Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
hiroshi ugajin smiley
5,360.13
Masa Watanabe smiley
5,304.74
toshio hasegawa
3,641.60
Kiyoshi Ninomiya smiley
3,193.86
Masafumi Inagaki smiley
2,888.04
Hitoshi Hatamoto smiley
2,351.25
hiroshi yamaki
1,957.52
Kenshi Tagami
1,523.16
MASAHIKO NAKAMURA
578.85
masahiro oodaira
517.37
Toshinori Yoshioka smiley
422.18
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
308.92
Kazuhito Shimada
302.43
Hisayuki Suematsu
293.75
takahiko okazaki smiley
292.96
KENDA MASATAKA
282.28
JUNICHI INAZUMI
230.36
Teruhiko Asakura
203.40
Hiroshi Fukasawa
194.92
hideo nonomura
186.75
Kunitomo Miyahara
161.83
Masaki Hotchi
109.50
Takao Nakanishi smiley
90.91
SHINJIRO MITSUME
78.66
motoaki shikano
74.98
naoki hatsuno smiley
58.29
Shinichi Yano smiley
51.28
Takeshi Maruyama smiley
0.00
Takahito Suzuki
0.00

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/30/20
268.72

56.02
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
8/30/20
158.72

32.07
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
8/30/20
86.93

30.02
Hisayuki Suematsu
Itakura GP (JP)
8/30/20
62.27

47.47
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
8/30/20
56.21

58.76
Hisayuki Suematsu
Itakura GP (JP)
8/29/20
135.32

33.95
KENDA MASATAKA
Itakura GP (JP)
8/16/20
24.69

47.12
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
8/9/20
56.76

32.69
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
8/9/20
40.97

23.87
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
8/9/20
18.04

60.11
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
8/9/20
0.00

60.76
Hiroshi Fukasawa
Itakura GP (JP)
8/8/20
45.77

36.16
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
8/2/20
185.36

45.34
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
8/2/20
78.66

26.22
SHINJIRO MITSUME
Itakura GP (JP)
7/25/20
0.00

66.57
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
7/25/20
0.00

95.17
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
7/12/20
58.29

27.27
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
7/12/20
0.00

26.46
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
6/21/20
28.85

35.83
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
6/21/20
28.47

33.30
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
6/20/20
0.00

66.95
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
6/7/20
208.65

58.68
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
6/7/20
71.79

27.09
Hisayuki Suematsu
Itakura GP (JP)
6/7/20
0.00

45.55
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
86.60

57.91
Hitoshi Hatamoto smiley / Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
78.39

21.98
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/21/20
66.31

28.45
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/21/20
51.28

34.16
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
42.39

45.61
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/21/20
22.17

47.23
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/15/20
251.05

46.59
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
168.38

44.07
Masa Watanabe smiley / Mamoru Shinohara
Itakura GP (JP)
3/15/20
143.98

44.29
hiroshi ugajin smiley / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
140.74

