Sportprofil

Name U25 Gesamtpunkte OLC-Plus
Shiro Tanikawa
7.354,20
Shinji Asakura
1.870,09
Mamoru Shinohara
1.119,05
Toshiro Tanikawa
427,52

Alle gemeldeten Flüge

DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
20.05.18
50,92

25,12
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
04.05.18
90,54

29,70
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
24,84

68,40
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
24,60

28,03
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
43,23

32,00
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
24,57

91,23
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
08.04.18
33,69

47,01
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
31.03.18
64,79

23,20
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
28.01.18
726,78

105,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
320,75

79,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
320,06

80,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
71,07

40,86
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
206,55

53,53
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.18
125,52

39,14
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
222,61

45,84
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
148,60

31,13
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
518,27

76,07
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
507,59

74,76
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
438,62

123,81
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
468,04

92,58
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
374,41

66,66
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
389,74

75,72
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
326,66

60,16
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
319,07

69,53
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
234,96

72,87
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
107,28

39,67
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.01.18
221,58

66,85
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
49,68

21,44
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
175,24

71,60
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
82,90

25,57
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
13.01.18
0,00

35,29
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
06.01.18
16,76

52,29
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
13,82

53,22
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
13,49

54,98
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
15.12.17
284,59

72,04
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
461,47

103,41
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
357,04

82,30
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
261,08

64,16
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
251,98

72,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
281,91

79,49
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
348,75

90,30
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
335,55

88,88
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
283,85

72,08
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
424,34

76,51
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
110,65

47,30
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
218,71

85,76
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
367,44

83,66
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.11.17
14,23

69,99
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
12.11.17
12,04

63,90
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
20.05.18
15,74

7,20
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
04.05.18
54,19

21,84
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
14,88

53,83
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
10,48

14,90
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
21,04

19,35
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
13,60

74,30
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
08.04.18
16,46

32,12
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
31.03.18
30,66

12,19
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
28.01.18
387,20

83,13
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
148,34

59,26
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
93,94

25,30
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
5,55

23,64
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
112,92

35,28
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.18
64,49

23,76
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
124,63

30,94
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
73,41

16,39
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
105,20

33,53
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.01.18
39,89

6,09
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
38,07

5,94
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
18.01.18
255,56

61,52
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
67,81

12,82
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
237,47

56,69
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
33,00

7,47
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
30,16

5,70
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
49,58

20,65
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
40,03

12,79
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
61,95

39,93
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
24,95

12,80
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
46,55

19,68
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
29,31

9,47
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
06.01.18
9,10

41,47
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
6,74

39,52
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
6,43

36,54
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
15.12.17
150,00

42,03
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
264,37

73,26
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
229,98

56,30
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
101,55

27,65
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
99,62

32,21
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
182,77

61,16
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
244,69

79,08
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
128,48

38,45
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
161,50

47,48
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
115,97

21,86
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
54,98

24,73
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
104,61

82,95
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
162,48

46,57
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.11.17
6,41

50,28
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
12.11.17
5,95

55,42
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
20.05.18
12,78

13,45
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
04.05.18
23,89

25,14
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
7,03

6,77
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
4,19

4,03
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
11,34

10,92
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
7,27

7,65
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
08.04.18
9,30

9,79
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
31.03.18
15,43

16,24
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
28.01.18
104,37

115,33
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
67,99

75,13
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
85,82

94,83
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
24,45

27,02
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
58,78

60,55
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.18
34,93

35,97
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
51,01

52,54
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
35,55

36,61
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
129,44

143,03
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.01.18
83,47

85,97
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
82,07

84,53
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
18.01.18
81,53

90,09
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
71,81

73,96
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
75,17

83,06
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
71,86

74,02
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
62,72

64,60
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
71,44

78,94
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
33,39

34,39
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.01.18
63,94

70,65
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
12,24

12,61
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
58,34

64,47
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
21,47

22,12
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
06.01.18
3,03

2,92
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
2,00

1,92
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
0,83

0,79
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
15.12.17
72,04

79,60
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
107,83

119,15
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
82,72

91,41
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
61,83

68,32
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
68,18

75,33
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
74,73

82,57
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
91,66

101,29
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
87,36

96,53
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
68,80

76,02
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
89,88

99,32
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
27,89

30,82
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
64,55

71,33
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
92,64

102,37
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.11.17
1,08

1,04
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
12.11.17
0,27

0,26
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
19.01.18
248,17

37,79
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
247,62

37,30
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
28.01.18
610,62

105,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
276,25

79,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
291,88

80,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
69,41

40,86
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
106,16

39,14
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
185,21

45,84
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
126,59

31,13
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
580,58

76,07
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
570,62

74,76
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
407,06

123,81
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
391,37

92,58
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
354,08

66,66
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
318,49

75,72
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
309,16

69,53
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
222,96

72,87
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
92,40

39,67
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.01.18
203,02

66,85
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
42,19

21,44
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
161,27

71,60
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
74,12

25,57
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.12.17
239,60

72,04
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
382,17

103,41
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
288,04

82,30
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
230,61

64,16
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
222,09

72,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
227,09

79,49
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
275,34

90,30
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
297,00

88,88
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
235,40

72,08
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
389,56

76,51
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
94,18

47,30
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
187,32

85,76
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
318,68

83,66
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
Peter H. Braasch
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
Air Avionics
aerokurier
Siebert
Segelflugschule Wasserkuppe
Bürklin
TopMeteo
Rent a Glider
HPH
Cobra Trailer
M+D Flugzeugbau
LANGE Aviation GmbH
FLIGHT TEAM
Bitterwasser
TQ Avionics
ILEC
binder
Fliegerstrom
navITer
Baudisch Design
IMI Gliding
Alexander Schleicher
Jonker Sailplanes
LXNAV
DG Flugzeugbau
Clouddancers
WINTER Instruments
Milvus
Tost
Deutscher Wetterdienst
FLARM