Sportprofil

Name U25 Gesamtpunkte OLC-Plus
Keiji Saotome
4.497,07
Reiko Sakurai
3.726,65
Masafumi Inagaki
3.445,41
Kenshi Tagami
2.867,73
hiroshi ugajin
2.073,66
Takeshi Maruyama
1.841,55
masahiro oodaira
1.573,60
Hirotaka Ishimaru
1.157,51
Takao Nakanishi
1.156,55
motoaki shikano
914,14
Kazuhito Shimada
905,27
Atsushi Matsuda
798,97
takeo shinozaki
683,09
Haruka Kise
624,08
Shinichi HONDA
607,97
naoki hatsuno
505,09
Hitoshi Hatamoto
398,76
Shinichi Yano
349,28
Kiyoshi Ninomiya
264,06
hiroshi yamaki
262,95
Haruhiko Okamura
253,71
JUNICHI INAZUMI
184,78
Hisatoshi Hagiwara
106,35
shinozaki takeo
105,51
Tadashi Yoshida
0,00

Alle gemeldeten Flüge

DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
14.10.13
125,38

40,55
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
14.10.13
107,68

57,27
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
13.10.13
136,23

38,18
hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
13.10.13
120,20

59,91
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
13.10.13
94,36

49,81
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
13.10.13
16,59

52,12
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
13.10.13
0,00

62,47
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
12.10.13
66,55

58,71
hiroshi ugajin / Takeshi Maruyama
Itakura GP (JP)
29.09.13
210,03

67,99
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
29.09.13
185,35

60,12
naoki hatsuno / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
29.09.13
144,93

25,35
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
29.09.13
144,10

40,27
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
29.09.13
93,96

45,74
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
28.09.13
112,85

41,37
hiroshi ugajin / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
28.09.13
67,57

64,33
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
23.09.13
62,60

63,43
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
23.09.13
59,84

23,75
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
22.09.13
115,73

64,26
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
22.09.13
99,60

36,37
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
22.09.13
82,67

78,44
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
22.09.13
38,98

41,15
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
22.09.13
10,64

44,46
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
21.09.13
149,24

60,25
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
21.09.13
114,27

40,77
hiroshi ugajin / Takeshi Maruyama
Itakura GP (JP)
21.09.13
25,52

19,53
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
21.09.13
16,05

29,45
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
14.09.13
161,64

61,32
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
14.09.13
115,78

57,32
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
01.09.13
116,99

73,32
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
01.09.13
73,60

64,50
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
01.09.13
70,17

39,57
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
31.08.13
38,41

34,52
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
31.08.13
20,71

50,81
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
24.08.13
28,27

22,43
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
18.08.13
189,73

61,80
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
18.08.13
143,66

41,40
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
17.08.13
86,15

21,93
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
04.08.13
49,00

53,96
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
04.08.13
42,70

20,97
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
04.08.13
40,75

30,45
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
03.08.13
48,52

16,33
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
03.08.13
33,16

35,74
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
03.08.13
0,00

18,35
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
28.07.13
57,66

69,26
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
28.07.13
28,59

19,84
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
19.07.13
283,61

66,21
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
17.07.13
292,41

86,07
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
16.07.13
550,53

74,63
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
15.07.13
461,11

63,68
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
15.07.13
102,12

32,85
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
14.10.13
70,61

31,56
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
14.10.13
41,91

26,86
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
13.10.13
73,25

24,21
hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
13.10.13
31,86

53,47
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
13.10.13
28,77

21,13
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
13.10.13
4,75

28,19
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
12.10.13
29,02

30,05
hiroshi ugajin / Takeshi Maruyama
Itakura GP (JP)
29.09.13
80,01

29,85
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
29.09.13
72,70

22,72
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
29.09.13
70,96

18,25
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
29.09.13
41,63

26,76
naoki hatsuno / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
29.09.13
5,22

22,37
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
28.09.13
57,87

35,03
hiroshi ugajin / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
28.09.13
5,33

