Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Thomas Hanika
6,394.49
Max Breuer
5,943.70
Martin Rennert
4,328.44
Thomas Amberger
3,413.62
Sebastian Hausleider
3,392.87
Simon Sendler
2,914.76
Michael Nissen
2,645.41
Paul Mück
2,538.69
Peter Luethe
2,119.96
Franz Maier
1,615.69
Heinrich Vitzthum
1,346.40
Stefan Vogel
1,267.82
Thomas Franke
905.93
Wolfgang Buhrow
800.02
Andreas Weiß
791.72
Thomas Dorn
728.40
Reinhold Weigert
521.37
Wolfgang Trumler
463.53
Klaus-Peter Voigt
451.90
Felix Schwab
319.71
Wolfgang Engel
271.13
Ben Paulsen
201.39
Sascha Kretschmann
198.42
Max Sonneck
182.44
Tobias Praus
160.87
Juergen Naczynsky
130.75
Bernhard Hochmuth
98.49

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/13/16
0.00

116.73
Peter Luethe
Zell Am See (AT / sbg)
9/11/16
164.19

57.84
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/11/16
112.44

78.95
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
194.90

65.86
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
132.05

78.02
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
52.01

27.60
Tobias Praus
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/19/16
98.49

32.45
Bernhard Hochmuth
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
375.18

86.27
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
252.80

68.60
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
110.29

113.47
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
54.79

65.93
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
661.73

92.78
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
381.70

74.14
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
97.51

56.08
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
68.18

47.45
Ben Paulsen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
498.24

69.88
Michael Nissen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
159.23

72.59
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
83.27

47.59
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
526.45

71.51
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
199.59

83.13
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
164.35

57.47
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/14/16
264.90

55.27
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
267.84

79.95
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
108.86

65.98
Tobias Praus / Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
451.90

83.01
Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
419.22

72.75
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
396.39

74.11
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
391.68

72.51
Stefan Vogel
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
272.94

86.38
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
112.17

79.81
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
0.00

58.60
Juergen Naczynsky
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
368.48

58.65
Thomas Amberger smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
275.50

66.43
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
263.16

56.11
Thomas Dorn smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
160.58

71.51
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
471.43

76.72
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
425.87

67.11
Martin Rennert smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
417.96

58.64
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
155.36

51.69
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
101.56

51.14
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
100.80

28.87
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
50.08

67.16
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/6/16
0.00

46.14
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
548.51

85.79
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
473.89

79.75
Thomas Hanika smiley / Sascha Kretschmann
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
459.69

79.64
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
437.00

88.12
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
363.65

64.69
Heinrich Vitzthum smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
336.84

63.73
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
164.12

79.72
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/11/16
99.51

40.82
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/11/16
55.74

46.10
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
77.18

32.03
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
23.36

73.50
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
9.17

16.52
Tobias Praus
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/19/16
41.58

12.15
Bernhard Hochmuth
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
80.84

19.63
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
74.84

22.16
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
15.12

31.18
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
10.07

20.42
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
387.96

65.57
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
250.28

58.79
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
28.63

25.77
Ben Paulsen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
20.38

12.14
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
340.49

63.23
Michael Nissen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
47.50

24.61
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
29.99

21.11
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
391.76

68.30
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
149.94

79.26
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
123.15

52.97
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/14/16
74.83

36.33
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
21.62

15.02
Tobias Praus / Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
1.70

15.73
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
252.48

57.02
Stefan Vogel
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
240.09

51.44
Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
225.32

46.42
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
31.94

28.64
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
15.89

48.82
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
3.40

47.03
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
232.26

45.05
Thomas Amberger smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
147.10

35.34
Thomas Dorn smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
60.69

54.19
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
8.34

35.33
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
293.75

58.41
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
288.62

48.83
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
129.88

22.27
Martin Rennert smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
68.68

25.18
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
60.33

35.54
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
47.67

15.84
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
31.99

49.39
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
264.54

54.15
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
245.93

54.56
Heinrich Vitzthum smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
196.06

44.94
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
93.49

54.57
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
84.85

36.41
Juergen Naczynsky
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
67.52

33.19
Ben Paulsen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
17.11

50.00
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
15.95

46.59
Thomas Hanika smiley / Sascha Kretschmann
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
11.52

14.55
Paul Mück
Marpingen (DE / SA)
8/1/16
4.00

25.22
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/11/16
45.72

44.01
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/11/16
33.94

35.72
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
59.47

65.72
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
40.01

42.11
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
17.31

16.79
Tobias Praus
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/19/16
22.39

18.69
Bernhard Hochmuth
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
90.39

95.13
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
74.40

73.29
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
35.63

38.30
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
15.02

15.47
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
92.88

102.63
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
75.26

74.13
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
31.25

32.19
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
18.32

15.02
Ben Paulsen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
78.95

83.09
Michael Nissen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
53.91

57.96
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
24.15

24.88
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
75.49

83.42
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
56.23

60.45
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
47.83

49.26
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/14/16
60.07

63.22
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
34.72

37.32
Tobias Praus / Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
0.00

0.00
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
81.34

92.32
Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
80.52

82.93
Stefan Vogel
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
79.19

87.51
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
78.48

84.36
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
