Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Yuji Higuchi smiley
5,323.05
Hiro YAMADA smiley
2,887.30
Yuko Imaoka
1,910.43
Hirotoshi Shimizu
1,655.81
John Blyth
1,334.35
Tomomi Komiyama
1,042.34
YUJI ITO
317.50
Kotaro Shimoda
254.15
masanobu fukui
236.39
Yuuki Ohara
133.21
Yasushi Nakashima
73.20
Makoto Takano
62.76
Yorihide Asaoka
57.51

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/20/20
144.85

42.70
masanobu fukui
Takikawa Gld (JP)
9/20/20
0.00

37.28
Makoto Takano
Takikawa Gld (JP)
8/23/20
125.47

58.81
Yuji Higuchi smiley
Takikawa Gld (JP)
8/23/20
62.76

39.89
Makoto Takano
Takikawa Gld (JP)
8/16/20
19.49

26.03
YUJI ITO
Oita Japan (JP)
8/15/20
57.93

18.03
YUJI ITO
Oita Japan (JP)
8/14/20
67.06

27.69
YUJI ITO
Oita Japan (JP)
8/13/20
51.62

8.89
YUJI ITO
Oita Japan (JP)
8/5/20
49.05

31.41
Yuji Higuchi smiley
Takikawa Gld (JP)
8/1/20
121.59

47.46
Yuji Higuchi smiley
Takikawa Gld (JP)
8/1/20
91.54

31.45
masanobu fukui
Takikawa Gld (JP)
7/24/20
57.51

16.24
Yorihide Asaoka
Takikawa Gld (JP)
7/20/20
73.20

66.16
Yasushi Nakashima
Takikawa Gld (JP)
6/12/20
76.92

28.81
Yuuki Ohara
Takikawa Gld (JP)
5/8/20
212.27

42.15
Hiro YAMADA smiley
Bizai Gld (JP)
4/11/20
0.00

29.29
Yuuki Ohara
Takikawa Gld (JP)
1/18/20
0.00

0.00
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/17/20
199.85

46.21
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/15/20
328.76

89.33
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/15/20
45.32

28.15
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/15/20
8.98

94.04
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/14/20
229.62

73.15
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/12/20
294.93

75.86
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/11/20
216.18

48.28
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/11/20
0.00

117.05
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/11/20
0.00

102.68
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/11/20
0.00

17.95
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/9/20
218.41

85.78
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/9/20
198.74

117.98
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/9/20
161.11

87.68
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/9/20
132.30

57.07
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/8/20
191.41

73.69
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/8/20
179.63

95.01
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/8/20
122.98

43.32
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/8/20
116.28

72.68
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/7/20
305.41

100.53
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/5/20
393.79

120.51
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
1/5/20
165.27

70.19
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/4/20
439.85

99.59
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/4/20
415.30

97.81
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
1/3/20
304.26

83.34
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/3/20
169.00

60.12
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/3/20
72.97

58.16
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/2/20
254.14

71.95
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/31/19
251.32

73.24
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/31/19
196.82

59.39
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/30/19
481.48

82.00
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/30/19
369.60

97.62
Tomomi Komiyama / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
12/30/19
268.59

56.21
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
12/29/19
701.94

140.58
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/20/20
55.20

16.39
masanobu fukui
Takikawa Gld (JP)
8/23/20
55.02

31.90
Yuji Higuchi smiley
Takikawa Gld (JP)
8/23/20
31.71

54.17
Makoto Takano
Takikawa Gld (JP)
8/16/20
10.08

24.10
YUJI ITO
Oita Japan (JP)
8/15/20
29.92

10.40
YUJI ITO
Oita Japan (JP)
8/14/20
28.00

8.58
YUJI ITO
Oita Japan (JP)
8/13/20
23.01

4.13
YUJI ITO
Oita Japan (JP)
8/5/20
14.87

12.93
Yuji Higuchi smiley
Takikawa Gld (JP)
8/1/20
45.61

23.98
Yuji Higuchi smiley
Takikawa Gld (JP)
8/1/20
26.54

32.42
masanobu fukui
Takikawa Gld (JP)
7/24/20
29.48

10.58
Yorihide Asaoka
Takikawa Gld (JP)
7/20/20
31.47

33.15
Yasushi Nakashima
Takikawa Gld (JP)
6/12/20
23.85

10.23
Yuuki Ohara
Takikawa Gld (JP)
5/8/20
62.61

13.68
Hiro YAMADA smiley
Bizai Gld (JP)
1/17/20
86.98

23.27
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/15/20
194.69

66.99
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/15/20
21.67

14.16
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/15/20
3.24

77.03
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/14/20
65.99

48.41
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/12/20
120.22

45.15
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/11/20
74.64

19.96
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/9/20
84.77

57.36
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/9/20
52.33

25.18
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/9/20
39.43

65.38
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/9/20
14.56

25.64
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/8/20
105.01

66.35
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/8/20
101.25

46.07
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/8/20
70.66

28.41
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/8/20
6.04

60.98
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/7/20
172.47

65.98
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/5/20
130.09

42.61
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
1/5/20
30.59

15.27
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/4/20
235.03

65.04
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
1/4/20
217.24

55.74
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/3/20
114.12

34.78
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/3/20
36.72

43.50
