Sportprofil

Name U25 Gesamtpunkte OLC-Plus
Shiro Tanikawa
7.354,20
Shinji Asakura
1.870,09
Mamoru Shinohara
1.119,05
Toshiro Tanikawa
484,08

Alle gemeldeten Flüge

DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
04.08.18
56,56

21,72
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
20.05.18
50,92

25,12
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
04.05.18
90,54

29,70
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
24,84

68,40
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
24,60

28,03
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
43,23

32,00
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
24,57

91,23
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
08.04.18
33,69

47,01
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
31.03.18
64,79

23,20
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
28.01.18
726,78

105,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
320,75

79,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
320,06

80,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
71,07

40,86
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
206,55

53,53
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.18
125,52

39,14
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
222,61

45,84
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
148,60

31,13
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
518,27

76,07
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
507,59

74,76
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
438,62

123,81
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
468,04

92,58
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
374,41

66,66
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
389,74

75,72
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
326,66

60,16
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
319,07

69,53
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
234,96

72,87
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
107,28

39,67
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.01.18
221,58

66,85
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
49,68

21,44
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
175,24

71,60
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
82,90

25,57
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
13.01.18
0,00

35,29
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
06.01.18
16,76

52,29
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
13,82

53,22
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
13,49

54,98
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
15.12.17
284,59

72,04
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
461,47

103,41
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
357,04

82,30
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
261,08

64,16
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
251,98

72,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
281,91

79,49
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
348,75

90,30
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
335,55

88,88
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
283,85

72,08
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
424,34

76,51
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
110,65

47,30
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
218,71

85,76
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
367,44

83,66
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.11.17
14,23

69,99
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
12.11.17
12,04

63,90
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
04.08.18
25,48

11,23
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
20.05.18
15,74

7,20
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
04.05.18
54,19

21,84
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
14,88

53,83
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
10,48

14,90
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
21,04

19,35
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
13,60

74,30
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
08.04.18
16,46

32,12
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
31.03.18
30,66

12,19
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
28.01.18
387,20

83,13
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
148,34

59,26
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
93,94

25,30
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
5,55

23,64
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
112,92

35,28
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.18
64,49

23,76
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
124,63

30,94
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
73,41

16,39
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
105,20

33,53
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.01.18
39,89

6,09
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
38,07

5,94
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
18.01.18
255,56

61,52
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
67,81

12,82
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
237,47

56,69
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
33,00

7,47
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
30,16

5,70
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
49,58

20,65
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
40,03

12,79
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
61,95

39,93
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
24,95

12,80
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
46,55

19,68
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
29,31

9,47
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
06.01.18
9,10

41,47
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
6,74

39,52
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
6,43

36,54
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
15.12.17
150,00

42,03
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
264,37

73,26
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
229,98

56,30
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
101,55

27,65
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
99,62

32,21
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
182,77

61,16
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
244,69

79,08
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
128,48

38,45
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
161,50

47,48
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
115,97

21,86
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
54,98

24,73
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
104,61

82,95
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
162,48

46,57
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.11.17
6,41

50,28
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
12.11.17
5,95

55,42
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
04.08.18
15,29

16,09
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
20.05.18
12,78

13,45
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
04.05.18
23,89

25,14
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
7,03

6,77
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
4,19

4,03
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
11,34

10,92
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
7,27

7,65
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
08.04.18
9,30

9,79
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
31.03.18
15,43

16,24
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
28.01.18
104,37

115,33
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
67,99

75,13
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
85,82

94,83
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
24,45

27,02
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
58,78

60,55
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.18
34,93

35,97
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
51,01

52,54
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
35,55

36,61
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
129,44

143,03
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.01.18
83,47

85,97
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
82,07

84,53
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
18.01.18
81,53

90,09
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
71,81

73,96
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
75,17

83,06
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
71,86

74,02
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
62,72

64,60
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
71,44

78,94
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
33,39

34,39
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.01.18
63,94

70,65
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
12,24

12,61
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
58,34

64,47
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
21,47

22,12
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
06.01.18
3,03

2,92
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
2,00

1,92
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
0,83

0,79
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
15.12.17
72,04

79,60
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
107,83

119,15
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
82,72

91,41
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
61,83

68,32
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
68,18

75,33
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
74,73

82,57
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
91,66

101,29
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
87,36

96,53
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
68,80

76,02
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
89,88

99,32
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
27,89

30,82
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
64,55

71,33
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
92,64

102,37
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.11.17
1,08

1,04
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
12.11.17
0,27

0,26
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
19.01.18
248,17

37,79
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
247,62

37,30
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
28.01.18
610,62

105,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
276,25

79,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
291,88

80,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
69,41

40,86
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
106,16

39,14
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
185,21

45,84
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
126,59

31,13
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
580,58

76,07
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
570,62

74,76
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
407,06

123,81
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
391,37

92,58
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
354,08

66,66
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
318,49

75,72
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
309,16

69,53
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
222,96

72,87
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
92,40

39,67
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.01.18
203,02

66,85
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
42,19

21,44
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
161,27

71,60
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
74,12

25,57
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.12.17
239,60

72,04
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
382,17

103,41
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
288,04

82,30
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
230,61

64,16
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
222,09

72,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
227,09

79,49
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
275,34

90,30
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
297,00

88,88
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
235,40

72,08
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
389,56

76,51
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
94,18

47,30
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
187,32

85,76
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
318,68

83,66
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
M+D Flugzeugbau
navITer
aerokurier
LANGE Aviation GmbH
Tost
Jonker Sailplanes
Bürklin
IMI Gliding
Peter H. Braasch
Fliegerstrom
LXNAV
FLARM
FLIGHT TEAM
Milvus
DG Flugzeugbau
WINTER Instruments
Bitterwasser
Deutscher Wetterdienst
TQ Avionics
Alexander Schleicher
ILEC
Cobra Trailer
HPH
Air Avionics
TopMeteo
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
binder
Baudisch Design
Segelflugschule Wasserkuppe
Siebert
Rent a Glider
Clouddancers