Sportprofil

Name U25 Gesamtpunkte OLC-Plus
Shiro Tanikawa
7.354,20
Shinji Asakura
1.870,09
Mamoru Shinohara
1.119,05
Toshiro Tanikawa
427,52

Alle gemeldeten Flüge

DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
20.05.18
50,92

25,12
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
04.05.18
90,54

29,70
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
24,84

68,40
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
24,60

28,03
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
43,23

32,00
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
24,57

91,23
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
08.04.18
33,69

47,01
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
31.03.18
64,79

23,20
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
28.01.18
726,78

105,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
320,75

79,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
320,06

80,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
71,07

40,86
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
206,55

53,53
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.18
125,52

39,14
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
222,61

45,84
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
148,60

31,13
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
518,27

76,07
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
507,59

74,76
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
438,62

123,81
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
468,04

92,58
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
374,41

66,66
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
389,74

75,72
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
326,66

60,16
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
319,07

69,53
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
234,96

72,87
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
107,28

39,67
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.01.18
221,58

66,85
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
49,68

21,44
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
175,24

71,60
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
82,90

25,57
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
13.01.18
0,00

35,29
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
06.01.18
16,76

52,29
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
13,82

53,22
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
13,49

54,98
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
15.12.17
284,59

72,04
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
461,47

103,41
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
357,04

82,30
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
261,08

64,16
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
251,98

72,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
281,91

79,49
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
348,75

90,30
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
335,55

88,88
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
283,85

72,08
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
424,34

76,51
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
110,65

47,30
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
218,71

85,76
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
367,44

83,66
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.11.17
14,23

69,99
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
12.11.17
12,04

63,90
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
20.05.18
15,74

7,20
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
04.05.18
54,19

21,84
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
14,88

53,83
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
10,48

14,90
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
21,04

19,35
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
13,60

74,30
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
08.04.18
16,46

32,12
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
31.03.18
30,66

12,19
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
28.01.18
387,20

83,13
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
148,34

59,26
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
93,94

25,30
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
5,55

23,64
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
112,92

35,28
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.18
64,49

23,76
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
124,63

30,94
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
73,41

16,39
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
105,20

33,53
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.01.18
39,89

6,09
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
38,07

5,94
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
18.01.18
255,56

61,52
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
67,81

12,82
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
237,47

56,69
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
33,00

7,47
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
30,16

5,70
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
49,58

20,65
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
40,03

12,79
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
61,95

39,93
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
24,95

12,80
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
46,55

19,68
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
29,31

9,47
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
06.01.18
9,10

41,47
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
6,74

39,52
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
6,43

36,54
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
15.12.17
150,00

42,03
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
264,37

73,26
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
229,98

56,30
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
101,55

27,65
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
99,62

32,21
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
182,77

61,16
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
244,69

79,08
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
128,48

38,45
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
161,50

47,48
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
115,97

21,86
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
54,98

24,73
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
104,61

82,95
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
162,48

46,57
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.11.17
6,41

50,28
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
12.11.17
5,95

55,42
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
20.05.18
12,78

13,45
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
04.05.18
23,89

25,14
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
7,03

6,77
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
30.04.18
4,19

4,03
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
11,34

10,92
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
21.04.18
7,27

7,65
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
08.04.18
9,30

9,79
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
31.03.18
15,43

16,24
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
28.01.18
104,37

115,33
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
67,99

75,13
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
85,82

94,83
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
24,45

27,02
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
58,78

60,55
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
21.01.18
34,93

35,97
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
51,01

52,54
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
35,55

36,61
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
129,44

143,03
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
19.01.18
83,47

85,97
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
82,07

84,53
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
18.01.18
81,53

90,09
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
71,81

73,96
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
75,17

83,06
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
71,86

74,02
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
62,72

64,60
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
71,44

78,94
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
33,39

34,39
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.01.18
63,94

70,65
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
12,24

12,61
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
58,34

64,47
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
21,47

22,12
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
06.01.18
3,03

2,92
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
2,00

1,92
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
06.01.18
0,83

0,79
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
15.12.17
72,04

79,60
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
107,83

119,15
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
82,72

91,41
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
61,83

68,32
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
68,18

75,33
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
74,73

82,57
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
91,66

101,29
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
87,36

96,53
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
68,80

76,02
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
89,88

99,32
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
27,89

30,82
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
64,55

71,33
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
92,64

102,37
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.11.17
1,08

1,04
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
12.11.17
0,27

0,26
Toshiro Tanikawa
Sekiyado (JP)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
19.01.18
248,17

37,79
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
247,62

37,30
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
DatumPunkte
km/h
NameStartplatz Info
28.01.18
610,62

105,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
27.01.18
276,25

79,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
25.01.18
291,88

80,95
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
24.01.18
69,41

40,86
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
21.01.18
106,16

39,14
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
185,21

45,84
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
20.01.18
126,59

31,13
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
580,58

76,07
Mamoru Shinohara
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
570,62

74,76
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
19.01.18
407,06

123,81
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
391,37

92,58
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
18.01.18
354,08

66,66
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
17.01.18
318,49

75,72
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
17.01.18
309,16

69,53
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
16.01.18
222,96

72,87
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
16.01.18
92,40

39,67
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.01.18
203,02

66,85
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
15.01.18
42,19

21,44
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
14.01.18
161,27

71,60
Shiro Tanikawa smiley / hiroshi ugajin
Waikerie Gld (AU / SA/N)
14.01.18
74,12

25,57
Shinji Asakura
Tocumwal (AU / NSW)
15.12.17
239,60

72,04
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
13.12.17
382,17

103,41
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12.12.17
288,04

82,30
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
11.12.17
230,61

64,16
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
10.12.17
222,09

72,52
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
09.12.17
227,09

79,49
Shiro Tanikawa smiley / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
08.12.17
275,34

90,30
Shiro Tanikawa smiley / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
06.12.17
297,00

88,88
Shiro Tanikawa smiley / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
05.12.17
235,40

72,08
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
04.12.17
389,56

76,51
Shiro Tanikawa / Masafumi Inagaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
02.12.17
94,18

47,30
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
30.11.17
187,32

85,76
Shiro Tanikawa / Masaki Watanabe
Waikerie Gld (AU / SA/N)
29.11.17
318,68

83,66
Shiro Tanikawa / Hiro YAMADA
Waikerie Gld (AU / SA/N)
HPH
Bürklin
FLARM
Air Avionics
Peter H. Braasch
WINTER Instruments
aerokurier
DG Flugzeugbau
Rent a Glider
TopMeteo
Deutscher Wetterdienst
LANGE Aviation GmbH
Jonker Sailplanes
Tost
Cobra Trailer
Alexander Schleicher
Milvus
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
binder
navITer
Fliegerstrom
Segelflugschule Wasserkuppe
IMI Gliding
Siebert
TQ Avionics
FLIGHT TEAM
Baudisch Design
Clouddancers
LXNAV
M+D Flugzeugbau
Bitterwasser
ILEC