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/3/20
33.95

12.56
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/2/20
179.31

64.85
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/31/19
157.90

56.35
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/31/19
73.59

33.01
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/30/19
208.45

56.27
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/30/19
128.24

37.40
Tomomi Komiyama / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
12/30/19
57.13

18.07
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
12/29/19
360.21

88.38
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/29/19
188.08

54.08
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/29/19
86.00

32.06
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
12/28/19
181.21

49.90
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/28/19
165.21

60.20
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/28/19
69.27

32.12
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
12/27/19
167.89

64.63
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/20/20
37.85

39.84
masanobu fukui
Takikawa Gld (JP)
8/23/20
34.39

32.33
Yuji Higuchi smiley
Takikawa Gld (JP)
8/23/20
15.63

16.45
Makoto Takano
Takikawa Gld (JP)
8/5/20
14.51

13.64
Yuji Higuchi smiley
Takikawa Gld (JP)
8/1/20
32.23

34.88
Yuji Higuchi smiley
Takikawa Gld (JP)
8/1/20
23.54

24.77
masanobu fukui
Takikawa Gld (JP)
7/24/20
14.47

15.23
Yorihide Asaoka
Takikawa Gld (JP)
7/20/20
20.57

22.11
Yasushi Nakashima
Takikawa Gld (JP)
6/12/20
22.91

24.63
Yuuki Ohara
Takikawa Gld (JP)
5/8/20
56.02

64.85
Hiro YAMADA smiley
Bizai Gld (JP)
1/17/20
50.16

46.40
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/15/20
10.57

9.77
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/15/20
0.60

0.65
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/15/20
0.48

0.44
Kotaro Shimoda
Benalla Gld (AU / VIC)
1/14/20
0.48

0.52
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/12/20
84.71

91.07
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/11/20
53.84

57.88
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/9/20
51.99

55.11
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/9/20
40.05

37.34
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/9/20
9.05

9.79
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/8/20
61.42

65.11
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/8/20
57.59

61.91
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/8/20
43.20

46.44
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/8/20
32.69

30.48
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/7/20
88.60

95.25
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/5/20
106.62

114.61
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
1/5/20
58.70

54.73
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/4/20
106.97

115.80
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
1/4/20
92.65

99.60
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
1/3/20
77.23

85.34
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/3/20
56.31

59.27
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/3/20
18.98

17.70
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/2/20
65.50

72.38
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/31/19
68.19

75.35
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/31/19
0.56

0.60
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/30/19
99.04

106.47
Tomomi Komiyama / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
12/30/19
87.75

94.99
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/30/19
64.78

60.40
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
12/29/19
170.22

184.27
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/29/19
83.10

91.82
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/29/19
38.50

35.90
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
12/28/19
129.48

140.16
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/28/19
75.06

82.94
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/28/19
48.21

51.83
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
12/27/19
147.34

159.50
Yuji Higuchi smiley
Omarama (NZ / S)
12/27/19
61.24

65.83
Tomomi Komiyama / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
12/24/19
81.60

84.04
Hirotoshi Shimizu
Benalla Gld (AU / VIC)
12/22/19
56.80

58.50
Hirotoshi Shimizu
Benalla Gld (AU / VIC)
12/19/19
80.36

82.77
Hirotoshi Shimizu
Benalla Gld (AU / VIC)
12/18/19
64.80

66.74
Hirotoshi Shimizu
Benalla Gld (AU / VIC)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
1/9/20
135.69

87.68
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/9/20
116.60

57.07
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/8/20
161.03

73.69
Yuko Imaoka
Narromine Gld (AU / NSW)
1/8/20
101.76

43.32
Tomomi Komiyama
Narromine Gld (AU / NSW)
1/5/20
354.79

120.51
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
1/4/20
344.80

97.81
Yuko Imaoka / Shinzo Takizawa
Narromine Gld (AU / NSW)
1/3/20
270.02

83.34
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
1/2/20
200.36

71.95
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/31/19
203.95

73.24
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/29/19
234.80

66.94
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/28/19
213.04

78.60
Hiro YAMADA smiley / hiroshi yamaki
Waikerie Gld (AU / SA/N)
12/24/19
366.18

72.96
Hirotoshi Shimizu
Benalla Gld (AU / VIC)
12/22/19
183.28

55.32
Hirotoshi Shimizu
Benalla Gld (AU / VIC)
12/18/19
273.93

61.39
Hirotoshi Shimizu
Benalla Gld (AU / VIC)
12/13/19
125.16

69.96
Hiro YAMADA smiley
Waikerie Gld (AU / SA/N)
Jonker Sailplanes
Tost
ILEC
HPH
WINTER Instruments
DG Flugzeugbau
Peter H. Braasch
LANGE Aviation GmbH
IMI Gliding
Bürklin
Bitterwasser
M+D Flugzeugbau
Rent a Glider
Segelflugschule Wasserkuppe
Siebert
TQ Avionics
Deutscher Wetterdienst
FLIGHT TEAM
Air Avionics
Cobra Trailer
binder
Fliegerstrom
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
LXNAV
Clouddancers
TopMeteo
Alexander Schleicher