Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Masa Watanabe smiley
6,018.65
Masafumi Inagaki smiley
4,373.84
hiroshi yamaki
3,768.28
Kiyoshi Ninomiya smiley
2,163.41
Haruhiko Okamura
1,861.75
Hitoshi Hatamoto
1,773.98
masahiro oodaira smiley
1,202.27
hiroshi ugajin smiley
1,030.35
Kenshi Tagami smiley
702.85
Shogo Takada smiley
340.10
Kazuhito Shimada
260.51
Masahisa Takahashi smiley
213.36
Keiji Saotome smiley
207.91
Takao Nakanishi
200.36
naoki hatsuno smiley
187.13
hideo nonomura smiley
161.29
takeo shinozaki
146.95
toyama kosuke
141.15
JUNICHI INAZUMI
123.22
Kunitomo Miyahara
116.01
MINORU KOBAYASHI smiley
114.42
motoaki shikano
92.42
KENDA MASATAKA
87.35
SHIGETERU SUZUKI smiley
66.21
masaya watanabe
55.33
Shinichi Yano smiley
46.52
Hiroshi Fukasawa smiley
38.18

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
2/17/19
62.83

55.65
Shogo Takada smiley / Kousei Yamamoto
Ohno GP (JP)
2/17/19
51.67

38.36
Shogo Takada smiley / Madoka Ishioka
Ohno GP (JP)
2/16/19
39.36

43.00
Shogo Takada smiley / Haruki Yamamoto
Ohno GP (JP)
2/16/19
36.20

27.48
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
2/16/19
33.29

35.54
Shogo Takada smiley
Ohno GP (JP)
2/16/19
18.64

30.89
Shogo Takada smiley
Ohno GP (JP)
2/10/19
221.77

68.80
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
2/10/19
187.13

66.98
naoki hatsuno / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
2/10/19
123.22

56.10
JUNICHI INAZUMI / hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
2/10/19
54.92

36.69
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
2/2/19
114.42

49.96
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
2/2/19
79.81

32.89
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
1/27/19
119.35

27.74
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
1/27/19
41.46

50.77
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
1/26/19
153.18

64.19
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
1/26/19
124.19

31.00
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
67.49

32.94
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
66.63

24.90
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
62.91

25.27
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
1/19/19
37.39

36.25
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
24.11

64.34
motoaki shikano / takashi mogi
Itakura GP (JP)
1/17/19
214.05

78.34
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/17/19
142.68

56.48
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/14/19
231.78

92.06
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/14/19
169.34

59.81
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
1/14/19
114.48

49.46
Takao Nakanishi / JUNICHI INAZUMI
Itakura GP (JP)
1/14/19
21.20

60.72
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
1/14/19
21.14

28.36
Shogo Takada smiley
Ohno GP (JP)
1/14/19
16.93

70.53
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/13/19
129.71

30.76
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/13/19
34.22

50.83
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
1/11/19
268.72

77.38
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/11/19
231.31

91.12
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/10/19
148.65

63.61
hiroshi yamaki / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/10/19
136.94

48.46
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/9/19
237.07

83.34
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/9/19
161.43

68.23
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/8/19
253.31

72.23
hiroshi yamaki / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/6/19
195.67

69.47
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/6/19
109.29

31.38
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/6/19
87.35

37.48
KENDA MASATAKA
Itakura GP (JP)
1/6/19
85.88

36.40
Takao Nakanishi / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
1/6/19
55.33

21.68
masaya watanabe
Itakura GP (JP)
1/6/19
38.18

30.96
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
1/5/19
72.80

23.26
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/5/19
62.37

40.24
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
1/5/19
59.25

39.64
toyama kosuke
Itakura GP (JP)
1/3/19
436.62

93.03
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/2/19
145.72

53.16
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/30/18
103.84

44.58
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
2/17/19
38.53

42.79
Shogo Takada smiley / Kousei Yamamoto
Ohno GP (JP)
2/17/19
28.78

24.55
Shogo Takada smiley / Madoka Ishioka
Ohno GP (JP)
2/16/19
26.08

37.23
Shogo Takada smiley / Haruki Yamamoto
Ohno GP (JP)
2/16/19
16.28

17.89
Shogo Takada smiley
Ohno GP (JP)
2/16/19
10.44

20.15
Shogo Takada smiley
Ohno GP (JP)
2/16/19
10.26

27.68
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
2/10/19
44.46

15.06
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
2/10/19
20.34

11.45
JUNICHI INAZUMI / hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
2/10/19
15.57

8.05
naoki hatsuno / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
2/10/19
9.34

