Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Masa Watanabe smiley
6,774.28
Masafumi Inagaki smiley
5,335.66
hiroshi yamaki
3,948.45
masahiro oodaira smiley
3,750.46
Kenshi Tagami smiley
3,091.21
Hitoshi Hatamoto smiley
2,439.13
Kiyoshi Ninomiya smiley
2,353.77
Reiko Sakurai
2,085.87
Haruhiko Okamura
1,981.18
hiroshi ugajin smiley
1,562.57
Shogo Takada
1,231.47
Masahisa Takahashi
787.80
hirokaz ichikawa
769.19
naoki hatsuno
738.21
Kazuhito Shimada smiley
737.34
hideo nonomura
593.89
Masaki Hotchi
567.68
Takao Nakanishi
566.71
JUNICHI INAZUMI
477.76
Keiji Saotome
452.84
Kunitomo Miyahara
433.70
toshio hasegawa
391.82
toyama kosuke
376.26
masaya watanabe
331.36
Toshinori Yoshioka
280.63
MINORU KOBAYASHI
272.02
Takeshi Maruyama smiley
214.98
motoaki shikano
214.27
takeo shinozaki
146.95
Shinichi Yano smiley
133.63
KENDA MASATAKA smiley
87.35
Toshio Miwa
78.65
Hiroshi Fukasawa
69.17
SHIGETERU SUZUKI smiley
66.21
SHINJIRO MITSUME smiley
49.48
Takahito Suzuki
0.00
takahiko okazaki smiley
0.00

