Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Kenshi Tagami smiley
4,170.86
Takeshi Maruyama smiley
2,334.04
Masa Watanabe smiley
2,151.50
masahiro oodaira smiley
1,550.48
Masafumi Inagaki smiley
1,015.12
hirokaz ichikawa
993.37
hiroshi ugajin smiley
962.83
Hisayuki Suematsu smiley
958.19
Hitoshi Hatamoto smiley
799.76
MASAHIKO NAKAMURA
742.54
Jun Tsukui
736.52
Kazuhito Shimada smiley
577.20
Kunitomo Miyahara
429.25
JUNICHI INAZUMI
318.23
SHINJIRO MITSUME smiley
314.62
naoki hatsuno smiley
251.29
Shinichi Yano smiley
248.75
Toshinori Yoshioka
225.20
Masaki Hotchi
203.09
toshio hasegawa
189.47
KENDA MASATAKA smiley
189.16
Kiyoshi Ninomiya smiley
173.10
toyama kosuke
171.14
Yuta Tamura
81.64
hideo nonomura
81.50
MINORU KOBAYASHI
60.28
takahiko okazaki smiley
11.79

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
6/13/21
76.97

29.56
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/12/21
118.03

44.88
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
6/11/21
237.09

58.31
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
6/11/21
119.00

38.18
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
283.43

55.23
Hitoshi Hatamoto smiley / Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
248.30

54.21
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
240.76

58.14
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
196.40

30.81
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
195.32

52.41
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
144.21

44.47
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
130.19

43.85
Jun Tsukui / Kyo Ishikawa
Itakura GP (JP)
5/29/21
0.00

40.20
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/23/21
110.69

23.46
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/23/21
107.17

39.21
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
5/23/21
102.47

25.50
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
5/23/21
0.00

45.11
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/10/21
1,034.90

127.48
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/10/21
562.19

99.16
hirokaz ichikawa / Masataka Yao
Itakura GP (JP)
5/9/21
251.29

53.12
naoki hatsuno / Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
249.87

42.37
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
244.98

49.02
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
186.32

30.06
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
143.53

44.72
Jun Tsukui / Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
137.63

81.54
Masa Watanabe smiley / Daiki Ito
Itakura GP (JP)
5/9/21
129.41

62.45
Masa Watanabe smiley / Yudai Nagata
Itakura GP (JP)
5/8/21
31.50

12.62
Kazuhito Shimada smiley
Nagano GP (JP)
5/7/21
13.12

52.16
Kazuhito Shimada smiley
Nagano GP (JP)
5/4/21
99.86

16.85
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/4/21
37.24

35.43
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
5/4/21
37.03

32.36
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/4/21
35.90

29.07
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
5/4/21
0.00

33.43
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
708.59

125.22
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
431.18

106.28
hirokaz ichikawa / Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
249.64

77.61
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
224.27

37.21
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
197.83

55.73
JUNICHI INAZUMI
Itakura GP (JP)
5/3/21
168.22

27.34
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
99.26

54.68
toyama kosuke
Itakura GP (JP)
5/3/21
60.41

29.10
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
125.90

33.50
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
106.09

23.35
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
72.37

39.85
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
60.46

47.35
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
59.18

47.15
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/1/21
51.51

19.60
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
37.42

32.15
Masaki Hotchi / Shun-ichiro Hara
Itakura GP (JP)
4/24/21
499.52

88.31
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
4/24/21
408.64

83.51
Takeshi Maruyama smiley / naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
4/24/21
107.55

21.47
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
6/13/21
21.42

21.14
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/12/21
48.70

31.72
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
6/11/21
124.96

32.29
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
6/11/21
62.88

19.40
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
135.11

34.98
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
128.41

23.17
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
108.73

24.14
Hitoshi Hatamoto smiley / Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
98.45

31.11
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
96.39

31.56
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
87.90

39.34
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
45.23

24.41
Jun Tsukui / Kyo Ishikawa
Itakura GP (JP)
5/23/21
59.30

27.88
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
5/23/21
58.56

18.12
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
5/23/21
57.01

11.08
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/10/21
158.95

31.11
hirokaz ichikawa / Masataka Yao
Itakura GP (JP)
5/10/21
40.99

5.74
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
126.29

29.34
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
123.30

34.11
naoki hatsuno / Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
120.01

