Club Performance

name U25 Overall Points OLC-Plus
Jonathan Schaufler
0.00
Marcus Kohn
0.00
Jürgen Kohn
0.00
Nico Happel
0.00
Joachim Frank
0.00
Joachim Kölle
0.00
Bernd Nübling
0.00
Bernd Mangold
0.00
Sebastian Nübling
0.00
Walter Striebel
0.00
Uli Renz
0.00
Stephan Riek
0.00
Bernd Schmidt
0.00
Patrick Lützel
0.00
Robert Oesterle
0.00
Jan Coull
0.00
Peter Nübling
0.00
Jochen Schmid
0.00
Udo Hettrich
0.00
Rolf Schmid
0.00
Michi Sonntag
0.00
Karl Dentrich
0.00
Hans-Peter Bleher
0.00
Eberhard Laur
0.00
Wolfgang S. Braun
0.00
Jochen Frieß
0.00
Siegfried Klein
0.00
Alfred Schosser
0.00

All claimed Flights

datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/6/09
371.84

87.53
Bernd Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
357.99

66.76
Bernd Schmidt smiley
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
355.15

60.29
Joachim Frank
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
268.08

76.60
Wolfgang S. Braun
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
222.45

78.10
Walter Striebel / Karl Dentrich
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
141.79

58.55
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
12.71

53.67
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
363.98

75.09
Marcus Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
300.97

97.49
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
248.40

92.64
Walter Striebel / Bernd Schmidt
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
171.42

61.17
Karl Dentrich smiley
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
139.27

71.66
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
35.68

67.86
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
456.99

103.58
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
427.95

87.39
Michi Sonntag smiley
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
361.51

58.20
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/29/09
342.22

95.54
Bernd Mangold
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
335.84

94.72
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/29/09
228.88

74.38
Udo Hettrich / Reinhard Lindlahr
Laichingen (DE / BW)
8/27/09
342.79

72.69
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/27/09
289.78

64.50
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/26/09
101.16

44.54
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/24/09
230.36

74.73
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/24/09
207.47

58.11
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
292.03

97.01
Bernd Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
269.49

60.63
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
262.09

72.42
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
203.73

76.18
Siegfried Klein smiley
Dettingen Tec... (DE / BW)
8/23/09
176.69

84.56
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/23/09
110.57

69.69
Udo Hettrich / Jürgen Bauermeister
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
193.32

66.63
Bernd Schmidt smiley
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
158.74

66.34
Michi Sonntag smiley / Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
124.71

52.27
Karl Dentrich smiley
Laichingen (DE / BW)
8/19/09
224.49

66.40
Walter Striebel / Thomas Schulz
Laichingen (DE / BW)
8/19/09
197.73

53.00
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/16/09
388.59

94.09
Jürgen Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
270.64

91.67
Siegfried Klein smiley
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
234.10

73.72
Michi Sonntag smiley
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
166.24

71.63
Rolf Schmid
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
144.00

43.63
Nico Happel
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
23.33

49.14
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
16.78

30.83
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
394.49

74.59
Joachim Kölle smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
347.82

77.67
Sebastian Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
336.06

75.00
Jürgen Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
324.81

76.61
Hans-Peter Bleher smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
264.26

88.05
Bernd Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
254.63

79.94
Rolf Schmid
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
177.34

80.44
Peter Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
115.58

87.25
Wolfgang S. Braun
Laichingen (DE / BW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/6/09
284.92

51.01
Bernd Schmidt smiley
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
87.89

14.59
Joachim Frank
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
76.34

21.77
Wolfgang S. Braun
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
63.71

19.94
Bernd Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
62.87

20.33
Walter Striebel / Karl Dentrich
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
29.49

12.00
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
9.83

39.87
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
60.81

18.18
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
44.49

15.60
Karl Dentrich smiley
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
43.60

22.32
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
38.66

7.95
Marcus Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
20.33

17.51
Walter Striebel / Bernd Schmidt
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