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/17/19
0.00

0.00
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
9/15/19
127.54

34.98
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
119.25

22.24
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
50.50

18.57
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
0.00

15.96
Takahito Suzuki
Tsukb GP (JP)
9/14/19
28.07

84.31
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
13.08

49.36
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
79.12

45.22
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
60.96

25.07
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
8/25/19
49.48

21.96
SHINJIRO MITSUME
Itakura GP (JP)
8/17/19
100.51

42.37
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/16/19
336.13

65.58
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/16/19
70.70

28.80
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/15/19
323.25

66.32
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
267.21

47.32
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
63.08

25.61
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
41.66

32.55
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
18.00

68.55
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
85.97

21.21
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/13/19
51.11

31.89
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
31.04

31.51
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
28.11

34.61
toshio hasegawa
Takikawa Gld (JP)
8/11/19
122.59

37.60
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
57.43

21.25
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/10/19
0.00

54.15
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/8/19
423.77

61.16
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
196.61

51.73
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
54.63

71.66
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/5/19
275.71

62.34
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/4/19
104.77

29.80
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
7/19/19
0.00

97.09
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/18/19
0.00

86.46
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/17/19
0.00

94.11
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/13/19
0.00

86.04
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/10/19
0.00

91.25
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/8/19
0.00

85.60
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
7/7/19
0.00

75.56
Takeshi Maruyama smiley
Stendal Borst... (DE / ST)
6/16/19
86.52

42.30
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
204.67

45.66
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
180.17

45.49
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
150.48

28.81
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
92.14

61.38
motoaki shikano smiley / takashi mogi
Itakura GP (JP)
5/25/19
44.26

39.13
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
35.71

39.28
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
24.18

23.53
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
126.97

38.27
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
122.66

33.08
Shogo Takada smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
94.19

27.37
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/18/19
156.16

30.52
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
130.19

31.01
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/15/19
62.74

21.71
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
53.51

16.61
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
26.72

11.74
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
11.02

78.75
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
3.76

34.21
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
30.29

16.45
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
21.14

35.30
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
8/25/19
19.60

15.30
SHINJIRO MITSUME
Itakura GP (JP)
8/17/19
42.05

25.42
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/16/19
38.52

19.92
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/16/19
21.88

11.51
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/15/19
84.85

28.48
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
180.87

37.89
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
16.36

7.49
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
11.56

12.02
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
3.95

42.29
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
36.71

6.54
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/13/19
24.66

18.14
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
12.38

17.75
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
10.17

14.68
toshio hasegawa
Takikawa Gld (JP)
8/11/19
58.87

22.49
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
30.40

12.82
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/10/19
0.00

32.52
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/8/19
80.34

49.79
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
102.11

31.69
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
3.76

41.00
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/5/19
143.12

39.49
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/4/19
46.22

12.60
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/16/19
36.29

19.73
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
110.99

28.62
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
106.06

40.66
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
91.53

21.08
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
52.18

41.64
motoaki shikano smiley / takashi mogi
Itakura GP (JP)
5/25/19
19.05

22.46
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
12.81

14.43
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
12.44

17.40
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
52.61

21.57
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
52.50

21.46
Shogo Takada smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
45.78

15.95
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/18/19
100.46

25.31
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
74.40

21.74
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
41.07

16.66
toshio hasegawa
Itakura GP (JP)
5/12/19
47.22

20.26
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/12/19
25.96

67.96
hiroshi ugajin smiley / Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
5/12/19
13.92

19.77
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/12/19
9.06

19.97
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
5/11/19
34.52

11.06
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
5/11/19
31.53

8.58
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
5/11/19
16.21

30.54
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
5/6/19
36.62

21.12
Toshio Miwa / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/15/19
27.99

29.88
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
23.78

25.03
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/15/19
13.58

14.29
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
0.51

0.54
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/14/19
0.43

0.45
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
24.80

26.29
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
9/7/19
16.74

16.24
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
8/25/19
13.50

13.91
SHINJIRO MITSUME
Itakura GP (JP)
8/17/19
28.35

26.65
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/16/19
73.38

78.34
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/16/19
16.26

15.29
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/15/19
60.78

64.88
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
53.01

56.59
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/14/19
19.02

17.88
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
4.69

4.40
toshio hasegawa / Takeshi Maruyama smiley
Takikawa Gld (JP)
8/14/19
3.45

3.24
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
21.05

22.47
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/13/19
11.70

11.00
Masaki Hotchi / Toshinori Yoshioka
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
6.80

7.16
Masaki Hotchi
Takikawa Gld (JP)
8/13/19
5.75

5.75
toshio hasegawa
Takikawa Gld (JP)
8/11/19
30.25

32.29
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/11/19
13.95

14.68
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
8/10/19
0.00

72.90
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/8/19
62.38

66.59
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
48.21

51.46
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/6/19
15.63

16.68
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/5/19
64.89

69.27
Reiko Sakurai
Serres La Bat... (FR)
8/4/19
26.02

27.39
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/16/19
25.62

27.16
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
47.01

49.83
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
46.79

51.70
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
29.13

30.66
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
6/1/19
26.64

28.64
motoaki shikano smiley / takashi mogi
Itakura GP (JP)
5/25/19
10.53

12.03
Keiji Saotome smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
9.04

9.58
hiroshi ugajin smiley
Itakura GP (JP)
5/25/19
5.40

5.68
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
31.94

33.62
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
31.27

33.14
Shogo Takada smiley
Itakura GP (JP)
5/19/19
24.71

26.00
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
5/18/19
33.44

35.44
Masahisa Takahashi smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
28.06

29.53
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
5/18/19
21.15

20.36
toshio hasegawa
Itakura GP (JP)
5/12/19
18.89

20.02
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
5/12/19
8.57

9.02
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
5/12/19
0.45

0.50
hiroshi ugajin smiley / Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
5/12/19
0.00

0.00
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
5/11/19
23.56

24.79
masahiro oodaira
Itakura GP (JP)
5/11/19
14.83

15.28
Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
5/11/19
7.06

7.49
Hitoshi Hatamoto
Itakura GP (JP)
5/6/19
20.79

22.35
Toshio Miwa / Haruhiko Okamura
Itakura GP (JP)
DG Flugzeugbau
Alexander Schleicher
Peter H. Braasch
Bürklin
Jonker Sailplanes
HPH
ILEC
FLARM
IMI Gliding
Siebert
Cobra Trailer
Tost
M+D Flugzeugbau
Deutscher Wetterdienst
Air Avionics
navITer
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Bitterwasser
binder
Rent a Glider
Segelflugschule Wasserkuppe
TopMeteo
WINTER Instruments
FLIGHT TEAM
LANGE Aviation GmbH
LXNAV
Clouddancers