31,30
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
23.09.13
34,65

43,86
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
23.09.13
23,26

10,37
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
22.09.13
73,06

52,51
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
22.09.13
65,32

32,86
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
22.09.13
19,99

18,70
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
22.09.13
12,56

61,67
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
22.09.13
6,51

32,67
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
21.09.13
54,57

24,76
hiroshi ugajin / Takeshi Maruyama
Itakura GP (JP)
21.09.13
31,88

13,61
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
21.09.13
13,74

12,05
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
21.09.13
8,25

17,58
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
14.09.13
43,90

19,63
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
14.09.13
43,08

28,48
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
01.09.13
47,62

44,97
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
01.09.13
17,73

24,32
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
01.09.13
3,33

23,82
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
31.08.13
17,47

18,10
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
31.08.13
9,28

28,75
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
24.08.13
8,92

10,50
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
18.08.13
80,53

27,68
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
18.08.13
52,40

20,70
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
17.08.13
39,93

11,96
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
04.08.13
23,68

21,25
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
04.08.13
21,77

31,62
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
04.08.13
13,70

7,95
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
03.08.13
22,43

8,22
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
03.08.13
7,63

19,44
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
28.07.13
10,80

9,16
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
28.07.13
5,66

51,37
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
19.07.13
93,89

26,65
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
17.07.13
177,79

75,67
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
16.07.13
290,01

51,05
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
15.07.13
116,18

25,50
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
15.07.13
39,34

16,70
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
14.07.13
168,29

40,34
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.13
9,21

48,42
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
14.10.13
33,15

35,13
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
14.10.13
30,47

34,81
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
13.10.13
37,43

42,76
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
13.10.13
28,74

32,62
takeo shinozaki
Itakura GP (JP)
13.10.13
28,37

29,65
hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
13.10.13
1,85

1,94
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
12.10.13
15,21

16,81
hiroshi ugajin / Takeshi Maruyama
Itakura GP (JP)
29.09.13
54,37

62,11
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
29.09.13
52,49

58,00
naoki hatsuno / hiroshi ugajin
Itakura GP (JP)
29.09.13
36,28

38,45
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
29.09.13
31,19

32,82
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
29.09.13
31,04

28,94
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
28.09.13
28,68

31,70
hiroshi ugajin / Masafumi Inagaki
Itakura GP (JP)
28.09.13
9,01

9,68
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
23.09.13
16,33

15,23
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
23.09.13
14,23

15,19
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
22.09.13
30,50

33,70
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
22.09.13
28,18

32,20
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
22.09.13
24,82

26,12
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
22.09.13
10,19

10,72
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
22.09.13
0,56

0,52
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
21.09.13
41,42

47,32
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
21.09.13
28,33

31,30
hiroshi ugajin / Takeshi Maruyama
Itakura GP (JP)
21.09.13
6,62

6,97
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
21.09.13
4,15

3,90
masahiro oodaira
Ohno GP (JP)
14.09.13
52,17

55,69
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
14.09.13
33,41

38,17
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
01.09.13
32,46

37,09
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
01.09.13
19,86

18,52
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
01.09.13
19,66

20,70
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
31.08.13
7,45

6,94
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
31.08.13
2,69

2,51
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
24.08.13
4,74

4,42
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
18.08.13
49,67

56,75
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
18.08.13
35,35

37,20
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
17.08.13
18,61

19,59
naoki hatsuno
Itakura GP (JP)
04.08.13
12,95

14,80
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
04.08.13
11,99

13,52
motoaki shikano smiley
Itakura GP (JP)
04.08.13
10,38

9,68
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
03.08.13
11,90

12,25
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
03.08.13
6,89

7,25
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
28.07.13
18,94

20,92
Takao Nakanishi
Itakura GP (JP)
28.07.13
4,92

4,59
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
19.07.13
71,40

76,22
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
17.07.13
82,97

88,58
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
16.07.13
85,59

91,36
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
15.07.13
73,70

77,56
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
15.07.13
31,22

29,11
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
14.07.13
71,93

75,70
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
14.07.13
0,38

0,35
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
24.01.13
167,99

58,67
Shinichi HONDA
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.13
336,11

55,83
Shinichi HONDA
Tocumwal (AU / NSW)
04.01.13
347,13

59,03
Hirotaka Ishimaru
Tocumwal (AU / NSW)
03.01.13
135,99

23,04
Hirotaka Ishimaru
Tocumwal (AU / NSW)
08.12.12
377,44

109,00
Haruka Kise / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
07.12.12
198,02

86,06
Haruka Kise / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
binder
Bürklin
aerokurier
TopMeteo
Peter H. Braasch
Bitterwasser
FLIGHT TEAM
Milvus
WINTER Instruments
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
DG Flugzeugbau
ILEC
HPH
Siebert
Baudisch Design
Alexander Schleicher
M+D Flugzeugbau
navITer
Clouddancers
TQ Avionics
Segelflugschule Wasserkuppe
Rent a Glider
Jonker Sailplanes
Air Avionics
LXNAV
Tost
Fliegerstrom
Deutscher Wetterdienst
FLARM
LANGE Aviation GmbH
Cobra Trailer
IMI Gliding