41.36

45.70
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
10.29

11.38
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
78.80

77.62
Thomas Amberger smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
66.31

73.27
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
58.24

64.36
Thomas Dorn smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
54.53

58.62
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
76.54

86.88
Martin Rennert smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
76.10

84.10
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
74.87

74.31
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
45.54

37.35
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
30.83

29.44
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
29.73

28.61
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
13.89

13.36
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
88.75

95.41
Thomas Hanika smiley / Sascha Kretschmann
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
86.92

96.04
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
82.88

91.58
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
70.68

74.40
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
61.90

70.25
Heinrich Vitzthum smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
49.12

52.80
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
39.42

42.38
Ben Paulsen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
38.37

37.22
Juergen Naczynsky
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
17.72

17.59
Paul Mück
Marpingen (DE / SA)
8/1/16
0.00

0.00
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/11/16
158.39

57.84
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/11/16
143.13

78.95
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
192.85

65.86
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
186.99

78.02
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
82.08

27.60
Tobias Praus
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/19/16
352.87

32.45
Bernhard Hochmuth
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
367.33

86.27
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
225.65

68.60
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
92.30

113.47
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
79.64

65.93
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
535.77

92.78
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
300.36

74.14
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
140.62

56.08
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
125.46

47.45
Ben Paulsen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
414.60

69.88
Michael Nissen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
126.55

72.59
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
114.28

47.59
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
401.75

71.51
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
195.99

57.47
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
134.94

83.13
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/14/16
253.79

55.27
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
262.65

79.95
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
104.25

65.98
Tobias Praus / Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
398.75

74.11
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
360.57

83.01
Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
345.47

72.75
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
340.25

72.51
Stefan Vogel
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
184.83

86.38
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
77.99

79.81
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
307.42

56.11
Thomas Dorn smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
292.70

58.65
Thomas Amberger smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
268.21

66.43
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
124.24

71.51
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
376.58

76.72
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
374.91

58.64
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
314.78

67.11
Martin Rennert smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
170.21

51.69
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
147.22

28.87
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
98.39

51.14
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
47.72

67.16
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
510.37

79.64
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
477.64

79.75
Thomas Hanika smiley / Sascha Kretschmann
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
395.87

79.72
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
395.07

85.79
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
380.33

88.12
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
350.97

42.96
Juergen Naczynsky
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
332.61

63.73
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
328.57

60.39
Ben Paulsen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
235.82

64.69
Heinrich Vitzthum smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
63.87

57.49
Paul Mück
Marpingen (DE / SA)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
8/15/16
189.39

79.55
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
6/10/16
106.26

92.12
Franz Maier smiley
Burg Feuerste... (DE / BY)
5/5/16
183.05

61.34
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/24/16
203.59

59.57
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/24/16
51.86

35.94
Bernhard Hochmuth
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/11/16
139.31

40.82
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/11/16
88.47

75.11
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
147.10

64.32
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
118.09

73.68
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
9/10/16
45.33

24.14
Tobias Praus
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/19/16
61.44

37.73
Bernhard Hochmuth
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
344.48

85.46
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
224.16

66.81
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
103.78

113.28
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/18/16
43.33

55.19
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
543.14

65.57
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
350.39

58.79
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
84.77

53.76
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/17/16
54.71

43.82
Ben Paulsen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
476.68

63.23
Michael Nissen
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
139.23

71.36
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/16/16
60.72

38.90
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
548.46

68.30
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
247.66

79.55
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/15/16
172.41

52.97
Thomas Franke smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/14/16
230.85

54.63
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
258.99

77.88
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/13/16
97.84

63.05
Tobias Praus / Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
386.34

73.11
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
353.48

57.02
Stefan Vogel
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
343.27

75.18
Klaus-Peter Voigt
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
315.45

46.42
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
257.25

84.84
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
104.49

76.93
Wolfgang Buhrow
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/11/16
60.25

56.58
Juergen Naczynsky
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
325.17

45.05
Thomas Amberger smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
265.86

64.69
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/8/16
133.34

66.97
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
411.24

58.41
Thomas Hanika smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
404.07

48.83
Paul Mück
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
123.33

48.82
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
84.46

35.54
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
81.56

28.82
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/7/16
44.78

49.39
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/6/16
28.22

42.46
Andreas Weiß
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
444.04

75.48
Thomas Hanika smiley / Sascha Kretschmann
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
437.17

83.97
Max Breuer
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
429.05

75.17
Simon Sendler
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
420.07

84.96
Franz Maier smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
344.30

54.56
Heinrich Vitzthum smiley
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
274.48

44.94
Sebastian Hausleider
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
131.33

76.93
Felix Schwab
Hetzleser Ber... (DE / BY)
8/1/16
118.79

36.41
Juergen Naczynsky
Hetzleser Ber... (DE / BY)
Bürklin
Tost
IMI Gliding
aerokurier
Peter H. Braasch
Cobra Trailer
Air Avionics
TopMeteo
DG Flugzeugbau
Rent a Glider
FLIGHT TEAM
LANGE Aviation GmbH
Milvus
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
HPH
ILEC
binder
Alexander Schleicher
Clouddancers
Fliegerstrom
Baudisch Design
FLARM
M+D Flugzeugbau
TQ Avionics
LXNAV
Siebert
Deutscher Wetterdienst
navITer
Jonker Sailplanes
Segelflugschule Wasserkuppe
Bitterwasser
WINTER Instruments