36.44
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/15/20
123.59

33.65
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
98.33

23.58
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/15/20
28.84

37.35
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
0.00

52.41
Takeshi Maruyama smiley
Itakura GP (JP)
3/7/20
54.19

26.79
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/7/20
12.13

89.88
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/1/20
219.96

72.38
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
3/1/20
76.15

28.18
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
3/1/20
38.44

23.71
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
158.82

36.29
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
132.69

65.41
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/28/20
125.81

62.82
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/25/20
118.69

73.74
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
520.21

94.98
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
98.20

75.71
JUNICHI INAZUMI smiley
Itakura GP (JP)
2/24/20
47.23

28.30
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/30/20
125.71

28.12
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
8/30/20
88.79

19.60
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
8/30/20
45.00

22.22
Hisayuki Suematsu
Itakura GP (JP)
8/30/20
19.98

34.48
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
8/30/20
4.25

38.39
Hisayuki Suematsu
Itakura GP (JP)
8/29/20
78.76

28.33
KENDA MASATAKA
Itakura GP (JP)
8/16/20
5.10

44.31
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
8/9/20
27.83

18.66
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
8/9/20
17.38

13.92
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
8/9/20
3.85

25.93
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
8/9/20
0.00

36.88
Hiroshi Fukasawa
Itakura GP (JP)
8/8/20
17.77

47.32
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
8/2/20
73.76

16.38
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
8/2/20
39.49

12.34
SHINJIRO MITSUME
Itakura GP (JP)
7/25/20
0.00

24.05
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
7/25/20
0.00

55.57
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
7/12/20
16.42

9.30
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
6/21/20
14.11

20.96
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
6/21/20
13.60

24.08
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
6/7/20
116.35

49.02
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
6/7/20
30.10

14.20
Hisayuki Suematsu
Itakura GP (JP)
3/21/20
38.38

12.82
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/21/20
34.61

18.16
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/21/20
31.08

24.19
Hitoshi Hatamoto smiley / Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
22.19

27.83
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/21/20
20.47

15.45
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
12.65

31.01
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/15/20
146.62

31.35
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
93.92

34.74
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/15/20
91.10

27.55
Masa Watanabe smiley / Mamoru Shinohara
Itakura GP (JP)
3/15/20
70.58

27.24
hiroshi ugajin smiley / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
62.13

18.06
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
53.01

15.16
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/15/20
12.62

24.49
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
3/7/20
26.18

15.87
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/7/20
6.93

62.00
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/1/20
103.71

33.18
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
3/1/20
41.90

19.17
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
3/1/20
17.73

16.44
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
82.41

21.35
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
43.62

23.06
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/28/20
67.98

48.57
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/25/20
9.23

35.86
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
325.63

73.04
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
33.05

35.82
JUNICHI INAZUMI smiley
Itakura GP (JP)
2/24/20
24.88

18.21
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
2/24/20
22.11

14.12
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/24/20
9.79

21.19
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
2/23/20
214.00

60.57
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/23/20
38.98

16.33
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/30/20
59.84

62.98
Masa Watanabe smiley
Itakura GP (JP)
8/30/20
34.78

36.61
Kazuhito Shimada
Itakura GP (JP)
8/30/20
22.32

20.81
Hisayuki Suematsu
Itakura GP (JP)
8/30/20
15.19

14.17
Hisayuki Suematsu
Itakura GP (JP)
8/30/20
15.13

14.11
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
8/29/20
34.73

37.07
KENDA MASATAKA
Itakura GP (JP)
8/16/20
7.77

7.25
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
8/9/20
9.11

9.72
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
8/9/20
9.01

9.55
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
8/9/20
1.28

1.37
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
8/9/20
0.00

0.42
Hiroshi Fukasawa
Itakura GP (JP)
8/8/20
12.27

13.01
Hitoshi Hatamoto smiley
Itakura GP (JP)
8/2/20
46.11

47.49
Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
8/2/20
20.38

20.99
SHINJIRO MITSUME
Itakura GP (JP)
7/25/20
0.00

23.73
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
7/25/20
0.00

12.56
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
7/12/20
17.34

18.25
naoki hatsuno smiley
Itakura GP (JP)
6/21/20
5.91

5.56
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
6/21/20
5.85

5.50
takahiko okazaki smiley
Takikawa Gld (JP)
6/7/20
53.40

57.01
Kenshi Tagami
Itakura GP (JP)
6/7/20
19.50

18.19
Hisayuki Suematsu
Itakura GP (JP)
3/21/20
19.22

21.24
Hitoshi Hatamoto smiley / Toshinori Yoshioka smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
19.15

20.59
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/21/20
16.17

17.02
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/21/20
13.10

14.08
Shinichi Yano smiley
Itakura GP (JP)
3/21/20
11.75

12.72
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/21/20
6.15

6.66
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
3/15/20
50.96

54.40
Kenshi Tagami smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
40.00

43.00
Masa Watanabe smiley / Mamoru Shinohara
Itakura GP (JP)
3/15/20
36.07

39.86
hiroshi ugajin smiley / Kiyoshi Ninomiya smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
32.75