22.89
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
115.03

22.52
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
97.28

75.49
Masa Watanabe smiley / Daiki Ito
Itakura GP (JP)
5/9/21
80.91

22.02
Jun Tsukui / Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
60.49

56.32
Masa Watanabe smiley / Yudai Nagata
Itakura GP (JP)
5/8/21
16.64

7.83
Kazuhito Shimada smiley
Nagano GP (JP)
5/7/21
5.87

32.00
Kazuhito Shimada smiley
Nagano GP (JP)
5/4/21
41.43

7.86
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/4/21
16.96

22.15
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/4/21
14.45

14.78
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
5/4/21
13.57

16.07
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
5/3/21
151.48

34.56
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
126.55

25.47
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
115.56

42.39
hirokaz ichikawa / Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
114.02

22.15
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
91.65

18.76
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
64.90

29.60
JUNICHI INAZUMI
Itakura GP (JP)
5/3/21
55.01

36.85
toyama kosuke
Itakura GP (JP)
5/3/21
18.79

25.27
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
65.17

17.19
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
60.65

19.59
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
43.11

37.41
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
29.51

28.09
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
24.72

10.43
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
19.13

21.61
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/1/21
15.86

16.14
Masaki Hotchi / Shun-ichiro Hara
Itakura GP (JP)
4/24/21
306.89

68.84
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
4/24/21
260.37

68.59
Takeshi Maruyama smiley / naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
4/24/21
57.07

13.03
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
4/24/21
36.38

12.22
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
4/24/21
32.11

13.63
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
4/24/21
30.54

9.17
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
6/13/21
22.17

23.34
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/12/21
32.20

33.16
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
6/11/21
55.16

58.06
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
6/11/21
30.83

32.45
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
63.18

69.81
Hitoshi Hatamoto smiley / Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
56.77

59.75
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
55.01

58.31
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
40.37

42.49
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
33.40

35.90
Jun Tsukui / Kyo Ishikawa
Itakura GP (JP)
5/30/21
29.39

30.94
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/30/21
2.30

2.46
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/23/21
29.05

29.92
Toshinori Yoshioka
Itakura GP (JP)
5/23/21
25.89

27.25
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/23/21
25.71

27.26
Kunitomo Miyahara
Itakura GP (JP)
5/10/21
0.98

1.05
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/10/21
0.00

0.00
hirokaz ichikawa / Masataka Yao
Itakura GP (JP)
5/9/21
54.58

60.31
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
47.52

52.50
naoki hatsuno / Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
47.09

49.92
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
39.43

42.39
Masa Watanabe smiley / Daiki Ito
Itakura GP (JP)
5/9/21
36.11

38.82
Masa Watanabe smiley / Yudai Nagata
Itakura GP (JP)
5/9/21
35.25

37.10
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/9/21
34.82

37.44
Jun Tsukui / Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
5/8/21
7.60

6.69
Kazuhito Shimada smiley
Nagano GP (JP)
5/7/21
1.90

1.75
Kazuhito Shimada smiley
Nagano GP (JP)
5/4/21
21.68

22.82
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/4/21
9.22

9.71
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
5/4/21
7.17

7.54
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
5/4/21
5.53

5.16
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/3/21
157.85

168.50
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
113.45

125.36
hirokaz ichikawa / Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
66.14

73.08
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
52.73

56.69
JUNICHI INAZUMI
Itakura GP (JP)
5/3/21
42.67

44.91
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
33.04

34.77
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/3/21
29.45

31.66
toyama kosuke
Itakura GP (JP)
5/3/21
16.84

15.70
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
32.05

35.41
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
19.64

20.68
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
16.75

17.75
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
16.68

17.93
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
15.36

14.33
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/1/21
12.94

12.07
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
5/1/21
8.90

8.57
Masaki Hotchi / Shun-ichiro Hara
Itakura GP (JP)
4/24/21
21.49

22.62
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
4/24/21
18.62

19.74
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
4/24/21
16.04

15.44
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
4/24/21
13.91

12.97
Hisayuki Suematsu smiley
Itakura GP (JP)
4/24/21
1.36

1.50
Takeshi Maruyama smiley / naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
4/24/21
0.97

1.04
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
LXNAV
IMI Gliding
Bürklin
Peter H. Braasch
Segelflugschule Wasserkuppe
ILEC
Rent a Glider
Cobra Trailer
LANGE Aviation GmbH
M+D Flugzeugbau
Siebert
WINTER Instruments
TopMeteo
Air Avionics
Alexander Schleicher
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Jonker Sailplanes
Clouddancers
Bitterwasser
HPH
FLARM
Deutscher Wetterdienst
DG Flugzeugbau
binder
navITer
FLIGHT TEAM
Tost