13.98

26.42
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
174.37

28.35
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/29/09
122.97

34.53
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/29/09
100.61

45.43
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
74.75

33.92
Michi Sonntag smiley
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
38.21

10.56
Bernd Mangold
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
31.37

23.09
Udo Hettrich / Reinhard Lindlahr
Laichingen (DE / BW)
8/27/09
176.08

38.35
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/27/09
29.49

14.65
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/26/09
20.00

36.87
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/24/09
21.77

18.44
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/24/09
11.28

44.29
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
147.69

33.36
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
126.40

43.53
Bernd Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
88.29

23.84
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
68.40

43.25
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/23/09
54.85

23.81
Siegfried Klein smiley
Dettingen Tec... (DE / BW)
8/23/09
27.98

26.36
Udo Hettrich / Jürgen Bauermeister
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
58.33

24.03
Michi Sonntag smiley / Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
54.37

23.07
Karl Dentrich smiley
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
43.45

15.23
Bernd Schmidt smiley
Laichingen (DE / BW)
8/19/09
158.90

37.95
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/19/09
74.37

29.33
Walter Striebel / Thomas Schulz
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
273.59

63.71
Jürgen Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
104.10

28.93
Nico Happel
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
87.98

27.61
Michi Sonntag smiley
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
72.20

24.13
Siegfried Klein smiley
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
14.20

28.99
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
11.54

30.21
Rolf Schmid
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
10.55

17.61
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
96.65

36.57
Hans-Peter Bleher smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
87.34

19.45
Sebastian Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
84.66

30.92
Jürgen Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
73.56

16.48
Joachim Kölle smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
46.44

49.98
Wolfgang S. Braun
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
31.89

10.65
Bernd Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
31.88

10.11
Rolf Schmid
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
21.40

9.96
Peter Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/6/09
90.39

96.72
Bernd Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
79.25

85.59
Wolfgang S. Braun
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
76.48

75.72
Joachim Frank
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
73.25

82.04
Walter Striebel / Karl Dentrich
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
68.63

67.95
Bernd Schmidt smiley
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
56.81

59.65
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
4.87

5.11
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
89.39

98.33
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
84.21

94.31
Walter Striebel / Bernd Schmidt
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
83.54

90.22
Marcus Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
63.16

68.22
Karl Dentrich smiley
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
56.85

59.70
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
12.99

13.64
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
109.09

120.00
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
104.59

108.78
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/29/09
95.73

109.13
Bernd Mangold
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
93.80

100.37
Michi Sonntag smiley
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
87.52

86.64
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/29/09
78.77

82.71
Udo Hettrich / Reinhard Lindlahr
Laichingen (DE / BW)
8/27/09
91.22

94.87
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/27/09
84.25

83.41
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/26/09
35.99

35.63
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/24/09
81.47

84.73
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/24/09
61.01

60.40
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
98.78

105.69
Bernd Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
78.37

81.50
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
78.25

77.47
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
72.38

76.00
Siegfried Klein smiley
Dettingen Tec... (DE / BW)
8/23/09
61.28

67.41
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/23/09
42.70

44.83
Udo Hettrich / Jürgen Bauermeister
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
67.01

66.34
Bernd Schmidt smiley
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
61.42

64.49
Michi Sonntag smiley / Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
50.31

54.34
Karl Dentrich smiley
Laichingen (DE / BW)
8/19/09
60.37

67.61
Walter Striebel / Thomas Schulz
Laichingen (DE / BW)