35.21
Yuji (Eugene) Kataoka (Williams)
Itakura GP (JP)
3/15/20
31.38

33.26
Masafumi Inagaki smiley
Itakura GP (JP)
3/15/20
15.78

16.60
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
3/15/20
8.16

8.59
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
3/7/20
14.35

15.42
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/7/20
0.32

0.34
Teruhiko Asakura
Itakura GP (JP)
3/1/20
60.03

66.33
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
3/1/20
19.66

20.69
Kazuhito Shimada smiley
Itakura GP (JP)
3/1/20
10.16

10.69
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/29/20
46.19

51.04
Kiyoshi Ninomiya smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/29/20
37.61

39.58
masahiro oodaira smiley
Itakura GP (JP)
2/28/20
35.75

39.51
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/25/20
39.59

43.75
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
97.41

107.64
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/24/20
10.59

11.14
Masaki Hotchi
Itakura GP (JP)
2/24/20
9.04

9.51
Hiroshi Fukasawa smiley
Itakura GP (JP)
2/24/20
4.08

4.29
MASAHIKO NAKAMURA
Itakura GP (JP)
2/24/20
0.57

0.61
JUNICHI INAZUMI smiley
Itakura GP (JP)
2/23/20
76.09

84.08
hiroshi yamaki / Kiyoshi Ninomiya smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/23/20
18.88

20.44
Teruhiko Asakura
Sekiyado (JP)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
1/25/20
200.01

39.67
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
2/19/20
167.95

86.03
hiroshi ugajin smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/18/20
171.94

65.09
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/16/20
128.08

63.96
Masafumi Inagaki smiley / hiroshi ugajin smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
2/4/20
103.52

40.83
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/31/20
520.35

83.63
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/30/20
336.10

67.78
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/29/20
221.75

43.49
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/27/20
204.91

37.90
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/26/20
239.10

48.43
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/25/20
272.94

46.27
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/24/20
242.20

43.31
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/18/20
203.96

59.37
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
1/13/20
181.12

57.20
toshio hasegawa
Tocumwal (AU / NSW)
12/27/19
237.00

92.18
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/26/19
292.35

87.63
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/25/19
530.96

101.94
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/24/19
211.30

77.91
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/23/19
129.50

71.09
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/20/19
198.04

88.21
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/19/19
391.41

105.59
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/18/19
471.52

107.42
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/17/19
227.56

76.14
Masa Watanabe smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/16/19
142.61

72.05
hiroshi ugajin smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/15/19
290.53

79.63
hiroshi ugajin smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/6/19
157.80

63.38
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/5/19
163.89

64.86
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/3/19
194.55

72.18
Masafumi Inagaki smiley / Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/30/19
371.19

70.54
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/29/19
83.05

44.96
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/27/19
340.67

80.08
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/26/19
259.54

74.42
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/24/19
246.18

67.69
Hitoshi Hatamoto smiley / Masafumi Inagaki smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/23/19
264.36

75.27
Masafumi Inagaki smiley / Hitoshi Hatamoto smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/22/19
127.89

68.73
Masafumi Inagaki smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/17/19
215.82

67.78
Masa Watanabe smiley / Shiro Tanikawa smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/15/19
233.78

82.02
Masafumi Inagaki smiley / Shiro Tanikawa smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11/14/19
127.90

63.45
Masafumi Inagaki smiley / Shiro Tanikawa smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
HPH
Tost
Siebert
WINTER Instruments
Peter H. Braasch
TopMeteo
DG Flugzeugbau
TQ Avionics
LANGE Aviation GmbH
Bürklin
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
binder
Rent a Glider
Clouddancers
Alexander Schleicher
LXNAV
M+D Flugzeugbau
ILEC
FLIGHT TEAM
Jonker Sailplanes
Air Avionics
Bitterwasser
Cobra Trailer
Deutscher Wetterdienst
Fliegerstrom
Segelflugschule Wasserkuppe
IMI Gliding