41.85
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
2/2/19
71.80

31.14
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
2/2/19
39.19

17.98
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
1/27/19
47.39

21.38
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
1/27/19
16.93

36.32
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
1/26/19
72.47

21.99
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/26/19
64.03

30.14
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
37.83

16.97
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
27.84

32.16
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
27.58

13.54
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
1/19/19
15.32

21.41
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
7.60

58.44
motoaki shikano / takashi mogi
Itakura GP (JP)
1/17/19
150.64

69.81
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/17/19
62.22

29.60
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/14/19
171.84

87.04
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/14/19
41.30

26.08
Takao Nakanishi / JUNICHI INAZUMI
Itakura GP (JP)
1/14/19
11.22

17.61
Shogo Takada smiley
Ohno GP (JP)
1/14/19
8.76

104.11
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
1/14/19
8.39

29.80
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
1/14/19
2.63

48.16
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/13/19
57.39

19.55
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/13/19
12.69

28.29
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
1/11/19
39.41

16.55
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/11/19
12.08

8.96
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/10/19
69.18

33.18
hiroshi yamaki / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/10/19
26.99

19.27
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/9/19
175.04

79.56
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/9/19
54.04

25.41
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/8/19
128.47

66.37
hiroshi yamaki / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/6/19
56.79

14.66
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/6/19
46.91

17.74
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/6/19
44.08

17.99
Takao Nakanishi / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
1/6/19
43.63

18.83
KENDA MASATAKA
Itakura GP (JP)
1/6/19
27.46

13.00
masaya watanabe
Itakura GP (JP)
1/6/19
18.31

36.77
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
1/5/19
38.21

15.36
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/5/19
25.00

22.53
toyama kosuke
Itakura GP (JP)
1/5/19
21.19

15.74
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
1/3/19
305.02

76.86
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/2/19
61.75

25.83
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/30/18
37.31

12.01
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
2/17/19
16.12

13.58
Shogo Takada smiley / Kousei Yamamoto
Ohno GP (JP)
2/17/19
12.74

10.74
Shogo Takada smiley / Madoka Ishioka
Ohno GP (JP)
2/16/19
10.66

10.02
Shogo Takada smiley / Haruki Yamamoto
Ohno GP (JP)
2/16/19
8.58

8.06
Shogo Takada smiley
Ohno GP (JP)
2/16/19
6.51

6.90
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
2/16/19
3.02

2.83
Shogo Takada smiley
Ohno GP (JP)
2/10/19
60.38

64.46
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
2/10/19
55.33

61.14
naoki hatsuno / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
2/10/19
45.69

49.12
JUNICHI INAZUMI / hiroshi yamaki
Itakura GP (JP)
2/10/19
15.53

17.63
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
2/2/19
22.80

24.17
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
2/2/19
21.91

23.38
MINORU KOBAYASHI smiley
Itakura GP (JP)
1/27/19
27.12

28.75
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
1/27/19
7.15

7.52
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
1/26/19
41.95

44.47
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
1/26/19
27.16

28.59
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
15.33

16.25
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
1/19/19
15.20

16.00
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
14.88

15.32
hideo nonomura smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
7.89

8.30
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/19/19
2.14

2.30
motoaki shikano / takashi mogi
Itakura GP (JP)
1/17/19
62.38

69.86
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/17/19
43.00

48.16
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/14/19
71.95

80.58
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/14/19
51.69

55.18
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
1/14/19
25.16

27.05
Takao Nakanishi / JUNICHI INAZUMI
Itakura GP (JP)
1/14/19
1.72

1.92
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/14/19
1.67

1.76
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
1/13/19
23.64

24.88
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/13/19
9.73

10.24
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
1/11/19
4.90

5.49
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/11/19
4.43

4.97
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/10/19
46.53

52.12
hiroshi yamaki / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/10/19
42.39

47.48
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/9/19
71.16

79.70
hiroshi ugajin smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/9/19
56.90

63.73
Kiyoshi Ninomiya smiley / Shiro Tanikawa
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/8/19
11.14

12.48
hiroshi yamaki / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/6/19
62.22

69.68
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/6/19
28.86

30.38
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/6/19
22.85

24.39
KENDA MASATAKA
Itakura GP (JP)
1/6/19
22.70

25.43
Takao Nakanishi / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
1/6/19
14.25

14.68
masaya watanabe
Itakura GP (JP)
1/6/19
5.91

5.51
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
1/5/19
19.55

20.58
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
1/5/19
15.79

16.97
toyama kosuke
Itakura GP (JP)
1/5/19
12.74

13.41
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
1/3/19
87.99

98.55
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/2/19
43.85

49.11
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/30/18
29.84

31.63
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
12/30/18
22.88

24.08
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
Bürklin
Alexander Schleicher
aerokurier
Fliegerstrom
navITer
DG Flugzeugbau
Bitterwasser
TQ Avionics
Peter H. Braasch
ILEC
FLIGHT TEAM
Clouddancers
Deutscher Wetterdienst
Tost
Air Avionics
IMI Gliding
HPH
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
FLARM
WINTER Instruments
M+D Flugzeugbau
Siebert
Cobra Trailer
TopMeteo
Segelflugschule Wasserkuppe
LXNAV
LANGE Aviation GmbH
binder
Rent a Glider
Jonker Sailplanes