8/19/09
57.01

56.44
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/16/09
93.26

100.72
Jürgen Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
82.82

91.10
Siegfried Klein smiley
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
71.00

76.68
Michi Sonntag smiley
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
63.54

66.72
Rolf Schmid
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
45.44

46.81
Nico Happel
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
8.60

9.04
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
5.56

5.84
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
84.75

83.90
Joachim Kölle smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
84.21

90.10
Bernd Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
80.21

84.22
Rolf Schmid
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
78.93

85.25
Jürgen Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
77.72

85.49
Sebastian Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
75.14

82.65
Hans-Peter Bleher smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
70.86

74.40
Peter Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
46.74

50.48
Wolfgang S. Braun
Laichingen (DE / BW)
datePoints
km/h
nameTakeoff location Info
9/6/09
341.91

51.01
Bernd Schmidt smiley
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
333.99

90.75
Bernd Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
330.22

57.74
Joachim Frank
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
264.93

76.45
Wolfgang S. Braun
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
207.30

80.95
Walter Striebel / Karl Dentrich
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
138.33

56.54
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
9/6/09
11.86

51.25
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
362.82

74.62
Marcus Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
298.98

97.40
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
246.82

92.16
Walter Striebel / Bernd Schmidt
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
164.25

61.62
Karl Dentrich smiley
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
138.24

76.11
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/30/09
34.96

66.06
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
453.63

103.47
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
425.77

87.32
Michi Sonntag smiley
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
357.65

56.99
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/29/09
340.43

95.54
Bernd Mangold
Laichingen (DE / BW)
8/29/09
334.27

95.33
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/29/09
226.84

73.07
Udo Hettrich / Reinhard Lindlahr
Laichingen (DE / BW)
8/27/09
338.93

70.89
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/27/09
286.74

62.60
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/26/09
94.61

43.82
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/24/09
228.20

74.04
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/24/09
204.21

57.76
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
290.14

96.11
Bernd Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
266.03

60.06
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
259.12

71.58
Joachim Kölle smiley
Hornberg (DE / BW)
8/23/09
202.81

75.97
Siegfried Klein smiley
Dettingen Tec... (DE / BW)
8/23/09
140.44

89.64
Eberhard Laur smiley
Laichingen (DE / BW)
8/23/09
108.03

66.72
Udo Hettrich / Jürgen Bauermeister
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
190.78

66.06
Bernd Schmidt smiley
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
157.58

66.20
Michi Sonntag smiley / Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/22/09
118.68

54.56
Karl Dentrich smiley
Laichingen (DE / BW)
8/19/09
224.49

66.40
Walter Striebel / Thomas Schulz
Laichingen (DE / BW)
8/19/09
195.75

51.92
Peter Nübling smiley
Hornberg (DE / BW)
8/16/09
379.29

86.67
Jürgen Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
269.41

90.84
Siegfried Klein smiley
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
232.53

73.56
Michi Sonntag smiley
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
124.93

28.93
Nico Happel
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
22.54

46.79
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/16/09
15.09

26.40
Robert Oesterle
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
393.27

74.24
Joachim Kölle smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
345.74

77.61
Sebastian Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
333.75

74.85
Jürgen Kohn
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
322.87

76.50
Hans-Peter Bleher smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
264.27

88.05
Bernd Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
175.22

80.35
Peter Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/15/09
113.34

87.27
Wolfgang S. Braun
Laichingen (DE / BW)
8/8/09
292.65

107.39
Bernd Nübling smiley
Laichingen (DE / BW)
8/8/09
286.17

102.16
Jochen Schmid smiley / Joachim Kölle
Laichingen (DE / BW)
aerokurier
Peter H. Braasch
Cobra Trailer
Bitterwasser
Bürklin
LXNAV
Baudisch Design
TQ Avionics
HPH
TopMeteo
Deutscher Wetterdienst
SCHEMPP-HIRTH Flugzeugbau GmbH
M+D Flugzeugbau
Rent a Glider
Jonker Sailplanes
Segelflugschule Wasserkuppe
LANGE Aviation GmbH
Milvus
Alexander Schleicher
ILEC
Fliegerstrom
FLARM
binder
navITer
WINTER Instruments
FLIGHT TEAM
Tost
Air Avionics
IMI Gliding
Clouddancers
Siebert
DG Flugzeugbau