,95

102,14
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
318,94

83,77
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
221,47

61,25
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
229,82

67,41
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
68,78

63,43
hiroshi yamaki / Haruhiko Okamura
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.12.17
180,97

62,87
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.12.17
243,69

70,51
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
428,33

104,65
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
279,67

70,16
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
261,25

73,61
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
213,34

69,80
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
239,02

73,55
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
89,48

33,93
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
08.12.17
264,43

92,57
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
128,74

28,79
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
07.12.17
74,34

29,36
MINORU KOBAYASHI smiley
Tocumwal (AU / NSW)
06.12.17
298,68

82,55
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
210,21

90,29
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
292,57

74,79
Masa Watanabe smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.11.17
228,36

75,10
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
26.11.17
111,46

72,72
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.11.17
342,75

84,56
Masa Watanabe smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.11.17
166,14

86,11
Masa Watanabe smiley / Masataka Yao
Waikerie Gld (AU / SA/N)
22.11.17
502,16

100,24
Masa Watanabe smiley / Masataka Yao
Waikerie Gld (AU / SA/N)
22.11.17
470,30

96,64
Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.11.17
405,69

83,59
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
Jonker Sailplanes
binder
Peter H. Braasch
aerokurier
LANGE Aviation GmbH
FLARM
Bürklin
Bitterwasser
HPH
IMI Gliding
M+D Flugzeugbau
LXNAV
Fliegerstrom
TopMeteo
Deutscher Wetterdienst
ILEC
TQ Avionics
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Rent a Glider
Air Avionics
DG Flugzeugbau
Siebert
Clouddancers
Cobra Trailer
Tost
WINTER Instruments
FLIGHT TEAM
Segelflugschule Wasserkuppe
navITer
Baudisch Design
Alexander Schleicher
Milvus